Philips 23PF5121 user manual

User manual for the device Philips 23PF5121

Device: Philips 23PF5121
Size: 0,84 MB
Date of adding : 2013-09-09 16:36:30
Number of pages: 17
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Philips 23PF5121. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Philips 23PF5121.

For your convenience

If looking through the Philips 23PF5121 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualPhilips 23PF5121 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Philips 23PF5121 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Philips 23PF5121 user manual
Advertisement
« Page 1 of 17 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Philips 23PF5121 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Philips 23PF5121. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

15PF5121
20PF5121
23PF5321

Summary of the content on the page No. 2

Wstęp Dziękujemy za zakup naszego odbiornika telewizyjnego. Niniejsza instrukcja została opracowana aby ułatwić instalację i użytkowanie Twojego odbiornika. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją. Spis treści Instalacja Opis telewizora LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Pilot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Przyciski pilota . . .

Summary of the content on the page No. 3

Opis telewizora LCD & Przyciski telewizora: • POWER: służy do włączania i wyłączenia telewizora. • VOLUME -/+: służy do regulacji poziomu głośności. • MENU:aby wywołać lub opuścić menu. Przyciski PROGRAM -/+ umożliwiają wybór pożądanego ustawienia, a przyciski VOLUME -/+ dokonanie regulacji. • PROGRAM -/+: służy do wyboru programów. Ścianka tylna: Podstawowe podłączenia wykonywane są od spodu telewizora. Więcej informacji na temat podłączeń - patrz strona 12. FM ANT EXT 1 DVI-I In Folii ochronn

Summary of the content on the page No. 4

Przyciski pilota 1) . Tryb czuwania Przełączanie odbiornika w tryb czuwania.Aby ponownie włączyć odbiornik, należy nacisnąć przycisk, P –/+, 0/9 1) lub AV albo przycisk klawiatury numerycznej. 2) 2) Wyłącznik czasowy 3) Do wybierania odstępu czasu, po którym odbiornik wyłączy się automatycznie (od 0 do 240 minut). 4) 3) AV 5) Aby wyświetlić Źródło (Dostępne źrodła) by wybrać TV lub urzadzenie peryferyjne podłącz do EXT1, 6) AV/SVHS, PC, HD lub Radio (str. 12). 4) Ÿ Å Ó Przyciski teletekstu (str

Summary of the content on the page No. 5

Przyciski pilota 12) ı Lista programów Wyświetlanie / usuwanie listy programów. Naciśnij przyciski <>,aby wybrać program i naciśnij przycisk ≥,aby go wyświetlić. (12 13) ù Tryb odtwarzania dźwięku (13 Służy do przełączania programów z Stereo (lub Nicam Stereo) na Mono lub w przypadku programów nadawanych w dwóch wersjach językowych, do wybrania pomiędzy trybem Dual I lub Dual II. (14 Wskaźnik Mono świeci się na czerwono gdy ten tryb jest wybrany. (15 14) Q Dźwięk Surround Służy do uruchamiania l

Summary of the content on the page No. 6

Instalacja odbiornika & Ustawienie telewizora Telewizor powinien zostać ustawiony na równej, stabilnej powierzchni.Aby uniknąć jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, należy chronić telewizor przed działaniem wody, źródeł ciepła (lampa, świeca, kaloryfer, ...) i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych znajdujących się z tyłu telewizora. é Podłączenie anten • Włóz przewód antenowy do wejścia FM ANT znajdujacego się w dolnej części telewizora. • Podłącz wtyczkę antenową do gniazda : z tyłu odbiornika. • Pod

Summary of the content on the page No. 7

Sortowanie programów następnie menu Sortowanie. & Naciśnij przycisk MENU. Na ekranie wyświetli “ Za pomocą przycisków <> wybierz program, się Menu TV. którego numer chcesz zmienić i potwierdź Menu TV wybór przyciskiem ≥. Instalacja Obraz ‘ Za pomocą przycisków <> wybierz nowy Dźwięk Język Æ • 0 Funkcje numer i potwierdź wybór przyciskiem ≥. Instalacja 1 Kraj Æ • 2 Stroj.Automat Æ • ( Powtarzaj czynności “ i ‘ odpowiednią ilość Stroj.Ręczne Æ • 3 Æ Æ razy, aby dokonać zmiany numeracji wsz

Summary of the content on the page No. 8

Ustawienia obrazu Opis poszczególnych ustawień: & Naciśnij przycisk MENU a następnie ≥. • Jasność: zmienia stopień jasności obrazu. Wyświetli się menu Obraz: • Kolor: zmienia intensywność barwy. Menu TV • Kontrast: zmienia różnicę pomiędzy Obraz Obraz barwami jasnymi i ciemnymi. Dźwięk Jasność 39 Funkcje • Ostrość: zmienia ostrość obrazu. Kolor Instalacja Kontrast • Temp. barw: zmienia równowagę barw: Ostrość dostępne są opcje Zimna – barwy Temp. Barw Pamięć niebieskawe), Normalna – barwy zrówno

Summary of the content on the page No. 9

Formaty 16:9 Obraz może być odbierany w formacie 16:9 (szeroki ekran) lub 4:3 (ekran tradycyjny). Obraz w formacie 4:3 ma czasami czarny pas na górze i na dole ekranu (format letterbox). Funkcja 16:9 pozwala wyeliminować czarne pasy poprawiając wykorzystanie ekranu. Jeżeli twój odbiornik posiada ekran 4:3. Nacisnąć przycisku ∏ (lub <>) aby wybrać odpowiednią opcję: 4:3 Obraz jest wyświetlany w formacie 4:3 Powiększ 4:3 Obraz jest powiększany w pionie.Ten rodzaj pracy stosujemy aby wyeliminować c

