Canon Digital Camera EOS 6D (N) user manual

User manual for the device Canon Digital Camera EOS 6D (N)

Device: Canon Digital Camera EOS 6D (N)
Size: 13,09 MB
Date of adding : 2013-05-16 15:12:36
Number of pages: 404
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Canon Digital Camera EOS 6D (N). Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Canon Digital Camera EOS 6D (N).

For your convenience

If looking through the Canon Digital Camera EOS 6D (N) user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualCanon Digital Camera EOS 6D (N) on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Canon Digital Camera EOS 6D (N) to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Canon Digital Camera EOS 6D (N) user manual
Advertisement
« Page 1 of 404 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Canon Digital Camera EOS 6D (N) but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Canon Digital Camera EOS 6D (N). If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

EOS 6D (WG)
EOS 6D (N)
DANSK
EOS 6D (N) har ikke Wi-Fi- og GPS-funktioner.
INSTRUKTIONS-
MANUAL

Summary of the content on the page No. 2

Indledning EOS 6D (WG/N) er et højtydende, digitalt spejlreflekskamera med en full-frame (ca. 35,8 x 23,9 mm) CMOS-sensor med ca. 20,2 effektive megapixel og DIGIC 5+, højpræcisions- og højhastigheds 11-punkts AF, ca. 4,5 fps kontinuerlig optagelse, Live view-optagelse, Full High- Definition (Full HD) filmoptagelse, Wi-Fi* og GPS*. Kameraet tilpasser sig nemt forskellige optageforhold, har mange funktioner til krævende optagelser og er kompatibelt med en lang række systemtilbehør. * EOS 6D

Summary of the content on the page No. 3

Kompatible kort Kameraet kan bruge følgende kort uanset kapacitet: • SD-hukommelseskort • SDHC-hukommelseskort* • SDXC-hukommelseskort* * Kompatibelt med UHS-I-kort. Kort, som kan optage film Når du optager film, skal du bruge et kort med stor kapacitet og hurtig skrive-/læsehastighed, som vist i tabellen. Komprimeringsmetode (s. 216) Kort IPB 6 MB/sek. eller hurtigere ALL-I (I-only) 20 MB/sek. eller hurtigere Hvis du bruger et kort med langsom skrivehastighed, når du optager film, bliver fil

Summary of the content on the page No. 4

Kontrolliste over udstyret Kontroller, at følgende dele fulgte med kameraet, inden du starter. Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget. Batteripakke Batterioplader LP-E6 LC-E6/LC-E6E* Kamera (med kameradæksel) (med beskyttende dæksel) Interfacekabel IFC-200U Stereo AV-kabel Bred rem AVC-DC400ST EW-EOS6D * Batterioplader LC-E6 eller LC-E6E medfølger. (LC-E6E leveres med en lysnetledning). De medfølgende instruktionsmanualer og diske er angivet på næste side. Kontroller, at objektiverne f

Summary of the content on the page No. 5

© © C C A A N N O O N N I I N N C C . . 2 2 0 0 Instruktionsmanualer og diske Instruktionsmanualerne leveres både i både papirformat og elektronisk (PDF) format. Grundlæggende Grundlæggende instruktionsmanual til instruktionsmanual Wi-Fi-funktion/ Instruktionsmanual til GPS-funktion* Lommeguide Advarsler for Wi-Fi/GPS* Forklarer kameraets grundlæggende funktionsindstillinger og grundlæggende optagelses-/afspilningsinstruktioner. * Leveres ikke med EOS 6D (N). EOS Camera Instruction Manuals D

Summary of the content on the page No. 6

Anvendte betegnelser i denne vejledning Ikoner i denne manual <6> : Angiver kommandovælgeren. <5> : Angiver hurtigvælgeren. <9> : Angiver Multikontrol og skubberetningen. <0> : Angiver indstillingsknappen. 0,9,7,8 : Angiver, at den tilsvarende funktion forbliver aktiv i 4, 6, 10 eller 16 sekunder, efter at du har sluppet knappen. * De ikoner og markeringer, der i denne manual angiver kameraets knapper, vælgere og indstillinger, svarer til de ikoner og markeringer, der findes på kamer

