Philips 26PF7321 user manual

User manual for the device Philips 26PF7321

Device: Philips 26PF7321
Size: 2,51 MB
Date of adding : 2013-09-09 16:36:30
Number of pages: 26
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Philips 26PF7321. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Philips 26PF7321.

For your convenience

If looking through the Philips 26PF7321 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualPhilips 26PF7321 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Philips 26PF7321 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Philips 26PF7321 user manual
Advertisement
« Page 1 of 26 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Philips 26PF7321 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Philips 26PF7321. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

Summary of the content on the page No. 2

Model Serial www.philips.com/support Country Number Tariff Austria 0820 901114 €0.20/min Belgium 070 222 303 €0.17/min Chech Rep 800142840 free Denmark 3525 8759 local Finland 09 2311 3415 local France 08 9165 0005 €0.23/min Germany 0180 5 356 767 €0.12/min Greece 0 0800 3122 1280 free Hungary 0680018189 free Ireland 01 601 1777 local Italy 199 404 041 €0.25/min Luxemburg 40 6661 5644 local Netherlands 0900 8407 €0.20/min Norway 2270 8111 local Poland 0223491504 local Portugal 2 135

Summary of the content on the page No. 3

Summary of the content on the page No. 4

Summary of the content on the page No. 5

GB FR NL DE IT DK NO SU SF R U ES PT Wstęp GR Dziękujemy za zakup naszego odbiornika telewizyjnego. TR Niniejsza instrukcja została opracowana, aby ułatwić instalację i użytkowanie Twojego odbiornika. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją. HU Spis treści PL CZ SK Wskazówki dotyczące utylizacji Opakowanie tego produktu może być poddane recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat waściwego sposobu utylizacji. Utylizacja zużytego produktu Twój odb

Summary of the content on the page No. 6

Wymogi bezpieczeństwa 10 cm 10 cm 10 cm X Do czyszczenia ekranu i obudowy telewizora Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni używaj miękkiej czystej ściereczki, lekko wokół odbiornika aby zapewnić swobodny zwilżonej wodą lub łagodnym środkiem przepływ powierza. Telewizor powinien zostać czyszczącym. Nie wycieraj telewizora zbyt ustawiony na równej, stabilnej powierzchni. mokrą ściereczką. Do czyszczenia nigdy nie Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych na używaj czyszczących ma

Summary of the content on the page No. 7

Przygotowanie Włączanie telewizora 1 Podłączenie 3 26” 26” 32” 37”/42”/50” 32” • Używając dostarczonego przewodu antenowego, podłącz gniazdo antenowe 75Ω :z gniazdem znajdującym się od spodu telewizora. • Podłącz wejście kabla zasilania do telewizora, a wtyczkę do gniazdka naściennego (220–240 V, 50/60 Hz). • Należy się upewnić, czy kabel zasilający jest podłączony do gniazdka telewizora i gniazda w ścianie. Ostrzeżenie! 37”/42”/50” Jeśli mocowanie odbiornika jest ruch

Summary of the content on the page No. 8

Instalacja i opis telewizora LCD 11 4 Headphone R Audio In AUDIO IN 32” L 3 VIDEO Video In IN S-VIDEO S-Video 2 EXT3/SVHS3 7 6 5 EXT 4 AUDIO R L Pr Pb Y L IN 1 R HDMI 1 HDMI 2 DVI AC in ~ EXT 2 /SVHS2 EXT 1 (AUDIO IN) 9 10 8 2 37”/42”/50” 3 4 EXT3/SVHS3 1 11 7 6 EXT 4 5 UWAGA: To jest 5 AUDIO R L Pr Pb Y urządzenie1 klasy. L IN Należy podłączyć je do gniazda R HDMI 2 HDMI 1 sieciowego z uziemieniem. DVI EXT 2 /SVHS2 EXT 1 (AUDIO IN) MAINS ~ AC in ~

