Nokia Cell Phone 7260の取扱説明書

デバイスNokia Cell Phone 7260の取扱説明書

デバイス: Nokia Cell Phone 7260
サイズ: 0,86 MB
追加した日付: 2014-07-27 14:00:45
ページ数: 145
説明書を印刷

ダウンロード

使い方は?

私たちの目的は、皆様方にデバイスNokia Cell Phone 7260の取扱説明書に含まれたコンテンツを可能な限り早く提供することです。オンラインプレビューを使用すると、Nokia Cell Phone 7260に関してあなたが抱えている問題に対する解決策の内容が素早く表示されます。

便宜上

説明書Nokia Cell Phone 7260をこちらのサイトで閲覧するのに不都合がある場合は、2つの解決策があります:

 • フルスクリーン表示 – 説明書を(お使いのコンピュータにダウンロードすることなく)便利に表示させるには、フルスクリーン表示モードをご使用ください。説明書Nokia Cell Phone 7260のフルスクリーン表示を起動するには、全画面表示ボタンを押してください。
 • コンピュータにダウンロード - Nokia Cell Phone 7260の説明書をお使いのコンピュータにダウンロードし、ご自身のコレクションに加えることもできます。デバイス上のスペースを無駄にしたくない場合は、いつでもManualsBaseサイトでダウンロードすることもできます。
Nokia Cell Phone 7260の取扱説明書
Advertisement
« Page 1 of 145 »
Advertisement
印刷版

多くの人々は画面表示ではなく印刷された説明書を読むほうを好みます。説明書を印刷するオプションも提供されており、上記のリンクをクリックすることによりそれを利用できます - 説明書を印刷。説明書Nokia Cell Phone 7260を全部印刷する必要はなく、選択したページだけを印刷できます。紙を節約しましょう。

要旨

次のページにある説明書Nokia Cell Phone 7260の内容のプレビューは、以下にあります。次のページにある説明書の内容をすぐに表示したい場合は、こちらをご利用ください。

内容要旨
ページ1に含まれる内容の要旨

Gebruikershandleiding Nokia 7260
9231772
Versie 3

ページ2に含まれる内容の要旨

CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-17 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Copyright © 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden. De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet word

ページ3に含まれる内容の要旨

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) voor privé- en niet- commercieel gebruik in verband met informatie die is geëncodeerd volgens de visuele norm MPEG4 door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit en (ii) voor gebruik in verband met MPEG4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie,

ページ4に含まれる内容の要旨

Inhoudsopgave Voor uw veiligheid ............................................................................................ 12 Algemene informatie ........................................................................................ 17 Overzicht van functies ............................................................................................................................ 17 Toegangscodes ..............................................................................................

ページ5に含まれる内容の要旨

Indicatoren.............................................................................................................................................. 29 Toetsen blokkeren..................................................................................................................................... 31 3. Algemene functies......................................................................................... 32 Bellen .....................................................................

ページ6に含まれる内容の要旨

Een bericht intoetsen........................................................................................................................... 48 Een bericht ontvangen ........................................................................................................................ 48 Chatberichten (IM)................................................................................................................................... 48 Het menu openen......................................

ページ7に含まれる内容の要旨

Lettergrootte .......................................................................................................................................... 62 Berichtenteller........................................................................................................................................... 62 7. Oproepinfo..................................................................................................... 63 Lijsten met laatste oproepen........................................

ページ8に含まれる内容の要旨

9. Instellingen .................................................................................................... 76 Profielen...................................................................................................................................................... 76 Thema's........................................................................................................................................................ 76 Tonen.................................................

ページ9に含まれる内容の要旨

Recorder ...................................................................................................................................................... 94 Geluid opnemen .................................................................................................................................... 95 Opties voor opnamen........................................................................................................................... 95 13.Organiser ...........................

ページ10に含まれる内容の要旨

Aankopen doen met de portefeuille ............................................................................................. 109 15.Web............................................................................................................. 111 Browsen instellen .................................................................................................................................. 111 Verbinding maken met een dienst................................................................

ページ11に含まれる内容の要旨

Opladen en ontladen ............................................................................................................................ 126 Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen .............................. 127 VERZORGING EN ONDERHOUD...................................................................... 130 Aanvullende veiligheidsinformatie................................................................. 132 Index........................................

ページ12に含まれる内容の要旨

Voor uw veiligheid Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie. SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren. VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De v

ページ13に含まれる内容の要旨

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan. DESKUNDIG ONDERHOUD Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd. TOEBEHOREN EN BATTERIJEN Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batteri

ページ14に含まれる内容の要旨

■ Informatie over het apparaat Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het EGSM 900- en GSM 1800- en 1900-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken. Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en legitieme rechten van anderen. Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn inges

ページ15に含まれる内容の要旨

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP- protocollen. Sommige functies van dit apparaat, zoals tekstberichten, multimediaberichten, chatberichten, e-mailtoepassing, contacten met aanwezigheidsinformatie, mobiele internetdiensten, content en toepassingen downloaden en synchronisatie met een externe internetserver, vereisen netwerkondersteuning voor deze technologieën. ■ Gedeeld geheugen De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van ged

ページ16に含まれる内容の要旨

■ Toebehoren Een aantal praktische regels voor accessoires en toebehoren: Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen. Als u de elektriciteitskabel van een accessoire of toebehoren losmaakt, neem deze dan bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed bevestigd zitten en naar behoren werken De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door

ページ17に含まれる内容の要旨

Algemene informatie ■ Overzicht van functies De telefoon biedt een groot aantal functies die handig zijn in het dagelijks gebruik, zoals een agenda, klok, wekker, FM-radio en ingebouwde camera. De telefoon ondersteunt bovendien de volgende functies: Multimediaberichten. Zie Multimediaberichten (MMS) op pagina 43. Chatberichten. Zie Chatberichten (IM) op pagina 48. E-mail. Zie E-mailtoepassing op pagina 55. Contacten met aanwezigheidsinformatie. Zie Mijn aanwezigheid op pagina 68. EDG

ページ18に含まれる内容の要旨

PIN-codes De PIN-code (Personal Identification Number) en de UPIN-code (Universal Personal Identification Number) van 4 tot 8 cijfers beveiligen de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Zie Beveiliging op pagina 87. Voor bepaalde functies hebt u de PIN2-code van 4 tot 8 cijfers nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd. De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule. Zie Beveiligingsmodule op pagina 119. De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handt

ページ19に含まれる内容の要旨

Portefeuillecode De portefeuillecode van 4 tot 8 cijfers is nodig om toegang te verkrijgen tot de portefeuillediensten. Zie Portefeuille op pagina 107 voor meer informatie. ■ Dienst voor configuratie-instellingen Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiele internetdiensten, MMS of synchronisatie met een externe internetserver, moeten de juiste configuratie- instellingen op de telefoon worden ingesteld. Mogelijk kunt u de instellingen rechtstreeks ontvangen in een configuratiebericht. Nadat u

ページ20に含まれる内容の要旨

Als u de instellingen wilt wijzigen, raadpleegt u Configuratie op pagina 85. ■ Content en toepassingen downloaden U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld thema's) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst). Selecteer de downloadfunctie (bijvoorbeeld in het menu Galerij). Zie de beschrijving van het betreffende menu voor informatie over het gebruik van de downloadfunctie. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten. Belangrijk: Maak


類似の説明書
# 取扱説明書 カテゴリ ダウンロード
1 Nokia 002P132 Cell Phone 26
2 Nokia 103 Cell Phone 94
3 Nokia 1006 Cell Phone 79
4 Nokia 1101 Cell Phone 47
5 Nokia 101 Cell Phone 70