Lenovo THINKPAD R60 user manual

User manual for the device Lenovo THINKPAD R60

Device: Lenovo THINKPAD R60
Size: 1,98 MB
Date of adding : 2014-08-02 17:57:40
Number of pages: 84
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Lenovo THINKPAD R60. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Lenovo THINKPAD R60.

For your convenience

If looking through the Lenovo THINKPAD R60 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualLenovo THINKPAD R60 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Lenovo THINKPAD R60 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Lenovo THINKPAD R60 user manual
Advertisement
« Page 1 of 84 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Lenovo THINKPAD R60 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Lenovo THINKPAD R60. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1


®
ThinkPad R60
Οδηγς συντ ρησης και επλυσης
προβληµτων


Περιλαµβνει:
v Εισαγωγ σε λλες πηγς πληροϕοριν
v Σηµαντικς συµβουλς για τη ϕροντδα του υπολογιστ σας
v ∆ι γνωση και επλυση προβληµ των
v Επιλογς αποκατ στασης
v Βοθεια και υπηρεσες
v Πληροϕορες εγγησης για τον υπολογιστ σας

Summary of the content on the page No. 2

Summary of the content on the page No. 3

® ThinkPad R60 Οδηγς συντ ρησης και επλυσης προβληµτων

Summary of the content on the page No. 4

Σηµεωση Πριν χρησιµοποι σετε αυτς τις πληροϕορες και το προϊν στο οποο αναϕρονται, διαβστε τις ακλουθες πληροϕορες: v Οδηγς ασϕλειας και εγγησης (περιλαµβνεται στο πακτο του παρντος οδηγο) v Πληροϕορες σχετικ µε την ασρµατη σνδεση, στο σστηµα ηλεκτρονικ ς βο θειας Access Help και στο Παρρτηµα ∆, “Ειδικς παρατηρ σεις”, στη σελδα 63 v ∆λωση συµµρϕωσης του ThinkPad (περιλαµβνεται στο πακτο του παρντος οδηγο) Πρτη κδοση (Αγουστος 2006) © Copyright L

Summary of the content on the page No. 5

Περιεχµενα Σηµαντικ! . . . . . . . . . . . .v Αναβθµιση της µονδας σκληρο δσκου . . .34 Αντικατσταση µν µης . . . . . . . .38 Κεϕλαιο 1. Ερεση πληροϕοριν . . . .1 Ο παρ!ν οδηγς και λλες δηµοσιεσεις . . .1 Κεϕλαιο 6. Λψη βοθειας και Ερεση πληροϕορι!ν µε το πλ κτρο υπηρεσιν . . . . . . . . . . . .45 ThinkVantage . . . . . . . . . . . .2 Λ ψη βο θειας και υπηρεσι!ν . . . . . .45 Λ ψη βο θειας απ το διαδκτυο . . . . .45 Επικοινωνα µε το Κντρο υποστ ριξης πελατ

Summary of the content on the page No. 6

Ευρετριο . . . . . . . . . . . .73 ® iv ThinkPad R60 Οδηγς συντ ρησης και επλυσης προβληµτων

Summary of the content on the page No. 7

Σηµαντικ! Μην αϕ νετε τη βση του υπολογιστ , οποιοδ ποτε λλο µρος του υπολογιστ που θερµανεται κατ τη λειτουργα του, σε επαϕ µε το µηρ λλο µρος του σ!µατς σας για µεγλο χρονικ διστηµα ταν εναι σε λειτουργα ο υπολογιστ ς ταν ϕορτζεται η µπαταρα. ?ταν ο µετασχηµατιστ ς εναλλασσµενου ρεµατος εναι συνδεδεµνος µε µια ηλεκτρικ πρζα και τον υπολογιστ σας, αυτς παργει θερµτητα. Μην αϕ νετε το µετασχηµατιστ να ρθει σε επαϕ µε οποιοδ ποτε ση

Summary of the content on the page No. 8

Σηµαντικ! Πριν µετακιν σετε τον υπολογιστ σας, απενεργοποι στε τον υπολογιστ πατ στε το συνδυασµ πλ κτρων Fn+F4 για να µεταβε σε κατσταση αναµον ς, !στε να αποϕγετε την πρκληση ζηµις στο σκληρ δσκο και την επακλουθη απ!λεια δεδοµνων. Βεβαιωθετε τι η ενδεικτικ λυχνα της κατστασης αναµον ς εναι αναµµνη (πρσινη) πριν µετακιν σετε τον υπολογιστ . Μην πεττε, τραντζετε, γρατζουνζετε, παραµορϕ!νετε, χτυπτε σπρ!χνετε απτοµα τον υπολογιστ σας, την οθνη

