Canon PowerShot A720 IS user manual

User manual for the device Canon PowerShot A720 IS

Device: Canon PowerShot A720 IS
Size: 3,44 MB
Date of adding : 2014-11-10 15:15:31
Number of pages: 36
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Canon PowerShot A720 IS. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Canon PowerShot A720 IS.

For your convenience

If looking through the Canon PowerShot A720 IS user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualCanon PowerShot A720 IS on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Canon PowerShot A720 IS to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Canon PowerShot A720 IS user manual
Advertisement
« Page 1 of 36 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Canon PowerShot A720 IS but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Canon PowerShot A720 IS. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

EESTIKEELNE
Alustamise juhend
Alustamine
Ettevalmistused
Pildistamine
Piltide vaatamine
Video salvestamine
Video vaatamine
Kustutamine
Printimine
Piltide laadimine arvutisse
Tarvikutesüsteemi kaart
Lugege kindlasti ohutusjuhised läbi (tagakaane sees).
CEL-SG9HA2K0

Summary of the content on the page No. 2

Toimingute järjekord ja teised juhendid Kaameraga on kaasas järgmised juhendid. Vaadake neid vastavalt vajadusele. : Selle juhendi sisu Kontrollige pakendi sisu Alustamise juhend Valmistage kaamera ette Alustamine Kaamera kasutamine Rohkem teavet kaamera kohta [Camera User Guide / Kaamera kasutusjuhend] Täpsema teabe saamiseks Ühendage kaamera Alustamise juhend teiste seadmetega • Printeriga ühendamine [Direct Print User • Televiisoriga ühendamine Guide / Otseprintimise kasutusjuhend] • Arv

Summary of the content on the page No. 3

1 Komplekti sisu kontrollimine Komplekti kuuluvad järgmised asjad. Kui midagi on puudu, võtke palun ühendust teile toote müünud jaemüüjaga. bc a Kaamera AA-tüüpi leelispatareid (x2) Mälukaart (16 MB) de f Liideskaabel AV-kaabel Randmerihm IFC-400PCU AVC-DC300 WS-200 gh CD "Canon Digital Euroopa garantiisüsteemi Camera Solution Disk" (EWS) brošüür i Kasutusjuhendid • Alustamise juhend • CD "Canon Digital Camera Manuals Disk" Kaasasoleva mälukaardiga ei pruugi kaamera jõudlus olla maksimaaln

Summary of the content on the page No. 4

2 Palun lugege see läbi Testvõtted Tehke enne oluliste piltide tegemist mitu testvõtet veendumaks, et kaamera salvestab pildid soovitud kujul. Kui kaamera, selle tarviku või mälukaardi vea tõttu ebaõnnestub pildi salvestamine või arvutisse lugemine, ei vastuta Canon Inc. ja tema esindajad ning edasimüüjad info kaotsimineku eest. Autoriõigused Canoni digitaalkaamerad on mõeldud personaalseks kasutamiseks, mille käigus jälgitakse kohalikke autoriõiguse seadusi. Mõnel juhul võib sündmuse, näitu

Summary of the content on the page No. 5

Alustamine Ettevalmistused (lk 4) Pildistamine (lk 10) Piltide vaatamine (lk 13) Video salvestamine (lk 14) Video vaatamine (lk 16) Kustutamine (lk 17) Printimine (lk 18) Piltide laadimine arvutisse (lk 20) Tarvikutesüsteemi kaart (lk 28)

Summary of the content on the page No. 6

Ettevalmistused 4 Ettevalmistused Randmerihma kinnitamine Kaamera pildistamise ajal mahapillamise vältimiseks on soovitatav kasutada randmerihma. Patareide paigaldamine 1. Lükake patareipesa kaane riivi noole suunas (a) ja hoidke seda, samal ajal tervet kaant noole suunas liigutades (b) ja selle noole suunas avades (c). Patareipesa kaane riiv c b a Alustamine

Summary of the content on the page No. 7

Alustamine Ettevalmistused 5 2. Paigaldage kaks patareid. (+)-pool (–)-pool 3. Sulgege kaas (a) ja vajutage seda paigale libistamise ajal allapoole, kuni see klõpsuga kinnitub (b). a b

