Samsung GT-I8160L user manual

User manual for the device Samsung GT-I8160L

Device: Samsung GT-I8160L
Size: 6,79 MB
Date of adding : 2014-10-11 13:53:55
Number of pages: 161
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Samsung GT-I8160L. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Samsung GT-I8160L.

For your convenience

If looking through the Samsung GT-I8160L user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualSamsung GT-I8160L on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Samsung GT-I8160L to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Samsung GT-I8160L user manual
Advertisement
« Page 1 of 161 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Samsung GT-I8160L but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Samsung GT-I8160L. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

GT-I8160L
คู่มือก ารใช้งาน

Summary of the content on the page No. 2

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้ ขอขอบคุณสำหรับการซื้ออุปกรณ์สื่อสารไร้สายของซัมซุง อุปกรณ์รุ่นนี้มีคุณสม บัติการสื่อสารและความบันเทิงแบบเคลื่อนที่คุณภาพสูงจากเทคโนโลยีชั้นยอด และมาตรฐานระดับสูงของซัมซุง คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึง ฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่นของอุปกรณ์ของคุณ อ่านตรงนี้ก่อน ● โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนใช้ อุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง ● คำอธิบายในคู่มือนี้จะขึ้นอ

Summary of the content on the page No. 3

● คุณจะอัพเกรดซอฟต์แวร์อุปกรณ์มือถือของคุณได้โดยการเข้าสู่ www.samsung.com ● ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีให้ในโทร ศัพท์นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในขอบเขตจำกัดระหว่าง Samsung และผู้เป็นเจ้า ของโทรศัพท์เท่านั้น การแตกไฟล์และใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุ ประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดต่อการละเมิด ลิขสิทธิ์ของผู้ใช้ ● โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ไอคอนเพื่อการแนะนำ ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความคุ้นเคยกับไอคอ

Summary of the content on the page No. 4

ลิขสิทธิ์ Copyright © 2012 บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการคุ้มครองภายในกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ห้ามทำการทำซ้ำ, เผยแพร่, แปล หรือถ่ายทอดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้ง หมดของคู่มือการใช้งานนี้ไม่ว่าด้วยทางอ้อม, ทางอิเล็คทรอนิกส์หรือทาง กลไกรวมถึงการทำสำเนา, การบันทึก หรือการจัดเก็บในที่เก็บข้อมูลต่างๆ และระบบเรียกคืนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics ก่อน เครื่องหมายการค้า ● SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ S

Summary of the content on the page No. 5

สารบัญ การประกอบชิ้นส่วน .................................................................... 9 อุปกรณ์ในกล่อง .................................................................................. 9 การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่ .................................... 9 การชาร์จแบตเตอรี่ ........................................................................... 11 การใส่การ์ดหน่วยความจำ (เลือกได้) .................................................. 14 การติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้)

Summary of the content on the page No. 6

การสนทนา ....................................................................................... 56 Social Hub ...................................................................................... 57 โปรแกรมส่งข้อความ ......................................................................... 57 Google+ .......................................................................................... 58 ChatON ...........................................................................................

Summary of the content on the page No. 7

การนำทาง ....................................................................................... 95 YouTube ......................................................................................... 96 Samsung Apps ............................................................................... 97 Play สโตร์ ...................................................................................... 98 ข่าวสารและพยากรณ์อากาศ .............................................................. 98 การเชื่

Summary of the content on the page No. 8

คำสั่งเสียง ...................................................................................... 124 การค้นหาด้วยเสียง ......................................................................... 124 Voice talk ...................................................................................... 125 การตั้งค่า ................................................................................ 126 การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า .................................................................. 126 กา

Summary of the content on the page No. 9

การประกอบชิ้นส่วน อุปกรณ์ในกล่อง โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ ● อุปกรณ์มือถือ ● แบตเตอรี่ ● คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ซอฟต์แวร์ละเมิด ลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ และไม่อยู่ในการรับประกันของผู้ผลิต ● รายการอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ใช้งานได้อาจแตก ต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ ● คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน ●

