IBM 1200 user manual

User manual for the device IBM 1200

Device: IBM 1200
Size: 0,37 MB
Date of adding : 2014-03-18 18:06:06
Number of pages: 74
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for IBM 1200. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with IBM 1200.

For your convenience

If looking through the IBM 1200 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualIBM 1200 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual IBM 1200 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
IBM 1200 user manual
Advertisement
« Page 1 of 74 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual IBM 1200 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to IBM 1200. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1


ThinkPad i Series 1200/1300
Referansehåndbok

Summary of the content on the page No. 2

Summary of the content on the page No. 3

 ThinkPad i Series 1200/1300 Referansehåndbok

Summary of the content on the page No. 4

Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du lese “Sikkerhetsinformasjon” på side v og “Merknader” på side 50. Første utgave (juli 2000) Originalens tittel: IBM ThinkPad i Series 1200/1300 User’s Reference (12P0567) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION LEVERER DETTE HEFTET SOM DET ER (″AS IS″) UTEN FORPLIKTELSER AV NOE SLAG. Denne boken kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Opplysninger i denne boken kan bli endret. Slike

Summary of the content on the page No. 5

Innhold Sikkerhetsinformasjon ........v Problemer med datamaskinskjermen . . . 27 Problemer med programvare .....29 Andre problemer .........30 Behandle ThinkPad-maskinen .....ix Teste maskinen...........30 Dette må du ikke gjøre med din ThinkPad . . ix Reservekopiere systemet........31 Gjør slik .............xi Reservekopiere systemkonfigurasjonen . . 31 Rengjøre maskinen..........xi Reservekopiere dataene dine .....31 Bære maskinen ...........xi Gjenopprette tapt eller ødelagt Forlenge batteri

Summary of the content on the page No. 6

iv ThinkPad i Series 1200/1300 Referansehåndbok

Summary of the content on the page No. 7

Sikkerhetsinformasjon FARE! Strøm fra nettkabler, telefonledninger og kommunikasjonskabler er farlig. For å unngå elektrisk støt, må du koble til og fra slik det er vist, når du installerer, flytter eller åpner deksler på personlige datamaskiner eller tilkoblede enheter. Hvis det følger med en nettkabel med dette produktet, må den kobles til en jordet stikkontakt. Koble til Koble fra Slå av strømmen. Slå av strømmen. Ta nettkabelen ut av stikkontakten. Koble kablene til enhetene. Sett signalkabl

Summary of the content on the page No. 8

FARE! Reduser faren for brann og elektrisk støt ved å alltid følge de grunnleggende sikkerhetshensynene, i tillegg til følgende punkter: v Ikke bruk maskinen i eller nær vann. v I tordenvær: – Ikke bruk maskinen med telefonledningen. – Ikke koble telefonledningen til eller fra vegguttaket. FARE! Det kan være fare for eksplosjon hvis det oppladbare batteriet skiftes ut på gal måte. Batteriet inneholder en liten mengde skadelige stoffer. Slik unngår du skade: v Du må bare bytte ut batteriet med et

Summary of the content on the page No. 9

FARE! Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut på gal måte. Litiumbatteriet (IBM P/N 02K6694 UL-godkjent komponent [fil nr. MH12568]) inneholder litium og kan eksplodere hvis det ikke behandles eller kastes på riktig måte. Du må bare bytte ut batteriet med samme type batteri. Du må ikke (1) kaste batteriet eller legge det i vann, (2) utsette batteriet for varme over 100°C eller (3) ta det fra hverandre. Lever det til forhandleren, på en miljøstasjon eller ved et mottak for spes

Summary of the content on the page No. 10

I andre land oppfyller stasjonen kravene i standard EN60825. ADVARSEL: Du må ikke åpne CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen. Det finnes ikke noe utstyr der som kan justeres eller byttes ut. Hvis du bruker styringsutstyr eller utfører justeringer eller rutiner som ikke er nevnt her, kan det føre til farlig stråling. Laserprodukter i klasse 1 er ikke ansett å være farlige. CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen inneholder en innvendig laser i klasse 1 som er en 0,5 milliwatt aluminiumgalliumarsenid-laser som

