Philips 23HF5335D user manual

User manual for the device Philips 23HF5335D

Device: Philips 23HF5335D
Size: 4,19 MB
Date of adding : 2013-09-24 16:36:25
Number of pages: 70
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Philips 23HF5335D. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Philips 23HF5335D.

For your convenience

If looking through the Philips 23HF5335D user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualPhilips 23HF5335D on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Philips 23HF5335D to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Philips 23HF5335D user manual
Advertisement
« Page 1 of 70 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Philips 23HF5335D but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Philips 23HF5335D. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1


Hospitality Television

20/26/32HF5335D
15/20HF5234


- 1 -

Summary of the content on the page No. 2

Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating the hotel mode. Use this addendum in conjunction with the User Manual of this television. Please handle the TV with care and wipe with a soft cloth to ensure your TV keeps looking new. 2. The benefits of the Philips hotel TV This TV is specially designed for hotels. The Philips hotel TV offers all kind of featur

Summary of the content on the page No. 3

Installing Analogue Programs Ensure the TV is in Analogue mode. If it is in Digital mode, press the A/D (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Analogue mode. 1. Press the (Menu TV) key on the Remote Control 2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called INSTALL and press OK 3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item AUTO STORE and press OK The TV will now start to scan and install all available (Analogue) TV channels automatically. This

Summary of the content on the page No. 4

OFF BDS Hotel Mode is OFF: The TV operates as a normal consumer TV SWITCH ON VOL When the user switches the TV ON, it will play at the specified volume level. There are 2 options: LAST STATUS Upon start-up, the TV volume will be set to the level before the TV set was last turned off. USER DEFINED As specified by installer Remark: “SWITCH ON VOL” cannot exceed the MAXIMUM VOL level. This is the volume level with which the Hotel Mode Setup menu was entered. MAXIMUM VOL T

Summary of the content on the page No. 5

HIGH SECURITY MODE ON Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via the special BDS Setup Remote only. (RC2573/01) OFF Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via BDS Setup Remote or via normal Remote Control (using special key code sequence). AUTO SCART The Auto Scart function enables auto-detection of AV devices that are connected to the TV’s Scart connector. ON Enables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode. OFF Disables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode. M

Summary of the content on the page No. 6

The Philips SmartLoader works in 2 modes – Wireless and Wired: Wireless mode ---- through infrared sensor (15/20HF5234) Switch the SmartLoader to “Wireless” mode by sliding the side-switch to the icon on the SmartLoader device. Point the Wireless SmartLoader to the TV’s infrared receiver (optimal distance of 5-30cm) and proceed with the Installation procedure listed below. Wired mode ---- using the by-packed accessory cable(s) (20/26/32HF5335D) Switch the SmartLoader to “Wired” mo

Summary of the content on the page No. 7

a) Wireless method Set the SmartLoader to “Wireless” mode using the side switch. Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader. b) Wired method Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable. Set the SmartLoader to “Wired” mode using the side switch. Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” K

Summary of the content on the page No. 8

Disposal of your old product. Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 22002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for electrical and electronic products in your local neighborhood. Please act according to your local rules and do not dispose of your old

Summary of the content on the page No. 9

Summary of the content on the page No. 10

Produktinformation Återvinning • Modell- och serienumret finns på baksidan och på undersidan till vänster på TV:n Produktens förpackningsmaterial kan samt på förpackningen. återanvändas. Kontakta de lokala myndigheterna för korrekt avfallshantering. Bortskaffande av din gamla produkt På TV:ns baksida Till vänster på TV:ns undersida Din produkt är konstruerad och tillverkad av material och komponenter av hög kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas. • Standby

Summary of the content on the page No. 11

Innehållsförteckning 1 Inledning .....................................3 9 Listor över tjänster 1.1 Viktig information ................................3 9.1 Ordna om tjänster .............................15 1.1.1 Stillbilder på TV-skärmen ...................3 9.2 Titta på nya TV-kanaler eller Lyssna 1.1.2 Elektriska, magnetiska och på nya radiostationer ........................15 elektro-magnetiska fält (“EMF”)..... ..3 1.2 Vad är digital-TV ..................................4 10 Tjäns

Summary of the content on the page No. 12

25 Egenskaper 32.7 Ansluta en PC .....................................47 25.1 Timer ....................................................32 32.8 Anslut en kamera, videokamera, 25.2 Föräldralås................................... ........33 spelkonsol ............................................48 25.3 Barnlås.............................................. ....34 32.9 Hörlurar ...............................................48 25.4 Active control .....................................34 33 Felsökni

