Lenovo THINKPAD X200 user manual

User manual for the device Lenovo THINKPAD X200

Device: Lenovo THINKPAD X200
Size: 2,67 MB
Date of adding : 2014-08-02 17:57:40
Number of pages: 96
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Lenovo THINKPAD X200. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Lenovo THINKPAD X200.

For your convenience

If looking through the Lenovo THINKPAD X200 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualLenovo THINKPAD X200 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Lenovo THINKPAD X200 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Lenovo THINKPAD X200 user manual
Advertisement
« Page 1 of 96 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Lenovo THINKPAD X200 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Lenovo THINKPAD X200. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1


®
ThinkPad X200 Tablet
Ръководство за обслужване и
отстраняване на проблеми

Summary of the content on the page No. 2

Summary of the content on the page No. 3

® ThinkPad X200 Tablet Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми

Summary of the content on the page No. 4

Бележка Преди да използвате тази информация и продукта, който поддържа, задължително прочетете следното: v Ръководство за безопасност и гаранция, включена в пакета с тази публикация. v Информацията, свързана с безжични устройства в онлайн Access Help и Приложение D, “Бележки”, на страница 73. v Забележка за разпоредби, включена в пакета с тази публикация. Ръководството за безопасност и гаранция и Забележката за разпоредби са качени на Web сайта. За да ги прегледате, идете на http:

Summary of the content on the page No. 5

Съдържание Прочетете първо . . . . . . . . . .v Проблеми с клавиатурата . . . . . .22 Проблеми с посочващото устройство . . .23 Проблеми с режими на сън (готовност) или Глава 1. Намиране на информация . . . .1 хибернация . . . . . . . . . . .23 Това ръководство и други публикации . . . .1 Проблеми с екрана на компютъра . . . .26 Намиране на информация с бутона ThinkVantage 2 Проблеми с батерията . . . . . . . .29 Проблеми с адаптера на променлив ток . .30 Глава 2. Грижа за ва

Summary of the content on the page No. 6

Приложение D. Бележки . . . . . . .73 Заявление за клас B съответствие на Бележки . . . . . . . . . . . . .73 EU-EMC директива (2004/108/EC) EN 55022 .76 Забележка за класификация за износ . . .74 VCCI заявление за Клас B за Япония . . .77 Бележки за електронно излъчване . . . . .74 EU WEEE изявления . . . . . . . . .77 Декларация на Федералната комисия за Забележка за потребителите в САЩ . . . .77 комуникации (FCC) . . . . . . . . .74 ENERGY STAR информация за модел . . . .78 Изяв

Summary of the content on the page No. 7

Прочетете първо Не пропускайте да последвате важните съвети, дадени тук, за да продължите да получавате максимума употреба и удовлетворение от вашия компютър. Ако не го направите, това може да доведе до неудобства или наранявания, или да причини отказ на вашия компютър. Предпазвайте се от топлината, произвеждана от вашия компютър. Когато компютърът ви е включен или батерията се зарежда, основата, опората за китки и някои други части могат да се нагорещят. Температурата, която дост

Summary of the content on the page No. 8

Не позволявайте вашият компютър да бъде намокрен. За да избегнете разливания и опасността от токов удар, пазете течностите далече от вашия компютър. Пазете кабелите от механични повреди. Прилагането на груба сила към кабели може да ги повреди или прекъсне. Прокарайте комуникационните кабели или кабелите на захранващ адаптер, мишка, клавиатура, принтер, или друго електронно устройство така, че да не могат да бъдат настъпвани, да не спъват, да не бъдат прищипани от вашия

Summary of the content on the page No. 9

Носете вашия компютър внимателно. v Използвайте качествен сак за пренасяне, който осигурява адекватно омекотяване и защита. v Не опаковайте компютъра си в плътно натъпкан сак или куфар. Прочетете първо vii

Summary of the content on the page No. 10

® viii ThinkPad X200 Tablet Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми

Summary of the content on the page No. 11

Глава 1. Намиране на информация Това ръководство и други публикации Инструкции за настройка ® помага да разопаковате своя ThinkPad компютър и да започнете. Включва някои съвети за начинаещи потребители. Това Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми осигурява информация как да се грижите за своя ThinkPad компютър, основна информация за отстраняване на проблеми, някои процедури за възстановяване, информация за помощ и сервиз, както и гаранционна информация за вашия комп

Summary of the content on the page No. 12

Забележка за разпоредби допълва това Ръководство. Прочетете я, преди да използвате безжичните характеристики на вашия ThinkPad компютър. ThinkPad компютърът съответства на стандартите за радиочестота и безопасност на всяка страна или регион, в които е одобрен за безжична употреба. Трябва да инсталирате и използвате своя ThinkPad компютър в съгласие с местните наредби за радиочестотите. Намиране на информация с бутона ThinkVantage Синият бутон ThinkVantage може да ви помогне в мног

