Manual do usuário Philips FLAT TV 32PFL9632D

Manual para o dispositivo Philips FLAT TV 32PFL9632D

Dispositivo: Philips FLAT TV 32PFL9632D
Tamanho: 2,56 MB
Data de adição: 2014-08-17 13:53:25
Número de páginas: 40
Imprimir o manual

Baixar

Como usar?

Nosso objetivo é fornecer-lhe o mais rapidamente possível o acesso ao conteúdo contido no manual de instruções para Philips FLAT TV 32PFL9632D. Usando a pré-visualização online, você pode visualizar rapidamente o índice e ir para a página onde você vai encontrar a solução para seu problema com Philips FLAT TV 32PFL9632D.

Para sua conveniência

Se a consulta dos manuais Philips FLAT TV 32PFL9632D diretamente no site não for conveniente para você, você tem duas soluções possíveis:

  • Visualização em tela cheia - Para visualizar facilmente o manual do usuário (sem baixá-lo para seu computador), você pode usar o modo de tela cheia. Para começar a visualização do manual Philips FLAT TV 32PFL9632D no modo de tela cheia, use o botão Tela cheia.
  • Download para seu computador - você também pode baixar o manual Philips FLAT TV 32PFL9632D em seu computador e mantê-lo em suas coleções. No entanto, se você não quer perder espaço no seu dispositivo, você sempre pode baixá-lo no futuro a partir de ManualsBase.
Manual do usuário Philips FLAT TV 32PFL9632D
Advertisement
« Page 1 of 40 »
Advertisement
Versão para impressão

Muitas pessoas preferem ler os documentos não na tela, mas na versão impressa. A opção de imprimir o manual também foi fornecida, você pode usá-la clicando na hiperligação acima - Imprimir o manual. Você não precisa imprimir o manual inteiro Philips FLAT TV 32PFL9632D, apenas as páginas selecionadas. Respeite o papel.

Resumos

Abaixo você encontrará previews do conteúdo contido nas páginas subseqüentes do manual para Philips FLAT TV 32PFL9632D. Se você deseja visualizar rapidamente o conteúdo das páginas subseqüentes, você pode usá-los.

Resumos do conteúdo
Resumo do conteúdo contido na página número 1

32PFL9632D
42PFL9632D
37PFL9732D
42PFL9732D

Resumo do conteúdo contido na página número 2

екрана. Важно - За да избегнете деформации и избледняване на цветовете, изтрийте ако има капки вода Прочетете тази инструкция за експлоатация преди възможно по-скоро. да започнете да използвате този продукт. - Статични изображения Избягвайте статични изображения колко е Обърнете внимание на тази част и стриктно възможно повече. Ако неможете, намалете следвайте инструкциите. Гаранцията не е контраста и яркостта на екрана, за да валидна при повреда, когато не са спазвани предотвратите

Resumo do conteúdo contido na página número 3

Дистанционо управление Вашият телеВизор Този раздел ви осигурява преглед на бутоните за контрол и функциите на този телевизор. Преглед на телевизора Странични бутони за контрол 1. За усилване и намаляне на звука 2. Меню 3. За преминаване на следващия или предишния канал или програма 4. Захранващ бутон 5. Светлинен индикатор (син: включен; червен: режим стендбай) 6. Сензор за дистанционото управление Странични места за свързване За да свържете камера, игрова конзола, слушалки или USB

Resumo do conteúdo contido na página número 4

Най-съществените неща на начало продукта Този раздел ви помага за поставянето и инсталирането за пръв път на телевизора. Вашият нов телевизор е снабден с някой от най- съвремените аудио и видео новости. Вашият Поставяне на телевизора телевизор предлага следните предимства ... Ambilight Внимание За по-успокояващо усещане от гледането Внимателно прочетете мерките за и подобрено усещане от качеството на безопасност в раздел Безопасност преди да картината. поставите телевизора. Pixel Plus HD Тел

Resumo do conteúdo contido na página número 5

2. Развийте 4-те винта. Окачване на стена VESA Внимание Съобразете се с теглото на телевизора ако го окачвате на стената. Неправилното окачване може да доведе до сериозни наранявания или повреда. Koninklijke Philips Electronics N.V. не носи отговорност за неправилно окачване, което е довело до инцидент или нараняване. Вашият телевизор е подготвен за закачване на стена съвместимо с VESA. Скобата не е осигурена. Използвайте скоби съвместими с VESA с код VESA MIS-Е, 200, 100 M4. Свържете