Summary of the content on the page No. 13

1 Inledning • Aktieinformation: visas t.ex. längst ned på Tack för att du köpte den här TV-apparaten. TV-skärmen. • Logotyper för TV-shoppingkanaler och Denna manual innehåller all information du prisuppgifter: ljusstarka och visas konstant behöver för att installera och använda din eller upprepade gånger på samma plats på nya TV. TV-skärmen. • Andra exempel på stillbilder är logotyper, Om denna instruktionsmanual datorbilder, tidsuppgifter, text-TV och inte ger svar på d

Summary of the content on the page No. 14

1.2 Vad är digital-TV? Obs Digital-TV erbjuder ett mycket bredare TV- • Kapitel 6 till 19 innehåller all programutbud, är fri från de störningar som information du behöver för att du kanske finner hos analog-TV och kommer använda TV:n i Digitalt läge. Kapitel 20 att förvandla TV-tittandet till en helt ny till 29 innehåller all information och alla upplevelse. Det finns större möjligheter till instruktioner du behöver för att att visa bredbildsprogram. Många av dina använda

Summary of the content on the page No. 15

2 Säkerhet 10 Vidrör inte någon del av TV:n, strömsladden eller antennen under 2.1 Allmänt åskoväder. 1 Det krävs två personer för att lyfta och 11 Låt inte TV:n vara i standby-läge under bära en TV som väger mer än 25 kg. någon längre tid. Koppla istället ur TV:n Felaktig hantering av TV:n kan orsaka från nätuttaget. allvarliga skador. 12 Dra ut sladden genom att dra i 2 Kontrollera att den yta TV:n placeras på kontakten, inte i själva sladden. Använd är

Summary of the content on the page No. 16

3 Översikt över TV-knappar och anslutningsuttag Dessa anslutningsuttag finns på baksidan av 3.1 Sido- eller toppkontroller TV:n och är riktade bakåt. Använd sido- eller toppkontrollerna för att slå på/stänga av TV:n, navigera i menyer, ändra volymen och välja programnummer. 5 EXT 1 6 EXT 2 (RGB) (CVBS /S-VIDEO) POWER PROGRAM MENU VOLUME 1 CI- (Common Interface) (anpassat gränssnitt) fack: För att ansluta till en CAM (Conditional Access Module) och ett 1 2 3 4 smartcard.

Summary of the content on the page No. 17

4 Starta 4.1 Innan du startar Kontrollera att nätspänningen i ditt hem motsvarar spänningen angiven på Varning klistermärket på baksidan av TV:n. Du behöver inte ansluta TV:n innan Varning den sätts upp men kablarna måste Om TV:n monteras på ett stativ eller en arm sättas in i anslutningsuttagen på TV:n. som snurrar kontrollerar du att nätkabeln inte belastas på något sätt när TV:n snurrar. 4.2 Anslut antennen Om kabeln belastas kan den lossna. Detta Sätt i antennkontakten orden

Summary of the content on the page No. 18

5 Fjärrkontrollens funktioner 2 Ljudläge Används för att tvinga fram program i 1 Stereo och Nicam Stereo till Mono. 7 2 för tvåspråkiga program, välj Dual å 8 eller Dual » (såsom indikeras på skärmen under sådana sändningar). 9 3 A indicação Mono aparece em 10 vermelho se esta posição for forçada. 4 I digitalt läge visar å-» listan på ljudspråk. 5 3 Undertextläge I digitalt läge aktiverar eller avaktiverar 6 denna knapp undertextläget. 4 MENY För a

Summary of the content on the page No. 19

15 Mute (inget ljud) Slå på eller av ljudet. 16 / Sifferknappar / För direktåtkomst till program. 11 För ett tvåsiffrigt programnummer måste den andra siffran knappas in kort efter den första siffran innan snedstrecket försvinner. 12 17 Skärminformation I digitalt läge, visa/lämna 13 informationstextremsan (se sidan 14). I analogt läge, visa/ta bort programnumret, ljudläget, klockan och 20 den återstående tiden för sleep timer. 18 Active Control 14 21

Summary of the content on the page No. 20

6 Översikt över den digitala huvudmenyn och undermenyerna 1 Använd -knappen på fjärrkontrollen för att välja Digital- läget. 2 Från digitalt läge: tryck på - knappen för att visa installationsmenyn. 3 Använd knapparna Î ï Í Æ för att navigera, välja och ställa in menyposterna. Inställning Favoriter Lista 1 Namn Välj TV-kanaler Välj radiostationer Lägg till alla tjänster Annullera alla tjänster Lista 2 Namn Välj TV-kanaler Välj radiostation


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Philips / 20PFL5522D Flat Panel Television 236
2 Philips 1346 Flat Panel Television 27
3 Philips 107FP4 Flat Panel Television 17
4 Philips 0150FD9935 Flat Panel Television 12
5 Philips 13" Color TV 13MT1431 Flat Panel Television 16