Sharp Aquos LC-65GD1E user manual

User manual for the device Sharp Aquos LC-65GD1E

Device: Sharp Aquos LC-65GD1E
Size: 3,62 MB
Date of adding : 2014-11-22 16:51:16
Number of pages: 79
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Sharp Aquos LC-65GD1E. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Sharp Aquos LC-65GD1E.

For your convenience

If looking through the Sharp Aquos LC-65GD1E user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualSharp Aquos LC-65GD1E on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Sharp Aquos LC-65GD1E to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Sharp Aquos LC-65GD1E user manual
Advertisement
« Page 1 of 79 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Sharp Aquos LC-65GD1E but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Sharp Aquos LC-65GD1E. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE MANEJO
LC-65GD1E
2
C097WJZZ
∂°Ã∂πƒπ¢π√ §∂π∆√Àƒ°π∞™ MANUAL DE UTILIZAÇÃO
TU-65GD1E
-
LC 65GD1E (BEELDSCHERM/PANTALLA/∆∏§∂√ƒ∞™∏ /TELEVISOR)
TU-65GD1E (AVC-SYSTEEM/SYSTEMA AVC/™À™THMA AVC/SISTEMA AVC)
LCD-KLEURENTELEVISIE
TELEVISIÓN EN COLOR LCD
∆∏§∂√ƒ∞™∏ ª∂ ∂°Ãƒøª∏ √£√¡∏ LCD
(À°ƒø¡ ∫ƒÀ™∆∞§§ø¡)
TELEVISOR A CORES LCD
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE MANEJO
SHARP CORPORATION
∂°Ã∂πƒπ¢π√ §∂π∆√Àƒ°π∞™
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
Gedrukt in Japan
Impreso en Japón
∂ÎÙ˘ÒıËΠÛÙËÓ π·ˆÓ›·

Summary of the content on the page No. 2

SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K. The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A fuse. Should ASA the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked or and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used. Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted. In the unlikely event of the socket outlet in your home not being co

Summary of the content on the page No. 3

LC-65GD1E TU-65GD1E LCD-KLEURENTELEVISIE NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave Inhoudsopgave …………………………………………… 1 Basisinstellingen (Digitaal) ……………………………… 27 Beste SHARP klant ……………………………………… 3 Kiezen van onderdelen in het digitale menu ……… 27 Belangrijke veiligheidsmaatregelen …………………… 3 Kiezen van de DTV functie …………………………… 27 Bijgeleverde accessoires ……………………………… 5 Betreffende de kleurtoetsen ………………………… 27 Voorbereidingen…………………………………………… 6 Pictogrammen ………………………………………… 28 Plaats van he

Summary of the content on the page No. 4

Inhoudsopgave Basisinstellingen (Analoog/Digitaal) ………………… 40 Overige nuttige instellingen …………………………… 58 Instellen van de taal voor de beeldscherm- Beeldpositie (voor de TV/AV ingangsfunctie) ……… 58 aanduidingen …………………………………… 40 Uitschakeltimer ………………………………………… 58 Beeldinstellingen ……………………………………… 40 Alleen Audio …………………………………………… 58 OPC instelling …………………………………… 41 Auto Sync. instelling (alleen voor de PC ingangsfunctie) … 58 Geavanceerde beeldinstellingen ……………… 41 Fijn Sync. instelling (all

Summary of the content on the page No. 5

Beste SHARP klant Hartelijk dank voor de aanschaf van deze SHARP LCD-kleurentelevisie. Om een veilige en jarenlange betrouwbare werking van het product te verkrijgen, raden wij u aan de Belangrijke veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door te lezen voordat u het product in gebruik neemt. Belangrijke veiligheidsmaatregelen Elektrische energie kan vele nuttige functies vervullen, maar kan tevens lichamelijk letsel en beschadigingen veroorzaken indien het verkeerd wordt gebruikt. Bij het ontwerpen en

Summary of the content on the page No. 6

Belangrijke veiligheidsmaatregelen • Reinigen—Trek de stekker van het • Het LCD paneel van dit apparaat is netsnoer uit het stopcontact voordat gemaakt van glas. Dit betekent dat u begint met schoonmaken. Reinig het paneel kan breken wanneer u het het apparaat uitsluitend met een apparaat laat vallen of grote druk op vochtige doek. Gebruik geen het paneel uitoefent. Wees vloeibare reinigingsmiddelen of voorzichtig dat u geen letsel oploopt sprays. door de glassplinters wanneer het LCD paneel zou

