Xerox All in One Printer WORKCENTER M20 user manual

User manual for the device Xerox All in One Printer WORKCENTER M20

Device: Xerox All in One Printer WORKCENTER M20
Size: 1,97 MB
Date of adding : 2013-12-06 12:44:15
Number of pages: 204
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Xerox All in One Printer WORKCENTER M20. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Xerox All in One Printer WORKCENTER M20.

For your convenience

If looking through the Xerox All in One Printer WORKCENTER M20 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualXerox All in One Printer WORKCENTER M20 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Xerox All in One Printer WORKCENTER M20 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Xerox All in One Printer WORKCENTER M20 user manual
Advertisement
« Page 1 of 204 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Xerox All in One Printer WORKCENTER M20 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Xerox All in One Printer WORKCENTER M20. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

CopyCentre C20
WorkCentre M20/M20i
Ghid de Utilizare
604E07110

Summary of the content on the page No. 2

Pregãtit de: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1HE ENGLAND ©2004 by Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Protectia prin copyright include toate formele de materiale supuse copyright-ului, incluzând fãrã limitãri, materialele generate de programele software ce sunt afisate pe ecran, cum ar fi simboluri, afisaje, etc. ® ® ® Xerox , The Document Company , X -ul stilizat si toate produsele Xerox mentionate în aceastã pub

Summary of the content on the page No. 3

Cuprins 1 Bun venit.................................................................................1-1 Introducere................................................................................................. 1-2 Despre Acest Ghid..................................................................................... 1-3 Surse de Informatii Conexe........................................... ......................... 1-4 Asistenta pentru Client.....................................................

Summary of the content on the page No. 4

Functii Compatibile ............................................................................... 3-17 4 Hârtia si Alte Suporturi..........................................................4-1 Alimentarea Hârtiei.................................................................................... 4-2 Setarea Formatului Hârtiei........................................................................ 4-8 Specificatii privind Suporturile ...............................................................

Summary of the content on the page No. 5

Stergerea Memoriei.................................................................................. 9-24 Utilitare pentru Întretinere........................................................................ 9-25 Activarea sau Dezactivarea Accesului Auxiliar..................................... 9-31 10 Întretinerea............................................................................10-1 Curãtarea...............................................................................................

Summary of the content on the page No. 6

Pagina iv Ghid de Utilizare Xerox CopyCentre C20, WorkCentre M20 si WorkCentre M20i

Summary of the content on the page No. 7

1 Bun Venit Vã multumim cã ati ales Xerox CopyCentre C20, WorkCentre M20 sau WorkCentre M20i. Aceste produse au fost concepute pentru a fi usor de utilizat, dar pentru a utiliza aparatele la capacitatea lor maximã, cititi acest Ghid de Utilizare. ! Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 ! Despre Acest Ghid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 ! Surse de Informatii Conexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 ! Asistenta pentru Client . . .

Summary of the content on the page No. 8

Introducere Xerox CopyCentre C20, WorkCentre M20 sau WorkCentre M20i reprezintã o familie de echipamente digitale ce pot fi utilizate pentru copiere, imprimare, fax, scanare si e-mail. Functiile disponibile pe aparat depind de modelul achizitionat de dvs: Xerox CopyCentre C20 Copiator digital ce realizeazã copii la viteza de 20 pagini pe minut. Este dotat cu un Alimentator de Documente, Tavã pentru Hârtie si Tavã Manualã, oferind si Copiere Fatã/Verso. Optiuni Suplimentare: A Doua Tavã, Interfa

Summary of the content on the page No. 9

Despre Acest Ghid Pe parcursul acestui Ghid de Utilizare unii termeni sunt utilizati ca sinonimi: ! Hârtie este sinonim cu suport. ! Document este sinonim cu original. ! Xerox CopyCentre C20, WorkCentre M20 sau WorkCentre M20i este sinonim cu aparat. Tabelul de mai jos oferã informatii suplimentare privind conventiile folosite în acest Ghid. CONVENTIE DESCRIERE EXEMPLU Xerox CopyCentre C20, WorkCentre Stilul Italic Utilizati pentru a evidentia un cuvânt M20 sau WorkCentr

Summary of the content on the page No. 10

Surse de Informatii Conexe Informatiile disponibile privind produsele mentionate se gãsesc în: - Acest Acest Ghid de Utilizare - În Ghidul de Initiere - În Paginile pentru Instalarea Rapidã - În Ghidul pentru Administrarea Sistemului - Website-ul Xerox http://www.xerox.com Pagina 1-4 Ghid de Utilizare Xerox CopyCentre C20, WorkCentre M20 si WorkCentre M20i Bun Venit

Summary of the content on the page No. 11

Asistenta pentru Client Dacã aveti nevoie de asistentã sau informatii suplimentare, vizitati website-ul Xerox pentru solutii si asistentã online: http://www.xerox.com Dacã problemele persistã, contactati Centrul de Asistentã Xerox sau reprezentantul local Xerox. Când suntati vã rugãm sã comunicati seria aparatului. Utilizati spatiul de mai jos pentru a nota seria aparatului: Nr. ____________________________________________ Pentru a accesa seria, deschideti capacul lateral folosind mânerul de d

