Sony K510i user manual

User manual for the device Sony K510i

Device: Sony K510i
Size: 2,47 MB
Date of adding : 2014-10-16 13:53:13
Number of pages: 85
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Sony K510i. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Sony K510i.

For your convenience

If looking through the Sony K510i user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualSony K510i on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Sony K510i to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Sony K510i user manual
Advertisement
« Page 1 of 85 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Sony K510i but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Sony K510i. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

Sony Ericsson K510i
Sony Ericsson
GSM 900/1800/1900
Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana
przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications
AB bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie
i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile
Communications AB może wprowadzać ulepszenia
i zmiany wynikające z błędów typograficznych,
niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleń
programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane
w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.
Wszelkie

Summary of the content on the page No. 2

Przegląd menu Ikony paska stanu Ikona Opis Alarmy* Usługi internetowe* Rozrywka Alarm Usługi internetow.* Informuje o natężeniu sygnału sieci GSM. Alarm cykliczny PlayNow™* Sygnał alarmowy Gry Sieć GPRS jest w zasięgu i można z niej korzystać. VideoDJ™ PhotoDJ™* MusicDJ™ Informuje o stanie baterii. Sterowanie zdalne Nagraj dźwięk Informuje o stanie ładowania baterii. Aparat Wiadomości Zdjęcia z aparatu Nie odebrano połączenia przychodzącego. Napisz nową Przychodzące Funkcje połączeń i wiadomości

Summary of the content on the page No. 3

Spis treści Spis treści Opis telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Łączność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Widok telefonu, składanie, karta SIM, bateria, Ustawienia internetowe i poczty e-mail, synchronizacja, włączanie, korzystanie z menu, menu czynności, Bluetooth™, podczerwień, kabel USB, usługa menedżer plików, język, wpisywanie liter, osłony aktualizacji. Style-up™. Funkcje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . 54 Połączenia . . . . . . . . . . . . . . . .

Summary of the content on the page No. 4

S 4 L x E Opis telefonu Opis telefonu Widok telefonu, składanie, karta SIM, bateria, włączanie, korzystanie z menu, menu czynności, menedżer plików, język, wpisywanie liter, osłony Style-up™. Klawisz Słuchawka Złącze anteny włączania/ Port zewnętrznej wyłączania podczerwieni za lusterkiem Klawisz Aparat fotograficzny aparatu Klawisz menu Ekran czynności Klawisz nawigacyjny Klawisz Klawisz wyboru wyboru Klawisz Klawisz cofania usuwania Złącze stereofonicznego Mikrofon zestawu słuchaw

Summary of the content on the page No. 5

Opis telefonu Symbole w instrukcji obsługi Przygotowanie telefonu W tej instrukcji obsługi są wykorzystywane Aby używać telefonu, włóż kartę SIM i zamontuj następujące symbole: baterię. % Zobacz także informacje na stronie... Karta SIM Wykupując abonament u operatora sieciowego, } Używaj klawisza nawigacyjnego otrzymuje się kartę SIM (Subscriber Identity do przewijania i wybierania Module). Karta ta zawiera układ komputerowy, % 8 Poruszanie się po menu. w którym przechowywany jest międz

Summary of the content on the page No. 6

Opis telefonu Jak włożyć kartę SIM i naładować 1 Zsuń i zdejmij osłonę. baterię 2 Włóż kartę SIM. Upewnij się, że karta SIM jest umieszczona pod srebrzystymi uchwytami. 3 Umieść baterię w telefonie etykietą do góry oraz tak, aby styki były skierowane do siebie. 4 Umieść osłonę na telefonie i wsuń ją na miejsce. 5 Podłącz ładowarkę do telefonu. Symbol na wtyczce ładowarki musi być skierowany do góry. 6 Ikona baterii może pojawić się dopiero po 30 minutach. 7 Ładowanie należy kontynuować prze

Summary of the content on the page No. 7

Opis telefonu 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby Kod PIN włączyć lub wyłączyć telefon. Do uaktywnienia usług w telefonie może być 2 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest potrzebny kod PIN (Personal Identification wymagany. Number) otrzymany od operatora sieci. Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak *, 3 Przy pierwszym uruchomieniu wybierz język, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi w którym będą wyświetlane menu telefonu. co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911.

