Philips 42PFL7423D-H user manual

User manual for the device Philips 42PFL7423D-H

Device: Philips 42PFL7423D-H
Size: 3,22 MB
Date of adding : 2013-03-13 16:38:18
Number of pages: 24
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Philips 42PFL7423D-H. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Philips 42PFL7423D-H.

For your convenience

If looking through the Philips 42PFL7423D-H user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualPhilips 42PFL7423D-H on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Philips 42PFL7423D-H to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Philips 42PFL7423D-H user manual
Advertisement
« Page 1 of 24 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Philips 42PFL7423D-H but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Philips 42PFL7423D-H. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

Televiior 42PFL7423D-H
Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com
Eestikeelne kasutusjuhend

Summary of the content on the page No. 2

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Personaalarvuti faile ei näidata personaalarvuti võrgu menüüs H Peate panema personaalarvuti meedia serveri faile jagama televiisoriga. Vaadake peatükki 7.7.2 Personaalarvuti võrgu seadistamine. Personaalarvuti faile ei mängita H Vaadake peatükki 8 Tehnilised andmed, toetatud failiformaatide teada saamiseks. Kui probleem ei lahene Lülitage oma televiisor välja ja uuesti sisse, mis võib aidata. Kui see ei aita, helistage klienditeenindusse või vaadake meie veebilehte w

Summary of the content on the page No. 3

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE SISUKORD kaabel. 1 Tähtis...............................................5 7 Ühendused .......................................32 Pildi asend ekraanil pole õige H H Kui kasutatakse DVI to HDMI adapterit, 1.1 Ohutus...........................................................5 7.1 Ülevaade ühendustest .................................32 Mõned pildi signaalid teatud seadmetelt ei sobi kontrollige, kas lisa audio ühendus on tehtud, ekraaniga õigesti. Saate tõsta pilti kasuta

Summary of the content on the page No. 4

INFORMATSIOON 9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 2008 © Koninklijke Philips Elektroonika N.V. Kõik Sobivus EMFiga Installeerimise käigus ei leitud digikanaleid Televiisor ja kaugjuhtimispult autoriõigused kaitstud. Täiendused võivad toimuda H Koninklijke Philips Elektroonika N.V. toodab ja müüb Kontrollige, kas televiisor toetab DVB-T'd või ilma muutusest teatamata. Kaubamärgid kuuluvad Televiisor ei lülitu sisse mitmeid tarbijale suunatud tooteid, mis nagu iga DVB-C'd Teie riigis. Vaadake, kas televii

Summary of the content on the page No. 5

... TEHNILISED ANDMED 1 TÄHTIS H Statsionaarsed kujutised. Lugege antud kasutusjuhendit enne kui alustate Elekter Vältige võimalikult palju statsionaarsete antud toote kasutamist. H Juhtmete vool: AC 220-240V (±10%) kujutiste tekkimist. Kui see ei õnnestu, Järgige tähelepanelikult antud osa ja selle juhendeid H Vool ja ootereþiimil voolu tarbimine: vähendage ekraani kontrastsust ja heledust täpselt. Garantii ei kehti kahjustuste korral, mis on vältimaks ekraani kahjustusi. Statsionaarsed Vaadake

Summary of the content on the page No. 6

2 TEIE TELEVIISOR 8. TEHNILISED ANDMED H See osa annab ülevaate televiisori Sony Vaio media server (Microsoft Winows XP Kaugjuhtimispult Pilt/Ekraan juhtimisseadmetest ja funktsioonidest. või Vistal) H Ekraani tüüp: LCD Full HD W-UXGA H TVersity v.0.9.10.3 (Windows XP) H Resolutsioon: 1920x1080p 2.1 Televiisori ülevaade H Nero 8- Nero MediaHome (Microsoft Winows H Perfect Pixel HD pildi täiustus XP) H Juhtimisseadmed 1080p 24/25/30/50/60Hz skanneerimine H DiXiM (Microsoft Winows XP) H 100 Hz Cle

Summary of the content on the page No. 7

... ÜHENDUSED 2 TEIE TELEVIISOR 3 ALUSTAGE See osa aitab Teid televiisori positsioneerimisel ja Meedia serveris kuvatakse televiisor numbrina- 2.2 Toote eristused 7.7. Personaalarvutite võrgustik funktsioonide esmakordsel installeerimisel. MAC või IP number. Teie uus televiisor on varustatud mõningate kõige Saate ühendada oma televiisori personaalarvutite Lülitage televiisor ja ruuter sisse, et see moodsamate audio ja video uuendustega. võrgustikuga kodus. Vaadata fotosid ja kuulata number ilmuk

