Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH user manual

User manual for the device Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH

Device: Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH
Size: 5,80 MB
Date of adding : 2014-05-26 16:51:04
Number of pages: 24
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH.

For your convenience

If looking through the Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualSharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH user manual
Advertisement
« Page 1 of 24 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Sharp aquos LC-20S5E-BK, LC-20S5E-WH. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

LC-20S5E-BK
LC-20S5E-WH
LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARBFERNSEHGERÄT
TÉLÉVISION COULEUR À ÉCRAN
À CRISTAUX LIQUIDES (LCD)
TELEVISORE A COLORI LCD
TELEVISIÓN EN COLOR LCD
LCD-KLEURENTELEVISIE
OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE MANEJO
GEBRUIKSAANWIJZING
NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO FRANÇAIS DEUTSCH ENGLISH

Summary of the content on the page No. 2

SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE UK The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 3A fuse. Should the fuse need to ASA be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked or and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used. Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted. In the unlikely event of the socket outlet in your home not being com

Summary of the content on the page No. 3

LC-20S5E-BK LC-20S5E-WH LCD-KLEURENTELEVISIE NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave Bijgeleverde accessoires..........................................  Instellingen geluidsmodus .................................. 10 Beste SHARP klant .................................................... 2 Selectie van NICAM en A2 stereo uitzendingen .. 10 Belangrijke veiligheidsmaatregelen ........................ 2 Instellingen .......................................................... 11 Voorbereiding ...

Summary of the content on the page No. 4

Beste SHARP klant Hartelijk dank voor de aanschaf van deze SHARP LCD-kleurentelevisie. Om een veilige en jarenlange betrouwbare werking van het product te verkrijgen, raden wij u aan de Belangrijke veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door te lezen voordat u het product in gebruik neemt. Belangrijke veiligheidsmaatregelen • Reinigen—Trek de stekker van het • Het LCD paneel van dit apparaat is netsnoer uit het stopcontact voordat u gemaakt van glas. Dit betekent dat begint met schoonmaken. Rei

Summary of the content on the page No. 5

Voorbereiding Instellen van de TV Achteraanzicht Rond slot voor het Kensington standaard Verwijderen van het veiligheidsslot* aansluitingendeksel * Gebruik van het Kensington slot • Deze LCD-TV is uitgerust met een Kensington veiligheidsslot voor gebruik in combinatie met een Kensington MicroSaver veiligheidssysteem. Raadpleeg de bij het systeem meegeleverde informatie voor aanwijzingen over het beveiligen van uw LCD-TV. Plaats de TV in de buurt Trek de haakjes naar beneden van

Summary of the content on the page No. 6

Voorbereiding (vervolg) Plaatsen van de batterijen Voordat u de LCD-TV voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u de twee bijgeleverde “AA”-formaat batterijen in de afstandsbediening te plaatsen. Wanneer de batterijen uitgeput raken en de afstandsbediening niet meer goed werkt, moet u de batterijen door nieuwe “AA”-formaat batterijen vervangen. 1 Open het deksel van de 2 Plaats de twee bijgeleverde “AA” formaat 3 Sluit het deksel van het batterijen. batterijvak. batterijhouder door het

Summary of the content on the page No. 7

Benaming van de onderdelen - Afstandsbediening (Spanningstoets) BACKLIGHT Zet de LCD-TV aan of in standby. (Achtergrondverlichting) (Blz. 9) Wijzigt de helderheid van het beeldscherm in Helder, Kanaalkeuzetoetsen Normaal en Donker. TV-ingangsmodus: Selecteert het Achterverl : Helder Achterverl : Normaal kanaal. Achterverl : Donker Met deze LCD-TV hebt u de mogelijkheid om 99 televisiekanalen (Dempingstoets) (1 tot 99) te selecteren. Schakelt het geluid aan en uit. De teletekstfunc

Summary of the content on the page No. 8

Benaming van de onderdelen - Hoofdtoestel Bedieningsorganen Bedieningspaneel ■ H e t b e d i e n i n g s p a n e e l v a n h e t h o o f d t o e s t e l g e b r u i k e n • De knoppen (Ingang), P ( )/( ) (Kanalen), (+)/(–) (Volume) en MENU (Menu) op het bedieningspaneel van het hoofdtoestel, hebben dezelfde functie als de knoppen op de afstandsbediening. In principe zijn de beschrijvingen in deze handleiding gebaseerd op het gebruik van de afstandsbediening. (HOOFDSCHAKELAA

