Lenovo 3000 C100 user manual

User manual for the device Lenovo 3000 C100

Device: Lenovo 3000 C100
Size: 0,88 MB
Date of adding : 2014-08-12 17:55:57
Number of pages: 68
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Lenovo 3000 C100. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Lenovo 3000 C100.

For your convenience

If looking through the Lenovo 3000 C100 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualLenovo 3000 C100 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Lenovo 3000 C100 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Lenovo 3000 C100 user manual
Advertisement
« Page 1 of 68 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Lenovo 3000 C100 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Lenovo 3000 C100. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1


Lenovo 3000 C100
Příručka pro základní servis
a odstraňování problémů


Obsahuje:
v úvod do jiných zdrojů informací
v důležité rady o péči o váš počítač
v diagnostiku a řešení problémů
v možnosti obnovy
v podporu a servis
v informace o záruce na váš počítač

Summary of the content on the page No. 2

Summary of the content on the page No. 3

Lenovo 3000 C100 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

Summary of the content on the page No. 4

Poznámka Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte: v Bezpečnostní instrukce a informace o záruce dodané s touto publikací. v Dodatek D, “Informace o bezdrátovém rozhraní”, na stránce 47 a Dodatek E, “Upozornění”, na stránce 49. v Upozornění na předpisy pro Lenovo 3000 dodané s touto příručkou. První vydání (prosinec 2005) © Copyright Lenovo 2005. Všechna práva vyhrazena.

Summary of the content on the page No. 5

Obsah Čtěte nejdříve . . . . . . . . . . .v Jak získat podporu kdekoli na světě . . . . .32 Kapitola 1. Vyhledání informací . . . . .1 Dodatek A. Informace o záruce . . . . .35 Tato příručka a další publikace . . . . . . .1 Informace o záruce . . . . . . . . . .35 Vyhledání informací pomocí tlačítka Lenovo Care .1 Záruční doba . . . . . . . . . . .35 Typy záručního servisu . . . . . . . .35 Celosvětový telefonní seznam . . . . . .37 Kapitola 2. Péče o počítač . . . . . . .3

Summary of the content on the page No. 6

iv Lenovo 3000 C100 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

Summary of the content on the page No. 7

Čtěte nejdříve Abyste předešli poškození pevného disku a následné ztrátě dat při přemísťování počítače, převeďte ho do pohotovostního režimu stisknutím kombinace kláves Fn+F4 nebo ho vypněte. Před přemístěním počítače ověřte, že indikátor pohotovostního režimu bliká. Počítač nevystavujte nárazům, poškrábání, namáhání krutem, vibracím ani tlaku. Na počítač, displej nebo externí zařízení nepokládejte těžké předměty. Používejte kvalitní brašnu, která zajišťuje dostatečné

Summary of the content on the page No. 8

vi Lenovo 3000 C100 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

Summary of the content on the page No. 9

Kapitola 1. Vyhledání informací Tato příručka a další publikace Návod k nastavení Pomáhá s vybalením počítače a s jeho spuštěním. Také obsahuje rady pro nové uživatele a uvádí software instalovaný od Lenovo. Tato Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Poskytuje informace o péči o počítač, základní informace o řešení problémů, některé postupy obnovy, informace o podpoře a servisu a informace o záruce. Informace o řešení problémů v této příručce pokrývají pouze problémy, k

Summary of the content on the page No. 10

Tlačítkem Lenovo Care můžete také přerušit spouštění počítače a otevřít pracovní plochu ThinkVantage Rescue and Recovery, které běží nezávisle na operačním systému Windows, a je od něj oddělená. 2 Lenovo 3000 C100 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

Summary of the content on the page No. 11

Kapitola 2. Péče o počítač Třebaže počítač je vyroben tak, aby fungoval v normálním pracovním prostředí, musíte při jeho používání jednat rozumně. Počítač budete moci nejlépe využít, pokud uplatníte následující důležité rady. Důležité rady: Dbejte na to, kde a jak pracujete v Když počítač pracuje nebo když se dobíjí baterie, nenechávejte počítač po dlouhou dobu na klíně nebo jiné části těla. Při normální činnosti počítač vytváří teplo. Množství tohoto tepla závisí na úrovni činnosti

Summary of the content on the page No. 12

Péče o počítač v Je-li počítač vybaven optickou jednotkou, jako je CD, DVD či CD-RW/DVD, nedotýkejte se povrchu disků ani čočky v jednotce. v Než jednotku zavřete, musí CD nebo DVD disk zaklapnout na středový čep jednotky CD, DVD či CD-RW/DVD. v Při instalaci diskové jednotky, disketové jednotky, jednotky CD, DVD nebo CD-RW/DVD postupujte podle pokynů dodaných s tímto hardwarem a na jednotku zatlačte pouze tam, kde je to zapotřebí. Buďte opatrní při zadávání hesel v Zapamatujte