Summary of the content on the page No. 9

Κεϕλαιο 1. Ερεση πληροϕοριν Ο παρν οδηγς και λλες δηµοσιεσεις Οδηγες εγκατ στασης Παρχουν πληροϕορες για την αποσυσκευασα του υπολογιστ ThinkPad και την ναρξη των εργασι!ν σας µε αυτν. Περιλαµβνουν µερικς χρ σιµες συµβουλς για νους χρ στες και περιγρϕουν το λογισµικ που εναι προεγκατεστηµνο απ τη Lenovo. Ο παρν Οδηγς συντρησης και επλυσης προβληµτων Παρχει πληροϕορες σχετικ µε την απαιτοµενη ϕροντδα για τον υπολογιστ ThinkPad, βασικς πληροϕορες για

Summary of the content on the page No. 10

Ε ρεση πληροϕοριν δυναττητες ασρµατης σνδεσης του υπολογιστ ThinkPad. Ο υπολογιστ ς ThinkPad R60 συµµορϕ!νεται µε τα πρτυπα ραδιοσυχνοτ των και ασϕλειας οποιασδ ποτε χ!ρας περιοχ ς στην οποα χει εγκριθε για ασρµατη χρ ση. Θα πρπει να εγκαταστ σετε και να χρησιµοποιετε τον υπολογιστ ThinkPad σε αυστηρ συµµρϕωση µε τους τοπικος κανονισµος περ ραδιοσυχνοτ των. Ερεση πληροϕοριν µε το πλκτρο ThinkVantage Το πλ κτρο ThinkVantage µπορε να σας βοηθ σει σε πολλς κατ

Summary of the content on the page No. 11

Κεϕλαιο 2. Φροντδα για τον υπολογιστ ThinkPad Αν και ο υπολογιστ ς σας χει σχεδιαστε !στε να λειτουργε αξιπιστα σε κανονικ περιβλλοντα εργασας, εναι απαρατητο να εϕαρµζετε κποιους απλος καννες κοιν ς λογικ ς ταν τον χειρζεστε. Ακολουθ!ντας αυτς τις σηµαντικς συµβουλς, θα µπορσετε να χετε την καλτερη δυνατ απδοση καθ!ς απολαµβνετε τη χρ ση του υπολογιστ σας. Σηµαντικς συµβουλς: Προσεκτικ επιλογ της θσης και του τρ#που εργασας v Μην αϕ νετε τη βση του

Summary of the content on the page No. 12

Φροντδα για τον υπολογιστ ThinkPad v Αποθηκεστε τα υλικ συσκευασας σε ασϕαλ χ!ρο µακρι απ παιδι για να αποϕγετε τον κνδυνο ασϕυξας απ πλαστικς σακολες. v Μην τοποθετετε µαγν τες, ενεργοποιηµνα κινητ τηλϕωνα, ηλεκτρικς συσκευς µεγϕωνα κοντ στον υπολογιστ (σε απσταση µικρτερη των 13 εκ.) v Αποϕεγετε να εκθτετε τον υπολογιστ σε ακραες θερµοκρασες (κτω των 5°C πνω απ 35°C). Προσοχ κατ το χειρισµ# του υπολογιστ v Μην τοποθετετε αντικεµενα (ο

Summary of the content on the page No. 13

Φροντδα για τον υπολογιστ ThinkPad v Κατ την εγκατσταση µιας µονδας σκληρο δσκου, δισκτας οπτικο δσκου, ακολουθ στε τις οδηγες που σας παρχονται µε τη συσκευ και εϕαρµστε πεση στη συσκευ µνο ταν αυτ εναι απολτως απαρατητο. Προσοχ κατ τον ορισµ# κωδικν πρ#σβασης v Να θυµστε τους κωδικος πρσβασης που ορζετε. Εν ξεχσετε τον κωδικ πρσβασης εποπτεοντος (supervisor password) τον κωδικ πρσβασης για το σκληρ δσκο, ο εξουσιοδοτηµνος παροχας υπηρεσι!ν

Summary of the content on the page No. 14

Φροντδα για τον υπολογιστ ThinkPad v Να ϕυλτε τις εξωτερικς και αϕαιρσιµες µονδες σκληρο δσκου, δισκτας, οπτικο δσκου πντοτε στην κατλληλη θ κη συσκευασα ταν δεν χρησιµοποιονται. v Πριν εγκαταστ σετε οποιαδ ποτε απ τις ακλουθες συσκευς, αγγξτε να µεταλλικ τραπζι να γειωµνο µεταλλικ αντικεµενο. Με την ενργεια αυτ µει!νεται ο στατικς ηλεκτρισµς απ το σ!µα σας. Ο στατικς ηλεκτρισµς µπορε να προκαλσει ζηµι στη συσκευ . – Κρτα PC Card – Κρτ

