Lenovo ThinkPad G40 Series user manual

User manual for the device Lenovo ThinkPad G40 Series

Device: Lenovo ThinkPad G40 Series
Size: 1,77 MB
Date of adding : 2014-08-02 17:57:40
Number of pages: 106
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Lenovo ThinkPad G40 Series. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Lenovo ThinkPad G40 Series.

For your convenience

If looking through the Lenovo ThinkPad G40 Series user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

 • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualLenovo ThinkPad G40 Series on full screen, use the buttonFullscreen.
 • Downloading to your computer - You can also download the user manual Lenovo ThinkPad G40 Series to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Lenovo ThinkPad G40 Series user manual
Advertisement
« Page 1 of 106 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Lenovo ThinkPad G40 Series but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Lenovo ThinkPad G40 Series. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1


®
ThinkPad G40 Series
Service and Troubleshooting Guide

Summary of the content on the page No. 2

Summary of the content on the page No. 3

® ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide

Summary of the content on the page No. 4

Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general information under “Important safety information” on page v, Appendix A, “Wireless related information,” on page 41, Appendix B, “Warranty information,” on page 45, and Appendix D, “Notices,” on page 73. Second Edition (June 2005) © Copyright Lenovo 2005. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved. U.S. GOVERNMENT USERS – RESTRICTED RIGHTS: Our produ

Summary of the content on the page No. 5

Contents Important safety information . . . . . .v Upgrading the hard disk drive . . . . . .32 Conditions that require immediate action . .v Replacing the battery . . . . . . . . .34 General safety guidelines . . . . . . . .vi Service . . . . . . . . . . . . .vi Chapter 3. Getting help and service . . .37 Power cords and power adapters . . . .vii Getting help and service . . . . . . . .38 Extension cords and related devices . . . viii Getting help on the Web . . . . . . . .38

Summary of the content on the page No. 6

® iv ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide

Summary of the content on the page No. 7

Σηµαντικ ς οδηγες σχετικ µε την ασϕλεια Σηµεωση Παρακαλο!µε διαβστε πρ τα τις σηµαντικς πληροϕορ ες για την ασϕλεια. Οι πληροϕορ ες αυτς µπορο!ν να σας βοηθσουν να χρησιµοποιε τε τον προσωπικ& σας υπολογιστ ThinkPad µε ασϕλεια. Ακολουθστε και ϕυλξτε &λες τις πληροϕορ ες που παρχονται µαζ µε τον υπολογιστ σας. Οι πληροϕορ ες που περιχονται σε αυτ& το γγραϕο δεν τροποποιο!ν τους &ρους της σ!µβασης αγορς που συνψατε ο!τε τη ∆λωση Περιορισµνης Εγγ!ησης της Lenovo.

Summary of the content on the page No. 8

Καταστσεις που πρ πει να αντιµετωπζονται µεσα Τα προϊ ντα µπορο ν να υποστο ν ζηµις λ γω κακς χρσης αµλειας. Σε ορισµνες περιπτσεις, οι ζηµις σως εναι τ σο σοβαρς στε το προϊ ν να µην πρπει να χρησιµοποιηθε ξαν" ως του ελεγχθε και, αν εναι αναγκαο, επισκευαστε απ εξουσιοδοτηµνο τεχνικ . #πως και µε κ"θε ηλεκτρονικ συσκευ, πρπει να προσχετε το προϊ ν ταν βρσκεται σε λειτουργα. Σε πολ σπ"νιες περιπτσεις, µπορε να αντιληϕθετε µια οσµ να παρατηρσετε

Summary of the content on the page No. 9

Σηµεωση: Αν παρατηρσετε ττοιες συνθκες σε προϊ&ν (π.χ. µια επκταση καλωδ ου) που δεν χει κατασκευαστε απ& για τη Lenovo, σταµατστε να χρησιµοποιε τε αυτ& το προϊ&ν ως &του επικοινωνσετε µε τον κατασκευαστ του προϊ&ντος για περαιτρω οδηγ ες, ως &του προµηθευτε τε κατλληλο προϊ&ν αντικατστασης. Γενικ ς οδηγες ασϕλειας Τηρε τε πντα τις ακ&λουθες προϕυλξεις για να µει σετε τον κ νδυνο τραυµατισµο! και πρ&κλησης ζηµι ν. Συντ ρηση Μην επιχειρσετε να κνετε συντρησ