Summary of the content on the page No. 8

Ettevalmistused 6 Mälukaardi sisestamine 1. Lükake patareipesa kaane riivi noole suunas (a) ja hoidke seda, samal ajal tervet kaant noole suunas liigutades (b) ja selle noole suunas avades (c). Patareipesa kaane riiv c b a 2. Sisestage mälukaart pessa, kuni see lukustub oma kohale. Esikülg Kirjutuskaitse lüliti (Ainult SD-mälukaardid) • Veenduge, et kirjutuskaitse ei ole lukustatud (ainult SD-mälukaardid). • Kontrollige kaardi asendit. Alustamine

Summary of the content on the page No. 9

Alustamine Ettevalmistused 7 3. Sulgege kaas (a) ja vajutage seda paigale libistamise ajal allapoole, kuni see klõpsuga kinnitub (b). a b Kontrollige enne kaamerasse asetamist, et mälukaart oleks õigetpidi. Kui asetate mälukaardi tagurpidi, siis kaamera ei tuvasta mälukaarti ning võite vigastada kaamerat või mälukaarti. Mälukaardi eemaldamine • Lükake mälukaarti sõrmega natukene sissepoole, kuni see liigub klõpsatusega välja ning seejärel eemaldage kaart kaamerast.

Summary of the content on the page No. 10

Ettevalmistused 8 Kuupäeva ja kellaaja määramine Kuupäeva/kellaaja määramise menüü ilmub kaamera ekraanile esmakordsel sisselülitamisel. Määrake kuupäev ja kellaaeg allolevates toimingutes 3 ja 4 ning allolevas selgituses näidatud viisil. ON/OFF-nupp -nupp / / / -nupud -nupp 1. Vajutage ON/OFF-nupule. 2. Valige [Date/Time / Kuupäev/kellaaeg]. 1.Vajutage -nuppu. 2. Kasutage nuppu või , et valida menüü [ (Set up/Seadistus)]. 3. Kasutage nuppu või , et valida [Date/Time / Kuupäev/ kellaaeg].

Summary of the content on the page No. 11

Alustamine Ettevalmistused 9 Määratud kuupäeva ja kellaaega on võimalik lisada ka piltidele. Ekraaniteadete keele määramine Saate muuta vedelkristallekraani menüüde ja teadete keelt. Režiimilüliti -nupp -nupp / / / -nupud 1. Lülitage režiimilüliti asendisse (taasesitus). 2. Hoidke -nuppu all ja vajutage -nupule. 3. Kasutage keele valimiseks nuppu , , või . 4.Vajutage -nuppu.

Summary of the content on the page No. 12

Pildistamine 10 Pildistamine ( automaatrežiim) ON/OFF-nupp Päästikunupp Signaaltuled Režiimiketas -nupp Režiimilüliti 1. Vajutage ON/OFF-nupule. • Kostub käivitusheli ning kaamera ekraanile ilmub käivituspilt. • Veelkord ON/OFF-nupule vajutamine lülitab toite välja. 2. Valige võtterežiim. 1. Lülitage režiimilüliti asendisse (pildistamine). 2. Keerake režiimiketas asendisse (Auto/Automaatrežiim). 3. Suunake kaamera võtteobjektile. Alustamine

Summary of the content on the page No. 13

Alustamine Pildistamine 11 4. Vajutage teravustamiseks kergelt päästikunupule (pooleldi alla). • Kui võtteobjekt on terav, annab kaamera kaks helisignaali ning signaaltuli süttib roheliselt (välklambi kasutamisel süttib oranžilt). Ettevalmistused pildistamiseks on lõppenud: süttib roheliselt • Iseteravustamisraamid on vedelkristallekraanil teravustatud piirkondades rohelised. Iseteravustamisraam 5. Ilma midagi muutmata vajutage päästikunupp pildistamiseks lõpuni alla. • Kostub katiku su

Summary of the content on the page No. 14

Pildistamine 12 Pildi vaatamine kohe pärast salvestamist (salvestuse kontroll) Salvestatud pilte kuvatakse vedelkristallekraanil umbes 2 sekundi jooksul kohe pärast pildistamist. Päästikunupp -nupp Kohe pärast pildistamist pildi kuvamise jätkamiseks saate kasutada järgmiseid meetodeid, mis võimaldavad pilti kontrollida. Jätke päästikunupp lõpuni allavajutatuks. Vajutage salvestatud pildi kuvamise ajal -nuppu. Veenduge, et kostub toimingu heli. Saate päästikunupu lõpuni allavajutamisel pild