Summary of the content on the page No. 7

Bijgeleverde accessoires Controleer of de volgende accessoires bij het product zijn geleverd. Beeldscherm Standaardopening-afdekking Kabelklem (g4) Netsnoer (g1) (g2) De uitvoering van het netsnoer verschilt afhankelijk van het land van bestemming. Blz. 8 Blz. 7 Blz. 10 AVC-systeem Afstandsbediening (g1) “AAA” formaat batterij (g2) Systeemkabel (g1) Blz. 11 en 17 Blz. 11 Blz. 7 Standaard (voor AVC-systeem) Netsnoer (g1) Antennekabel (g1) (g1) De uitvoering van het netsnoer verschilt afhankelijk

Summary of the content on the page No. 8

Voorbereidingen Plaats van het systeem De benaming “Systeem” verwijst naar het beeldscherm en het AVC-systeem. Bepaal eerst de plaats waar u het systeem wilt opstellen. 1 Kiezen van een plaats voor het systeem • Het beeldscherm en het AVC-systeem worden met behulp van de systeemkabel op elkaar aangesloten. (Zie blz. 7 voor nadere bijzonderheden.) • Kies een plaats uit met een goede ventilatie en niet in het directe zonlicht. Systeemkabel AVC-systeem Beeldscherm 2 Opstelling van het systeem Behan

Summary of the content on the page No. 9

Voorbereidingen Aansluiten van het systeem Nadat u het beeldscherm en het AVC-systeem op hun plaats hebt gezet, kunt u de systeemkabels en de netsnoeren aansluiten. Gebruik de kabelklem om de kabels bij elkaar te houden. Verwijder het aansluitingen-dekseltje. 1 Beeldscherm (achterkant) Druk de zes bovenste haken omlaag en haal het dekseltje naar u toe. Druk de twee nokjes naar het midden van het beeldscherm en trek het dekseltje naar u toe. 2 Sluit de systeemkabel en het netsnoer op het beeldsch

Summary of the content on the page No. 10

Voorbereidingen 4 Bevestig de kabelklem en maak de kabels in de klem vast. Bevestig de band om de systeemkabels heen. 1 Steek het uiteinde 2 Trek de band naar u van de band door toe en maak deze het gat. vast aan het lipje. Bevestig de systeemkabels stevig aan het beeldscherm, zoals afgebeeld. * Als de kabels naar de rechterkant worden geleid, gebruik dan de houder aan de rechterkant. 5 Maak de kabels met de houder vast. * Als de kabels naar de rechterkant worden geleid, Kabelklem gebruik dan de

Summary of the content on the page No. 11

Voorbereidingen Bevestigen van het AVC-systeem op de standaard Verticale montage van het AVC-systeem op de standaard • Gebruik de bijgeleverde standaard wanneer u het AVC-systeem recht overeind wilt opstellen. Bevestig de vulblokjes Bevestig de kussentjes Plaats de standaard op 1 op de afgebeelde wijze 2 op de afgebeelde wijze 3 het AVC-systeem. op de standaard. aan de standaard. Steek de standaard zodanig in het Maak de vulblokjes los Maak de kussentjes los AVC-systeem dat de grote en de van he

Summary of the content on the page No. 12

Voorbereidingen Losmaken van de standaard Vóór het losmaken (of vastmaken) van de standaard, trekt u de stekker van het netsnoer uit de stroomingang en maakt u de systeemkabel los van de beeldschermeenheid. VOORZICHTIG • Maak niet de standaard los van het beeldscherm tenzij u een los verkrijgbare beugel gebruikt om deze te monteren. Voor het aanbrengen/losmaken van de standaard • Schakel het systeem uit alvorens u begint. • Leg een kussen of iets dergelijks onder het onderste gedeelte van het be

Summary of the content on the page No. 13

Voorbereidingen Plaatsen van de batterijen Alvorens u het systeem de eerste maal gebruikt, moet u twee “AAA” formaat batterijen (bijgeleverd) plaatsen. Wanneer de batterijen uitgeput raken en de afstandsbediening niet meer goed werkt, moet u de batterijen door nieuwe “AAA” formaat batterijen vervangen. Bij dit product zijn batterijen 1 Open het deksel van de batterijhouder door dit te geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet schuiven terwijl u erop drukt. weggooien maar inleveren als