Summary of the content on the page No. 13

Глава 2. Грижа за вашия ThinkPad компютър Въпреки че компютърът ви е разработен да функционира надеждно в нормална работна среда, необходимо е да използвате здрав разум при боравенето с него. Като следвате тези важни съвети, ще получите максимума употреба и удовлетворение от компютъра си. За най-важните инструкции за използване на вашия компютър, вижте “Прочетете първо” на страница v. Важни съвети Внимавайте как и къде работите v Съхранявайте опаковъчните материали на недостъпни за

Summary of the content on the page No. 14

Забележка: Не всички подобни уреди произвеждат значителен електростатичен заряд. Бъдете внимателни към компютъра си v Избягвайте да поставяте предмети (включително хартия) между дисплея и клавиатурата или опората за китки. v Дисплеят на компютъра ви е разработен за отваряне и работа на малко повече от 90 градуса. Не отваряйте дисплея над 180 градуса, тъй като това би могло да увреди свръзката. v Не преобръщайте вашия компютър, докато адаптерът на захранване е включен. Това може д

Summary of the content on the page No. 15

v Изключете компютъра, ако подменяте HDD или SSD. v Когато подменяте първичния HDD или SSD, поставете обратно капака на гнездото за устройства. v Съхранявайте външните и сменяемите твърди дискове или оптични устройства в подходящи контейнери или опаковки, когато не се използват. v Преди да инсталирате някое от следните устройства, докоснете метална маса или заземен метален обект. Това намалява статичния електрически заряд на тялото ви. Статичното електричество може да повреди ус

Summary of the content on the page No. 16

Съвети за използване на компютъра ви в режим таблет v За да затворите дисплея на компютъра, първо се уверете, че дисплеят е обърнат към клавиатурата, или на 180 градуса спрямо клавиатурата и обърнат с гръб към нея. v Не вдигайте и не дръжте компютъра само за дисплея. v Не удряйте, не тръскайте и не блъскайте дисплея на компютъра. v За да позволите свободна вентилация, не поставяйте препятствия, като плътен килим или мека възглавница, пред вентилатора. v Когато използвате комп

Summary of the content on the page No. 17

положение на екрана. За да избегнете това, коригирайте редовно точността на въвеждането с пръст чрез използването на помощната програма Settings за чувствителната повърхност. Почистване на капака на компютъра ви Периодично почиствайте компютъра си, както следва: 1. Подгответе смес от слаб почистващ препарат за кухненска употреба (без съдържание на абразивна пудра или химикали като киселини или основи). Използвайте 5 части вода към 1 част препарат. 2. Попийте разтворения препарат с г

Summary of the content on the page No. 18

6. Изсушете дисплея, преди да го затворите. Почистване на дисплея с чувствителна повърхност 1. За да премахнете отпечатъци от пръсти и подобни от дисплея с чувствителна повърхност, използвайте суха, мека кърпа без власинки. (Парче попиващ памук също може да послужи за тази цел.) Не използвайте разтворители с кърпата. 2. Леко избършете чуждите частици и прахта от чувствителната повърхност с едната страна на кърпата. 3. Избършете петната или отпечатъците от пръсти с другата страна

Summary of the content on the page No. 19

Глава 3. Разрешаване на компютърни проблеми Забележка: Вижте Access Help, ако системата ви работи и Access Help е достъпна. Тази глава предоставя информация за използване, когато Access Help е недостъпна. Често задавани въпроси Този раздел изброява често задавани въпроси, и ви насочва къде можете да намерите подробни отговори. За подробности относно всяка публикация, включена в пакета с ThinkPad компютъра, вижте “Това ръководство и други публикации” на страница 1. Какви предпазни ме

Summary of the content on the page No. 20

алтернативните методи за възстановяване, предлагани от Lenovo, вижте “Възстановяване на фабрично съдържание” на страница 36 на това Ръководство. Как да се свържа с Центъра за поддръжка на клиента? Вижте Глава 6, “Получаване на помощ и сервиз”, на страница 53 на настоящото Ръководство. За телефонните номера на най-близкия до вас Център за поддръжка на клиенти, вижте “Списък телефони за цял свят” на страница 55. Къде мога да намеря гаранционна информация? Вижте отделното Ръководство за


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Lenovo 10060/7724 Laptop 685
2 Lenovo 10077/3094 Laptop 85
3 Lenovo 10074/3076 Laptop 43
4 Lenovo 10076/3079 Laptop 40
5 Lenovo 10068/7752 Laptop 56