Xerox All in One Printer 420 user manual

User manual for the device Xerox All in One Printer 420

Device: Xerox All in One Printer 420
Size: 3,40 MB
Date of adding : 2013-12-06 12:44:15
Number of pages: 112
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Xerox All in One Printer 420. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Xerox All in One Printer 420.

For your convenience

If looking through the Xerox All in One Printer 420 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualXerox All in One Printer 420 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Xerox All in One Printer 420 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Xerox All in One Printer 420 user manual
Advertisement
« Page 1 of 112 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Xerox All in One Printer 420 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Xerox All in One Printer 420. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

Cover.fm Page 1 Friday, October 18, 2002 3:02 PM
Ghid de Utilizare
602E96080

Summary of the content on the page No. 2

©2002 by XEROX CORPORATION. Toate drepturile rezervate. Protectia prin copyright include toate formele de materiale si informatii supuse copyright-ului, incluzând fãrã limitãri materialele generate de programele software ce sunt afisate pe ecran, cum ar fi simboluri, afisaje ale ecranelor, etc, ® ® XEROX The Document Company X-ul stilizat, WorkCentre™ Pro, numele si numerele de identifi- care a produselor prezentate sunt mãrci înregistrate ale XEROX CORPORATION. Toate mãrcile non-Xerox si nu

Summary of the content on the page No. 3

Prefatã Vã multumim pentru alegerea Seriei Xerox WorkCentre Pro. Continutul acestui ghid vã oferã toate procedurile de operare necesare, informatiile privind întretinerea si mãsurile de precautie destinate utilizatorilor neexperimentati. Cititi acest ghid cu atentie înainte de a utiliza aparatul pentru a obtine performate excelente cu aparatul dvs. Dupã citirea acestui ghid, pãstrati-l la îndemânã pentru a-l consulta când este necesar. În acest ghid sunt utilizate urmãtoarele conventii: Atentie:

Summary of the content on the page No. 4

Summary of the content on the page No. 5

Cuprins Capitolul 1 Cunoasterea Copiatorului 1.1 Componente Principale si Functiile Lor............................................ 2 1.2 Panoul de Comandã.......................................................................... 6 1.2.1 Ecranul de Afisaj................................................................... 7 1.2.2 Tasta Parolã.......................................................................... 7 1.2.3 Pauzã/Reluare Imprimare..................................................

Summary of the content on the page No. 6

Capitolul 3 Efectuarea Copiilor 3.1 Proceduri de Bazã la Copiere......................................................... 24 3.2 Alimentarea Documentelor.............................................................. 25 3.2.1 Utilizarea ADF-ului.............................................................. 25 3.2.2 Utilizarea Ecranului Documentului...................................... 26 3.3 Livrarea Copiilor în Seturi (Colationate)........................................... 27 3.4 Copierea Fat

Summary of the content on the page No. 7

Capitolul 6 Rezolvarea Problemelor 6.1 Rezolvarea Problemelor.................................................................. 56 6.1.1 Contur Imagine Aparat........................................................ 56 6.1.2 Eticheta cu Codurile de Eroare............................................ 56 6.2 Instructiuni privind Codurile de Eroare............................................. 57 6.2.1 Codurile A............................................................................ 57 6.2.2 Cod

Summary of the content on the page No. 8

Capitolul 8 Informatii Generale si Siguranta 8.1 Asistentã/Service pentru Client........................................................ 94 8.2 Specificatii........................................................................................ 95 8.3 Functii Programabile........................................................................ 96 8.4 Siguranta......................................................................................... 99 8.4.1 Certificãri privind Siguranta..........

Summary of the content on the page No. 9

Cunoasterea Copiatorului 1.1 Componente Principale si Functiile Lor...................... 2 1.2 Panoul de Comandã................................................... 6 1.3 Pornirea/Oprirea Aparatului...................................... 13

Summary of the content on the page No. 10

Cunoasterea Copiatorului 1.1 Componente Principale si Functiile Lor Componente Principale si Functiile Lor 1.1 ! Vedere Frontalã 1 Note Aparatul dvs. poate arãta diferit de imaginea de mai sus, în functie de configuratie. Nr. Nume Functii Alimentator Automat de Alimenteazã automat documentele pentru scanare. 1 Documente Tavã Lateralã de Iesire Receptioneazã copiile, ce sunt livrate cu fata în sus. 2 Extensie Formate Mari Receptioneazã copiile mari/lungi. 3 Usa Frontalã Stângã P

Summary of the content on the page No. 11

Cunoasterea Copiatorului 1.1 Componente Principale si Functiile Lor Nr. Nume Functii Extensie Suport Alimenteazã hârtiile lungi. 6 Hârtie Usa de Acces 1 Ajutã la rezolvarea blocajelor de hârtie din Tava 1. 7 Usa de Acces 2 Ajutã la rezolvarea blocajelor de hârtie din Tava 2. 8 Tavã Centralã de Iesire Receptioneazã copiile, ce sunt livrate cu fata în jos. 9 Tavã Documente Alimenteazã documentul de scanat când se utilizeazã ADF-ul. 10 Tavã Iesire Originale

