Manual do usuário IBM THINKPAD X SERIES 92P1922

Manual para o dispositivo IBM THINKPAD X SERIES 92P1922

Dispositivo: IBM THINKPAD X SERIES 92P1922
Tamanho: 0,44 MB
Data de adição: 2014-08-10 17:55:37
Número de páginas: 11
Imprimir o manual

Baixar

Como usar?

Nosso objetivo é fornecer-lhe o mais rapidamente possível o acesso ao conteúdo contido no manual de instruções para IBM THINKPAD X SERIES 92P1922. Usando a pré-visualização online, você pode visualizar rapidamente o índice e ir para a página onde você vai encontrar a solução para seu problema com IBM THINKPAD X SERIES 92P1922.

Para sua conveniência

Se a consulta dos manuais IBM THINKPAD X SERIES 92P1922 diretamente no site não for conveniente para você, você tem duas soluções possíveis:

  • Visualização em tela cheia - Para visualizar facilmente o manual do usuário (sem baixá-lo para seu computador), você pode usar o modo de tela cheia. Para começar a visualização do manual IBM THINKPAD X SERIES 92P1922 no modo de tela cheia, use o botão Tela cheia.
  • Download para seu computador - você também pode baixar o manual IBM THINKPAD X SERIES 92P1922 em seu computador e mantê-lo em suas coleções. No entanto, se você não quer perder espaço no seu dispositivo, você sempre pode baixá-lo no futuro a partir de ManualsBase.
Manual do usuário IBM THINKPAD X SERIES 92P1922
Advertisement
« Page 1 of 11 »
Advertisement
Versão para impressão

Muitas pessoas preferem ler os documentos não na tela, mas na versão impressa. A opção de imprimir o manual também foi fornecida, você pode usá-la clicando na hiperligação acima - Imprimir o manual. Você não precisa imprimir o manual inteiro IBM THINKPAD X SERIES 92P1922, apenas as páginas selecionadas. Respeite o papel.

Resumos

Abaixo você encontrará previews do conteúdo contido nas páginas subseqüentes do manual para IBM THINKPAD X SERIES 92P1922. Se você deseja visualizar rapidamente o conteúdo das páginas subseqüentes, você pode usá-los.

Resumos do conteúdo
Resumo do conteúdo contido na página número 1

Resumo do conteúdo contido na página número 2

h Компютър hБатериен модул Забележки: 1. Някои модели може да включват допълнителни предмети, които не са изброени. 2. Компютърът ви включва характеристиката IBM Disk-to-Disk възстановяване. h захранващ h Книги: Всичко, необходимо за кабел v Ръководство за настройка възстановяване на фабрично (настоящото ръководство) инсталираните файлове и приложения, е на вашия твърд v Ръководство за диск. Disk-to-Disk обслужване и възстановяването премахва отстраня

Resumo do conteúdo contido na página número 3

Настройка на компютъра 1. Инсталиране на батерията. a) Подравнете предната страна на батерията с предната страна на отделението за батерии в компютъра 1; после леко плъзнете батерията в отделението 2. b) Завъртете лостчето за батерия до заключено положение. 2. Свързване към източник на захранване. Свържете адаптера на променлив ток към захранващия жак на компютъра (на гърба на компютъра). Изпълнете свързванията в показания ред. 3

Resumo do conteúdo contido na página número 4

3. Включване на системата. a) Отворете дисплея на компютъра. Натиснете лостчетата 1 и отворете дисплея 2. После разположете дисплея така, че да е удобен за гледане. b) Натиснете бутона на захранването1. 4

Resumo do conteúdo contido na página número 5

4. Използване на TrackPoint. TrackPoint е уникално устройство за преместване на показалеца по екрана. Посредством TrackPoint можете да изпълнявате всички операции, изпълнявани с мишка. Левият и десният бутони съответстват на левия и десния бутони на мишката. За да преместите показалеца, използвайте TrackPoint лостчето в центъра на клавиатурата. Натиснете леко с левия или десния показалец в посоката, я която желаете да преместите показалеца. За да изберете и издърпате обект, натиснете

Resumo do conteúdo contido na página número 6

5. Използване на управлението на силата на звука. Можете да настройвате нивото на силата на звука от вградените високоговорители чрез използването на следните три бутона: 1 Намаляване 2 Засилване 3 Заглушаване Ако заглушите звука и изключите компютъра си, звукът ще остане заглушен, когато включите компютъра си отново. За да включите звука, натиснете бутона Засилване или Намаляване. Когато натиснете един от тези бутони след завършване на настройката на Windows, индикаторът

Resumo do conteúdo contido na página número 7

7. Използване на Access IBM. Когато и да имате въпрос относно компютъра си, или ако желаете да прегледате IBM Web сайтовете, просто натиснете бутона Access IBM. Access IBM е изчерпателния вграден помощен и информационен център за вашия компютър. Той пътува с вас, премахвайки нуждата от носене на справочници. Намерете информация относно вашия ThinkPad компютър и компонентите му, като използвате функцията за търсене. За пряк достъп до помощ и поддръжка, съвети от други мобилни потреби

Resumo do conteúdo contido na página número 8

Инсталиране на памет Можете да увеличите обема памет в компютъра си. Забележка: Използвайте само памет от поддържаните от компютъра ви типове. Ако инсталирате неправилно опционалната памет или инсталирате неподдържана памет, ще чуете предупредителен звуков сигнал, когато се опитате да стартирате компютъра. Внимание: Преди да започнете да инсталирате модул, допрете метална маса или заземен метален обект. Това действие намалява статичния заряд на тялото ви. Статичното електричество може

Resumo do conteúdo contido na página número 9

Ако в гнездото за памет вече има SO-DIMM, извадете го, за да направите място за новия, като натиснете лостчетата в двата края на цокъла едновременно. Запазете го за бъдеща употреба. 5. Намерете жлеба на ръба на SO-DIMM модула, който инсталирате. Внимание: За да избегнете повреждането на SO-DIMM модула, не докосвайте контактния му ръб. 6. С обърнато надясно крайче с жлеба на SO-DIMM модула спрямо цокъла, поставете SO-DIMM модула под ъгъл около 20 градуса в цокъла 1; и натиснете

Resumo do conteúdo contido na página número 10

8. Убедете се, че SO-DIMM модулът е добре прикрепен в гнездото и не може да бъде лесно преместен. 9. Поставете капака на гнездото за памет, като първо подравните задната страна на капака; после затегнете винта. Внимание: Когато сте добавили или надстроили SO-DIMM, не използвайте компютъра, докато не затворите капака на гнездото за памет. Никога не използвайте компютъра, когато капакът е отворен. 10. Поставете обратно батерията, включете повторно компютъра и свържете отново кабелите.

Resumo do conteúdo contido na página número 11

Търговски марки Вашето име: _________________________ Следните термини са търговски марки на IBM Corporation в САЩ или в други страни, или и двете: Името на компанията ви: _________________________ IBM Номер на модел: ThinkPad _________________________ Сериен номер: TrackPoint _________________________ Microsoft и Windows са търговски марки на Microsoft Corporation в Компания или сервиз на търговец: САЩ и/или други страни. _________________________ Web сайт на IBM сервиз: _____


Manuais similares
# Manual do usuário Categoria Baixar
1 IBM 1300 Laptop 20
2 IBM 39T9401 Laptop 28
3 IBM 770 Laptop 22
4 IBM 4400 Laptop 22
5 IBM 560E Laptop 14