Manual de instrucciones de Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH

Manual de instrucciones del aparato Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH

Aparato: Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH
Tamaño: 5,80 MB
Fecha de añadido: 2014-05-26 16:51:04
Número de páginas: 24
Imprimir el manual

Descargar

¿Cómo se utiliza?

Nuestro propósito es proporcionarte el acceso más rápido posible a los contenidos incluidos en los manuales de instrucciones del aparato Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH. Utilizando la vista previa online, puedes ver rápidamente el índice de contenidos y pasar a la página donde encontrarás la solución a tu problema con Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH.

Para tu comodidad

Si ver los manuales de instrucción de Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH directamente en esta página no es cómodo para ti, puedes utilizar dos soluciones posibles:

  • Vista en pantalla completa – Para ver cómodamente los manuales de instrucciones (sin descargarlos en tu ordenador) puedes utilizar el modo de vista en pantalla completa. Para activar la vista del manual Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH en pantalla completa, utiliza el botón Pantalla completa
  • Descargar al ordenador – también puedes descargar el manual de instrucciones de Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH a tu ordenador y guardarlo en tu colección. Sin embargo, si no quieres ocupar espacio en tu dispositivo, siempre podrás descargarlo de ManualsBase.
Manual de instrucciones de Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH
Advertisement
« Page 1 of 24 »
Advertisement
Versión impresa

Muchas personas prefieren no leer el documento en la pantalla, sino en versión impresa. La opción de impresión también está prevista y puedes utilizarla haciendo clic en el enlace más arriba - Imprimir el manual. No tienes que imprimir el manual completo de Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH, solo las páginas que elijas. Ahorra papel.

Resúmenes

A continuación encontrarás resúmenes de los contenidos incluidos en las páginas posteriores del manual de instrucciones para Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH. Puedes utilizarlos si quieres ver rápidamente el contenido que se encuentra en la siguientes páginas del manual.

Resúmenes de contenidos
Resumen del contenido incluido en la página 1

LC-20S5E-BK
LC-20S5E-WH
LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARBFERNSEHGERÄT
TÉLÉVISION COULEUR À ÉCRAN
À CRISTAUX LIQUIDES (LCD)
TELEVISORE A COLORI LCD
TELEVISIÓN EN COLOR LCD
LCD-KLEURENTELEVISIE
OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE MANEJO
GEBRUIKSAANWIJZING
NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO FRANÇAIS DEUTSCH ENGLISH

Resumen del contenido incluido en la página 2

SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE UK The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 3A fuse. Should the fuse need to ASA be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked or and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used. Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted. In the unlikely event of the socket outlet in your home not being com

Resumen del contenido incluido en la página 3

LC-20S5E-BK LC-20S5E-WH LCD-KLEURENTELEVISIE NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave Bijgeleverde accessoires..........................................  Instellingen geluidsmodus .................................. 10 Beste SHARP klant .................................................... 2 Selectie van NICAM en A2 stereo uitzendingen .. 10 Belangrijke veiligheidsmaatregelen ........................ 2 Instellingen .......................................................... 11 Voorbereiding ...

Resumen del contenido incluido en la página 4

Beste SHARP klant Hartelijk dank voor de aanschaf van deze SHARP LCD-kleurentelevisie. Om een veilige en jarenlange betrouwbare werking van het product te verkrijgen, raden wij u aan de Belangrijke veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door te lezen voordat u het product in gebruik neemt. Belangrijke veiligheidsmaatregelen • Reinigen—Trek de stekker van het • Het LCD paneel van dit apparaat is netsnoer uit het stopcontact voordat u gemaakt van glas. Dit betekent dat begint met schoonmaken. Rei

Resumen del contenido incluido en la página 5

Voorbereiding Instellen van de TV Achteraanzicht Rond slot voor het Kensington standaard Verwijderen van het veiligheidsslot* aansluitingendeksel * Gebruik van het Kensington slot • Deze LCD-TV is uitgerust met een Kensington veiligheidsslot voor gebruik in combinatie met een Kensington MicroSaver veiligheidssysteem. Raadpleeg de bij het systeem meegeleverde informatie voor aanwijzingen over het beveiligen van uw LCD-TV. Plaats de TV in de buurt Trek de haakjes naar beneden van

Resumen del contenido incluido en la página 6

Voorbereiding (vervolg) Plaatsen van de batterijen Voordat u de LCD-TV voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u de twee bijgeleverde “AA”-formaat batterijen in de afstandsbediening te plaatsen. Wanneer de batterijen uitgeput raken en de afstandsbediening niet meer goed werkt, moet u de batterijen door nieuwe “AA”-formaat batterijen vervangen. 1 Open het deksel van de 2 Plaats de twee bijgeleverde “AA” formaat 3 Sluit het deksel van het batterijen. batterijvak. batterijhouder door het

