Philips 32PFL9613 user manual

User manual for the device Philips 32PFL9613

Device: Philips 32PFL9613
Size: 4,38 MB
Date of adding : 2014-02-13 16:37:24
Number of pages: 66
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Philips 32PFL9613. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Philips 32PFL9613.

For your convenience

If looking through the Philips 32PFL9613 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualPhilips 32PFL9613 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Philips 32PFL9613 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Philips 32PFL9613 user manual
Advertisement
« Page 1 of 66 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Philips 32PFL9613 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Philips 32PFL9613. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

cover 2706.3 16-05-2008 10:47 Pagina 1
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
32PFL9603
32PFL9613
37PFL9603
42PFL9603
42PFL9703
42PFL9803
47PFL9603
47PFL9703
52PFL9703
DA LCD fjernsyn РУС ЖК-TB
________________________________ ________________________________
NO LCD-tven PL LCD telewizor
________________________________ ________________________________
SV LCD-tver HU LCD televízió
________________________________ ________________________________
FI LCD television CZ

Summary of the content on the page No. 2

cover 2706.3 16-05-2008 10:47 Pagina 2

Summary of the content on the page No. 3

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 1 Innehållsförteckning 1 Viktigt 3 7 Anslutningar (DVD, mottagare ...) 34 1.1 Säkerhet 3 7.1 Anslutningar – översikt 34 1.2 Skötsel av skärmen 3 7.2 Om anslutningar 35 1.3 Återvinning 3 7.3 Ansluta med anslutningsassistenten 36 7.4 Ansluta utan att använda 2 Din TV 4 anslutningsassistenten 36 2.1 Översikt över TV:n 4 7.5 Inställning efter anslutning 42 7.6 Förbereda för digitala tjänster 43 2.2 Innovativa funktioner 5 7.7 Datornätverk 44 3Kom

Summary of the content on the page No. 4

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 2 2008 © Koninklijke Philips Electronics för utförande av källdistribution. Copyright N.V. Med ensamrätt. Specifikationerna Detta erbjudande är giltigt i 3 år från kan ändras utan föregående och med produktens inköpsdatum. meddelande.Varumärkena tillhör Erhåll källkoden genom att skriva till Logotyperna VESA, FDMI och Koninklijke Philips Electronics N.V. eller Philips Innovative Applications N.V. VESA Mounting Compliant är respektive ägare. Ass. to the Develo

Summary of the content on the page No. 5

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 3 • Stillbilder 1 Viktigt! Undvik stillbilder så mycket som möjligt. Om det inte går att undvika minskar du skärmens kontrast Läs igenom användarhandboken innan du börjar och ljusstyrka för att förhindra skada på skärmen. använda produkten. Stillbilder är bilder som finns kvar på skärmen en längre stund. Exempel på stillbilder är: Gå igenom det här avsnittet och följ anvisningarna skärmmenyer, text-TV-sidor, svarta fält, noggrant. Garantin gäller inte för ska

Summary of the content on the page No. 6

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 4 2 Din TV I det här avsnittet får du en översikt över TV:ns knappar och funktioner. 2.1 Översikt över TV:n Fjärrkontroll Knappar SOURCE UNIVERSAL MODE DEMO 1 LightGuide 2 Indikatorlampa 3 Fjärrkontrollens sensor 4Volym upp/ned 5 Menu (meny) 6 Program/kanal upp och ned 7 Strömbrytare Kontakter 1 Slå på eller växla till standby 2 Titta på en ansluten enhet – DVD, videobandspelare ... 3 Programguide 4Volym upp + eller ned - 1 Kontakter på baksidan 5 Ambilight

Summary of the content on the page No. 7

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 5 2.2 Innovativa funktioner 3Komma igång Din nya TV är utrustad med några av marknadens mest moderna ljud- och bildfunktioner. I det här avsnittet går vi igenom hur du ska placera De är som följer: och installera TV:n första gången. LCD-skärm med HD-kapacitet (High Definition) Full HD-upplösning på 1920 x 1080p, den högsta 3.1 Placera TV:n upplösningen av alla HD-källor. Den ger överlägsna flimmerfria Progressive Scan-bilder med optimal ) Varning! ljusstyrka