Summary of the content on the page No. 10

Καλ!δια ρε"µατος και µετασχηµατιστ ς Χρησιµοποιε τε µ&νο τα καλ δια ρε!µατος και τους µετασχηµατιστς που παρχονται απ& τον κατασκευαστ του προϊ&ντος. Το καλ διο ρε!µατος και ο µετασχηµατιστς προορ ζονται αποκλειστικ για χρση µε αυτ& το προϊ&ν. ∆εν πρπει να χρησιµοποιηθο!ν σε καµ α περ πτωση µε οποιοδποτε λλο προϊ&ν. Ποτ µην τυλ γετε να καλ διο ρε!µατος γ!ρω απ& το µετασχηµατιστ λλο αντικε µενο. Αν το κνετε, µπορε το καλ διο να καταπονηθε , µε αποτλεσµα να ϕθαρε , να κο

Summary of the content on the page No. 11

Φις και πρζες Αν κποια πρ ζα που σκοπε!ετε να χρησιµοποισετε µε τον υπολογιστ χει ενδε ξεις ζηµι ν διβρωσης, µην τη χρησιµοποισετε ως &του αντικατασταθε απ& ηλεκτρολ&γο. Μη λυγ ζετε τροποποιε τε το ϕις. Αν το ϕις χει υποστε ζηµ ες, επικοινωνστε µε τον κατασκευαστ για να το αντικαταστσετε. Ορισµνα προϊ&ντα χουν ϕις τρι ν ακροδεκτ ν. Το ϕις αυτ& µπορε να συνδεθε µ&νο σε γειωµνη ηλεκτρικ πρ ζα. Αυτ& γ νεται για λ&γους ασϕλειας. Μην παρακµψετε αυτ την προϕ!λαξη ε

Summary of the content on the page No. 12

κρα της µπαταρ ας, σταµατστε να τη χρησιµοποιε τε και αντικαταστστε τη µε καινο!ργια απ& τον κατασκευαστ της µπαταρ ας. Οι µπαταρ ες µπορο!ν να υποστο!ν βλβη &ταν παραµνουν αχρησιµοπο ητες για µεγλες χρονικς περι&δους. Για ορισµνες επαναϕορτιζ&µενες µπαταρ ες (και ειδικ για µπαταρ ες λιθ ου-ι&ντων), η παραµον της µπαταρ ας εκτ&ς χρσης σε κατσταση αποϕ&ρτισης µπορε να αυξσει τον κ νδυνο βραχυκ!κλωσης της µπαταρ ας, η οπο α µπορε να µικρ!νει τη διρκεια ζως της µπαταρ ας,

Summary of the content on the page No. 13

Για την ασϕλει σας και για τη βελτιστοπο ηση της απ&δοσης του υπολογιστ, να πα ρνετε πντα τις ακ&λουθες βασικς προϕυλξεις &σον αϕορ τον επιτραπζιο υπολογιστ: v ]ταν ο υπολογιστς ε ναι συνδεδεµνος σε πρ ζα παροχς ρε!µατος, να διατηρε τε το κλυµµα του κλειστ&. v Να ελγχετε συχν το περ βληµα του υπολογιστ για συσσ ρευση σκ&νης. v Να αϕαιρε τε τη σκ&νη απ& τα ανο γµατα εξαερισµο! καθ ς και απ& τις οπς στην πρ&σοψη. Σε σηµε α µε ιδια τερη κινητικ&τητα και υψηλ συσσ ρε

Summary of the content on the page No. 14

Πρσθετες πληροϕορες ασϕλειας ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Το ηλεκτρικ ρε µα στα καλδια ρε µατος, τηλεϕνου και επικοινωνας εναι επικνδυνο. Για να αποϕ γετε τον κνδυνο ηλεκτροπληξας, ταν εγκαθιστ"τε, µετακινετε ανογετε τα καλ µµατα του προϊ ντος των προσαρτηµνων συσκευν, συνδετε και αποσυνδετε τα καλδια πως περιγρ"ϕεται παρακ"τω. Αν παρχεται τριαγωγικ καλδιο ρε µατος µε αυτ το προϊ ν, πρπει να συνδεθε σε σωστ" γειωµνη πρζα. ® xii ThinkPad G40 Series Service and Tr