Summary of the content on the page No. 9

Aansluiten van externe apparatuur U kunt genieten van het beeld en het geluid door het aansluiten van apparaten, zoals een videorecorder of videospelsysteem, op de aansluitingen aan de achterkant van de LCD-TV. Als u een extern apparaat aansluit, dient u eerst de stroom van de LCD-TV uit te schakelen, om eventuele schade te voorkomen. Aansluitingen EXT1 EXT2 AUDIO OUT PC TERMINAL Antenneaansluiting  5-pin mini D-sub RGB (2 -pins AV (2 -pins AUDIO OUT (L) AUDIO (L/R) mini Euro-SCART) Eu

Summary of the content on the page No. 10

Basisbediening Eerste gebruik Kiezen van menu-onderdelen Wanneer u de LCD-TV voor het eerst inschakelt, wordt het Via de menu’s kunt u de diverse instellingen van uw LCD-TV eerste ingebruiknamemenu geactiveerd zodat u de televisie wijzigen. eenvoudig kunt instellen. Op deze manier kunt u de taal van Voor meer informatie betreffende het instellen van ieder menu- het OSD-scherm selecteren en automatisch televisiekanalen item, kunt u de hieronder staande bladzijde raadplegen. zoeken en opslaan

Summary of the content on the page No. 11

Handige functies Geselecteerd ◀ toets ▶ toets item Hoog Minder hoge tonen Meer hoge tonen Laag Minder lage tonen Meer lage tonen B a l a n s Volume van de rechter Volume van de linker luidspreker verhogen. luidspreker verlagen. OPMERKING Voor beeld- en geluidsinstellingen • Als u alle gewijzigde items weer terug wilt zetten op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen, voer dan de volgende procedure uit. ① D r u k o p ▲ / ▼ o m “ R e s e t ” s e l e c t e r e n e n d r u k

Summary of the content on the page No. 12

Handige functies (vervolg) Instellingen geluidsmodus U kunt verschillende geluidsmodi instellen.  Voer de stappen  en 2 in Geluidsinstellingen uit en open het geluidsmenuscherm weer te geven. 2 Druk op ▲/▼ om de gewenste item te selecteren en druk op OK. 3 Druk op ▲/▼ om de geluidsmodu te selecteren en druk op OK. 4 Druk op END om af te sluiten. Geselecteerd Keuze item Toon luidspr. Stereo Mono Toon 1 Toon 2 Toon 1+2 Mono Nicam Mono Mono Auto vol. Aan Uit Duidelijk Aan Uit Stere

Summary of the content on the page No. 13

Handige functies (vervolg) Instellingen 1 Druk op MENU om het menuscherm te verkijgen. 2 Druk op ◀/▶ en selecteer “Inst. ”. 3 D r u k o p ▲ / ▼ o m d e g e w e n s t e i t e m t e s e l e c t e r e n e n d r u k o p OK. 4 Druk op ▲/▼ om de ge w enste modus te selecter en en druk op OK. 5 Druk op END om af te sluiten. Geselecteerd item Keuze/Omschrijving Programma’s Zie blz. 12. Eerste gebruik Zie blz. 8. Breedbeeld Zie blz. 13. EXT-aans

Summary of the content on the page No. 14

Handige functies (vervolg) Alleen TV Kanalen  Druk op MENU om het menuscherm te verkijgen. 2 Druk op ◀/▶ en selecteer “Inst.”. 3 Druk op ▲/▼ om “Programma’s” te selecteren en druk op OK. 4 Druk op ▲/▼ om het gewenste item te selecteren en druk op OK. 5 Druk op END om af te sluiten. [ ] Automatisch zoeken Voer, na de eerste installatieprocedure, bovenstaande procedure uit om nieuwe TV-kanalen te zoeken en op te slaan. Geselecteerd item Keuze/Omschrijving Land Selecteer uit de getoon