Summary of the content on the page No. 9

Instalacja i opis telewizora LCD 1 2 4 3 11 Headphone R Audio In AUDIO IN L VIDEO Video In IN S-VIDEO S-Video 26” EXT3/SVHS3 7 6 5 EXT 4 AUDIO R L Pr Pb Y L IN R HDMI 2 HDMI 1 DVI AC in ~ EXT 2 /SVHS2 EXT 1 (AUDIO IN) 10 8 9 1 POWER .: służy do włączania i wyłączania 8 Gniazda HDMI 1/HDMI 2: służą do podłączenia do Set- Top box, odtwarzacza/nagrywarki DVD, telewizora. odbiornika/urządzenia HD lub komputera. 2 VOLUME –/+: służy do regulacji poziomu 9 Gniazda EXT1 i E

Summary of the content on the page No. 10

Przyciski pilota 7 Active Control (Patrz str. 14). 8 MENU Aby wywołać lub opuścić menu. 1 9 Kursory 2 AUX Te cztery przyciski umożliwiają poruszanie się 15 3 w menu. 16 4 10 OK 17 Potwierdza wybór. 5 18 11 Volume ( – VOL + ) 6 Służy do regulacji poziomu głośności. 19 7 12 Wstępna regulacja obrazu 20 8 i dźwięku Służy do przejścia do wstępnych ustawień obrazu 9 i dźwięku (str. 14). 10 13 / Klawiatura numeryczna 21 Do bezpo

Summary of the content on the page No. 11

Przyciski pilota (inne funkcje) Pilot pozwala Ci również sterować głównymi funkcjami niektórych modeli Philips DVD. UWAGA : Funkcje niedostępne w urządzeniu Philips DVD-R. Naciśnij przycisk aby wybrać tryb : DVD lub AUX. , Kontrolka na pilocie zaświeci się, wskazując wybrany tryb. Gaśnie automatycznie po 20 sekundach bezczynności (powrót do trybu TV). W zależności od wyposażenia, działają następujące przyciski: tryb czuwania pauza szybkie cofanie wywoływanie menu zatrzymanie wybór programów o

Summary of the content on the page No. 12

Sortowanie programów Naciśnij przycisk . Na ekranie 3 Wybierz Sortowanie i naciśnij 1 wyświetli się Menu TV. / , aby wybrać tryb sortowania. 4 Za pomocą przycisków wybierz Menu TV program, którego numer chcesz zmienić Instalacja Obraz i potwierdź wybór przyciskiem / . Dźwięk Język Funkcje (Znak kursora znajduje się teraz po lewej Instalacja Kraj stronie). Stroj. Automat Za pomocą przycisków wybierz nowy 5 Stroj. Ręczne Sortowanie numer i potwierdź wybór przyciskiem Nazwa / .

Summary of the content on the page No. 13

Strojenie ręczne To menu umożliwia zapisywanie w pamięci 6 Opcja Szukanie: poszczególnych programów pojedynczo, po kolei. Naciśnij przycisk / . Rozpocznie się przeszukiwanie. Z chwilą odnalezienia Naciśnij przycisk . 1 programu, przeszukiwanie zostanie zatrzymane. Wyświetlona zostanie nazwa Za pomocą kursora wybierz opcję 2 programu (jeśli została nadana). Przejdź do Instalacja, a następnie naciśnij / , aby następnego etapu. Jeżeli znasz częstotliwość, przejść do menu Instalacja.

Summary of the content on the page No. 14

Użytkowanie ustawienia obrazu i dźwięku 1 Naciśnij przycisk . Opis poszczególnych ustawień obrazu 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać Obraz lub Jasność: zmienia stopień jasności obrazu. Dźwięk. Kolor: zmienia intensywność barwy. Naciśnij przycisk / , aby wyświetlić 3 menu Obraz lub Dźwięk. Kontrast: zmienia różnicę pomiędzy barwami jasnymi i ciemnymi. Menu TV Ostrość: zmienia ostrość obrazu. Obraz Obraz Temp. barw: zmienia równowagę barw. Dźwięk Dostępne są opcje Zimna (barwy niebiesk