Summary of the content on the page No. 15

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Μειστε τον κνδυνο πυρκαγι"ς και ηλεκτροπληξας τηρντας π"ντα τις βασικς προϕυλ"ξεις, πως: v Μη χρησιµοποιετε τον υπολογιστ µσα κοντ" σε νερ . v Κατ" τη δι"ρκεια καταιγδας: – Μη χρησιµοποιετε τον υπολογιστ σας µε καλωδιακ τηλεϕωνικ σ νδεση. – Μη συνδετε αποσυνδετε το καλδιο απ την τηλεϕωνικ υποδοχ στον τοχο. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Το πακτο µπαταριν πρπει να αποθηκε εται σε θερµοκρασα δωµατου, ϕορτισµνο σε ποσοστ περπου 30 - 50 % της χωρητικ τ

Summary of the content on the page No. 16

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Αν η εϕεδρικ µπαταρα δεν αντικατασταθε µε το σωστ τρ πο, υπ"ρχει κνδυνος κρηξης. Η µπαταρα λιθου περιχει λθιο και µπορε να εκραγε αν ο χειρισµ ς η απ ρριψ της δεν γνει µε το σωστ τρ πο. Αντικαταστστε τη µ νο µε µπαταρα του διου τ που. Για να αποϕ γετε τυχ ν τραυµατισµ θ"νατο, µην: (1) την πετ"ξετε τη βυθσετε σε νερ , (2) την εκθσετε σε θερµοκρασες µεγαλ τερες των 100°C (212°F), (3) επιχειρσετε να την επισκευ"σετε να την αποσυναρµολογσετε. Η α

Summary of the content on the page No. 17

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Για να ελαττσετε τον κνδυνο πυρκαγι"ς, ηλεκτροπληξας τραυµατισµο κατ" τη χρση τηλεϕωνικο εξοπλισµο , τηρετε π"ντα τις βασικς προϕυλ"ξεις, πως: v Ποτ µην εγκαθιστ"τε τηλεϕωνικ" καλδια κατ" τη δι"ρκεια καταιγδας. v Ποτ µην εγκαθιστ"τε υποδοχς τηλεϕωνικν γραµµν σε υγρ" σηµεα, εκτ ς αν η υποδοχ εναι ειδικ" σχεδιασµνη για υγρς συνθκες. v Ποτ µην αγγζετε µη µονωµνα τηλεϕωνικ" καλδια ακροδκτες, εκτ ς αν η τηλεϕωνικ γραµµ χει αποσυνδεθε απ το

Summary of the content on the page No. 18

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Μην ανοξετε την οπτικ µον"δα αποθκευσης. ∆εν υπ"ρχουν στο εσωτερικ της µον"δας εξαρτµατα που µπορο ν να επισκευαστο ν απ το χρστη ρυθµσεις που µπορο ν να γνουν απ το χρστη. Η διαϕορετικ απ την περιγραϕ µενη χρση κουµπιν και ρυθµιστν εκτλεση διαδικασιν µπορε να χει ως αποτλεσµα την κθεση σε επικνδυνη ακτινοβολα. Τα προϊ&ντα laser Κατηγορ ας 1 δεν θεωρο!νται επικ νδυνα. Ο σχεδιασµ&ς του συστµατος laser και της οπτικς µονδας αποθκευσης εξασϕαλ ζ

Summary of the content on the page No. 19

Important notice for users Important regulatory notice for users The ThinkPad G40 Series computer complies with the radio frequency and safety standards of any country or region in which it has been approved for wireless use. You are requested to install and use your ThinkPad computer in strict accordance with the local RF regulations. Before you use the ThinkPad G40 Series computer, please find and read ThinkPad G40 Series Regulatory Notice, the notice that supplements this Service

Summary of the content on the page No. 20

® xviii ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Lenovo 10060/7724 Laptop 685
2 Lenovo 10077/3094 Laptop 85
3 Lenovo 10074/3076 Laptop 43
4 Lenovo 10076/3079 Laptop 40
5 Lenovo 10068/7752 Laptop 56