Philips 42PFL3404D/12 user manual

User manual for the device Philips 42PFL3404D/12

Device: Philips 42PFL3404D/12
Size: 1,20 MB
Date of adding : 2014-01-31 16:38:14
Number of pages: 45
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Philips 42PFL3404D/12. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Philips 42PFL3404D/12.

For your convenience

If looking through the Philips 42PFL3404D/12 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualPhilips 42PFL3404D/12 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Philips 42PFL3404D/12 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Philips 42PFL3404D/12 user manual
Advertisement
« Page 1 of 45 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Philips 42PFL3404D/12 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Philips 42PFL3404D/12. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
19PFL3404H/12
22PFL3404H/12
26PFL3404H/12
32PFL3404H/12
42PFL3604H/12
19PFL3404D/12
22PFL3404D/12
26PFL3404D/12
32PFL3404D/12
42PFL3604D/12
19PFL3404D/05
22PFL3404D/05
26PFL3404D/05
LT Vartotojo vadovas

Summary of the content on the page No. 2

Model Serial www.philips.com/support Österreich 0810 000205 €0.07 pro Minute België/Belgique 078250145 €0.06 Per minuut/Par minute България +3592 489 99 96 Местен разговор Hrvatska 01 6403 776 Lokalni poziv Česká republika 800142840 Bezplatný hovor Danmark 3525 8759 Lokalt opkald Estonia 6008600 local Suomi 09 2311 3415 paikallispuhelu France 0821 611655 €0.09 Par minute Deutschland 01803 386 852 €0.09 pro Minute Ελλάδα 0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση Magyarország 0680018189 Ingyenes hí

Summary of the content on the page No. 3

6 Kanalų įdiegimas 25 Turinys Įdiekite kanalus automatiškai 25 Įdiekite kanalus rankiniu būdu 26 Kanalų pervardinimas 27 1 Pranešimas 2 Kanalų pertvarkymas 27 Gaunamo skaitmeninio signalo tikrinimas 28 2 Svarbu 4 7 Įrenginių prijungimas 29 3 TV apžvalga 6 Galinė jungtis, skirta 19–22 colių įstrižainės Šone esantys valdikliai ir indikatoriai 6 televizoriams 29 Nuotolinio valdymo pultas 6 Galinė jungtis 26 colių ir didesnės įstrižainės televizoriams 31 4 Įrenginio naudojimas 8

Summary of the content on the page No. 4

daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane 1 Pranešimas nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos spalvos). Tai struktūrinė ekrano ©Koninklijke Philips Electronics N.V, 2009. Visos ypatybė (atitinkanti bendrus pramoninius teisės ginamos. standartus), o ne gedimas. Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio Atvirojo kodo programinė įranga įspėjimo. Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips Šiame televizoriuje naudojama atvirojo Elec

Summary of the content on the page No. 5

Maitinimo saugiklis (tik JK) Šiame TV yra įmontuotas patvirtintas plokščias kištukas. Jei reikia pakeisti maitinimo saugiklį, jis turi būti pakeistas tokios pačios, ant kištuko nurodytos, vertės saugikliu (10 A, pvz.). 1 Nuimkite saugiklio dangtelį ir išimkite saugiklį. 2 Pakeičiamas saugiklis turi atitikti BS 1362 ir turi būti pažymėtas ASTA patvirtinimo ženklu. Jei saugiklį pametate, susisiekite su savo atstovu, kad jis patikrintų, kokio tipo buvo saugiklis. 3 Vėl uždėkite saugiklio

Summary of the content on the page No. 6

maitinimo kištukas gali kibirkščiuoti 2 Svarbu ar užsidegti. • Rizika susižeisti ar sugadinti TV! • Reikalaujama, kad TV, kuris sveria Prieš naudodami TV perskaitykite ir išsiaiškinkite daugiau nei 25 kg, keltų ir neštų du visas instrukcijas. Jei pažeidimas atsiranda žmonės. dėl netinkamo instrukcijų laikymosi, garantija • Tvirtindami prie TV stovą, naudokite netaikoma. tik stovą, esantį rinkinyje. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie TV. Padėkite TV ant plokščio, lygaus paviršiaus, Saugu

Summary of the content on the page No. 7

• Sužeidimo, gaisro ar elektros laido Senų produktų ir elementų išmetimas pažeidimo pavojus! Nedėkite TV ir kitų daiktų ant elektros laido. • Užtikrinkite laisvą priėjimą prie elektros lizdo, kad galėtumėte lengvai atjungti TV Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant nuo elektros. aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, • Kai atjungiate maitinimo laidą, visada kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai. traukite kištuką, o ne kabelį. • Prieš audrą išjunkite TV maitinimą ir a