Summary of the content on the page No. 8

... ALUSTAGE ... ÜHENDUSED Määrake nelja kinnituspunkti asukohta televiisori 3.2 Seinale paigaldamine - VESA 7.6 Ettevalmistused digitaalseks tagaküljel. teenuseks Hoiatus Televiisori aluselt maha paigaldamine Seinale paigaldamisel arvestage televiisori Segatud telekanalid saab dekodeerida kasutades kaaluga. Ebasobiv paigaldamine võib lõppeda CAMi ja Smart kaardi, millega varustab teleteenuse 1. Asetage neli kruvi televiisori alusesse. tõsiste vigastuste või kahjustustega. pakkuja. CAM võib võim

Summary of the content on the page No. 9

... ÜHENDUSED ... ALUSTAGE 7.5.3 Kanalite dekodeerija 7.5 Ühenduste seadistamine 3.3 Kaugjuhtimispuldi patareid 3.5 Voolukaabel Dekodeerijad, mis dekodeerivad antenni kanaleid on Televiisor peab teadma, mis ühendused on loodud 1. Avage patareide kaas kaugjuhtimispuldi Hoiab voolujuhtmed seina pistikupesas igal ajal ühendatud EXT1 või EXT2 (skartiga). ja millise ühendusega seade on ühendatud. tagaküljel. kättesaadavad. Televiisor ei ole kunagi täiesti ilma Peate määrama telekanali, mida dekodeeri

Summary of the content on the page No. 10

4 TELEVIISORI KASUTAMINE ... ÜHENDUSED Õppige televiisorit igapäevaselt kasutama. 7.4.12 Personaalarvuti VGA ühendus 4.2 Televiisori vaatamine Kasutage VGA kaablit, et ühendada personaalarvuti Saate ühendada oma personaalarvuti otse 4.2.1 Kanalite vahetamine 4.1 Sisse lülitamine või välja EXT3 ühendusega televiisori tagaküljel. televiisoriga. Televiisor töötab nagu personaalarvuti monitor. lülitamine - ooteolekureþiim 1. Telekanalite vahetamine: Ühendage Audio L/R EXT3 Audio L/R-ga. H Vajutage k

Summary of the content on the page No. 11

... ÜHENDUSED 4 TELEVIISORI KASUTAMINE 2. Vajutage\ või[ valimaks kuhu DVD mängija 7.4.10 Mängukonsool 7.4.11 Videokaamera 4.3 Kanalite vaatamine digitaalsest ühendada. Kõige praktilisemad ühendused mängukonsoolile Kõige praktilisemad ühendused videokaamerale vastuvõtjast 3. Vajutage OK. asuvad televiisori küljel. asuvad televiisori küljel. 1. Lülitage sisse digitaalne vastuvõtja. Oodake mõni sekund kuni pilt ilmub. Pilt Teie vastuvõtjast ilmub automaatselt Televiisori küljel asuvad ühendused Te

Summary of the content on the page No. 12

5 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS ... ÜHENDUSED See osa aitab sooritada keerulisemaid televiisori 7.4.7 HD digitaalne vastuvõtja/HD satelliitvastuvõtja funktsioone, sisaldades: Kasutage HDMI kaablit ja 2 antenni kaablit. H Menüü kasutamine H Pildi ja heli seadistamine H Teleteksti kasutamine H Lemmikkanalite nimekirja tekitamine 1. StandbyB 5.1 Kaugjuhtimispult Televiisori sisse või ootereþiimile lülitamine. 5.1.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade 2. Input H Allika menüü sisse või välja lülitamine. H Üh

Summary of the content on the page No. 13

... ÜHENDUSED ... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS 16. Menüü 7.4.4 DVD salvestaja ja kodukinosüsteem 5.2 Televiisori menüü Menüü sisse või välja lülitamine. Kasutage skart kaablit, 2 antenni kaablit ja digitaalset audio kaablit. Ekraani menüüga installeerite oma televiisori, 17. Valik kohandate pildi- ja heliseadeid ning ligipääsu Kiirmenüü sisse või välja lülitamine. funktsioone. See osa annab ülevaate menüüst ja kirjeldab kuidas navigeerida. 18. Demo Demo menüü sisse lülitamine ja televiisori 5.

