Philips 29PT8660/12 user manual

User manual for the device Philips 29PT8660/12

Device: Philips 29PT8660/12
Size: 0,58 MB
Date of adding : 2013-09-08 16:36:40
Number of pages: 19
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Philips 29PT8660/12. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Philips 29PT8660/12.

For your convenience

If looking through the Philips 29PT8660/12 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualPhilips 29PT8660/12 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Philips 29PT8660/12 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Philips 29PT8660/12 user manual
Advertisement
« Page 1 of 19 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Philips 29PT8660/12 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Philips 29PT8660/12. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

tv

Summary of the content on the page No. 2

MODEL : PROD. NO : GB Please note the reference numbers ES Anote las referencias de su televisor for your TV set located on the que se encuentran en el embalaje o packaging or on the back of the set. en la parte trasera del aparato. FR Veuillez noter les références de PT Anote as referências do seu votre téléviseur situées sur televisor localizadas na embalagem l’emballage ou au dos de l’appareil. ou na parte de trás do aparelho. NL Let op de referenties van uw GR ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ te

Summary of the content on the page No. 3

1 # GB For detail explanation of the remote control’s function and safety page, please refer to page 3. FR Pour les instructions détaillées sur la fonction de télécommande et les pages d’informations 2 VCR DVD SAT AMP CD relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la Ÿ page 3. Y Select † $ NL Zie pagina 3 voor meer informatie over de · Ê Æ ¢ functies van de afstandsbediening en de 3 œ π ‡ % veiligheidsinformatie. 4 & Œ DE Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen der Fernbedienung

Summary of the content on the page No. 4

Summary of the content on the page No. 5

Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Poznámka: Změny uvedených specifikací a informací bez předchozího upozornění vyhrazeny. Obsah Nastavení Zapojení televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Tlačítka na televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summary of the content on the page No. 6

Zapojení televizoru & “ Umístění televizoru Dálkové ovládání 5 cm 5 cm 5 cm Televizor umístěte na pevnou a stabilní plochu a Do ovladače vložte 2 přiložené baterie typu R6, kolem něj nechte alespoň 5 cm volného prostoru. zachovejte polaritu. Zkontrolujte, zda je Na přístroj nestavte nic, co by jej překrývalo přepínač režimů v poloze TV. (dečky), žádné předměty naplněné vodou (vázy), ani Z ekologických důvodů neobsahují baterie dodané s vydávající teplo (lampy), předejdete tak vzniku přístrojem a

Summary of the content on the page No. 7

Tlačítka dálkového ovládání & Pohotovostní režim # Zvuk Surround Přepnutí televizoru do pohotovostní ho režimu. Pro aktivování / zrušení efektu rozšíření zvuku. Při Televizor pak opět zapnete stisknutím b, stereo zvuku dojde k rozšíření stereo báze. P @# nebo 09. U verzí vybavených Virtual Dolby Surround * vzikne é Volba vstupů EXT (str.10) dojem prostorového zvuku Dolby Surround Pro Logic. Pro výběr připojeného přístroje stiskněte několikrát. $ Přepínač režimů (str.11) “ Seznam programů Přepí

Summary of the content on the page No. 8

Rychlé nastavení Když poprvé zapnete televizor, objeví se na “ Automaticky se zahájí ladění.Všechny obrazovce menu pro výběr země a jazyka dostupné televizní a rozhlasové kanály jsou všech menu. ukládány do paměti.Tato operace trvá několik Menu • minut. Na obrazovce je zobrazen postup Nastavení • ladění a počet nalezených programů. Nakonec Země • menu zmizí. Česky F French Pro ukončení nebo přerušení ladění stiskněte H. Deutsch Není-li nalezen žádný program, prostudujte ... kapitolu Rady na stra

Summary of the content on the page No. 9

Ruční ladění Toto menu umožňuje ukládat programy po * Kromě Francie, kde je nezbytně nutné zvolit France. jednom do paměti. ‘ Hledání:stiskněte .Začne vyhledávání.Jakmile & Stiskněte tlačítko H. je nalezen program, vyhledávání se zastaví a é Kurzorem vyberte menu Nastavení, poté Ruční zobrazí se název programu (je-li dostupný). ladění: Přejděte k následujícímu kroku. Pokud znáte frekvenci žádaného programu, zadejte ji přímo Menu • Nastavení • pomocí tlačítek 0 až 9. Jazyk • Pokud není nalezen žá

Summary of the content on the page No. 10

Nastavení obrazu Popis nastavení: & Stiskněte tlačítko H a potom . Objeví se • Jas: ovlivňuje jas obrazu. menu Obraz: • Barva: ovlivňuje intenzitu barev. Menu • • Kontrast: ovlivňuje rozdíl mezi světlými a Obraz Jas • tmavými odstíny. Zvuk Barva • • • Ostrost: ovlivňuje ostrost obrazu. Zvl. Funkce Kontrast • • • Teplota Barev: ovlivňuje vzhled barev: Nastavení Ostrost • • Teplota Barev • Studené (modřejší), Normální (vyvážené) Digitální Funkce • nebo Teplé (červenější). Uložění • • Digitální Fun

