Philips 32HF9385D, 42HF9385D user manual

User manual for the device Philips 32HF9385D, 42HF9385D

Device: Philips 32HF9385D, 42HF9385D
Size: 2,10 MB
Date of adding : 2013-09-08 16:36:40
Number of pages: 52
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Philips 32HF9385D, 42HF9385D. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Philips 32HF9385D, 42HF9385D.

For your convenience

If looking through the Philips 32HF9385D, 42HF9385D user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualPhilips 32HF9385D, 42HF9385D on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Philips 32HF9385D, 42HF9385D to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Philips 32HF9385D, 42HF9385D user manual
Advertisement
« Page 1 of 52 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Philips 32HF9385D, 42HF9385D but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Philips 32HF9385D, 42HF9385D. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1


Hospitality Television

32HF9385D/42HF9385D


- 1 -

Summary of the content on the page No. 2

Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating the hotel mode. Use this addendum in conjunction with the User Manual of this television. Please handle the TV with care and wipe with a soft cloth to ensure your TV keeps looking new. 2. The benefits of the Philips hotel TV This TV is specially designed for hotels. The Philips hotel TV offers all kind of featur

Summary of the content on the page No. 3

Installing Analogue Programs Ensure the TV is in Analogue mode. If it is in Digital mode, press the A/D (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Analogue mode. 1. Press the (Menu TV) key on the Remote Control 2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called INSTALL and press OK 3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item AUTO STORE and press OK The TV will now start to scan and install all available (Analogue) TV channels automatically. This

Summary of the content on the page No. 4

OFF BDS Hotel Mode is OFF: The TV operates as a normal consumer TV SWITCH ON VOL When the user switches the TV ON, it will play at the specified volume level. There are 2 options: LAST STATUS Upon start-up, the TV volume will be set to the level before the TV set was last turned off. USER DEFINED As specified by installer Remark: “SWITCH ON VOL” cannot exceed the MAXIMUM VOL level. This is the volume level with which the Hotel Mode Setup menu was entered. MAXIMUM VOL T

Summary of the content on the page No. 5

HIGH SECURITY MODE ON Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via the special BDS Setup Remote only. (RC2573/01) OFF Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via BDS Setup Remote or via normal Remote Control (using special key code sequence). AUTO SCART The Auto Scart function enables auto-detection of AV devices that are connected to the TV’s Scart connector. ON Enables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode. OFF Disables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode. M

Summary of the content on the page No. 6

The Philips SmartLoader works in 2 modes – Wireless and Wired: Wireless mode ---- through infrared sensor (15/20HF5234) Switch the SmartLoader to “Wireless” mode by sliding the side-switch to the icon on the SmartLoader device. Point the Wireless SmartLoader to the TV’s infrared receiver (optimal distance of 5-30cm) and proceed with the Installation procedure listed below. Wired mode ---- using the by-packed accessory cable(s) (20/26/32HF5335D) Switch the SmartLoader to “Wired” mo

Summary of the content on the page No. 7

a) Wireless method Set the SmartLoader to “Wireless” mode using the side switch. Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader. b) Wired method Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable. Set the SmartLoader to “Wired” mode using the side switch. Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” K

Summary of the content on the page No. 8

Disposal of your old product. Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 22002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for electrical and electronic products in your local neighborhood. Please act according to your local rules and do not dispose of your old

Summary of the content on the page No. 9

2658.1_PL.qxd 14-05-2007 12:49 Pagina 1 Spis treści 7Połączenia (odtwarzacz DVD, 1Ważne 3 odbiornik, ...) 30 1.1 Bezpieczeństwo 3 7.1 Opis połączeń 30 1.2 Konserwacja ekranu 3 7.2 Informacje dotyczące połączeń 31 1.3 Recykling 3 7.3 Podłączanie urządzeń 33 7.4 Konfiguracja połączeń 37 2Telewizor 4 7.5 2.1 Opis telewizora 4 Przygotowanie do odbioru usług cyfrowych 38 2.2 Główne cechy produktu 5 8Parametry techniczne 39 3 Czynności wstępne 5 3.1 Ustawianie telewizora 9 Rozwiązyw

Summary of the content on the page No. 10

2658.1_PL.qxd 14-05-2007 12:49 Pagina 2 2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Oprogramowanie o otwartym kodzie Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane źródłowym Wielkiej Brytanii) techniczne mogą ulec zmianie bez Ten telewizor zawiera oprogramowanie o Ten telewizor jest wyposażony w powiadomienia. Znaki towarowe są otwartym kodzie źródłowym. Firma Philips zatwierdzone gniazdo zasilania.W razie własnością firmy Koninklijke Philips niniejszym oferuje dostarcz

Summary of the content on the page No. 11

2658.1_PL.qxd 14-05-2007 12:49 Pagina 3 Może to spowodować uszkodzenie ekranu. •Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzyj ani nie uderzaj 1Ważne ekranu niczym twardym, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie jego Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy powierzchni. przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. •Aby uniknąć zniekształcenia obrazu oraz płowienia kolorów, niezwłocznie usuwaj krople W szczególności należy zapoznać się z tą częścią i wody z ekranu. postępować ściśle według i

Summary of the content on the page No. 12

2658.1_PL.qxd 14-05-2007 12:49 Pagina 4 2Telewizor Ta część omawia przyciski sterujące i funkcje telewizora. Pilot zdalnego sterowania 2.1 Opis telewizora Boczne przyciski sterujące 1 1 B INPUT 2 v MHEG j b q 2 CANCEL 3 DEMO GUIDE 3 OPTION a 4 OK 5-6 LIST 4 1 Regulacja głośności 2 Menu 5 MENU b 3 Zmiana programu lub kanału BROWSE 6 4Wyłącznik zasilania ¬ 5 Wskaźnik diodowy (niebieski: włączony; V P 7 czerwony: tryb gotowości) 8 6 Czujnik podczerwieni pilota zdalne

