Philips 20HF5234 user manual

User manual for the device Philips 20HF5234

Device: Philips 20HF5234
Size: 5,78 MB
Date of adding : 2013-04-12 16:36:19
Number of pages: 73
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Philips 20HF5234. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Philips 20HF5234.

For your convenience

If looking through the Philips 20HF5234 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualPhilips 20HF5234 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Philips 20HF5234 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Philips 20HF5234 user manual
Advertisement
« Page 1 of 73 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Philips 20HF5234 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Philips 20HF5234. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1


Hospitality Television

20/26/32HF5335D
15/20HF5234


- 1 -

Summary of the content on the page No. 2

Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating the hotel mode. Use this addendum in conjunction with the User Manual of this television. Please handle the TV with care and wipe with a soft cloth to ensure your TV keeps looking new. 2. The benefits of the Philips hotel TV This TV is specially designed for hotels. The Philips hotel TV offers all kind of featur

Summary of the content on the page No. 3

Installing Analogue Programs Ensure the TV is in Analogue mode. If it is in Digital mode, press the A/D (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Analogue mode. 1. Press the (Menu TV) key on the Remote Control 2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called INSTALL and press OK 3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item AUTO STORE and press OK The TV will now start to scan and install all available (Analogue) TV channels automatically. This

Summary of the content on the page No. 4

OFF BDS Hotel Mode is OFF: The TV operates as a normal consumer TV SWITCH ON VOL When the user switches the TV ON, it will play at the specified volume level. There are 2 options: LAST STATUS Upon start-up, the TV volume will be set to the level before the TV set was last turned off. USER DEFINED As specified by installer Remark: “SWITCH ON VOL” cannot exceed the MAXIMUM VOL level. This is the volume level with which the Hotel Mode Setup menu was entered. MAXIMUM VOL T

Summary of the content on the page No. 5

HIGH SECURITY MODE ON Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via the special BDS Setup Remote only. (RC2573/01) OFF Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via BDS Setup Remote or via normal Remote Control (using special key code sequence). AUTO SCART The Auto Scart function enables auto-detection of AV devices that are connected to the TV’s Scart connector. ON Enables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode. OFF Disables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode. M

Summary of the content on the page No. 6

The Philips SmartLoader works in 2 modes – Wireless and Wired: Wireless mode ---- through infrared sensor (15/20HF5234) Switch the SmartLoader to “Wireless” mode by sliding the side-switch to the icon on the SmartLoader device. Point the Wireless SmartLoader to the TV’s infrared receiver (optimal distance of 5-30cm) and proceed with the Installation procedure listed below. Wired mode ---- using the by-packed accessory cable(s) (20/26/32HF5335D) Switch the SmartLoader to “Wired” mo

Summary of the content on the page No. 7

a) Wireless method Set the SmartLoader to “Wireless” mode using the side switch. Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader. b) Wired method Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable. Set the SmartLoader to “Wired” mode using the side switch. Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” K

Summary of the content on the page No. 8

Disposal of your old product. Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 22002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for electrical and electronic products in your local neighborhood. Please act according to your local rules and do not dispose of your old

Summary of the content on the page No. 9

www.philips.com/support SV BRUKSANVISNING

Summary of the content on the page No. 10

Model Serial www.philips.com/support Country Number Tariff Austria 0820 901114 €0.20/min Belgium 070 222 303 €0.17/min Chech Rep 800142840 free Denmark 3525 8759 local Finland 09 2311 3415 local France 08 9165 0005 €0.23/min Germany 0180 5 356 767 €0.12/min Greece 0 0800 3122 1280 free Hungary 0680018189 free Ireland 01 601 1777 local Italy 199 404 041 €0.25/min Luxemburg 40 6661 5644 local Netherlands 0900 8407 €0.20/min Norway 2270 8111 local Poland 0223491504 local Portugal 2 135

Summary of the content on the page No. 11

Produktinformation Återvinning • Modell- och serienumret finns på baksidan och på undersidan till vänster på TV:n Produktens förpackningsmaterial kan samt på förpackningen. återanvändas. Kontakta de lokala myndigheterna för korrekt avfallshantering. Bortskaffande av din gamla produkt På TV:ns baksida Till vänster på TV:ns undersida Din produkt är konstruerad och tillverkad av material och komponenter av hög kvalitet, vilka

Summary of the content on the page No. 12

Innehållsförteckning  Inledning .....................................3 9 Listor över tjänster 1.1 Viktig information ................................3 9.1 Ordna om tjänster .............................15 1.1.1 Stillbilder på TV-skärmen ...................3 9.2 Titta på nya TV-kanaler eller Lyssna 1.1.2 Elektriska, magnetiska och på nya radiostationer ........................15 elektro-magnetiska fält (“EMF”)..... ..3 1.2 Vad är digital-TV .