Summary of the content on the page No. 13

Péče o počítač Počítač příležitostně vyčistěte následujícím způsobem: 1. Připravte roztok jemného kuchyňského čisticího prostředku (bez brusného prášku nebo silných chemikálií jako kyseliny nebo zásady). Použijte 5 dílů vody na jeden díl čisticího prostředku. 2. Namočte do rozředěného prostředku houbičku. 3. Vymáčkněte z houbičky přebytečnou tekutinu. 4. Krouživým pohybem houbičkou otřete kryt počítače, dávejte pozor, aby z houbičky nevytékala tekutina. 5. Odstraňte čisticí p

Summary of the content on the page No. 14

Péče o počítač 6 Lenovo 3000 C100 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

Summary of the content on the page No. 15

Kapitola 3. Řešení problémů s počítačem Časté dotazy . . . . . . . . . . . . .8 Problém s polohovacím zařízením . . . . .14 Diagnóza problémů . . . . . . . . . .10 Problémy s pohotovostním režimem nebo Řešení problémů . . . . . . . . . . .10 režimem hibernace . . . . . . . . .14 Chybové zprávy . . . . . . . . . .10 Problémy s obrazovkou počítače . . . . .16 Chyby beze zpráv . . . . . . . . . .12 Problémy s baterií . . . . . . . . .18 Problém s heslem . . . . . . . . . .13 Problémy

Summary of the content on the page No. 16

Časté dotazy Tato část obsahuje časté dotazy a uvádí, kde na ně naleznete podrobné odpovědi. Podrobnosti o publikacích dodaných s počítačem naleznete v části “Tato příručka a další publikace” na stránce 1. Jaká bezpečnostní pravidla mám dodržovat při používání počítače? Podrobné informace o bezpečnosti naleznete v příručce Bezpečnostní instrukce a informace o záruce. Jak mohu předejít problémům s počítačem Podívejte se do částí “Čtěte nejdříve” na stránce v a Kapitola 2, “Péče o

Summary of the content on the page No. 17

Počítač nefunguje správně. Podívejte se do části “Problem solving ” nápovědy Access Help. Tato příručka popisuje pouze problémy, které zabraňují v přístupu k online nápovědě. Jak se obrátím na středisko podpory zákazníků? Viz část Kapitola 6, “Jak získat podporu a servis”, na stránce 31 této příručky. Telefonní číslo na vaše nejbližší servisní středisko naleznete v části “Celosvětový telefonní seznam” na stránce 37. Kde naleznu informace o záruce? Podrobné informace o záruce nalezn

Summary of the content on the page No. 18

Řešení problémů s počítačem Diagnóza problémů ® Máte-li s počítačem problém, můžete provést test pomocí programu PC-Doctor pro Windows. Program PC-Doctor pro Windows spustíte takto: 1. Klepněte na Start. 2. Přesuňte ukazatel na Všechny programy a pak na PC-Doctor for Windows. 3. Klepněte na PC-Doctor. 4. Vyberte jeden z testů z nabídky Device Categories nebo z nabídky Test Scripts. Upozornění Některé testy mohou trvat několik minut nebo déle. Nespouštějte test, pokud nemát

Summary of the content on the page No. 19

Řešení problémů s počítačem Zvukový signál Zpráva Popis krátký, krátký, krátký; DMA Řadič DMA nefunguje správně. dlouhý, krátký, CONTROLLER dlouhý FAULTY krátký, krátký, krátký; INTERRUPT Řadič přerušení nefunguje správně. dlouhý, dlouhý, CONTROLLER krátký FAILED krátký, krátký, krátký; N/A Řadič klávesnice neodpověděl na příkaz testu. dlouhý, dlouhý, dlouhý krátký, krátký, N/A Nebylo nalezeno žádné video zařízení. dlouhý; krátký, krátký, krátký krátký, krátký, N/A Nebyla instalov

Summary of the content on the page No. 20

Řešení problémů s počítačem Zvukový signál Zpráva Popis N/A UNEXPECTED Velikost systémové paměti neodpovídá údaji v paměti CMOS. AMOUNT OF MEMORY - RUN SCU N/A CLOCK NOT Systémové hodiny nefungují správně. TICKING CORRECTLY N/A TIME/DATE Datum a čas v paměti CMOS nejsou správné. CORRUPT - RUN SCU N/A MACHINE IS Klávesnice je zamčena. LOCKED - TURN KEY N/A BOOT SECTOR 0 Došlo ke změně záváděcího sektoru pevného disku, pravděpodobně HAS CHANGED způsobené virem. N/A Suspend-to-Dis


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Lenovo 10060/7724 Laptop 607
2 Lenovo 10077/3094 Laptop 76
3 Lenovo 10074/3076 Laptop 38
4 Lenovo 10076/3079 Laptop 33
5 Lenovo 10068/7752 Laptop 49