Philips 42PF7xxx user manual

User manual for the device Philips 42PF7xxx

Device: Philips 42PF7xxx
Size: 2,34 MB
Date of adding : 2014-01-31 16:38:14
Number of pages: 26
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Philips 42PF7xxx. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Philips 42PF7xxx.

For your convenience

If looking through the Philips 42PF7xxx user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualPhilips 42PF7xxx on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Philips 42PF7xxx to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Philips 42PF7xxx user manual
Advertisement
« Page 1 of 26 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Philips 42PF7xxx but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Philips 42PF7xxx. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

Summary of the content on the page No. 2

Model Serial www.philips.com/support Country Number Tariff Austria 0820 901114 €0.20/min Belgium 070 222 303 €0.17/min Chech Rep 800142840 free Denmark 3525 8759 local Finland 09 2311 3415 local France 08 9165 0005 €0.23/min Germany 0180 5 356 767 €0.12/min Greece 0 0800 3122 1280 free Hungary 0680018189 free Ireland 01 601 1777 local Italy 199 404 041 €0.25/min Luxemburg 40 6661 5644 local Netherlands 0900 8407 €0.20/min Norway 2270 8111 local Poland 0223491504 local Portugal 2 135

Summary of the content on the page No. 3

Summary of the content on the page No. 4

Summary of the content on the page No. 5

FR NL DE IT DK NO SU SF R U ES PT GR TR Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili tento televizní přijímač. HU Tato příručka vám pomůže s nastavením a dalším použitím televizoru. Doporučujeme, abyste si příručku pozorně pročetli. PL Obsah CZ Bezpečnostní informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Příprava a spuštění televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 SK Tlačítka a konekt

Summary of the content on the page No. 6

Bezpečnostní informace 10 cm 10 cm 10 cm X Při čištění otírejte povrch nebo obrazovku televizoru navlhčenou bavlněnou tkaninou Po stranách televizoru ponechte alespoň nebo jiným měkkým materiálem, například 10 cm volného místa, aby byla zajištěna jelenicí. Nepoužívejte příliš mokrý hadřík, správná ventilace. Umístěte přijímač na pevný, ze kterého voda kape. K čištění TV rovný povrch. Ventilační otvory TV nikdy nepoužívejte aceton, toluen či alkohol. nezakrývejte textiliemi ani jinými

Summary of the content on the page No. 7

Příprava a spuštění televizoru Připojení 1 3 Zapnutí televizoru 26” 26” 32” 37”/42”/50” 32” • Zapojte zástrčku antény do zdířky 75 Ω: ve spodní části televizoru. • Zapojte hlavní napájecí kabel do zásuvky elektrické sítě (220 - 240 V, 50/60 Hz). • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zcela zasunut do konektoru televizoru a zásuvky ve zdi. Varování! 37”/42”/50” Pokud je televizor namontován na otočné desce nebo otočném ramenu, zajistěte, aby se napájecí k

Summary of the content on the page No. 8

Tlačítka a konektory na televizoru 11 4 Headphone R Audio In AUDIO IN 32” L 3 VIDEO Video In IN S-VIDEO S-Video 2 EXT3/SVHS3 7 6 5 EXT 4 AUDIO R L Pr Pb Y L IN 1 R HDMI 2 HDMI 1 AC in ~ DVI EXT 2 /SVHS2 EXT 1 (AUDIO IN) 10 8 9 2 37”/42”/50” 3 4 EXT3/SVHS3 1 11 7 6 EXT 4 5 UPOZORNÌNÍ: 5 AUDIO R L Pr Pb Y L Toto je zaøízení IN tøídy 1. Musí být zapojeno do zásuvky R HDMI 2 HDMI 1 ELEKTRICKÉ SÍTÌ pomocí ochranného DVI EXT 2 /SVHS2 EXT 1 uzemòovacíh