Summary of the content on the page No. 7

Kapitler Førstegangsbrugere af DSLR-kameraer kan finde forklaringer på kameraets grundlæggende betjening og optagelsesprocedurer i kapitel 1 og 2. Indledning 2 Kom godt i gang 27 1 Grundlæggende optagelse 65 2 91 Indstilling af AF-tilstand og fremføringstilstand 3 101 Billedindstillinger 4 Avanceret betjening 141 5 Flashfotografering 169 6 Optagelse med LCD-skærmen (Live view-optagelse) 179 7 Optagelse af film 203 8 Billedafspilning 235 9 271 Efterbehandling af billeder 10 279 Sensorrensning 11

Summary of the content on the page No. 8

Indhold Indledning 2 Kompatible kort................................................................................. 3 Kontrolliste over udstyret.................................................................. 4 Instruktionsmanualer og diske.......................................................... 5 Anvendte betegnelser i denne manual............................................. 6 Kapitler ............................................................................................. 7 Indeks

Summary of the content on the page No. 9

Indhold Grundlæggende optagelse 65 2 A Fuldautomatisk optagelse (Sceneintelligent auto.)...................66 A Fuldautomatiske teknikker (Sceneintelligent auto.)..................69 C Kreativ automatisk optagelse....................................................71 8: Tilstanden Specialscene........................................................74 2 Optagelse af portrætter..............................................................75 3 Optagelse af landskaber................................

Summary of the content on the page No. 10

Indhold Indstilling af hvidbalance .............................................................. 120 O Brugerdefineret hvidbalance ............................................... 121 P Indstilling af farvetemperaturen........................................... 122 Hvidbalancekorrektion.................................................................. 123 Automatisk justering af lysstyrke og kontrast ............................... 125 Indstillinger for støjreduktion ............................

Summary of the content on the page No. 11

Indhold D Flashfotografering 169 6 D Flashfotografering .....................................................................170 Indstilling af flash ..........................................................................172 Optagelse med LCD-skærmen (Live view-optagelse) 179 7 A Optagelse med LCD-skærmen...............................................180 Optagefunktionsindstillinger..........................................................185 Menufunktionsindstillinger........................

Summary of the content on the page No. 12

Indhold X Redigering af filmens første og sidste scener ......................... 255 Diasshow (Automatisk afspilning) ................................................ 257 Visning af billederne på tv ............................................................ 261 K Beskyttelse af billeder............................................................. 265 L Sletning af billeder................................................................... 267 Ændring af indstillingerne til billedafspilning...

Summary of the content on the page No. 13

Indhold C.Fn I: Eksponering ...................................................................304 C.Fn II: Autofokus .....................................................................307 C.Fn III: Funktion/Andet ............................................................ 311 8: AF-mikrojustering ...................................................................314 8: Brugerkontrol..........................................................................320 Registrering af Min Menu.........

Summary of the content on the page No. 14

Indeks over funktioner Strøm AF Opladning af batteriet s. 28 AF-funktion s. 92 Batterikontrol s. 35 AF-punkt valg s. 94 Kontrol af batterioplysninger s. 334 AF-mikrojustering s. 314 Stikkontakt s. 338 Manuel fokusering s. 97 Autosluk s. 55 Lysmåling Kort Målingsmetode s. 149 Formatér s. 53 Fremføring Udløs lukker uden kort s. 32 Fremføringstilstand s. 98 Objektiv Selvudløser s. 100 Montering/afmontering s. 39 Største bursthastighed s. 105 Zoom s. 40 Image Stabi