Summary of the content on the page No. 12

Siguranta Produsul dvs. Xerox si consumabilele recomandate au fost proiectate si testate pentru a respecta cerintele de sigurantã. Acestea includ aprobarea Agentiei pentru Sigurantã si compatibilitatea cu standardele de mediu în vigoare. Citind cu atentie urmãtoarele note veti asigura operarea continuã în sigurantã a aparatului. Testele de sigurantã si performantã pentru acest produs au fost realizate doar pentru materiale XEROX. Urmati toate avertismentele si instructiunile marcate pe sau furn

Summary of the content on the page No. 13

Nu utilizati substante de curatare pe baza de aerosoli. Urmati instructiunile din acest Ghid de Utilizare pentru metodele de curãtare corespunzãtoare. Nu folositi consumabile sau materiale pentru curãtare în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute. Pãstrati consumabilele si materialele departe de locul de acces al copiilor. Nu utilizati produsul în apropierea apei, în zone umede sau în exterior. Nu plasati acest produs pe o masã, birou sau alt suport instabil. Produsul poate cãdea

Summary of the content on the page No. 14

Standarde de Sigurantã EUROPA Produsul XEROX este certificat de urmãtoarele Agentii cu Standardele de sigurantã de mai jos Agentie: TUV Rheinland Standard: IEC60950 A 3a Editie cu Amendamentele A1, A2, A3, A4 si A11. USA/CANADA Produsul XEROX este certificat de urmãtoarele Agentii cu Standardele de sigurantã de mai jos Agentie: UNDERWRITERS LABORATORIES Standard: UL 60950 A 3a Editie. Certificarea are la bazã acorduri de reciprocitate, ce includ si cerintele pentru Canada. Pagina 1-8

Summary of the content on the page No. 15

Reglementãri Simbolul CE aplicat pe acest produs semnificã Declaratia de Conformitate a Xerox Limited cu urmãtoarele Directive aplicabile în Uniunea Europeanã de la datele indicate: 1 Ianuarie 1995: Directiva Consiliului 73/23/EEC amendatã de Directiva Consiliului 93/68/EEC, aproximare a legilor statelor membre referitor la echipamentele cu consum redus. 1 Ianuarie 1996: Directiva Consiliului 89/336/EEC, aproximare a legilor statelor membre referitor la comatibili- tatea electromagneticã. 9 Mar

Summary of the content on the page No. 16

AVERTISMENT: Împreunã cu acest produs trebuie utilizate cabluri ecranate pentru a se pãstra compatibilitatea cu Directiva Consiliului 89/336/EEC. FCC Partea 15 Acest echipament a fost testat si gãsit ca fiind compatibil cu limitele pentru Clasa A de echi- pamente digitale, conform Pãrtii 15 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protectie rezonabilã împotriva interferentelor periculoase când produsul este operat într-un mediu comercial. Acest echipament genereazã, util

Summary of the content on the page No. 17

Reglementãri - Europa Directiva 1999/5/EC privind Echipamentele Radio & Terminalele pentru Telecomunicatii Acest produs Xerox a fost auto-certificat de Xerox în zona pan-Europeanã pentru conectarea unui singur terminal la reteaua analogicã publicã de telefonie (PSTN) în conformitate cu Directiva 1999/5/EC. Produsul a fost conceput pentru a functiona cu retelele nationale PSTN si compatibile PBX din urmãtoarele tãri: Austria Germania Luxemburg Suedia Belgia

Summary of the content on the page No. 18

Compatibilitatea cu Protectia Mediului ® Energy Star XEROX Corporation a conceput acest produs pentru a fi compatibil cu prevederile programului ® ® ENERGY STAR elaborat de Agentia pentru Protectia Mediului. Ca Partener ENERGY STAR , ® XEROX a determinat cã acest produs corespunde cerintelor ENERGY STAR pentru efiecien- tizarea consumului de energie electricã. Pagina 1-12 Ghid de Utilizare Xerox CopyCentre C20, WorkCentre M20 si WorkCentre M

Summary of the content on the page No. 19

2 Initierea Înainte de a începe sã utilizati aparatul, trebuie realizate mai multe operatii. Utilizând instructiunile din acest capitol, despachetati si setati aparatul pentru a-l pregãti de utilizare. ! Despachetarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 ! Prezentarea Aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 ! Instalarea Cartusului Cilindru si cu Toner. . . . . . . 2-10 ! Realizarea Conexiunilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12 ! Pornirea Aparatului

Summary of the content on the page No. 20

Despachetarea ! Îndepãrtati banda adezivã din 1 partea frontalã, din spate si de pe pãrtile aparatului. Bandã LCD 2 " Pentru a scana sau ! Îndepãrtati complet eticheta de copia un document, pe modulul scanerului prin comutatorul trebuie tragere. sã fie în pozitia deblocat. În cazul în care nu utilizati Modulul aparatul o perioadã Comutatorul de deblocare a îndelungatã de timp Scanerului scanerului va trece automat în sau îl mutati, treceti pozitia ( ). comutatorul în pozitia de blocare ( ).


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Xerox 2045e All in One Printer 25
2 Xerox 214 DC All in One Printer 32
3 Xerox 214 DP/C All in One Printer 38
4 Xerox 212 DC All in One Printer 20
5 Xerox 220 All in One Printer 13