Summary of the content on the page No. 8

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 6 Ta bort TV-stativet 3.2 Väggmontering – VESA ‡ Leta reda på de fyra skruvarna som håller TV- stativet på plats. ) Varning! TV-modellen med storlek 32 tum/81 cm har två Beakta TV:ns vikt om den ska monteras på väggen. skruvar. Felaktig montering kan leda till allvarlig personskada eller andra skador. Koninklijke Philips Electronics N.V. tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig montering. TV:n är förberedd för VESA-kompati

Summary of the content on the page No. 9

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 7 3.3 Fjärrkontrollens batterier 3.5 Nätkabel ‡ Öppna batteriluckan på baksidan av Se till att nätkontakten i vägguttaget alltid är fjärrkontrollen. tillgänglig.TV:n är aldrig helt avstängd och förbrukar ® Sätt i de tre medföljande batterierna (typ AAA- energi om inte nätsladden dras ur. Även om TV:ns LR03-1,5 V). Kontrollera att batteriernas poler energiförbrukning är låg i standbyläget kan du spara (+) och (–) sätts i åt rätt håll (markeringar inuti energi

Summary of the content on the page No. 10

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 8 4.1 Slå på eller stänga av – 4Använda TV:n standby Lär dig använda TV:n. rObs! Det kan ta upp till 15 sekunder innan TV:n slås på. Slå på TV:n: •Tryck på B Power på höger sida av TV:n om standby-lampan är släckt. •Tryck på B på fjärrkontrollen om standby- lampan är tänd. LightGuide blinkar vid start och lyser med fast sken när TV:n är klar att använda. Växla till standbyläge: •Tryck på B på fjärrkontrollen. LightGuide släcks och standby-lampan tänds. Stänga

Summary of the content on the page No. 11

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 9 4.2 Titta på TV 4.3 Titta på digitala kanaler ‡ Slå på den digitala mottagaren. 4.2.1 Byta kanaler Bilden från mottagaren kan visas automatiskt på ‡ Byta TV-kanaler : skärmen. •Tryck in en siffra mellan 1 och 999 eller tryck ® Välj TV-kanaler med den digitala mottagarens på P+ eller P- på fjärrkontrollen. fjärrkontroll. •Tryck på Program/Channel – eller + (program/kanal) på sidan av TV:n. Om bilden inte visas: ‡ Tryck på Source v. ® Återgå till föregående k

Summary of the content on the page No. 12

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 10 4.5 Titta på DVD 4.6 Välja en text-TV-sida ‡ Slå på DVD-spelaren. De flesta TV-stationer sänder text-TV-information. ® Sätt i en DVD-skiva i spelaren. DVD-bilden Titta på text-TV: kanske visas automatiskt på skärmen. ‡ Tryck på Teletext. Ò Tryck på Play π på DVD-spelaren. Indexsidan visas. ® Välja önskad sida: Om bilden inte visas: • Ange sidnumret med sifferknapparna. ‡ Tryck på Source v. • Visa nästa eller föregående sida genom att ® Tryck på o eller œ

Summary of the content on the page No. 13

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 11 4.7 Ändra Ambilight-inställning Du kan justera Ambilight mellan en lugn och en dynamisk inställning så att ljuset ändras mjukt och lugnt till snabbt efter bilderna på skärmen. Ändra Ambilight-inställning: ‡ Tryck på Ambilight för att slå på. ® Tryck på Mode om du vill ändra Ambilight mellan en lugn och en dynamisk inställning. ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ CLOCK Inställningarna är endast tillgängliga om färgen för Ambilight är inställd på Aktivt läge p

Summary of the content on the page No. 14

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 12 5 Funktioner i din TV I det här avsnittet beskrivs mer avancerad • Fördelarna med den elektroniska programguiden. användning av TV:n: • Hur du ställer in timer- och låsfunktioner. • Hur du använder menyerna. • Hur du ställer in textremsor och väljer språk för textremsor. • Hur du justerar inställningar för bild, ljud och • Hur du kan visa foton eller spela upp din Ambilight. favoritmusik från en USB-minnesenhet, datorn • Mer information om text-TV. eller n