Summary of the content on the page No. 8

Opis telefonu Skróty Poruszanie się po menu W trybie gotowości możesz użyć , , , , Menu główne są wyświetlane w postaci ikon aby przejść bezpośrednio do funkcji. na pulpicie. Niektóre podmenu są wyposażone w karty wyświetlane na ekranie. Jak utworzyć własny skrót w trybie gotowości 1 Jeśli na przykład nie ma określonego skrótu, } Tak. 2 Przejdź do funkcji, do której skrót ma prowadzić, } Skrót. Jak edytować własny skrót w trybie •Naciśnij klawisz nawigacyjny centralnie lub gotowości w j

Summary of the content on the page No. 9

Opis telefonu Menu czynności Menu wyłączania Menu czynności można otworzyć niemal z każdego Menu wyłączania można otworzyć niemal miejsca w telefonie w celu wyświetlenia nowych z każdego miejsca w telefonie. Za jego pomocą zdarzeń i zareagowania na nie albo w celu uzyskania można wyłączyć telefon, wyciszyć go lub dostępu do zakładek lub skrótów. uaktywnić profil. Aby uzyskać dodatkowe informacje o profilach, % 54 Profile. Jak otworzyć lub zamknąć menu czynności Jak otworzyć lub zamknąć menu

Summary of the content on the page No. 10

Opis telefonu Jak wybrać kilka elementów • W trybie gotowości naciśnij: 1 } Menedżer plików, wybierz element, 0000 , aby ustawić język angielski, lub } Więcej } Zaznacz, wybierz Zaznacz kilka 8888 , aby ustawić język domyślny lub Zaznacz wszystk. (zależny od karty SIM). 2 Przewijaj do następnych elementów i wybieraj Jak wybrać języki wpisywania je, naciskając Zaznacz lub Odznacz. 1 } Ustawienia } Ogólne } Język } Język pisania. Jak sprawdzić stan pamięci } Menedżer plików } Więcej } Statu

Summary of the content on the page No. 11

Opis telefonu • Aby dodać spację, naciśnij . naciskaj klawisz lub , aby wyświetlać • Aby wpisywać najczęściej używane znaki następne możliwe wyrazy. Zaakceptuj wyraz interpunkcyjne, naciskaj . i dodaj spację, naciskając klawisz . • Aby wpisać znak +, naciśnij . 4 Kontynuuj pisanie wiadomości. Aby wprowadzić • Aby zmienić metodę edycji, naciśnij kropkę lub inne znaki interpunkcyjne, naciśnij i przytrzymaj . klawisz , a następnie naciskaj klawisz lub . Zaakceptuj znak i dodaj spację, Meto

Summary of the content on the page No. 12

Opis telefonu Jak wybrać inną metodę pisania Jak zmienić przednią osłonę Przed przystąpieniem do wprowadzania liter lub podczas tej operacji naciśnij i przytrzymaj , aby wybrać inną metodę pisania. Opcje dostępne podczas wprowadzania liter } Więcej, aby wyświetlić opcje dostępne podczas wprowadzania liter. Zmienianie osłon Style-up™ Niektóre telefony mogą być wyposażone w dodatkowe osłony Style-up™. Zmieniając osłony, należy przestrzegać poniższych instrukcji. 1 Włóż paznokieć kciuka w row

Summary of the content on the page No. 13

S S L L E E 4 4 X X I I x x P P D D A A i i g g G G i i t t E E a a l l M M Z Z o o o o 3 3 m m . . 1 1 Połączenia Jak zmienić osłonę baterii Połączenia Połączenia, kontakty, poczta głosowa, sterowanie głosem, opcje połączeń. Inicjowanie i odbieranie połączeń Aby móc inicjować i odbierać połączenia, należy włączyć telefon i sprawdzić, czy sieć jest dostępna % 7 Jak włączyć i wyłączyć telefon. Jeśli abona- ment obe

Summary of the content on the page No. 14

Połączenia Jak ponownie wybrać numer Jak użyć głośnika w trakcie połączenia głosowego Jeśli połączenie się nie udaje, zostaje wyświetlone } Więcej } Włącz głośnik lub } Wyłącz głośnik. pytanie Ponowić próbę?, } Tak. Podczas oczekiwania na połączenie nie należy Połączenia nieodebrane trzymać telefonu przy uchu. W momencie uzyskania Jeśli połączenie nie zostało odebrane, odpowiadający połączenia telefon wydaje głośny sygnał dźwiękowy. mu numer pojawi się w menu czynności, jeżeli opcja Nowe z