Summary of the content on the page No. 12

Cunoasterea Copiatorului 1.1 Componente Principale si Functiile Lor ! Vedere din Partea Dreaptã 1 Note Aparatul dvs. poate arãta diferit de imaginea de mai sus, în functie de configuratie. Nr. Nume Functii Întrerupãtor Porneste si întrerupe alimentarea cu energie a aparatului. 19 Conector Cablu Conecteazã WorkCentre Pro la calculator prin intermediul cablului paralel. 20 Paralel Conector USB* Conecteazã WorkCentre Pro la calculator prin cablul USB. 21 Conectoar Cablu

Summary of the content on the page No. 13

Cunoasterea Copiatorului 1.1 Componente Principale si Functiile Lor ! Vedere în Interior 1 Note Aparatul dvs. poate arãta diferit de imaginea de mai sus, în functie de configuratie. Nr. Nume Functii Capac Document Preseazã documentul. 24 Ecran Document Plasati documentul pe ecran pentru a fi copiat. 25 Ecran Scanare Scaneazã documentele prin ADF. 26 Unitate Cuptor Fixeazã imaginile imprimate pe hârtie prin fixarea tonerului.

Summary of the content on the page No. 14

Cunoasterea Copiatorului 1.2Panoul de Comandã 1 Nr. Nume Ecran pentru Afisarea Mesajelor 1 Tastã pentru Introducere Parolã 2 Pauzã/Reluare Imprimare 3 Stop/Anulare 4 Functii Copiere 5 Contur Imagine Aparat 6 Selectare Tavã 7 Selectie Cantitate 8 Copiere 9 6

Summary of the content on the page No. 15

Cunoasterea Copiatorului 1.2 Panoul de Comandã 1.2.1 Ecranul de Afisaj Ecran de Afisaj Descriere Afiseazã cantitatea de copii si starea aparatului. 1.2.2 Tasta Parolã 1 Tasta Parolã Descriere Când Modul de Start al aparatului este setat ca Mod cu Un Singur Cont sau Mod cu Conturi Multiple, apãsati butonul pt. a trece aparatul din Mod Pregãtit în Mod Parolã. 1.2.3 Pauzã/Reluare Imprimare Pauzã/Reluare Descriere Imprimare Pune în Pauzã lucrarea de imprimare curentã pentru a rula o lucrare de copi

Summary of the content on the page No. 16

Cunoasterea Copiatorului 1.2 Panoul de Comandã 1.2.4 Stop/Anulare Stop/Anulare Descriere Aparatul este pregãtit de copiere: ! Copii=1: Apãsat o datã, toate setãrile de pe panoul de comandã revin la valorile implicite. ! Copii>1: Apãsat o datã, cantitatea de copii revine la 1. Apãsat de douã ori, toate setãrile panoului de comandã revin la valorile implicite. Aparatul copiazã: Apãsat O DATÃ opreste lucrarea de copiere. 1 Apãsat DE DOUÃ ORI opreste lucrarea de copiere si revine la cantitatea impl

Summary of the content on the page No. 17

Cunoasterea Copiatorului 1.2 Panoul de Comandã Iesire Copii Descriere Necolationate (Offset) Când cantitatea de copii este mai mare de 1, copiile sunt necolationate si fiecare set este deplasat fatã de copiile anterioare. Colationate (Offset) Când cantitatea de copii este mai mare de 1, copiile sunt colationate si fiecare set este deplasat fatã de copiile anterioare. Stivuite (Implicit) Copiile sunt eliminate în ordinea paginilor originalului si seturile nu sunt deplasate fatã de copiile an

Summary of the content on the page No. 18

Cunoasterea Copiatorului 1.2 Panoul de Comandã Setãri Micsorare/ Mãrire Descriere Procent Presetat (Metric) Alegeti unul din cele sase Procente Presetate: ! 200% (MAX) ! 141% (A4 → A3 / B5 → B4) ! 70% (A3 → A4 / B4 → B5) ! Procent pre-programat (Setarea implicitã din fabricã este 82%. Setãrile pot fi modificate la orice procent între 50% si 200% în pasi de 1%. Pentru informatii suplimentare consultati Sectiunea 8.3 Functii Programabile din acest ghid) 1 ! 50% (MIN) ! 100% (Implicit) Procent Pr

Summary of the content on the page No. 19

Cunoasterea Copiatorului 1.2 Panoul de Comandã 1.2.6 Contur Imagine Aparat Contur Imagine Descriere Aparat Indicatoarele se aprind sau clipesc pentru a vã anunta ce selectii sunt realizate sau când este necesar sã realizati anumite activitãti de întretinere, cum ar fi alimentarea cu hârtie sau rezolvarea blocajelor de hârtie. Consultati 6. Rezolvarea Problemelor . 1. Indicator Blocaj în ADF. Clipeste pentru a indica blocajul documentului. 2. Indicator de Blocaje. Se aprinde pentru a indica un

Summary of the content on the page No. 20

Cunoasterea Copiatorului 1.2 Panoul de Comandã 1.2.9 Copierea Copierea Descriere Apãsati acest buton si aparatul va începe copierea. 1 12


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Xerox 2045e All in One Printer 34
2 Xerox 214 DC All in One Printer 30
3 Xerox 214 DP/C All in One Printer 26
4 Xerox 212 DC All in One Printer 19
5 Xerox 220 All in One Printer 13