Summary of the content on the page No. 8

Nuotolinio valdymo pultas 3 TV apžvalga Šioje dalyje apžvelgiami dažniausiai naudojami 1 TV valdikliai ir funkcijos. 2 22 3 Šone esantys valdikliai ir 21 4 indikatoriai 5 20 6 7 19 4 8 3 9 18 2 10 17 11 1 16 12 a POWER: Įjungia arba išjungia įrenginį. Įrenginys nėra visiškai išjungtas tol, kol neišjungiamas iš maitinimo lizdo. b P/CH +/-: Perjungia į kitą arba ankstesnį kanalą. 13 c SOURCE: Parenka prijungtus įrenginius. d VOLUME +/-: Garsina arba tildo. 14 15 6 LT

Summary of the content on the page No. 9

a (Parengties režimas įjungtas) o SOUND („Smart“ garsas) • Jei televizorius įjungtas, perjungia jį į Paleidžia garso meniu. budėjimo režimą. p +/- (+ / - garsumas) • %jungia televizorių, jei jis yra Garsina arba tildo. budėjimo režime. q BACK P/P ()Ankstesnis kanalas b MENU • Grįžta į ankstesnį ekraną. Įjungia arba išjungia pagrindinį meniu. • Grįžta į anksčiau žiūrėtą kanalą. c MHEG/TELETEXT r GUIDE Įjungia arba išjungia teletekstą. Perjungia iš kanalų tinklelio į programų d SOURCE sąr

Summary of the content on the page No. 10

Patarimas 4 Įrenginio • Veikdamas parengties režimu, televizorius eikvoja elektros energiją, nors ir labai nedaug. naudojimas Ilgesnį laiką nesinaudodami televizoriumi, išjunkite jį iš elektros tinklo. Šiame skyriuje pateikta informacija apie tai, kaip atlikti pagrindinius veiksmus (žr. ‘Naudokitės Pastaba didesnėmis gaminio galimybėmis’ puslapyje 10). • Jei nerandate nuotolinio valdymo pulto ir norite įjungti televizorių iš budėjimo režimo, paspauskite TV šone esantį mygtuką P/CH +/- a

Summary of the content on the page No. 11

Garso išjungimas arba įjungimas Prijungtų įrenginių peržiūra • Paspauskite , jei norite išjungti garsą. • Dar kartą paspauskite , jei norite išjungti Pastaba garsą. • Prie pasirinkdami įrenginį TV kaip šaltinį, pirmiausia jį įjunkite. Naudokitės teletekstu Naudokite šaltinio mygtuką 1 Paspauskite MHEG/TELETEXT. » Parodomas pagrindinis rodyklės 1 Paspauskite SOURCE. puslapis. » Parodomas šaltinių sąrašas. 2 Puslapį pasirinkite taip: 2 Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite • paspauski

Summary of the content on the page No. 12

Įrenginių pašalinimas iš 5 Naudokitės pagrindinio meniu didesnėmis Jei įrenginys prie televizoriaus nebeprijungtas, pašalinkite jį iš pagrindinio meniu. gaminio 1 Paspauskite MENU. galimybėmis 2 Spausdami pasirinkti įrenginį, kurį pašalinsite. 3 Paspauskite OPTIONS. Prisijunkite prie TV meniu » Parodomas [Pašalinti įreng.] sąrašas. 4 Paspauskite OK ir pasirinkite [Pašalinti], Meniu padės įdiegti kanalus, pakeisti vaizdo ir kad pašalintumėte įrenginį. garso nustatymus ir pasiekti kitas

Summary of the content on the page No. 13

Naudokite „Smart“ vaizdą 3 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų vaizdo nustatymų, paspauskite Naudokite „Smart“ vaizdą, jei norite taikyti iš . anksto nustatytus vaizdo nustatymus. • [Smart vaizdas]Leidžia pasiekti iš anksto 1 Paspauskite PICTURE. nustatytus „Smart“ vaizdo nustatymus. » Parodomas [Smart vaizdas]meniu. • [Kontrastas]Reguliuoja ryškių sričių intensyvumą nekeičiant tamsių sričių. 2 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau • [Šviesumas]Reguliuoja tamsių sričių nurodyt

Summary of the content on the page No. 14

Pakeiskite vaizdo formatą [Filmo išlaik.14:9](Netaikoma 1 Paspauskite FORMAT. HD ir kompiuterio » Parodoma vaizdo formato juosta. režimams.) Naudoja 4:3 2 Jei norite pasirinkti vaizdo formatą, mastelio formatą 14:9 paspauskite arba FORMAT. mastelio formatui. » Suaktyvinamas pasirinktas vaizdo [Filmo formatas. išlaik.16:9](Netaikoma HD ir kompiuterio 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, režimams.) Naudoja 4:3 paspauskite OK. mastelio formatą 16:9 mastelio formatui. Vaizd