Summary of the content on the page No. 15

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 13 Ò Tryck på TV på när du vill återgå till normalt 13 Sifferknappar TV-läge. Om ingen knapp trycks in under 30 Välj TV-kanal. sekunder växlar fjärrkontrollen tillbaka till 14 Clock normalt TV-läge. Visa tiden på skärmen. 15 Ambilight Slå på eller stänga av Ambilight. 16 Mode 5.1.3 Ställa in för att styra en viss enhet Justera Ambilights dynamiska effekt. Du kan välja bland tre olika sätt att programmera 17 Föregående kanal R fjärrkontrollen för en enhet

Summary of the content on the page No. 16

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 14 Ò Rikta fjärrkontrollen mot enheten och tryck på tillbaka till normalt TV-läge. B för att testa om koden stämmer för din Du kan konfigurera fjärrkontrollen att behålla ett enhet. Om det fungerar provar du om alla universalläge så länge du inte trycker på något annat universalläge och på så vis avaktivera den funktioner kan styras. Om det inte fungerar eller automatiska växlingen tillbaka till normalt TV-läge om du inte kan styra alla funktioner upprepar so

Summary of the content on the page No. 17

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 15 5.1.6 Inställningskoder för fjärrkontrollen 5.3 TV-menyerna Se slutet av den här handboken Med hjälp av skärmmenyerna kan du installera TV:n, justera bild-, ljud- och Ambilight-inställningar samt 5.2 LightGuide-ljusstyrka komma åt olika funktioner. I det här avsnittet får du en översikt över menyerna med beskrivningar av LightGuide på TV:ns framsida indikerar när TV:n hur du navigerar i dem. startar. När TV:n startat lyser LightGuide hela tiden. Du kan ang

Summary of the content on the page No. 18

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 16 -använda fjärrkontrollassistenten som hjälper dig att konfigurera fjärrkontrollen att styra andra Ljusstyrka enheter -använda anslutningsassistenten som hjälper dig att ansluta enheterna till TV:n. 5.3.2 Använda menyn Lär dig använda menyerna med det här exemplet. ‡ Tryck på Menu Ï. TV-menyn visas på skärmen. ◊Tryck på o eller œ om du vill justera inställningen. TV-meny ‹Tryck på p när du vill återgå till Smarta inställningar bildinställningarna eller try

Summary of the content on the page No. 19

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 17 • Perfect Pixel HD † Gå till nästa inställning genom att trycka på den Styr de avancerade inställningarna för Perfect gröna knappen. Pixel HD Engine, för bästa skärpa, kontrast, färg Du kommer att gå igenom ett antal inställningar. och rörelse. När du är klar trycker du på den gröna knappen om du vill lagra alla inställningar. Bild Perfect Pixel HD ... HD Natural Motion 5.4.3 Bildinställningar Brusreduktion 100 Hz Clear LCD I det här avsnittet beskrivs hur

Summary of the content on the page No. 20

2706.3 SW 20-05-2008 10:47 Pagina 18 •Movie expand 16:9 5.4.4 Bredbildsformat (Inte för HD.) Skalar om Undvik svarta fält på sidorna eller högst upp och formatet till 16:9. längst ned på bilden. Ändra till ett bildformat som fyller hela skärmen. ‡ Tryck på q om du vill aktivera menyn •Bredbildsskärm Bildformat. Sträcker ut formatet till 16:9. UNIVERSAL MODE TELETEXT SUBTITLE DEMO • Inte skalförändrad (endast för HD och dator) Maximal skärpa. Det kan uppstå förvrängningar vid kanterna. Svarta


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Philips / 20PFL5522D Flat Panel Television 181
2 Philips 1346 Flat Panel Television 21
3 Philips 107FP4 Flat Panel Television 13
4 Philips 0150FD9935 Flat Panel Television 10
5 Philips 13" Color TV 13MT1431 Flat Panel Television 15