Summary of the content on the page No. 13

2658.1_PL.qxd 14-05-2007 12:49 Pagina 5 2.2 Główne cechy produktu 3 Czynności wstępne Urządzenie wyposażono w wiele nowoczesnych elementów i funkcji audio lub wideo. Ta część omawia informacje pomocne przy Telewizor oferuje następujące możliwości... ustawianiu telewizora w odpowiedniej pozycji oraz przy pierwszej instalacji urządzenia. Ambilight Zapewnia większy komfort oglądania oraz lepszą odbieraną jakość obrazu. 3.1 Ustawianie telewizora w odpowiedniej pozycji Technologia Perfect Pixel H

Summary of the content on the page No. 14

2658.1_PL.qxd 14-05-2007 12:49 Pagina 6 Demontaż podstawy telewizora 3.2 Montaż naścienny — ‡ Znajdź 4 śruby podstawy. standard VESA ç Ostrzeżenie Przy montażu na ścianie należy uwzględnić wagę telewizora. Niewłaściwe zamontowanie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż, będący przyczyną wypadku lub obrażeń. Telewizor jest przystosowany do montażu naściennego zgod

Summary of the content on the page No. 15

2658.1_PL.qxd 14-05-2007 12:49 Pagina 7 3.3 Baterie pilota zdalnego 3.5 Podłączanie przewodu sterowania zasilającego ‡ Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem wydrukowanym na nalepce znajdującej się na panelu tylnym telewizora. Jeśli napięcia są różne, nie należy podłączać przewodu zasilającego. ® Podłącz dokładnie przewód zasilający. ‡ Otwórz pokrywę baterii na panelu tylnym pilota zdalnego sterowania. ® Włóż 2 dołączone baterie (typ AA-R6-1,5V). Sprawdź,

Summary of the content on the page No. 16

2658.1_PL.qxd 14-05-2007 12:49 Pagina 8 4.1 Włączanie/wyłączanie oraz 4Korzystanie tryb gotowości z telewizora Włączanie telewizora: Ta część omawia sposób obsługi telewizora w • Naciśnij przycisk B Power znajdujący się po codziennym użytkowaniu. prawej stronie telewizora, jeśli wskaźnik diodowy trybu gotowości jest wyłączony. • Naciśnij przycisk B na pilocie zdalnego sterowania, jeśli dioda trybu gotowości jest włączona. Przełączanie w tryb gotowości: • Naciśnij przycisk B na pilocie zdalne

Summary of the content on the page No. 17

2658.1_PL.qxd 14-05-2007 12:49 Pagina 9 4.2 Oglądanie telewizji 4.3 Oglądanie kanałów z odbiornika cyfrowego 4.2.1 Przełączanie kanałów ‡ Włącz odbiornik cyfrowy. ‡ Przełączanie kanałów telewizyjnych: Obraz z odbiornika może zostanie •Wybierz numer (od 1 do 999) za pomocą automatycznie wyświetlony na ekranie. przycisków numerycznych lub naciśnij przycisk ® Za pomocą pilota odbiornika cyfrowego P+/P- na pilocie zdalnego sterowania. wybierz kanał telewizyjny. • Naciśnij przycisk Program/Channe

Summary of the content on the page No. 18

2658.1_PL.qxd 14-05-2007 12:49 Pagina 10 4.5 Oglądanie filmów na 4.6 Wybieranie strony płytach DVD telegazety ‡ Włóż płytę DVD do odtwarzacza. Większość kanałów telewizyjnych nadaje informacje ® Naciśnij przycisk Play π. poprzez telegazetę. Obraz z odtwarzacza zostanie automatycznie Przeglądanie telegazety: wyświetlony na ekranie. ‡ Naciśnij przycisk b. Na ekranie zostanie wyświetlona strona główna Jeżeli obraz nie pojawia się: indeksu. ‡ Naciśnij przycisk v na pilocie zdalnego sterowania. OK

Summary of the content on the page No. 19

2658.1_PL.qxd 14-05-2007 12:49 Pagina 11 4.7 Zmiana trybu Ambilight Dostępne są cztery tryby Ambilight: • Kolor Kolor oświetlenia Ambilight nie zmienia się. • Odprężony Oświetlenie Ambilight zmienia się stopniowo i powoli wraz z obrazami na ekranie. • Umiarkowany Oświetlenie Ambilight jest ustawione w sposób pośredni między trybem Odprężony a Dynamiczny. • Dynamiczny Oświetlenie Ambilight zmienia się szybko i nagle. Zmiana trybu Ambilight: ‡ Naciśnij przycisk Ambilight,aby włączyć lub wyłączy

Summary of the content on the page No. 20

2658.1_PL.qxd 14-05-2007 12:49 Pagina 12 5Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora Ta część omawia bardziej zaawansowane opcje telewizora: • jak korzystać z menu; • zalety elektronicznego programu telewizyjnego (EPG); • jak dostosowywać ustawienia obrazu, dźwięku • jak ustawiać blokady i programować zegary; oraz funkcji Ambilight; • jak ustawiać napisy dialogowe i wybierać ich • informacje na temat telegazety; język; • jak tworzyć listy ulubionych kanałów; • jak przeglądać zdjęcia i odtwa


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Philips / 20PFL5522D Flat Panel Television 232
2 Philips 1346 Flat Panel Television 27
3 Philips 107FP4 Flat Panel Television 17
4 Philips 0150FD9935 Flat Panel Television 12
5 Philips 13" Color TV 13MT1431 Flat Panel Television 16