IBM THINKPAD X SERIES 92P1922 user manual

User manual for the device IBM THINKPAD X SERIES 92P1922

Device: IBM THINKPAD X SERIES 92P1922
Size: 0,44 MB
Date of adding : 2014-08-10 17:55:37
Number of pages: 11
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for IBM THINKPAD X SERIES 92P1922. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with IBM THINKPAD X SERIES 92P1922.

For your convenience

If looking through the IBM THINKPAD X SERIES 92P1922 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualIBM THINKPAD X SERIES 92P1922 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual IBM THINKPAD X SERIES 92P1922 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
IBM THINKPAD X SERIES 92P1922 user manual
Advertisement
« Page 1 of 11 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual IBM THINKPAD X SERIES 92P1922 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to IBM THINKPAD X SERIES 92P1922. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

Summary of the content on the page No. 2

h Компютър hБатериен модул Забележки: 1. Някои модели може да включват допълнителни предмети, които не са изброени. 2. Компютърът ви включва характеристиката IBM Disk-to-Disk възстановяване. h захранващ h Книги: Всичко, необходимо за кабел v Ръководство за настройка възстановяване на фабрично (настоящото ръководство) инсталираните файлове и приложения, е на вашия твърд v Ръководство за диск. Disk-to-Disk обслужване и възстановяването премахва отстраня

Summary of the content on the page No. 3

Настройка на компютъра 1. Инсталиране на батерията. a) Подравнете предната страна на батерията с предната страна на отделението за батерии в компютъра 1; после леко плъзнете батерията в отделението 2. b) Завъртете лостчето за батерия до заключено положение. 2. Свързване към източник на захранване. Свържете адаптера на променлив ток към захранващия жак на компютъра (на гърба на компютъра). Изпълнете свързванията в показания ред. 3

Summary of the content on the page No. 4

3. Включване на системата. a) Отворете дисплея на компютъра. Натиснете лостчетата 1 и отворете дисплея 2. После разположете дисплея така, че да е удобен за гледане. b) Натиснете бутона на захранването1. 4

Summary of the content on the page No. 5

4. Използване на TrackPoint. TrackPoint е уникално устройство за преместване на показалеца по екрана. Посредством TrackPoint можете да изпълнявате всички операции, изпълнявани с мишка. Левият и десният бутони съответстват на левия и десния бутони на мишката. За да преместите показалеца, използвайте TrackPoint лостчето в центъра на клавиатурата. Натиснете леко с левия или десния показалец в посоката, я която желаете да преместите показалеца. За да изберете и издърпате обект, натиснете

Summary of the content on the page No. 6

5. Използване на управлението на силата на звука. Можете да настройвате нивото на силата на звука от вградените високоговорители чрез използването на следните три бутона: 1 Намаляване 2 Засилване 3 Заглушаване Ако заглушите звука и изключите компютъра си, звукът ще остане заглушен, когато включите компютъра си отново. За да включите звука, натиснете бутона Засилване или Намаляване. Когато натиснете един от тези бутони след завършване на настройката на Windows, индикаторът

Summary of the content on the page No. 7

7. Използване на Access IBM. Когато и да имате въпрос относно компютъра си, или ако желаете да прегледате IBM Web сайтовете, просто натиснете бутона Access IBM. Access IBM е изчерпателния вграден помощен и информационен център за вашия компютър. Той пътува с вас, премахвайки нуждата от носене на справочници. Намерете информация относно вашия ThinkPad компютър и компонентите му, като използвате функцията за търсене. За пряк достъп до помощ и поддръжка, съвети от други мобилни потреби

Summary of the content on the page No. 8

Инсталиране на памет Можете да увеличите обема памет в компютъра си. Забележка: Използвайте само памет от поддържаните от компютъра ви типове. Ако инсталирате неправилно опционалната памет или инсталирате неподдържана памет, ще чуете предупредителен звуков сигнал, когато се опитате да стартирате компютъра. Внимание: Преди да започнете да инсталирате модул, допрете метална маса или заземен метален обект. Това действие намалява статичния заряд на тялото ви. Статичното електричество може

Summary of the content on the page No. 9

Ако в гнездото за памет вече има SO-DIMM, извадете го, за да направите място за новия, като натиснете лостчетата в двата края на цокъла едновременно. Запазете го за бъдеща употреба. 5. Намерете жлеба на ръба на SO-DIMM модула, който инсталирате. Внимание: За да избегнете повреждането на SO-DIMM модула, не докосвайте контактния му ръб. 6. С обърнато надясно крайче с жлеба на SO-DIMM модула спрямо цокъла, поставете SO-DIMM модула под ъгъл около 20 градуса в цокъла 1; и натиснете

Summary of the content on the page No. 10

8. Убедете се, че SO-DIMM модулът е добре прикрепен в гнездото и не може да бъде лесно преместен. 9. Поставете капака на гнездото за памет, като първо подравните задната страна на капака; после затегнете винта. Внимание: Когато сте добавили или надстроили SO-DIMM, не използвайте компютъра, докато не затворите капака на гнездото за памет. Никога не използвайте компютъра, когато капакът е отворен. 10. Поставете обратно батерията, включете повторно компютъра и свържете отново кабелите.

Summary of the content on the page No. 11

Търговски марки Вашето име: _________________________ Следните термини са търговски марки на IBM Corporation в САЩ или в други страни, или и двете: Името на компанията ви: _________________________ IBM Номер на модел: ThinkPad _________________________ Сериен номер: TrackPoint _________________________ Microsoft и Windows са търговски марки на Microsoft Corporation в Компания или сервиз на търговец: САЩ и/или други страни. _________________________ Web сайт на IBM сервиз: _____


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 IBM 1300 Laptop 20
2 IBM 39T9401 Laptop 14
3 IBM 770 Laptop 22
4 IBM 4400 Laptop 35
5 IBM 560E Laptop 14