Summary of the content on the page No. 15

• [Asmeninis]Taiko garso nustatymus, • [Garso įrašo kalba]Galimas kurie buvo pritaikyti garso meniu. skaitmeniniams, daugeliu kalbų transliuojamiems kanalams. Išvardija 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, esamas garso kalbas. paspauskite OK. • [Dual I-II]Parenka garso kalbą, jei » Taikomi pasirinktieji „smart“ garso transliuojamas dvigubas garsas. nustatymai. • [Mono/Stereo]Parenka tarp mono arba stereo, jei transliuojamas stereo Reguliuokite garso nustatymus garsas. • [TV garsiak

Summary of the content on the page No. 16

• [Pateikti]Paslepia arba parodo Susikurkite ir naudokitės paslėptą informaciją puslapyje, pvz., mėgstamiausių kanalų sąrašais atsakymus į mįsles ar galvosūkius. • [Cikl. popuslapis]Automatiškai Galite susikurti savo mėgstamiausių TV kanalų parodo papildomus puslapius, jei ir radijo stočių sąrašus, kad galėtumėte lengvai tokie yra. rasti tuos kanalus. • [Kalba]Perjungia kitą kalbų grupę, kad kalba būtų rodoma tinkamai, kai Patarimas ta kalba naudoja kitų simbolių rinkinį. • TV galite su

Summary of the content on the page No. 17

2 Paspauskite OPTIONS. Pastaba » Parodomas kanalų parinkčių meniu. • Visi mėgstamiausi kanalai tinklelyje būna pažymėti žvaigždute. 3 Paspaudę pasirinkite [Rodyt.mėgst. kanal] ir paspauskite OK. 4 Paspaudę pasirinkite mėgstamiausių Įtraukite kanalą į mėgstamiausių sąrašą ir, paspaudę OK, galėsite jį redaguoti. sąrašą » Parodomas mėgstamiausių kanalų tinklelis. Patarimas 5 Jei norite pasirinkti kanalą, kurį • Prieš įtraukdami kanalą į mėgstamiausių sąrašą, pageidaujate pašalinti iš sąraš

Summary of the content on the page No. 18

Patarimas Patarimas • Jei norite EPG perjungti į kanalų tinklelį, • Jei norite EPG perjungti į kanalų tinklelį, paspauskite GUIDE. paspauskite GUIDE. EPG naudojimas Naudokite laikmačius 1 Žiūrėdami TV paspauskite GUIDE. » Rodomas EPG plano ekranas. Galite nustatyti laikmačius, jei norite, kad nurodytu metu būtų įjungtas TV arba perjungtas 2 Paspauskite MENU. į parengties režimą. » Rodomas programų gido meniu. 3 Jei norite pasirinkti parinktį, paspauskite Automatinis televizoriaus perjun

Summary of the content on the page No. 19

Automatinis televizoriaus įjungimas 5 Jei norite patvirtinti, dar kartą įveskite tą patį kodą į naują dialogo langą. (pagal laikmatį) » Jei nustatyti kodą pavyks, dialogo langas Kai televizorius veikia parengties režimu arba pradings. Jei kodo nustatyti nepavyks, yra įjungtas, galima nustatytu laiku įjungti tam naujame dialogo lange bus pasiūlyta dar tikrą TV kanalą. kartą įvesti kodą. 1 Paspauskite MENU. 6 Jei norite pakeisti kodą, pasirinkite [Sąranka] > [Ypatybės] > [Keisti kodą]. 2

Summary of the content on the page No. 20

Vieno arba kelių kanalų užrakinimas Pastaba 1 Jei norite matyti kanalų tinklelį, žiūrėdami • Kad pakeitimas imtų veikti, paleiskite televizorių paspauskite OK. televizorių iš naujo. • Jei kanalus perjungiate nuotolinio valdymo 2 Jei norite pasirinkti kanalą, kurį pulte esančiu P +/-, užrakinti kanalai užrakinsite, paspauskite . praleidžiami. • Jei užrakintus kanalus norite įjungti per kanalų 3 Paspauskite OPTIONS. tinklelį, parodomas ekranas, raginantis įvesti » Parodomas kanalų parinkči


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Philips / 20PFL5522D Flat Panel Television 235
2 Philips 1346 Flat Panel Television 27
3 Philips 107FP4 Flat Panel Television 17
4 Philips 0150FD9935 Flat Panel Television 12
5 Philips 13" Color TV 13MT1431 Flat Panel Television 16