Resumo do conteúdo contido na página número 6

Кабел за антената Инсталиране за пръв път Първият път, и само за първия път, когато пъхнете захранващия кабел, процедурата по инсталирането започва автоматично. Следвайте инструкциите на екрана. 1. Намерете мястото за свързване на антената отзад на телевизора. 2. Пъхнете кабела на антената плътно в гнездото за антената Antenna. Свързване на захранващия Съвети кабел - Ако забележите, че сте избрали грешен език, натиснете червения бутон на дистанционото управление, за да се върнете към

Resumo do conteúdo contido na página número 7

УпотреБ а на телеВизора Гледане на телевизия Научете се как да използвате вашия телевизор Смяна на канала за ежедневна употреба. 1. За да сменяте телевизионите канали: Включване и изключване - Натиснете номер (1 до 999) или натиснете Р+ или Р- на дистанционото управление. – стендбай - Натиснете Program/Channel – или + на страничните бутони за контрол на за да включите телевизора: телевизора. 2. Натиснте , за да се върнете на телевизиония - Натиснете 1 Power от дясната страна на канал

Resumo do conteúdo contido na página número 8

ако не се появи картината: 2. Натиснете неколкократно, за да изберете DVD плеъра. Изчакайте няколко 1. Натиснете на дистанционото управление. секунди докато се появи картината. 3. Натиснете ОК. 4. Натиснете Play u. Избор на страница от телетекста Повечето телевизиони канали излъчват информация посредством телетекст. 2. Натиснете неколкократно, за да изберете устройството. Изчакайте няколко секунди докато се появи картината. за да гледате телетекст: 3. Натиснете ОК. 4. Използвайт

Resumo do conteúdo contido na página número 9

за да смените Ambilight режима: Преглед на дистанционото управление 1. Натиснете Ambilight, за да го включите или изключите. 2. Натиснете Mode неколкократно, за да сменяте между различните Ambilight режими. 3. Натиснете ОК. За повече информация относно Ambilight, погледнете раздел Ambilight. Съвет За да се наслдите напълно на Ambilight, изключете или затъмнете осветлението в стаята. използВ айте поВече от Вашия телеВизор Този раздел се занимава с по-напредналата употреба на вашия т

Resumo do conteúdo contido na página número 10

5. Цветни бутони Преглед на менюто на - За лесен избор на страници от телетекста. телевизора - За лесен избор на задачи. 6. Guide С помощта на менютата на екрана на телевизора, За да включите или изключите електрония вие инсталирате вашия телевизор, нагласяте програмен помощник. настройките на картината, звука и Ambilight и 7. ОК/List имате достъп до функциите. Този раздел прави - За да се появи списъка с каналите. преглед на менютата и описва как да движите - За да активирате на

Resumo do conteúdo contido na página número 11

Употреба на менюто 5. Натиснете u, за да елзете в настройките на картината. Научете се да използвате менюто с помощта на този пример. 1. Натиснете Menu на дистанционото управление. Главното меню се появява на екрана. 6. Натиснете q, за да изберете Brightness 2. Натиснете u, за да влезете в менюто на (яркост). телевизора. 3. Натиснете u, за да влезете в менюто с настройките на телевизора. 7. Натиснете u, за да влезете в настройките за яркостта. 4. Натиснете q , за да изберете Pictu

Resumo do conteúdo contido na página número 12

Меню за бърз достъп Настройки на картината и звука Менюто за бърз достъп осигурява директен достъп до някои предмети от менюто, от които Този раздел описва как да нагласите картината има по-често нужда. и звука в менютата. Когато се инсталират цифрови канали и те се излъчват, съответните цифрови възможности помощник при настройките се показват в менюто. Използвайте помощника при настройките, за да 1. Натиснете Option на дистанционото ви напътства по време на основните настройки на картин

Resumo do conteúdo contido na página número 13

R-WP червено с бели точки настройки на картината G-WP зелено с бели точки Този раздел описва как да нагласите всички B-WP синьо с бели точки R-BL червено тъмно ниво настройки на картината. G-BL зелено тъмно ниво Pixel Plus HD 1. Натиснете Menu на дистанционото Включва или изключва тази функция, като управление и изберете TV menu>TV settings>Picture и натиснете u, за да влезете тя представлява най-добрите настройки на картината. в списъка. Digital Natural Motion 2. Натиснете p илиq , за да