Summary of the content on the page No. 15

Handige functies (vervolg) Gebruikmaken van de kanalentabel De kanalentabel geeft u een lijst met alle beschikbare kanalen. Deze zijn genummerd van 1 tot 99. Kiezen van het gewenste kanaal 1 Druk op OK om de kanalentabel te laten verschijnen. 2 Druk op ▲/▼/◀/▶ en selecteer het ge w enste k anaal. • Om naar de volgende of de vorige pagina van de lijst te gaan, druk op ▲/▼ te drukk en w anneer de cursor bij het k anaal rechtsonder respectievelijk linksboven is, of op ◀/▶ wanneer de

Summary of the content on the page No. 16

Handige functies (vervolg) Instellen van een kinderslot voor bepaalde kanalen Kinderslot  Voer de stappen  om 2 in [2] Invoeren van het kinderslot uit en open het codenummer invoerscherm weer te geven. Belangrijk: • Zie blz. 19 voor “BELANGRIJKE OPMERKING OVER HET 2 Druk op ▲/▼ om “Voor individuele progr.” te selecteren en ANNULEREN VAN HET GEAVANCEERDE KINDERSLOT”. druk op OK. De kinderslotfunctie blokkeert andere kanalen zodat deze niet kunnen worden bekeken.

Summary of the content on the page No. 17

Teletekst ■ W a t i s t e l e t e k s t ? 100 Teletekst is een informatiedienst die net als een tijdschrift is opgebouwd uit pagina’s en die wordt verzorgd door bepaalde TV stations, naast hun reguliere televisie-uitzendingen. Uw LCD-TV TELETEKST kan de speciale teletekstsignalen die worden uitgezonden door het TV station ontvangen, de informatie verwerken en deze weergeven op het scherm. Nieuws, weerberichten en sportberichten, aandelenprijzen, voorbeschouwingen voor programma’s e

Summary of the content on the page No. 18

Bijlage (vervolg) Commando's Technische gegevens van de RS-232C poort INHOUD VAN DE GEKOZEN GEKOZEN FUNCTIE COMMANDO PARAMETER FUNCTIE PC-besturing van het TV STROOM- • Nadat de juiste instellingen op de PC zijn gemaakt, kunt u het P O W R 0 _ _ _ STROOM UIT INSTELLING TV vanaf de PC bedienen via de RS-232C aansluiting. INGANGSKEUZE A INGANG OMSCHAKELEN I T G D _ _ _ _ U kunt op de PC het ingangssignaal (PC/video) kiezen, (BEURTELINGS KIEZEN) het volume instellen en tevens diverse andere af

Summary of the content on the page No. 19

Bijlage (vervolg) Verhelpen van problemen Alvorens u de reparatiedienst gaat bellen, moet u de volgende punten controleren. In veel gevallen kunt u geconstateerde problemen namelijk zelf verhelpen. LCD-TV Probleem Controles Blz. • Ontvangst anders dan dat van zendstations kunnen het probleem vormen. – • Controleer of de ingangsmodus TV is gekozen. 5 • Controleer of de hoofdschakelaar van de LCD-TV ingeschakeld is. 6 Er is geen beeld of geluid. • Zorg er voor dat de beeldinstelling goed is

Summary of the content on the page No. 20

Bijlage (vervolg) Technische gegevens Model LC-20S5E-BK/LC-20S5E-WH Luidsprekers 71 mm × 31 mm 2 st. LCD-scherm 20 inch Geavanceerde Super View & ZWARTE Aansluitingen EXT1: 21-pins Euro-SCART stekker EXT2: 21-pins Euro-SCART stekker TFT LCD EXT3: S-VIDEO, VIDEO, AUDIO Aantal punten 921.600 punten VGA PC: 15 pin mini D-sub, Ø 3,5 mm Videokleursysteem PAL/SECAM/NTSC aansluiting (Audio-ingang), RS-232C OUT: AUDIO TV TV-standaard (CCIR): B/G, I, D/K, L/L’ Antenne: DIN TV-afstemsysteem: Automati


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Sharp AQUOS 09P09-MX-NM Flat Panel Television 342
2 Sharp Aquos LC 10A3U Flat Panel Television 84
3 Sharp AQUOS 10P06-MX-NM Flat Panel Television 20
4 Sharp Aquos LC 13E1U Flat Panel Television 37
5 Sharp AQUOS 9JDJ3BX0131A Flat Panel Television 23