Summary of the content on the page No. 10

การใส่ SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่ 1 ถ้าอุปกรณ์เปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด-ปิดค้างไว้ แล้วเลือก ปิดเครื่อง → ตกลง เพื่อปิดอุปกรณ์ 2 ถอดฝาครอบด้านหลังออก ระวังเล็บของคุณขณะถอดฝาครอบด้านหลังออก ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดโดยให้หน้าสัมผัสสีทองคว่ำหน้าลง 3 เสาอากาศอยู่ที่บริเวณส่วนบนของด้านหลังอุปกรณ์ อย่าถอดเทปป้องกัน ที่ปิดบริเวณเสาอากาศออก เนื่องจากอาจทำให้เสาอากาศเสียหายได้ ก ารประกอบชิ้นส่วน 10

Summary of the content on the page No. 11

4 ใส่แบตเตอรี่ 5 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม การชาร์จแบตเตอรี่ ในการใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้โดยใช้อะแดปเตอร์แบบพกพา หรือต่ออุปกรณ์กับ เครื่องพีซีโดยใช้สาย USB ใช้เฉพาะชาร์จเจอร์และสายเชื่อมต่อที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ชาร์จเจอร์หรือสายเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้แบตเตอรี่ระเบิด หรือทำให้โทรศัพท์เสียหายได้ ก ารประกอบชิ้นส่วน 11

Summary of the content on the page No. 12

● เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อม กับข้อความแจ้งแบตเตอรี่อ่อนให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่ จะว่างเปล่าด้วย หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าอุปกรณ์จะทำงาน ได้ อุปกรณ์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อได้ ● หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง คุณจะไม่สามารถเปิดอุปกรณ์ได้ แม้ว่าจะ เสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาแล้ว ก่อนลองเปิดเครื่อง ควรชาร์จแบต เตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาที › การชาร์จด้วยอะแดปเตอร์แบบพกพา 1 เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอ

Summary of the content on the page No. 13

2 เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ ● คุณสามารถใช้อุปกรณ์ในขณะชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานกว่าใน การชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม ● ขณะชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงานเนื่องจากพลัง งานไฟฟ้าไม่เสถียร หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดสายเชื่อมต่อ อะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากอุปกรณ์ ● ในขณะชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุ การใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด ● หากอุปกรณ์ของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ไป ที่ศูนย์

Summary of the content on the page No. 14

› การชาร์จด้วยสาย USB ก่อนชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องพีซีอยู่ เสียบปลายด้านหนึ่ง (ไมโคร USB) ของสาย USB 1 เข้ากับช่องเสียบอเนกประสงค์ 2 เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ของเครื่องพีซี อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มต้นชาร์จ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของสาย USB ที่คุณใช้ 3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดสาย USB ออกจากอุปกรณ์ก่อน แล้วจึงถอดออกจากเครื่องพีซี การใส่การ์ดหน่วยความจำ (เลือกได้) คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม อุปกรณ์ ของค

Summary of the content on the page No. 15

1 เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง 2 ใส่การ์ดความจำโดยให้ด้านสีทองหงายขึ้น 3 ดันการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่ เหมาะสม ปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ 4 › การถอดการ์ดหน่วยความจำ ก่อนถอดการ์ดหน่วยความจำให้หยุดใช้งานการ์ดหน่วยความจำก่อนเพื่อให้ถอด การ์ดได้อย่างปลอดภัย 1 ในโหมดปกติ ให้เลือก แอพพลิเคชั่น → การตั้งค่า → ที่เก็บ → ถอด SD การ์ด → ตกลง เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง 2 ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดหน่วย