Summary of the content on the page No. 15

Połączenia Jak dodać numer z listy połączeń Jak wyświetlić lokalne numery do kontaktów alarmowe 1 } Połącz. w trybie gotowości, a następnie } Kontakty } Opcje } Numery specjalne wybierz odpowiednią kartę. } Numery alarmowe. 2 Przewiń do numeru, który chcesz dodać, } Więcej } Zapisz numer. Kontakty 3 Wybierz Nowy kontakt, aby utworzyć nowy Wybierz kontakty domyślne: kontakt, lub wybierz istniejący kontakt, • Kontakty — szczegółowe informacje zapisane do którego zostanie dodany numer. w pami

Summary of the content on the page No. 16

Połączenia Jak dodać kontakt Jak dodać własną wizytówkę 1 } Kontakty } Nowy kontakt } Dodaj. } Kontakty } Opcje } Moja wizytówka, wprowadź informacje dotyczące swojej wizytówki, } Zapisz. 2 Wprowadź nazwę lub nazwisko, a następnie } OK. Jak wysłać własną wizytówkę 3 Wprowadź numer, } OK. } Kontakty } Opcje } Moja wizytówka 4 W przypadku kontaktu telefonicznego } Wyślij wizytówkę, a następnie wybierz wybierz typ numeru. Przechodź między metodę przesyłania. kartami i wybieraj odpowiednie pol

Summary of the content on the page No. 17

Połączenia Jak skopiować nazwy lub nazwiska • Aby wysłać wszystkie kontakty, } Kontakty i numery na kartę SIM } Opcje } Zaawansowane } Wyślij wsz. kont. 1 } Kontakty } Opcje } Zaawansowane } Kopiuj do SIM. Jak edytować kontakt w pamięci telefonu 2 Wybierz Kopiuj wszystkie lub Kopiuj numer. 1 } Kontakty, wybierz kontakt, a następnie Skopiowanie kontaktów z telefonu na kartę SIM } Więcej } Edytuj kontakt. spowoduje, że wszystkie informacje na karcie SIM 2 Przejdź do odpowiedniej karty i doko

Summary of the content on the page No. 18

Połączenia Jak ustawić element domyślny Poczta głosowa dla kontaktu Jeśli abonament obejmuję usługę poczty głosowej, 1 } Kontakty, przejdź do kontaktu, } Więcej rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową, } Numer domyślny. gdy nie możesz odebrać połączenia. 2 Wybierz numer telefonu, adres e-mail lub adres internetowy, który ma być wyświetlany Jak zapisać numer poczty głosowej domyślnie dla kontaktu. Naciśnij i przytrzymaj } Tak, wprowadź numer, } OK. Numer poczty głosowej można otrzymać S

Summary of the content on the page No. 19

Połączenia Jak uaktywnić wybieranie głosem 2 Pojawią się instrukcje. } Kontynuuj i podnieś i nagrać nazwy telefon do ucha. Poczekaj na sygnał i powiedz 1 } Ustawienia } Ogólne } Sterowanie głos. „Odbierz” lub inne słowo. Jeśli nagranie jest } Wybieranie głos. } Uaktywnij } Tak dobre, } Tak. Jeśli nagranie nie jest dobre, } Nowe polec. głos. Wybierz kontakt. } Nie i spróbuj jeszcze raz. 2 Wybierz numer telefonu, do którego chcesz 3 Powiedz „Zajęty” lub inne słowo, } Tak. dodać polecenie gł

Summary of the content on the page No. 20

Połączenia Jak korzystać z wybierania głosem Przekierowywanie połączeń • Bez zestawu HF: w trybie gotowości naciśnij Połączenia można przekierowywać na inny numer, i przytrzymaj Połącz., a następnie wypowiedz na przykład numer poczty głosowej. nazwę/nazwisko. Gdy jest uaktywniona funkcja Zastrzeganie, niektóre • Z zestawem HF: wypowiedz magiczne słowo opcje menu Przekierowania są niedostępne. lub naciśnij przycisk obsługi połączenia. Poczekaj na sygnał i powiedz nazwę nagraną Jak włączyć


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Sony 1261-4434 Cell Phone 12
2 Sony 1261-4174 Cell Phone 32
3 Sony 1264-0776 Cell Phone 33
4 Sony 1264-0770 Cell Phone 21
5 Sony 1261-4451 Cell Phone 18