Summary of the content on the page No. 9

Tlačítka a konektory na televizoru 1 2 4 3 11 Headphone R Audio In AUDIO IN L VIDEO Video In IN S-VIDEO S-Video 26” EXT3/SVHS3 7 6 5 EXT 4 AUDIO R L Pr Pb Y L IN R HDMI 2 HDMI 1 AC in ~ DVI EXT 2 /SVHS2 EXT 1 (AUDIO IN) 10 8 9 1 POWER(Napájení): Slouží k zapnutí 8 Zdířky HDMI 1 /HDMI 2: Slouží k připojení a vypnutí televizoru. zařízení Set-Top box, přehrávače nebo rekordéru DVD, přijímače nebo zařízení HD 2 VOLUME -/+ (Hlasitost -/+): Slouží k (High Definition) ne

Summary of the content on the page No. 10

Tlačítka dálkového ovladače 7 Tlačítko aktivního ovládání (viz strana 14). 8 Tlačítko MENU 1 Pro vyvolání nebo opuštění nabídky televizoru. 2 AUX 9 Kurzorová tlačítka 15 3 Tato čtyři tlačítka slouží pro výběr a nastavení 16 4 položek nabídky. 17 10 5 Tlačítko OK 18 Potvrzuje výběr. 6 19 11 Tlačítko hlasitosti ( – VOL + ) 7 20 Nastavení hlasitosti. 8 12 Tlačítka pro funkci Smart Picture a Smart 9 Sound Umožň

Summary of the content on the page No. 11

Tlačítka dálkového ovladače - další funkce Dálkové ovládání také umožňuje u některých modelů Philips DVD ovládat jejich hlavní funkce. POZNÁMKA: Funkce nejsou dostupné u zařízení Philips DVD-R. Pomocí tlačítka zvolte požadovaný režim: DVD nebo AUX . Indikátor dálkového ovladače zobrazí vybraný režim. Po 20ti vteřinách nečinnosti se automaticky vypne. Následující tlačítka jsou funkční podle typu zařízení : pohotovostní režim zastavení, pauza rychlé přetáčení vzad zobrazení nebo opuš

Summary of the content on the page No. 12

Třídění programů 3 Stiskněte tlačítko ï k výběru Třídění 1 Stiskněte tlačítko . Na obrazovce a stiskněte tlačítko Æ / k otevření se zobrazí TV Menu. třídícího režimu. TV Menu 4 Vyberte číslo programu, který chcete Nastavení Obraz přesunout pomocí tlačítek Î ï Zvuk Zvl. Funkce Jazyk 0 a tlačítkem Æ / vstupte do režimu Nastavení Země 1 třídění (šipka nyní ukazuje doleva). Aut. Ladění 2 Ruční Ladění 3 K volbě nového očíslování programu 5 Třídění 4 stiskněte tlačítka Î ï

Summary of the content on the page No. 13

Ruční ladění programů Toto menu umožňuje ukládat programy 6 Hledání: po jednom do paměti. Stiskněte tlačítko / . Vyhledávání se zapne. Když je program nalezen, 1 Stiskněte tlačítko . skenování se zastaví a je zobrazen název Pomocí tlačítka zvolte menu Nastavení 2 programu (pokud je dostupný). Přejděte a tlačítkem / otevřete menu k dalšímu kroku. Pokud znáte frekvenci Nastavení. hledaného programu, můžete ji vložit Stiskněte tlačítko k výběru Ruční přímo pomocí tlačítek až . 3 l

Summary of the content on the page No. 14

Nastavení obrazu a zvuku 1 Popis nastavení obrazu Stiskněte tlačítko . Jas: ovlivňuje jas obrazu. K volbě Obraz či Zvuk použijte tlačítka 2 Barva: ovlivňuje intenzitu barev. . Kontrast: ovlivňuje rozdíl mezi světlými 3 Pomocí tlačítek / otevřete a tmavými barvami. menu Obraz či Zvuk. Ostrost: ovlivňuje ostrost k vylepšení detailů obrazu. TV Menu Obraz Obraz Teplota Barev: ovlivňuje vzhled barev: Zvuk Studené (modřejší), Normální (vyvážené) Jas 39 Zvl. Funkce Barva nebo Teplé (če