Summary of the content on the page No. 15

Φροντδα για τον υπολογιστ ThinkPad 1. Μουσκψτε να µαλακ και χωρς σκνες παν µε λγη ισοπροπυλικ αλκολη για καθρισµα. 2. Καθαρστε το πνω µρος κθε πλ κτρου µε το παν. Καθαρστε τα πλ κτρα να προς να. Εν καθαρζετε πολλ πλ κτρα µαζ, το παν µπορε να αγκιστρωθε σε να διπλαν πλ κτρο και να του προκαλσει ζηµι. Βεβαιωθετε τι δεν πϕτουν σταγνες υγρο πνω ανµεσα στα πλ κτρα. 3. Περιµνετε µχρι να στεγν!σει το υγρ. 4. Για να αϕαιρσετε τυχν ψχουλα σ

Summary of the content on the page No. 16

Φροντδα για τον υπολογιστ ThinkPad Εν παρατηρ σετε οποιαδ ποτε απ τις παρακτω συνθ κες, καθαρστε την επιϕνεια του µηχανισµο ανγνωσης, χωρς να εϕαρµζετε πεση, µε να στεγν, απαλ παν που δεν χνουδιζει: v Η επιϕνεια του µηχανισµο ανγνωσης εναι βρ!µικη χει στγµατα. v Η επιϕνεια του µηχανισµο ανγνωσης εναι υγρ . v Ο µηχανισµς ανγνωσης παρουσιζει συχν προβλ µατα καταγραϕ ς ανγνωσης του δακτυλικο σας αποτυπ!µατος. ® 8 ThinkPad R60 Οδηγς συντ ρησης και

Summary of the content on the page No. 17

Κεϕλαιο 3. Επλυση προβληµτων του υπολογιστ Συχνς ερωτ σεις και απαντ σεις . . . . .10 Προβλ µατα συσκευ ς κατδειξης . . . .21 ∆ιγνωση προβληµτων . . . . . . . .11 Προβλ µατα µε την κατσταση αναµον ς ∆ιγνωση προβληµτων σκληρο δσκου απ αδρνειας . . . . . . . . . . . .22 το BIOS Setup Utility . . . . . . . .12 Προβλ µατα µε την οθνη του υπολογιστ 23 ∆ιγνωση προβληµτων µε χρ ση του Προβλ µατα µε τη µπαταρα . . . . . .25 PC-Doctor απ το διαµρισµα συντ ρησης . .12

Summary of the content on the page No. 18

Επλυση προβληµτων του υπολογιστ Συχνς ερωτσεις και απαντσεις Στην εντητα αυτ αναϕρονται µερικς ερωτ σεις που τθενται συχν καθ!ς και τα σηµεα στα οποα µπορετε να βρετε αναλυτικς απαντ σεις στις ερωτ σεις αυτς. Για περισστερες λεπτοµρειες σχετικ µε τα εγχειρδια που περιλαµβνονται στο πακτο του υπολογιστ ThinkPad, ανατρξτε στην εντητα “Ο παρ!ν οδηγς και λλες δηµοσιεσεις” στη σελδα 1. Ποιες προϕυλ ξεις ασϕ λειας πρπει να λαµβ νω #ταν χρησιµοποι τον υπολογι

Summary of the content on the page No. 19

Επλυση προβληµτων του υπολογιστ Ο υπολογιστς µου δεν λειτουργε σωστ . Ανατρξτε στην εντητα “Problem solving ” στην υπηρεσα Access Help. Στον παρντα Οδηγ περιγρϕονται µνο προβλ µατα που ενδχεται να εµποδζουν την πρσβασ σας στο σστηµα ηλεκτρονικ ς βο θειας. Ποια εναι τα CD αποκατ στασης; Ο υπολογιστ ς σας δεν συνοδεεται απ CD αποκατστασης CD των Windows. Για µια επεξ γηση των εναλλακτικ!ν µεθδων αποκατστασης που παρχονται απ τη Lenovo, ανατρξτε στην εντητα “

Summary of the content on the page No. 20

Επλυση προβληµτων του υπολογιστ Προσοχ Η εκτλεση ορισµνων ελγχων σως διαρκσει µερικ λεπτ. Βεβαιωθετε τι διαθτετε αρκετ χρνο για να εκτελσετε ολκληρο τον λεγχο. Μη διακπτετε τον λεγχο. ?ταν θελ σετε να επικοινων σετε µε το Κντρο Υποστ ριξης Πελατ!ν (Customer Support Center), συνιστται να εκτυπ!σετε το αρχεο καταγραϕ ς ελγχου (test log), το οποο σας επιτρπει να παρσχετε πιο γρ γορα τις απαρατητες πληροϕορες στον τεχνικ υποστ ριξης. ∆ιγνωση προβληµτων σκλη


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Lenovo 10060/7724 Laptop 685
2 Lenovo 10077/3094 Laptop 85
3 Lenovo 10074/3076 Laptop 43
4 Lenovo 10076/3079 Laptop 40
5 Lenovo 10068/7752 Laptop 56