IBM THINKPAD R40 user manual

User manual for the device IBM THINKPAD R40

Device: IBM THINKPAD R40
Size: 0,50 MB
Date of adding : 2014-08-10 17:55:37
Number of pages: 10
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for IBM THINKPAD R40. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with IBM THINKPAD R40.

For your convenience

If looking through the IBM THINKPAD R40 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualIBM THINKPAD R40 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual IBM THINKPAD R40 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
IBM THINKPAD R40 user manual
Advertisement
« Page 1 of 10 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual IBM THINKPAD R40 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to IBM THINKPAD R40. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

Благодарим ви, че купихте IBM ThinkPad R Series компютър. Сравнете елементите от този списък с наличното в кутията. Ако нещо липсва
или е повредено, съобщете на мястото на покупката.
© Авторско право IBM Corp. 2003 1

Summary of the content on the page No. 2

h Компютър hБатериен модул Забележки: 1. Някои модели може да включват допълнителни предмети, които не са изброени. 2. За някои модели, в пакета се включва флопидисково устройство. h захранващ кабел h Книги: 3. Компютърът ви включва v Ръководство за характеристиката IBM Disk-to-Disk настройка възстановяване. Всичко, необходимо за v Ръководство за възстановяване на фабрично обслужване и инсталираните файлове и приложения, е отстраняване на на вашия твърд диск. Disk-to-Disk проблеми възстановяване

Summary of the content on the page No. 3

Настройка на компютъра 1. Инсталиране на батерията. 2 1 a) Подравнете страната на батерията със страната на отделението за батерии в компютъра«1¬; после леко плъзнете батерията в отделението«2¬. b) Завъртете лостчето за батерия, за да я заключите. 2. Свързване към източник на захранване. Свържете адаптера на променлив ток към захранващия жак на компютъра (на гърба на компютъра). Изпълнете свързванията в показания ред. 3 1 2 3

Summary of the content on the page No. 4

3. Включване на системата. a) Отворете дисплея на компютъра. Натиснете лостчетата«1¬ и отворете дисплея«2¬. 2 После разположете дисплея така, че да е удобен за гледане. 1 1 b) Натиснете бутона на захранването«1¬. 1 ™ 4. Използване на UltraNav . ® Вашият ThinkPad компютър се доставя с UltraNav посочващо устройство. UltraNav се състои от TrackPoint и чувствителна повърхност, всяка от които е самостоятелно посочващо устройство с основни и разширени функции. Можете да използвате TrackPoint и чувстви

Summary of the content on the page No. 5

5. Използване на управлението на силата на звука. 12 3 Можете да настройвате нивото на силата на звука, произвеждан от вградените високоговорители, чрез използването на следните три бутона: «1¬ Намаляване «2¬ Засилване «3¬ Заглушаване Ако заглушите звука и изключите компютъра си, звукът ще остане заглушен, когато включите компютъра си отново. За да включите звука, натиснете бутона Засилване или Намаляване. Когато натиснете един от тези бутони след завършване на настройката на Windows, индикаторъ

Summary of the content on the page No. 6

7. Използване на Access IBM. Когато и да имате въпрос относно компютъра си, или ако желаете да прегледате IBM Access IBM Web сайтовете, просто натиснете бутона Access IBM, за да отворите Access IBM. Access IBM е изчерпателния вграден помощен и информационен център за вашия компютър. Той пътува с вас, премахвайки нуждата от носене на справочници. Намерете информация относно вашия ThinkPad компютър и компонентите му, като използвате функцията за търсене. За пряк достъп до помощ и поддръжка, съвети

Summary of the content on the page No. 7

Инсталиране на памет Увеличаването на капацитета на паметта е ефективен начин да ускорите работата на програмите. Можете да увеличите обема на паметта на вашия компютър, като инсталирате PC2100 DDR синхронна динамична памет със свободен достъп (SDRAM) SO-DIMM модул памет, достъпен като опция, в гнездото за памет на дъното на компютъра. Има налични SO-DIMM модули с различни капацитети. Забележка: Използвайте само PC2100 DDR SDRAM небуфериран SO-DIMM в компютъра си. Ако инсталирате SO-DIMM, който

Summary of the content on the page No. 8

Ако в гнездото за памет вече има SO-DIMM, извадете го, за да направите място за новия, като натиснете лостчетата в двата края на цокъла едновременно. Запазете го за бъдеща употреба. 5. Намерете жлеба на ръба на SO-DIMM модула. Внимание: За да избегнете повреждането на SO-DIMM модула, не докосвайте контактния му ръб. 6. С обърнато надясно крайче с жлеба на SO-DIMM модула спрямо цокъла, поставете SO-DIMM модула в цокъла под ъгъл около 20 градуса«1¬; после натиснете«2¬. 2 1 1 2 20 8

Summary of the content on the page No. 9

7. Завъртете SO-DIMM модула, докато щракне на мястото си. Убедете се, че картата е добре прикрепена в гнездото и не може да бъде лесно преместена. 8. Поставете капака на гнездото за памет върху гнездото, като първо подравните задната страна на капака; после затегнете винта. Внимание: Когато сте добавили или надстроили карта с памет, не използвайте компютъра, докато не затворите капака на гнездото за памет. Никога не използвайте компютъра, когато капакът е отворен. 9. Поставете батерийния комплек

Summary of the content on the page No. 10

Търговски марки Вашето име: _________________________ Следните термини са търговски марки на IBM Corporation в САЩ или в други страни, или и двете: Името на компанията ви: _________________________ IBM Номер на модел: ThinkPad _________________________ Сериен номер: TrackPoint _________________________ UltraNav Компания или сервиз на търговец: _________________________ Microsoft и Windows са търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни. Web сайт на IBM сервиз: ______________


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 IBM 1300 Laptop 20
2 IBM 39T9401 Laptop 13
3 IBM 770 Laptop 22
4 IBM 4400 Laptop 15
5 IBM 560E Laptop 14