Summary of the content on the page No. 14

... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS ... ÜHENDUSED 5.2.2 Menüü kasutamine Märkus 7.4.1. DVD mängija Rohkem valikuid muutuvad kättesaadavaks, kui Õppige menüüsid kasutama antud näitega. Kasutage skart kaablit, et ühendada seaded EXT1 sisendiga televiisori tagaosas. digitaalkanalid on installeeritud ja edastatud. 1. Vajutage Menu. Televiisori menüü ilmub ekraanile. 5.2.3 Kiirmenüü Kiirmenüü annab otsejuurdepääsu mõnedele tihtikasutatavatele menüüelementidele. Kui digitaalkanalid on installeeritud ja

Summary of the content on the page No. 15

... ÜHENDUSED ... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS 3. Vajutage OK kellaaja peitmiseks. 2. Valige Picture ja vajutageQ nimekirja Video – Baaskvaliteet H 7.2.3 Ekraani sünkroniseeritud audio sisenemiseks. Kasutage video kaablit Audio L/R kaabliga. väljund 3. Vajutage\ või[ seadistuste valimiseks. Parimaks heli ja pildi sobitamiseks ühendage Sobitage kaablite värvid luues ühendusi. kodukinosüsteem Audio Out L/R või Digital Audio väljundiga. Vaadake diagramme 7.4.4 ja 7.4.8. Ärge ühendage DVD mängija

Summary of the content on the page No. 16

... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS ... ÜHENDUSED YPbPr - Kõrgem kvaliteetHHHH 7.2 Ühendustest Kasutage komponent video YPbPr ühendusi koos 7.2.1 Mida peaksite teadma Audio L/R. Sobitage kaablite värvid luues ühendusi. Ühendage seade parima võimaliku ühenduse YPbPr saab HD televiisori signaale. saavutamiseks. Otsige kõige õigemat ühendust oma seadmel. Kasutage seda seadme ühendamisel televiisoriga. 4. Vajutage\ pildi liigutamiseks üles kui subtiitrid ei paista välja. HDMI – kõrgeim kvaliteetHHHHH

Summary of the content on the page No. 17

7 ÜHENDUSED ... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS H H Movie expand 16:9 Balance (tasakaal) Külgmised ühendused 7.1 Ülevaade ühendustest (mitte HDle) Seadistab vasaku ja parema kõlari tasakaalu 1. Kõrvaklapid Skaala formaat on 16:9. sobivaks Teie kuulamise positsiooniga. Stereo Mini pesa H Audio language (audio keel) 2. Audio L/R Nimekiri audiokeeltest on saadaval, kui Audio vasak/parem sisend, Video või S-Videoga digitaalkanalid on lindistatud ja edastatud. H koos kasutamiseks televiisori küljel. W

Summary of the content on the page No. 18

... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS ... KANALITE INSTALLEERIMINE Telekanali ja teleteksti kõrvuti vaatamine. või deaktiveerida teate. 7. Liigutage kursori nuppe, et muuta sagedust, 5.4 Teletekst parandada signaali või sisestage kohe uus 1. Vajutage: Dual ekraani teletekst. 1. Vajutage Menu. Teie televiisoril on 1200 lehekülje ulatuses mälu, sagedus numbrinuppudega. 2. VajutageC uuesti normaalse teleteksti 2. Valige Setup > Installation > Channel mis salvestab ülekantud teleteksti leheküljed ja 8.

Summary of the content on the page No. 19

... KANALITE INSTALLEERIMINE ... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS H Language (keel) 6. Vajutageq võiQ, et valida sümbol või\ või Nõuanne Mõned keeled kasutavad erinevaid karaktereid. [, et muuta sümbolit. Tühik, numbrid ja teised Kui teate sagedust, sisestage kolm sageduse Lülitage teksti õigeks vaatamiseks teisele sümbolid on z ja A vahel. numbrit numbriklahvide abil kaugjuhtimispuldil. grupile. 7. Vajutage rohelist nuppu või OK, et lõpetada. 5. Vajutageq, kui uus kanal on leitud. 1. VajutageC. 6

Summary of the content on the page No. 20

... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS ... KANALITE INSTALLEERIMINE Ajavöönd/päevavalguse säästmine 5.5.3 Lemmik nimekirjast kanali Samm 3: Televiisori ja audio kanalite Kui valite automaatse kellaajareþiimi installeerimine valimine manuaalselt, valige kohalik ajavöönd ja valige Televiisor otsib ja salvestab kõik saada olevad 1. Vajutage OK. Standard (talveaeg) ja Daylight saving time digitaalsed ja analoog telekanalid, samuti kõik saada Viimati valitud kanalinimekiri ilmub. (suveaeg). olevad digita


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Philips / 20PFL5522D Flat Panel Television 232
2 Philips 1346 Flat Panel Television 27
3 Philips 107FP4 Flat Panel Television 17
4 Philips 0150FD9935 Flat Panel Television 12
5 Philips 13" Color TV 13MT1431 Flat Panel Television 16