IBM 92P1703 user manual

User manual for the device IBM 92P1703

Device: IBM 92P1703
Size: 0,36 MB
Date of adding : 2013-09-30 17:54:40
Number of pages: 9
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for IBM 92P1703. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with IBM 92P1703.

For your convenience

If looking through the IBM 92P1703 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualIBM 92P1703 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual IBM 92P1703 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
IBM 92P1703 user manual
Advertisement
« Page 1 of 9 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual IBM 92P1703 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to IBM 92P1703. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

Číslo dílu:92P1703
Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad T Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v dodávce. Pokud některá z těchto
položek chybí nebo je poškozena, obraťte se na svého prodejce.
© Copyright IBM Corp. 2002 1

Summary of the content on the page No. 2

h Počítač h Baterie Poznámky: 1. Některé modely mohou obsahovatdalší položky,které zde nejsou uvedeny. 2. S některými modely jedodávánadisketová jednotka. h Napájecí šňůra h Knihy: 3. Počítač má funkci obnovy IBM Disk-to-Disk. v Instalační příručka Taumožňuje kdykoliobnovitsoubory v Příručka pro a aplikace, které jsou na pevném disku základní servis v době dodání počítače. Díky funkciobnovy a odstraňování Disk-to-Disk není nutný CD disk pro obnovu. problémů Další informace naleznete v oddíle “Ob

Summary of the content on the page No. 3

Nastavení počítače 1. Instalace baterie. a) Přiložte přední stranu baterie k přední straně pozice pro baterii v počítači a jemně zatlačte baterii do její pozice. b)Posuňte západky bateriedo uzamknutépozice. 2. Připojení ke zdroji napájení. Připojte adaptér napájení ke konektoru pro napájení počítače (v zadní části počítače). Připojení proveďtev pořadí podleobrázku. 3

Summary of the content on the page No. 4

3. Zapnutísystému. a) Otevřete obrazovku počítače. Stiskněte západky 1 a otevřete obrazovku 2. Pak zvolte takovou polohu obrazovky,abystenanidobřeviděli. b)Stisknětevypínač1. ™ 4. Používání zařízení UltraNav . ® Počítač ThinkPad má polohovací zařízení UltraNav. Zařízení UltraNav se skládá ze zařízení TrackPoint a dotykové plošky,každéz nich je polohovací zařízení se základními a rozšířenými funkcemi. Zařízení TrackPoint a dotykovou plošku lze používat společně. Polohovací zařízení můžete n

Summary of the content on the page No. 5

5. Použití nastavení hlasitosti. Hlasitost vestavěných reproduktorů můžete nastavit pomocí tří tlačítek: 1 Snížení hlasitosti 2 Zvýšení hlasitosti 3 Vypnutí zvuku Pokud vypnetezvuk a pak vypnetepočítač,zůstanezvuk po zapnutípočítače vypnutý.Chcete-lizvuk znovu zapnout,musítestisknouttlačítkoZvýšení hlasitosti neboSnížení hlasitosti. Když stisknete jedno z těchto tlačítek po dokončení instalace systému Windows, na obrazovce se na několik vteřin zobrazí indikátor hlasitosti. Další informace

Summary of the content on the page No. 6

Instalace paměti Zvětšenípamětijeúčinnámetoda,jakurychlitprogramy.Paměťpočítačemůžetezvýšitinstalací paměťového modulu PC2100DDR (doubledatarate)SDRAM(synchronousdynamicrandomaccess memory)SO-DIMM(small outline dual inline memorymodule) do pozicevespodníčástipočítače. ModulySO-DIMMjsoudodáványv různýchkapacitách. Poznámka: V počítačipoužívejtepouzemoduly PC2100 DDR synchronousDRAM unbuffered SO-DIMM.Pokud do počítačenainstalujetemodul SO-DIMM,který počítačnepodporuje,vydápo zapnutípočítačzvukový

Summary of the content on the page No. 7

5. Nastraně instalovaného modulu SO-DIMM vyhledejtezářez. Upozornění: Nedotýkejteseokrajemodulu SO-DIMM s kontakty,abystepaměť nepoškodili. 6. VložtemodulSO-DIMM do pozicepod úhlem asi20 stupňů1 a zatlačte na něj 2. 7. Modulem SO-DIMM otáčejtedolů,dokud nezapadnenasvémísto. 8. Ověřte, že je karta ve slotu pevně uchycena a že se s ní nedá lehce hýbat. 9. Připevněte kryt pozice paměti tak, že nejprve přiložíte zadní stranu krytu, a pak dotáhnete šroub. Upozornění: Po přidánínebo upgradu modulu

Summary of the content on the page No. 8

2. Až se v levé spodní části obrazovky zobrazí zpráva “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button”, stiskněte tlačítko Access IBM. 3. Použijte Start setup utility.Zobrazíseokno programu IBM BIOS Setup Utility.Položka“Installed memory”udávácelkovou paměť instalovanou v počítači. Když například nainstalujetepaměťový modul256 MB SO-DIMM do počítače,jehožvestavěná paměť je256 MB, položka“Installed memory” by měla mít hodnotu 512 MB. ModulSO-DIMMdodanýs počítačemvyměnítetakto: 1. V

Summary of the content on the page No. 9

Ochrannéznámky Vašejméno: _________________________ Následující termíny jsou ochranné známky společnosti IBM v USA anebo jiných zemích: Název společnosti: _________________________ IBM Číslo modelu: ThinkPad _________________________ Sériové číslo: TrackPoint _________________________ UltraNav Dodavatelnebo prodejce: _________________________ Microsofta Windows jsou ochranné známky MicrosoftCorporation v USA anebo jiných zemích. Webová stránkaservisu IBM: _________________________ Číslo servisu


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 IBM 1300 Laptop 20
2 IBM 39T9401 Laptop 31
3 IBM 770 Laptop 22
4 IBM 4400 Laptop 36
5 IBM 560E Laptop 14