Summary of the content on the page No. 15

Indeks over funktioner Optagelse Afspilning Visningstid for billede s. 55 Optagemetode s. 24 Enkeltbilledvisning s. 236 HDR s. 155 Visning af optagelsesoplysninger s. 238 Multieksponering s. 158 Indeksvisning s. 242 Låsning af spejl s. 165 Billedgennemgang (Billedspring) s. 243 Visning af skarphedsdybde s. 147 Forstørret visning s. 244 Fjernudløser s. 167 Rotering af billede s. 246 Hurtig kontrol s. 49 Bedømmelse s. 247 Filmafspilning s. 253 Justering af eksponeri

Summary of the content on the page No. 16

Forholdsregler ved håndtering Kameraet Dette kamera er et præcisionsinstrument. Undgå at tabe det eller udsætte det for stød og slag. Kameraet er ikke vandtæt og kan ikke bruges under vand. Hvis du kommer til at tabe kameraet i vand, skal du straks kontakte dit nærmeste Canon-servicecenter. Vanddråber kan tørres af med en tør klud. Hvis kameraet har været udsat for saltholdig luft, skal det tørres af med en fugtig, hårdt opvredet klud. Kameraet må ikke komme i nærheden af stærke magnetisk

Summary of the content on the page No. 17

Forholdsregler ved håndtering LCD-panel og LCD-skærm Selvom LCD-skærmen er fremstillet med højpræcisionsteknologi med over 99,99 % effektive pixel, kan der være nogle få døde pixel, der kun viser sort eller rødt blandt de tilbageværende 0,01 % eller færre pixel. Døde pixels er ikke en fejl, og de påvirker ikke de gemte billeder. Hvis LCD-skærmen er tændt i længere tid, kan skærmbilledet brænde fast, så du stadig kan se noget af det, der blev vist. Dette er dog kun midlertidigt og vil fors

Summary of the content on the page No. 18

Introduktionsvejledning Sæt batteriet i (s. 30). Se side 28, hvis du vil genoplade 1 batteriet. Isæt et kort (s. 31). Sæt det i kortholderen med 2 kortets etiket vendt mod bagsiden af kameraet. Monter objektivet (s. 39). 3 Juster det i forhold til den røde prik. Indstil fokusfunktionsvælgeren på objektivet til (s. 39). 4 Indstil afbryderen til <1> (s. 34). 5 Se side 36, når LCD-skærmen viser indstillingsvinduerne til dato/tid/ tidszone. 18

Summary of the content on the page No. 19

Introduktionsvejledning Mens knappen i midten af programvælgeren holdes nede, 6 skal du indstille den til (Sceneintelligent auto.) (s. 66). Alle nødvendige kameraindstillinger angives automatisk. Fokuser på motivet (s. 44). Kig igennem søgeren, og ret midten 7 af den mod motivet. Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet vil nu fokusere på motivet. Tag billedet (s. 44). Tryk udløseren helt ned for at tage 8 billedet. Få vist billedet (s. 55). 9 Det optagne billede vil blive vist i

Summary of the content on the page No. 20

Nomenklatur LCD-panel (s. 22) Knap til valg af fremføringstilstand (s. 98) Knap til valg af AF-funktion (s. 92) Knap til indstilling af ISO-følsomhed (s. 106) Knap til valg af Monteringsmærke til objektiv (s. 39) målingsmetode (s. 149) Flashsynkroniseringskontakter Knap til LCD- Hot shoe (s. 170) panelbelysning (s. 48) <6> Kommando- Udløserknap til vælger (s. 45) programvælgerlås (s. 45) Programvælger (s. 24) Udløser Remholder (s. 44) (s. 27) Indikator for Højttaler selvud


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Canon 17 Digital Camera 24
2 Canon 110ED20 Digital Camera 38
3 Canon 1100HS Digital Camera 28
4 Canon 1000 Digital Camera 27
5 Canon 1N RS Digital Camera 51