Summary of the content on the page No. 15

Použití funkce Kontrast+ a NR (potlačení šumu) Definice nastavení funkcí 1 Stiskněte tlačítko . Kontrast+ : 2 Pomocí tlačítka , zvolte menu Zvl. – nastavuje úplný kontrast obrazu pro co Funkce a tlačítkem / otevřete nejlepší viditelnost. menu Zvl. Funkce. – zvolte Zapnuto k aktivování funkce. 3 Pomocí tlačítek vyberte Kontrast+ NR (potlačení šumu) : nebo NR (potlačení šumu) a tlačítky – zlepšuje “zrnitý” obraz při špatném signálu zvolte nastavení Zapn

Summary of the content on the page No. 16

Použití funkce PIP (obraz v obraze) Funkce PIP (Obraz v obraze) umožňuje “ Pomocí tlačítka Î ï zvolte PIP. vyvolat obrazovku PIP osobního počítače ‘ Ke zobrazení PIP menu stiskněte tlačítko (PC) nebo zařízení HD (High Definition) Æ / . během sledování televizního programu. PIP Æ DŮLEŽITÉ Rozměr PIP Vyp. Vodorovně Æ Svisle Æ Chcete-li vyvolat obrazovku PIP počítače, HDMI postupujte takto: Æ Vstup HDMI 1 nebo HDMI 2 MUSÍ být ( Pomocí tlačítka zvolte

Summary of the content on the page No. 17

Formát obrazovky Obraz může být vysílán ve formátu 16:9 (široká obrazovka) nebo ve formátu 4:3 (tradiční obrazovka). Obraz 4:3 může mít občas nahoře a dole černý pruh. Tato funkce vám umožní zvolit optimální zobrazení obrazu. Pomocí tlačítka (nebo ) zvolte jiný režim. Tento televizor je také vybaven automatickým přepnutím, které zvolí správný formát obrazovky podle specifických signálů, které jsou spolu s programem přenášeny. 4:3 Obraz je reprodukován ve formátu 4:3, po stranách obrazu

Summary of the content on the page No. 18

Použití funkcí inteligentního obrazu a zvuku (Smart Picture a Smart Sound) Funkce Smart Picture umožňuje vybrat mezi Popis nastavení obrazu 5ti nastaveními obrazu pojmenovanými jako : Bohatý : Velmi jasné a ostré nastavení Bohatý, Přirozený, Měkký, Multimedia obrazu je vhodné do jasného nebo Osobní. prostředí a pro demonstraci Opakovaně stiskněte tlačítko k kvality TV přijímače při dobrém procházení volbami a vyberte požadovaný signálu. režim. Přirozený : Reži

Summary of the content on the page No. 19

Teletext Teletext je informační systém přenášený některými kanály, v němž se čte podobně jako v novinách. Umožňuje rovněž přístup k titulkům pro sluchově postižené osoby nebo osoby, které nerozumí jazyku vysílání (kabelové sítě, satelitní programy atd.) K zapnutí nebo vypnutí obrazovky teletextu.Zobrazí 1 Vyvolání se seznam dostupných rubrik.Každá rubrika má Teletextu odpovídající 3místné číslo stránky.Pokud zvolený kanál teletext nevysílá, zobrazí se indikátor 100 a obrazovka zůstane pr

Summary of the content on the page No. 20

Použití televizoru jako obrazovky počítače Popis funkcí Váš TV můžete používat jako počítačový monitor. Formát : – Pro volbu mezi plnou obrazovkou nebo DŮLEŽITÉ původním formátem PC obrazovky. Pokud chcete, aby TV fungovala jako PIP (Obraz v obraze) : monitor, postupujte podle následujících – Zobrazí PIP obrazovku pro současné kroků: sledování více TV programů. & HDMI 1 nebo HDMI 2 vstup MUSÍ být * Způsob výbĕru: Při připojení počítače připojen na DVI výstup PC. Pro spoj


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Philips / 20PFL5522D Flat Panel Television 237
2 Philips 1346 Flat Panel Television 27
3 Philips 107FP4 Flat Panel Television 17
4 Philips 0150FD9935 Flat Panel Television 12
5 Philips 13" Color TV 13MT1431 Flat Panel Television 16