Resumen del contenido incluido en la página 7

Benaming van de onderdelen - Afstandsbediening (Spanningstoets) BACKLIGHT Zet de LCD-TV aan of in standby. (Achtergrondverlichting) (Blz. 9) Wijzigt de helderheid van het beeldscherm in Helder, Kanaalkeuzetoetsen Normaal en Donker. TV-ingangsmodus: Selecteert het Achterverl : Helder Achterverl : Normaal kanaal. Achterverl : Donker Met deze LCD-TV hebt u de mogelijkheid om 99 televisiekanalen (Dempingstoets) (1 tot 99) te selecteren. Schakelt het geluid aan en uit. De teletekstfunc

Resumen del contenido incluido en la página 8

Benaming van de onderdelen - Hoofdtoestel Bedieningsorganen Bedieningspaneel ■ H e t b e d i e n i n g s p a n e e l v a n h e t h o o f d t o e s t e l g e b r u i k e n • De knoppen (Ingang), P ( )/( ) (Kanalen), (+)/(–) (Volume) en MENU (Menu) op het bedieningspaneel van het hoofdtoestel, hebben dezelfde functie als de knoppen op de afstandsbediening. In principe zijn de beschrijvingen in deze handleiding gebaseerd op het gebruik van de afstandsbediening. (HOOFDSCHAKELAA

Resumen del contenido incluido en la página 9

Aansluiten van externe apparatuur U kunt genieten van het beeld en het geluid door het aansluiten van apparaten, zoals een videorecorder of videospelsysteem, op de aansluitingen aan de achterkant van de LCD-TV. Als u een extern apparaat aansluit, dient u eerst de stroom van de LCD-TV uit te schakelen, om eventuele schade te voorkomen. Aansluitingen EXT1 EXT2 AUDIO OUT PC TERMINAL Antenneaansluiting  5-pin mini D-sub RGB (2 -pins AV (2 -pins AUDIO OUT (L) AUDIO (L/R) mini Euro-SCART) Eu

Resumen del contenido incluido en la página 10

Basisbediening Eerste gebruik Kiezen van menu-onderdelen Wanneer u de LCD-TV voor het eerst inschakelt, wordt het Via de menu’s kunt u de diverse instellingen van uw LCD-TV eerste ingebruiknamemenu geactiveerd zodat u de televisie wijzigen. eenvoudig kunt instellen. Op deze manier kunt u de taal van Voor meer informatie betreffende het instellen van ieder menu- het OSD-scherm selecteren en automatisch televisiekanalen item, kunt u de hieronder staande bladzijde raadplegen. zoeken en opslaan

Resumen del contenido incluido en la página 11

Handige functies Geselecteerd ◀ toets ▶ toets item Hoog Minder hoge tonen Meer hoge tonen Laag Minder lage tonen Meer lage tonen B a l a n s Volume van de rechter Volume van de linker luidspreker verhogen. luidspreker verlagen. OPMERKING Voor beeld- en geluidsinstellingen • Als u alle gewijzigde items weer terug wilt zetten op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen, voer dan de volgende procedure uit. ① D r u k o p ▲ / ▼ o m “ R e s e t ” s e l e c t e r e n e n d r u k

Resumen del contenido incluido en la página 12

Handige functies (vervolg) Instellingen geluidsmodus U kunt verschillende geluidsmodi instellen.  Voer de stappen  en 2 in Geluidsinstellingen uit en open het geluidsmenuscherm weer te geven. 2 Druk op ▲/▼ om de gewenste item te selecteren en druk op OK. 3 Druk op ▲/▼ om de geluidsmodu te selecteren en druk op OK. 4 Druk op END om af te sluiten. Geselecteerd Keuze item Toon luidspr. Stereo Mono Toon 1 Toon 2 Toon 1+2 Mono Nicam Mono Mono Auto vol. Aan Uit Duidelijk Aan Uit Stere

Resumen del contenido incluido en la página 13

Handige functies (vervolg) Instellingen 1 Druk op MENU om het menuscherm te verkijgen. 2 Druk op ◀/▶ en selecteer “Inst. ”. 3 D r u k o p ▲ / ▼ o m d e g e w e n s t e i t e m t e s e l e c t e r e n e n d r u k o p OK. 4 Druk op ▲/▼ om de ge w enste modus te selecter en en druk op OK. 5 Druk op END om af te sluiten. Geselecteerd item Keuze/Omschrijving Programma’s Zie blz. 12. Eerste gebruik Zie blz. 8. Breedbeeld Zie blz. 13. EXT-aans

Resumen del contenido incluido en la página 14

Handige functies (vervolg) Alleen TV Kanalen  Druk op MENU om het menuscherm te verkijgen. 2 Druk op ◀/▶ en selecteer “Inst.”. 3 Druk op ▲/▼ om “Programma’s” te selecteren en druk op OK. 4 Druk op ▲/▼ om het gewenste item te selecteren en druk op OK. 5 Druk op END om af te sluiten. [ ] Automatisch zoeken Voer, na de eerste installatieprocedure, bovenstaande procedure uit om nieuwe TV-kanalen te zoeken en op te slaan. Geselecteerd item Keuze/Omschrijving Land Selecteer uit de getoon