Summary of the content on the page No. 14

Voorbereidingen Volg de onderstaande aanwijzingen voor het kijken naar TV-programma’s. Basisaansluitingen Aansluiten van de antenne Gebruik een buitenantenne voor een optimale ontvangst. Hieronder ziet u de aansluiting van een buitenantenne die voorzien is van een coaxkabel. (Voor het kijken naar zowel analoge als digitale uitzendingen) Standaard DIN45325 stekker (IEC169-2) 75-ohm coaxkabel (ronde kabel) (los verkrijgbaar) Antennekabel (bijgeleverd) Wanneer u alleen naar digitale uitzendingen wi

Summary of the content on the page No. 15

Voorbereidingen (Analoog) Nadat deze instelling is gemaakt, zal het automatisch Automatische installatie bij eerste gebruik zoeken als volgt worden uitgevoerd. 1 Automatisch TV-kanalen zoeken Als u het systeem de eerste maal inschakelt nadat u 2 Automatische naamgeving dit hebt gekocht (zie blz. 18), zal de automatische 3 Automatisch sorteren installatiefunctie worden opgestart. 4 Verzenden van de gegevens U kunt automatisch de taal kiezen, het land en de U hoeft niets te doen tijdens het automa

Summary of the content on the page No. 16

Voorbereidingen (Digitaal) DVB (Digital Video Broadcasting) is een nieuw video- transmissiesysteem. Het is meer dan enkel een 5 Druk op OK. De zoekfunctie zal nu alle vervanging voor analoge televisietransmissie. DVB digitale zenders zoeken die in uw woonplaats biedt meer zenders, een betere beeldkwaliteit en ontvangen kunnen worden. diverse services die op het scherm kunnen worden Zoeken weergegeven. Bovendien hebt u de beschikking over nieuwe functies en mogelijkheden zoals ondertiteling en ke

Summary of the content on the page No. 17

Benaming van de onderdelen Beeldscherm Hoofdnetschakelaar ( ) a Ingangskeuzetoets (b) Programma (kanaal)-toetsen (Pr/s) Volumetoetsen ( ik/l ) Afstandsbedieningssensor OPC indicatorlampje Afstandsbediening-indicatorlampje OPC sensor* Spanningsindicator *OPC: Optical Picture Control (optische beeldregeling) (Zie blz. 41.) 15

Summary of the content on the page No. 18

Benaming van de onderdelen AVC-systeem Voorkant INPUT 4 aansluiting (VIDEO) INPUT 4 aansluiting (AUDIO L/R) Spanningsindicator INPUT 4 aansluiting (S-VIDEO) Aan/uit-toets (POWER) CARD indicator Openen van het klepje RESET* SYSTEM RESET** Hoofdtelefoon PC CARD gleuf (Bij het aansluiten van een hoofdtelefoon wordt de geluidsweergave via de luidsprekers uitgeschakeld.) * Druk op RESET als het systeem niet naar de oorspronkelijke toestand kan terugkeren nadat diverse bewerkingen zijn uitgevoerd. He

Summary of the content on the page No. 19

Benaming van de onderdelen Afstandsbediening 1 B (standby/aan) 15 DTV MENU Voor het in- en uitschakelen van de DTV ingangsfunctie: Voor het stroom. (Zie blz. 18.) weergeven van het digitale TV menuscherm. 2 OPC Voor het in- en uitschakelen van de 16 EXIT 12 optische beeldregeling. (Zie blz. 41.) Voor het uitschakelen van het beeldschermdisplay. 3 c (dubbel beeld) Voor het instellen van de 17 SLEEP dubbelbeeldfunctie. Druk nog een keer Voor het instellen van de uitschakeltimer. op c om terug te k

Summary of the content on the page No. 20

TV kijken Beeldscherm Inschakelen van de stroom Voordat u de stroom inschakelt, dient u er zeker van te zijn dat alle vereiste aansluitingen naar behoren zijn gemaakt. (Zie blz. 7 en 12) Hoofdnetschakelaar 1 Druk op de hoofdnetschakelaar (aa) van het aaa ( ) aaaaa beeldscherm. • Spanningsindicator (groen): Het systeem is ingeschakeld. (Na een paar seconden verschijnt de programma-informatie met geluid.) • Spanningsindicator (rood): Het systeem staat in de ruststand (standby). (Ga naar stap 2.) 2


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Sharp AQUOS 09P09-MX-NM Flat Panel Television 343
2 Sharp Aquos LC 10A3U Flat Panel Television 84
3 Sharp AQUOS 10P06-MX-NM Flat Panel Television 20
4 Sharp Aquos LC 13E1U Flat Panel Television 37
5 Sharp AQUOS 9JDJ3BX0131A Flat Panel Television 23