Summary of the content on the page No. 15

Alustamine Piltide vaatamine 13 Piltide vaatamine Režiimilüliti / -nupud 1. Lülitage režiimilüliti asendisse (taasesitus). • Ekraanil kuvatakse viimasena salvestatud pilti. 2. Kasutage soovitud pildi kuvamiseks nuppu või . • Kasutage eelmise pildi juurde liikumiseks nuppu ning järgmise pildi juurde liikumiseks nuppu . • Kui hoiate nuppu allavajutatuna, liiguvad pildid kiiremini edasi, aga nad on vähem detailsed. Kui kasutasite eelnevalt taasesitusrežiimi, siis kuvatakse ekraanil viimas

Summary of the content on the page No. 16

Video salvestamine 14 Video salvestamine ( tavarežiim) ON/OFF-nupp Päästikunupp Režiimiketas Režiimilüliti 1. Vajutage ON/OFF-nupule. 2. Valige võtterežiim. 1. Lülitage režiimilüliti asendisse (salvestamine). 2. Keerake režiimiketas asendisse (Movie/Video). • Veenduge, et kaamera režiim on (Standard/Tavarežiim). 3. Suunake kaamera võtteobjektile. Ärge puudutage salvestamise ajal mikrofoni. Ärge vajutage teisi nuppe peale päästikunupu. Nuppude poolt tehtav heli salvestatakse videos

Summary of the content on the page No. 17

Alustamine Video salvestamine 15 4. Vajutage teravustamiseks kergelt päästikunupule (pooleldi alla). • Kaks korda kõlab elektrooniline helimärguanne ja signaaltuli läheb kaamera teravustamise ajal roheliselt põlema. • Säritus, teravustamine ja valge tasakaal määratakse nupu pooleldi Ettevalmistused salvestamiseks allavajutamisel automaatselt. on lõppenud: süttib roheliselt 5. Ilma midagi muutmata vajutage päästikunupp salvestamiseks lõpuni alla. • Algab salvestamine. • Salvestamise ajal

Summary of the content on the page No. 18

Video vaatamine 16 Video vaatamine Režiimilüliti -nupp / / / -nupud 1. Lülitage režiimilüliti asendisse (taasesitus). 2. Kasutage soovitud videolõigu kuvamiseks nuppu või ja vajutage -nuppu. • Kujutised, millel on märge , on videolõigud. 3.Kasutage nuppu või , et valida (esitus) ja vajutage -nuppu. • Kaamera esitab videolõigu. • Kui vajutate taasesituse ajal nuppu FUNC./SET, saate video peatada ja taaskäivitada. • Taasesituse helitugevust on võimalik reguleerida nupuga või . Alusta

Summary of the content on the page No. 19

Alustamine Kustutamine 17 Kustutamine -nupp Režiimilüliti -nupp / -nupud 1. Lülitage režiimilüliti asendisse (taasesitus). 2. Kasutage kustutatava pildi valimiseks nuppu või ja vajutage -nuppu. 3. Kontrollige, et valitud oleks [Erase/Kustutus] ja vajutage -nuppu. • Kustutamise asemel toimingu katkestamiseks valige [Cancel/ Tühistus]. Ärge unustage, et kustutatud pilte ei saa enam taastada. Harjuge failide kustutamisse ettevaatusega suhtuma.

Summary of the content on the page No. 20

Printimine 18 Printimine ON/OFF-nupp Režiimilüliti -nupp / -nupud 1 1. Ühendage kaamera otseprintimise funktsiooni toega printeriga* . • Avage kaamera liideste kaas ja sisestage liidesekaabel lõpuni pesasse. • Vaadake ühendamise juhiste saamiseks printeri kasutusjuhendit. Canoni printerid SELPHY-seeria printerid 2 Compact Photo Printers* Liidesekaabel Kaamera Tindipritsprinterid *1 Kuna kaamera kasutab standardprotokolli (PictBridge), siis saate kasutada lisaks Canoni printeritele ka teiste


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Canon 17 Digital Camera 24
2 Canon 110ED20 Digital Camera 32
3 Canon 1100HS Digital Camera 27
4 Canon 1000 Digital Camera 27
5 Canon 1N RS Digital Camera 51