Resumen del contenido incluido en la página 15

Handige functies (vervolg) Gebruikmaken van de kanalentabel De kanalentabel geeft u een lijst met alle beschikbare kanalen. Deze zijn genummerd van 1 tot 99. Kiezen van het gewenste kanaal 1 Druk op OK om de kanalentabel te laten verschijnen. 2 Druk op ▲/▼/◀/▶ en selecteer het ge w enste k anaal. • Om naar de volgende of de vorige pagina van de lijst te gaan, druk op ▲/▼ te drukk en w anneer de cursor bij het k anaal rechtsonder respectievelijk linksboven is, of op ◀/▶ wanneer de

Resumen del contenido incluido en la página 16

Handige functies (vervolg) Instellen van een kinderslot voor bepaalde kanalen Kinderslot  Voer de stappen  om 2 in [2] Invoeren van het kinderslot uit en open het codenummer invoerscherm weer te geven. Belangrijk: • Zie blz. 19 voor “BELANGRIJKE OPMERKING OVER HET 2 Druk op ▲/▼ om “Voor individuele progr.” te selecteren en ANNULEREN VAN HET GEAVANCEERDE KINDERSLOT”. druk op OK. De kinderslotfunctie blokkeert andere kanalen zodat deze niet kunnen worden bekeken.

Resumen del contenido incluido en la página 17

Teletekst ■ W a t i s t e l e t e k s t ? 100 Teletekst is een informatiedienst die net als een tijdschrift is opgebouwd uit pagina’s en die wordt verzorgd door bepaalde TV stations, naast hun reguliere televisie-uitzendingen. Uw LCD-TV TELETEKST kan de speciale teletekstsignalen die worden uitgezonden door het TV station ontvangen, de informatie verwerken en deze weergeven op het scherm. Nieuws, weerberichten en sportberichten, aandelenprijzen, voorbeschouwingen voor programma’s e

Resumen del contenido incluido en la página 18

Bijlage (vervolg) Commando's Technische gegevens van de RS-232C poort INHOUD VAN DE GEKOZEN GEKOZEN FUNCTIE COMMANDO PARAMETER FUNCTIE PC-besturing van het TV STROOM- • Nadat de juiste instellingen op de PC zijn gemaakt, kunt u het P O W R 0 _ _ _ STROOM UIT INSTELLING TV vanaf de PC bedienen via de RS-232C aansluiting. INGANGSKEUZE A INGANG OMSCHAKELEN I T G D _ _ _ _ U kunt op de PC het ingangssignaal (PC/video) kiezen, (BEURTELINGS KIEZEN) het volume instellen en tevens diverse andere af

Resumen del contenido incluido en la página 19

Bijlage (vervolg) Verhelpen van problemen Alvorens u de reparatiedienst gaat bellen, moet u de volgende punten controleren. In veel gevallen kunt u geconstateerde problemen namelijk zelf verhelpen. LCD-TV Probleem Controles Blz. • Ontvangst anders dan dat van zendstations kunnen het probleem vormen. – • Controleer of de ingangsmodus TV is gekozen. 5 • Controleer of de hoofdschakelaar van de LCD-TV ingeschakeld is. 6 Er is geen beeld of geluid. • Zorg er voor dat de beeldinstelling goed is

Resumen del contenido incluido en la página 20

Bijlage (vervolg) Technische gegevens Model LC-20S5E-BK/LC-20S5E-WH Luidsprekers 71 mm × 31 mm 2 st. LCD-scherm 20 inch Geavanceerde Super View & ZWARTE Aansluitingen EXT1: 21-pins Euro-SCART stekker EXT2: 21-pins Euro-SCART stekker TFT LCD EXT3: S-VIDEO, VIDEO, AUDIO Aantal punten 921.600 punten VGA PC: 15 pin mini D-sub, Ø 3,5 mm Videokleursysteem PAL/SECAM/NTSC aansluiting (Audio-ingang), RS-232C OUT: AUDIO TV TV-standaard (CCIR): B/G, I, D/K, L/L’ Antenne: DIN TV-afstemsysteem: Automati


Manuales de instrucciones similares
# Manual de instrucciones Categoría Descargar
1 Sharp AQUOS 09P09-MX-NM Flat Panel Television 310
2 Sharp Aquos LC 10A3U Flat Panel Television 79
3 Sharp AQUOS 10P06-MX-NM Flat Panel Television 18
4 Sharp Aquos LC 13E1U Flat Panel Television 34
5 Sharp AQUOS 9JDJ3BX0131A Flat Panel Television 23