Summary of the content on the page No. 16

› การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำบนเครื่องพีซี อาจทำให้การ์ดใช้งานกับอุปกรณ์ ของคุณไม่ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น ในโหมดปกติ ให้เลือก แอพพลิเคชั่น → การตั้งค่า → ที่เก็บ → ถอด SD การ์ด → ตกลง → ฟอร์แมต SD การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด → ลบทั้งหมด. ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูล สำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ การรับประกันโดยบริษัทผู้ ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้ การติดสายคล้องข้อมื

Summary of the content on the page No. 17

การเริ่มต้นใช้งาน การเปิดและปิดอุปกรณ์ เมื่อต้องการเปิดอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ ถ้าคุณเปิดอุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ แล้วเลือก ปิดเครื่อง → ตกลง ● ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่ง การในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น นเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล ● หากต้องการใช้เฉพาะการบริการที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายของ อุปกรณ์ของคุณ ให้เปลี่ยนเป็นโหมดการบิน กดปุ่มปิด/เปิดค้างไว้ แ

Summary of the content on the page No. 18

การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ › ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์ เลนส์กล้องด้านหน้า หูฟัง เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ ปุ่มระดับเสียง หน้าจอสัมผัส ปุ่มหน้าหลัก ช่องเสียบการ์ดความจำ ปุ่มกลับ ปุ่มเมนู ไมโครโฟน ช่องเสียบชุดหูฟัง 1 เสาอากาศ GPS ลำโพง ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ ตั้งค่าใหม่/ปุ่มล็อก เลนส์กล้องด้านหลัง หลอดไฟแฟลช ฝาครอบด้านหลัง เสาอากาศหลัก ช่องเสียบอเนกประสงค์ 1. ห้ามใช้มือหรือวัตถุอื่นสัมผัสโดนหรือปิดบังบริเวณเสาอากาศในขณะใช้งานฟังก์ชั่น GPS ก ารเริ่มต้นใช้งาน 18

Summary of the content on the page No. 19

› ปุ่มต่างๆ ปุ่ม ฟังก์ชั่น ปิด-เปิด/ เปิดอุปกรณ์ (กดค้างไว้) เข้าสู่เมนูด่วน (กดค้างไว้) 1 ตั้งค่าใหม่ / ตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ (กดค้างไว้ประมาณ 8-10 ล็อก วินาทีแล้วปล่อย) ล็อกหน้าจอสัมผัส เปิดรายการทางเลือกที่ใช้งานได้ในหน้าจอปัจจุบัน ในโหมดว่าง เปิดแอพพลิเคชั่นการค้นหา Google เมนู (กดค้าง) เปิดหน้าต่างใส่ข้อมูลการค้นหาขณะใช้งา นบางแอพพลิเคชั่น (กดค้างไว้) กลับสู่หน้าจอปกติ เปิดรายการของแอพพลิเคชั่นปั โฮม จจุบัน (กดค้างไว้) เรียกใช้งานแอพพลิเคชั่นVoice talk (ว๊อยซ์ทอล์ค) (กดสองครั้ง) กลับ กลับ

Summary of the content on the page No. 20

› ไอ คอน ตัว บ่งชี้ ไอคอนที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้ บริการของคุณ ไอคอน ความหมาย ไม่มีสัญญาณ ความแรงของสัญญาณ เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS เปิด Wi-Fi AP ที่ใช้งานได้ เชื่อมต่อ Wi-Fi AP แล้ว เชื่อมต่อ Wi-Fi Direct เปิดใช้งานบลูทูธ เชื่อมต่อชุดหูฟังบลูทูธ เปิดใช้งาน GPS กำลังใช้สาย พักสายสนทนา เปิดใช้งานลำโพงโทรศัพท์ เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย การซิงโครไนซ์กับเว็บ กำลังอัพโหลดข้อมูล กำลังดาวน์โหลดข้อมูล ก ารเริ่มต้นใช้


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Samsung 07272010 Cell Phone 88
2 Samsung 022004 Cell Phone 19
3 Samsung 10.1 Cell Phone 24
4 Samsung 12172009 Cell Phone 27
5 Samsung 07212010 Cell Phone 30