Resumo do conteúdo contido na página número 14

Бележка широкоекранен формат на картината Не забравяйте да дадете име на свръзката Избягват се черните линии от двете страни в менюто за свръзки. Погледнете раздел Наименуване на вашето устройство. или отгоре и отдолу на картината. Променете формата на картината на формат, който изпълва целия екран. настройки на звука 1. Натиснете , за да включите менюто за формат на картината. Този раздел описва как да нагласите всички настройки на звука. 1. Натиснете Menu на дистанционото управление и

Resumo do conteúdo contido na página número 15

да промените за постоянно езика на звука, Ambilight погледнете раздел Инсталиране на канал. Включва или изключва Ambilight. Dual I/II Brightness (яркост) Ако се излъчват, можете да избирате между два Променя изходната светлина на Ambilight. различни езика. Mode (режим) Моно/стерео (Mono/Stereo) Можете да изберете из между четири Ambilight Ако има стерео излъчване, можете да избирате режима: Colour, Relaxed, Moderate, Dynamic. между моно и стерео за всеки телевизионен Погледнете раздел Смяна на

Resumo do conteúdo contido na página número 16

търсене в телетекста Телетекст Прескочете веднага на предмет свързан с Вашия телевизор иам памет за 1200 страници, поредица от номера на страници или търсете които запаметяват излъчваните страници и определени думи в страниците от телетекста. подстраници на телетекста, за да се намали времето за чакане. За да изберете страница от 1. Натиснете . телетекста погледнете раздел Избор на страница 2. Натиснете ОК, за да изберете първата дума от телетекста. или номер. 3. Натиснете pqилиtu, за

Resumo do conteúdo contido na página número 17

Language (език) Някои езици използват различен набор от символи. Превключете на другата група, за да се покаже текста правилно. 1. Натиснете . 2. Натиснете Menu. 2. Натиснете червения бутон, за да се покажат 3. Натиснете p илиq , за да изберете възможност. всички списъци с любими канали. 3. Натиснете pилиq, за да изберете списък. 4. Натиснете ОК, за да промените настройка. 5. Натиснете Menu, за да излезете от менюто 4. Натиснете ОК. Избрания списък с любими канали се на телетекста.

Resumo do conteúdo contido na página número 18

Съвет ‘Now and Next’ EGP Използвайте –Р+ преминавате през Появява се подробна информация относно телевизионите канали от избрания списък гледаната в момента програма. с любими канали. С помощта на цифровите бутони можете все още да избирате канали, които не са отбелязани като любими. ИЛИ ‘7 or 8 day’ EGP Може да отнеме известно време преди да се получи EGP информацията. Ще се появи списък с телевизионите програми. Електронен програмен помощник - EPG Електроният програмен помощник е пом

Resumo do conteúdo contido na página número 19

повече за ‘7 or 8 day’ EGP автоматично включване на телевизора Търсенето по жанр, настроени напомняния, т.н. се управлява от менюто на програмния Таймера за включване, включва телевизора помощник. автоматично на определен канал в определено време, от режим стендбай. 1. Натиснете на дистанционото управление. 2. Натиснете Menu. 1. Натиснете Menu на дистанционото Появява се менюто на програмния управление и изберете TV menu>Features>On помощник. timer и натиснете u, за да влезете е меню

Resumo do conteúdo contido na página número 20

6. Натискайте всеки път ОК, за да отключите активиране или изключване на или заключите канала. защитата от деца Ако сте задали код, можете да заключите всички задаване на възрастова граница на канали и устройства, да заключите определен цифров канал канал или устройство, да зададете време след, Някой цифрови телевизии имат възрастов което всички канали и устройства ще бъдат контрол на техните програми (взависимост от заключени или да зададете възраста на вашето страната ви). Когато въз


Manuais similares
# Manual do usuário Categoria Baixar
1 Philips 200 Cell Phone 12
2 Philips 1800 Cell Phone 36
3 Philips 26PW9100D Cell Phone 34
4 Philips 288 Cell Phone 13
5 Philips 21A582BH Cell Phone 35