Summary of the content on the page No. 11

Budík Toto menu vám umožňuje využít televizor jako ‘ Čas Začátku: zadejte čas začátku buzení. budík. ( Čas Konce: Zadejte čas opětovného vypnutí & Stiskněte tlačítko H. televizoru. é Kurzorem vyberte menu Zvl. Funkce, pak § Č. předvolby:zadejte číslo programu, kterým si Časovač: přejete být buzeni. è Aktivace: můžete nastavit: Menu • Obraz • • Jednou pro jediné buzení, Zvuk • Časovač • Čas • Každý den pro každodenní buzení, Zvl.Funkce Dětská Poj. • Čas Začátku • Zrušit pro zrušení. Rodič. Zámek

Summary of the content on the page No. 12

Teletext Teletext je informační systém přenášený některými kanály, do něhož se nahlíží jako do novin. Umožňuje rovněž přístup k titulkům pro sluchově postižené nebo osoby, které nerozumí jazyku vysílání (kabelové sítě, satelitní programy…). Stiskněte: Výsledek: Vyvolání Umožňuje vyvolání teletextu, přechod do průhledného ¤ POWER teletextu režimu a opuštění teletextu. Zobrazí se seznam . dostupných rubrik. Každá rubrika je označena třímístným VCR DVD SAT AMP CD číslem stránky. Ÿ Pokud zvolený pro

Summary of the content on the page No. 13

Formát 16:9 Váš obraz může být vysílán ve formátu 16:9 (široká obrazovka) nebo 4:3 (tradiční obrazovka). Obraz v 4:3 může mít občas nahoře a dole černý pruh (širokoúhlý formát). Tato funkce vám umožní zbavit se černých pruhů a vybrat optimální zobrazení obrazu. Pokud je formát vašeho televizoru 4:3 Stisknutím tlačítka p (nebo <>) volíte následující typy formátů: 4:3 Obraz je reprodukován ve formátu 4:3 Široký 4:3 Obraz je vertikálně zvětšen.Tento režim se používá pro zrušení černých pruhů při sl

Summary of the content on the page No. 14

Připojení jiných přístrojů Jednotlivé modely přístroje jsou vybaveny 2 nebo 3 konektory péritel EXT1, EXT2 a EXT4 umístěnými na zadní stěně. Konektor EXT1 je vybavený vstupy / výstupy audio video a vstupy RGB. Konektor EXT2 je vybavený vstupy / výstupy audio video a vstupy S-VHS. Konektor EXT4 je vybavený vstupy / výstupy audio video a vstupy RGB. Videorekordér Proveďte zapojení znázorněné na obrázku. Použijte kvalitní kabel SCART. Pokud na videorekordéru nemáte eurokonektor je jediné možné CABL

Summary of the content on the page No. 15

(tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů) Funkce EasyLink V případě, že je Váš videorekordér vybaven funkcí EasyLink, dojde v průběhu instalace k automatickému předání informací o jazyce, zemi a nalezených programech do videorekordéru. Stejně tak, je-li videorekordér v pohotovostním stavu, umožňuje tlačítko · na dálkovém ovladači přímo spustit nahrávání programu, který zrovna sledujete v televizoru. Videorekordér musí být nezbytně připojený do konektoru EXT2 (viz str. 10). Tlačítka V

Summary of the content on the page No. 16

Než zavoláte technika Špatný příjem Chybí zvuk Zdvojený nebo vícenásobný obraz či stíny Pokud u některých programů chybí zvuk, ale mohou být zapříčiněny blízkostí hor nebo ne obraz, tak to znamená, že televizor je vysokých budov.V tom případě se pokuste přepnut na špatný systém. Upravte nastavení doladit obraz ručně viz Doladění (str.5) nebo TV Systém (str5). změňte nastavení venkovní antény. Ověřte si, Teletext že vaše anténa umožňuje přijímat vysílání v Některé znaky nejsou správně zobrazeny?

Summary of the content on the page No. 17

Slovníček termínů Signály RGB: Jedná se o tři videosignály (červený, zelený, modrý), které přímo řídí tři děla (červené, zelené, modré) katodové trubice.Užívání těchto signálů umožňuje získat lepší kvalitu obrazu. Zvuk NICAM: Postup umožňující přenos zvuku v digitální podobě. Systém: Televizní signál není vysílán ve všech zemích stejně. Existují různé normy: BG, DK, I a LL‘. Volit mezi těmito různými normami umožňuje nastavení TV Systém (str.5). Což je něco jiného než systém kódování barev PAL,

Summary of the content on the page No. 18

Table of TV frequencies. Lista das frequências TV CÔËÒÓÍ ˜‡ÒÚÓÚ ÔÂ‰‡Ú˜ËÍÓ‚. Frequenztabelle der Fernsehsender. Liste over TV senderne. A televizió-adóállomások Liste des fréquences TV. Tabell over TV-frekvenser. frekvenciáinak a listája. Frequentietabel TV-Zenders. Tabell över TV-frekvenser. Lista częstotliwości stacji nadawczych. Tabella delle frequenze TV. TV-taajuustaulukko. Seznam frekvenčních pásem vysílačů. Lista de frecuencias TV. K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÔÌÒÓ. Zoznam frekvenčných pásiem

Summary of the content on the page No. 19

GB FR NL DE IT DK NO SW SF RU ES PT GR TR HU PL CZ SK 3111 256 1330.3 Esp-salsa sofa


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Philips / 20PFL5522D Flat Panel Television 236
2 Philips 1346 Flat Panel Television 27
3 Philips 107FP4 Flat Panel Television 17
4 Philips 0150FD9935 Flat Panel Television 12
5 Philips 13" Color TV 13MT1431 Flat Panel Television 16