Summary of the content on the page No. 10

Teletekst Teletekst jest systemem informacyjnym nadawanym przez niektóre kanały telewizyjne.Wiadomości podawane w teletekście odczytuje się podobnie jak gazetę. System ten umożliwia również odbieranie napisów dialogowych u dołu ekranu, co jest pomocne dla osób z upośledzeniem słuchu lub osób nie znających języka, w którym nadawany jest program (nadawanie w sieciach kablowych, w kanałach satelitarnych,...). Naciśnij przycisk: Aby uzyskać: Wywołanie Wywołanie lub wyłączenie telegazety. teletekstu:

Summary of the content on the page No. 11

Używanie radia Wybieranie trybu radia Menu trybu radio & Nacisnąć przycisk AV na pilocie aby wyświetlíc Naciśnięcie przycisku MENU powoduje Źródło (Dostępne źrodła). przejście do regulacji odbioru radiowego. é Użyj przycisków kursora aby wybrać Wyszukiwanie stacji radiowych Radio i później naciśnij kursor ≥ aby Jeżeli wykorzystana została funkcja szybkiej przełączyć TV w tryb radio. instalacji, wszystkie dostępne stacje UKF zostały By powrócic do trybu TV, naciśnij przycisk AV, zapamiętane.A

Summary of the content on the page No. 12

Używając trybu HD (wysokiej rozdzielczości) (dostępne wyłącznie w niektórych wersjach odbiorników) Tryb HD zrównoważone) lub Ciepła – barwy Tryb HD (wysokiej rozdzielczości) pozwala czerwonawe. cieszyć się czystszym i bardziej wyraźnym - Pamięć: umożliwia zachowanie ustawień. obrazem przy użyciu wejścia DVI-I jeśli użiważ • Dźwięk: amplitunera/innych urządzeń HD, które mogą - Korektor: do regulacji tonu (od niskiego: transmitować sygnał wysokiej rozdzielczości. 100 Hz do wysokiego: 8000 Hz) Musi

Summary of the content on the page No. 13

Podłączanie urządzeń peryferyjnych Telewizor ma zewnętrzne gniazdo na tylnej części obudowy (EXT1) oraz osobne na z boku urządzenia. Nacisnij przycisk AV na pilocie aby wyświetlíc Źródło (Dostępne źrodła) i wybierz TV lub urzadzenie peryferyjne podłácz do EXT1, AV/SVHS, PC, HD lub Radio. Gniazdo EXT1 ma wejście i wyjście audio, wejście i wyjście video oraz wejście RGB. Boczne wejścia mają wejsci audio, CVBS/S-VHS oraz gniazdo słuchawkowe. FM ANT EXT 1 DVI-I In Headphone Audio In Video In S-Video

Summary of the content on the page No. 14

Podłączania urządzeń Podłącz urządzenia w sposób pokazany na schemacie. Za pomocą przycisku AV, wybierz AV/S-VHS. peryferyjnych W odbiornikach monofonicznych dźwięk należy podłączyć do wejścia AUDIO L (lub AUDIO R). Dźwięk jest automatycznie rozdzielany do lewego i prawego głośnika telewizora. Słuchawki Podłączenie słuchawek powoduje automatyczne wyłączenie dźwięku w głośnikach odbiornika telewizyjnego.Wyreguluj głośność za pomocą przycisków VOLUME -/+. Impedancja słuchawek musi mieścić się w za

Summary of the content on the page No. 15

Porady Zły odbiór Bliskie sąsiedztwo gór lub wysokich budynków może być przyczyną przebić obrazu, echa i odbić.W takim przypadku spróbuj ręczenie dostroić obraz za pomocą opcji DOSTROJENIE (str. 6) lub zmienić ustawienie anteny zewnętrznej.W przypadku korzystania z anten wewnętrznych (przenośnych) odbiór w pewnych warunkach może być utrudniony. Możesz poprawić jakość odbioru zmieniając położenie anteny. Jeżeli odbiór jest nadal niezadowalający, należy zastosować antenę zewnętrzną. Sprawdź, czy:

Summary of the content on the page No. 16

Table of TV frequencies. Lista das frequências TV CÔËÒÓÍ ˜‡ÒÚÓÚ ÔÂ‰‡Ú˜ËÍÓ‚. Frequenztabelle der Fernsehsender. Liste over TV senderne. A televizió-adóállomások Liste des fréquences TV. Tabell over TV-frekvenser. frekvenciáinak a listája. Frequentietabel TV-Zenders. Tabell över TV-frekvenser. Lista częstotliwości stacji nadawczych. Tabella delle frequenze TV. TV-taajuustaulukko. Seznam frekvenčních pásem vysílačů. Lista de frecuencias TV. K K· ·Ù Ù¿ ¿Ï ÏÔ ÔÁ ÁÔ Ô˜ ˜ Û Û˘ ˘¯ ¯Ó ÓÔ ÔÙ Ù‹ ‹Ù Ùˆ

Summary of the content on the page No. 17

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. 2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. www.philips.com 3111 256 19302


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Philips / 20PFL5522D Flat Panel Television 181
2 Philips 1346 Flat Panel Television 21
3 Philips 107FP4 Flat Panel Television 13
4 Philips 0150FD9935 Flat Panel Television 10
5 Philips 13" Color TV 13MT1431 Flat Panel Television 15