Summary of the content on the page No. 15

Funkcje Kontrast + i NR (redukcja szumów) 1 Ustawienia poszczególnych funkcji Naciśnij przycisk . Kontrast +: Za pomocą kursora wybierz opcję 2 – Optymalne ustawienie kontrastu dla Funkcje, a następnie naciśnij / , zapewnienia lepszej jakości obrazu. aby przejść do menu Funkcje. – Wybierz opcję Wyłącz, aby włączyć tą funkcję. 3 Użyj przycisków , aby wybrać NR (redukcja szumów) : Kontrast + lub NR (redukcja szumów) – łagodzi zakłócenia obrazu wynikające i przycisków

Summary of the content on the page No. 16

Funkcja PIP (Picture-in-Picture) “ Użyj przycisków , aby wybrać PIP. Funkcja PIP (Picture-in-Picture) pozwala na wywołanie okna PIP na twoim PC (komputerze) ‘ Użyj przycisku / , aby wejść w menu PIP. lub urządzeniu HD (Wysokiej Rozdzielczości) podczas oglądania programu TV. PIP WAŻNE Rozmiar PIP Wył. Poziomo Aby wywołać okienko PIP na twoim PC, należy Pionowo wykonać następujący krok : HDMI Wejścia HDMI 1 lub HDMI 2 MUSZĄ być podłączone do wyjścia DVI komputera. Do podł

Summary of the content on the page No. 17

Formaty 16:9 Obraz może być odbierany w formacie 16:9 (szeroki ekran) lub 4:3 (ekran tradycyjny). Obraz w formacie 4:3 ma czasami czarny pas na górze i dole ekranu (format letterbox). Funkcja 16:9 pozwala wyeliminować czarne pasy, poprawiając wykorzystanie ekranu. Naciśnij przycisk (lub ), aby wybrać odpowiedni tryb wyświetlania. Twój telewizor wyposażony jest również w funkcję automatycznego przełączania, która automatycznie dobiera odpowiedni format, jeżeli wraz z programem transmitowa

Summary of the content on the page No. 18

Funkcje wstępnego ustawiania obrazu i dźwięku Funkcja Smart Picture umożliwia wybranie Opis poszczególnych ustawień obrazu spośród pięciu ustawień obrazu: Wzbogacony, Wzbogacony: Ustawienia zapewniające jasny ostry Naturalny, Stonowany, Multi Media obraz o dużym kontraście, zalecane i Osobiste. przy użytkowaniu telewizora w jasnym pomieszczeniu lub w celu zademonstrowania wysokiej jakości obrazu przy dostępie do Naciśnij przycisk kilkakrotnie, aby mocnego sygnału transmis

Summary of the content on the page No. 19

Teletekst Teletekst jest systemem informacyjnym nadawanym przez niektóre kanały telewizyjne. Wiadomości podawane w teletekście odczytuje się podobnie jak gazetę. System ten umożliwia również odbieranie napisów dialogowych u dołu ekranu, co jest pomocne dla osób z upośledzeniem słuchu lub osób nieznających języka, w którym nadawany jest program (nadawanie w sieciach kablowych, w kanałach satelitarnych i in.). Tego przycisku używa się, aby włączyć lub wyłączyć Wywołanie 1 wyświetlanie tele

Summary of the content on the page No. 20

Tryb monitora komputerowego Telewizor może być wykorzystywany jako monitor Opis Funkcji komputerowy. Format: WAŻNE! – Wybiera pomiędzy pełnym ekranem, a formatem lokalnym ekranu komputera. Aby włączyć tryb monitora komputerowego, PIP (Picture-in Picture): wykonaj następujące czynności: – Wyświetla okienko PIP, aby można było równocześnie oglądać programy TV. & Wejście HDMI 1 lub HDMI 2 MUSI być podłączone do wyjścia DVI komputera. Do * Rodzaj wyboru: Po podłączeniu komputera PC podłą


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Philips / 20PFL5522D Flat Panel Television 181
2 Philips 1346 Flat Panel Television 21
3 Philips 107FP4 Flat Panel Television 13
4 Philips 0150FD9935 Flat Panel Television 10
5 Philips 13" Color TV 13MT1431 Flat Panel Television 15