Summary of the content on the page No. 13

26 Egenskaper 34 Felsökning ................................5 26.1 Timer ....................................................34 35 Ordlista .....................................53 26.2 Föräldralås................................... ........35 26.3 Barnlås.............................................. ....36 26.4 Active control .....................................36 27 Bild- och ljudinställningar .......37 28 Hur man använder funktionerna Smart Bild och Smart Ljud ....38 29 Skär

Summary of the content on the page No. 14

1 Inledning • Aktieinformation: visas t.ex. längst ned på Tack för att du köpte den här TV-apparaten. TV-skärmen. • Logotyper för TV-shoppingkanaler och Denna manual innehåller all information du prisuppgifter: ljusstarka och visas konstant behöver för att installera och använda din eller upprepade gånger på samma plats på nya TV. TV-skärmen. • Andra exempel på stillbilder är logotyper, Om Om denna denna instr

Summary of the content on the page No. 15

 .2 Vad är digital-TV? Obs Digital-TV erbjuder ett mycket bredare TV- • Kapitel Kapitel 6 6 till till 20 20 innehåller innehåller all all programutbud, är fri från de störningar som information du behöver för att du kanske finner hos analog-TV och kommer använda TV:n i Digitalt läge. Kapitel 21 att förvandla TV-tittandet till en helt ny till 30 innehåller all information och alla upplevelse. Det finns större möjlighete

Summary of the content on the page No. 16

2 Säkerhet 7 Varning: Varning: Du Du behöver behöver inte inte ansluta ansluta Anslut inte för många apparater till TV:n innan den sätts upp men kablarna samma uttag då överbelastning kan måste sättas in i anslutningsuttagen på orsaka brand eller elektrisk stöt. 8 TV:n. Undvik Undvik att att placera placera en en vas vas eller eller vaser vaser fyllda med vatten på eller i närheten av 2. Allmänt Allmänt TV:n. Vatten som spill

Summary of the content on the page No. 17

3 Översikt över TV-knappar och anslutningsuttag Dessa anslutningsuttag finns på baksidan av 3. Sidokontroller TV:n och är riktade bakåt. Sidokontrollerna finns på TV:ns vänstra sida. 4 EXT 1 5 EXT 2 (RGB) 2 (CVBS /S-VIDEO) 1 CI- (Common Interface) fack: 3 För att ansluta till en CAM (Conditional Access Module) och ett 4 smartcard. 2 Uttag för TV-antenn: Sätt i antennkontakten i 75 Ω : -uttaget. 3 HDMI  / HDMI

Summary of the content on the page No. 18

4 Starta 4. Innan du startar 4.4 Slå på TV:n • För För att att slå slå på på TV:n, TV:n, tryck tryck på på POWER- Varning knappen på sidan av TV:n. En blå indikator visas och efter några sekunder tänds Du behöver inte ansluta TV:n innan skärmen på vänstra sidan längst ner på TV: den sätts upp men kablarna måste ns framsida. sättas in i anslutningsuttagen på TV:n. • Om Om TV:n TV:n är är kvar kvar ii standby-läge standby-läge (rö

Summary of the content on the page No. 19

5 Fjärrkontrollens funktioner 2 Ljudläge Används för att tvinga fram program i Stereo och Nicam Stereo till Mono. 1 för tvåspråkiga program, välj Dual å 7 2 eller Dual » (såsom indikeras på 8 skärmen under sådana sändningar). A indicação Mono aparece em 9 3 vermelho se esta posição for forçada. 10 4 I digitalt läge visar å-» listan på ljudspråk. 5 3 Undertextläge I digitalt läge aktiverar el

Summary of the content on the page No. 20

15 Mute (inget ljud) Slå på eller av ljudet. 11 16 / Sifferknappar / För direktåtkomst till program. För ett tvåsiffrigt programnummer måste den andra siffran knappas in kort 12 efter den första siffran innan snedstrecket försvinner. 13 Skärminformation 17 I digitalt läge, visa/lämna informationstextremsan (se sidan 14). 20 I analogt läge, visa/ta bort programnumret, ljudläget, klockan och 14


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Philips / 20PFL5522D Flat Panel Television 232
2 Philips 1346 Flat Panel Television 27
3 Philips 107FP4 Flat Panel Television 17
4 Philips 0150FD9935 Flat Panel Television 12
5 Philips 13" Color TV 13MT1431 Flat Panel Television 16