Summary of the content on the page No. 11

Behandle ThinkPad-maskinen Bærbare maskiner er presisjonenheter som krever forsiktig behandling. Selv om maskinen er grundig testet og skal være driftssikker i normale arbeidsmiljøer, må du behandle den forsiktig. Her finner du generelle råd om hvordan du behandler bærbare maskiner. Det er ikke sikkert at alle beskrivelsene passer til din situasjon. Undersøk listen over deler for å kontrollere hva som fulgte med maskinen. Hvis du følger disse rådene for behandling av maskinen, kan du ha glede og

Summary of the content on the page No. 12

v Ikke snu maskinen rundt mens batterieliminatoren er tilkoblet. Da kan du ødelegge kontakten. v Ikke flytt maskinen mens platelageret arbeider med data (når lampen blinker). v Ikke bruk eller oppbevar datamaskinen der temperaturen er under 5° C eller over 35° C. v Ikke sett maskinen nærmere enn 13 cm fra gjenstander som genererer sterke magnetiske felt, for eksempel en motor, en magnet, et fjernsyn, et kjøleskap eller store høyttalere. v Ikke legg en mobiltelefon som er på, oppå maskinen. Telef

Summary of the content on the page No. 13

Gjør slik Behandle maskinen som et presisjonsverktøy. v Når du installerer et platelager, må du følge instruksjonene i brukerhåndboken på systemet. (Du kan få tilgang til boken på systemet ved å trykke på ThinkPad-knappen.) Bruk tyngde på stasjonen bare der det er nødvendig. v Når du bytter stasjoner i maskinen, må du installere plastikkdekslene på nytt (hvis de følger med). v Oppbevar det frittstående eller utskiftbare platelageret og diskettstasjoner i passende emballasje når de ikke skal bruk

Summary of the content on the page No. 14

5. Pass på at alle luker og deksler på maskinen er lukket. 6. Bruk en bæreveske av god kvalitet, med tilstrekkelig foring og beskyttelse. Merk: Ikke flytt maskinen mens platelageret arbeider med data (når lampen blinker). Pass på at lampen er av førdubærer maskinen. Forlenge batteriets levetid Hvor mye batteristrøm maskinen bruker, avhenger av forhold som brukshyppighet, driftstemperatur og hvor lenge maskinen er lagret (hvis den ikke brukes). Nedenfor finner du noen tips om hvordan du kan forle

Summary of the content on the page No. 15

Kapittel1. Systemoversikt Utstyr ..............1 Bruke brukerhåndboken på systemet....3 Spesifikasjoner ...........2 Starte BIOS-konfigureringsprogrammet . . . 4 Utstyr Prosessor ® ™ ® ™ Intel Mobil Pentium -prosessor med Intel SpeedStep -teknologi eller ® ™ Intel Mobil Celeron -prosessor med on-die-ekstern hurtigbuffer. Minne v Innebygd: 32 MB eller 64 MB v Maksimum: 192 MB Lagringsenhet v 2,5-tommers platelager Skjerm Fargeskjermen bruker TFT- eller HPA-teknologi v Oppløsning: – LCD-skjerm: Op

Summary of the content on the page No. 16

v Uformatert 3,5-tommers diskett på 1MB: – ANSI (American National Standards Institute) X3.137 – ISO (International Standards Organization) 8860 – ECMA (European Computer Manufacturers Association) 100 v Uformatert 3,5-tommers diskett på 2MB: – ANSI X3.171 – ISO 9529 – ECMA 125 Intern CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon v CD–ROM-stasjon: maksimal hastighet på 24 X v DVD-ROM-stasjon: hastighet på 8X Eksternt grensesnitt v Parallellport (IEEE 1284A) v Port for frittstående inndataenhet (PS/2) v Kontakt

Summary of the content on the page No. 17

– Ikke i drift: -20°C til 60°C Merk: Når du lader batteriet, må det være en en temperatur på minst 10°C. v Relativ fuktighet: – I drift uten diskett: 8 % til 95 % – I drift med diskett: 8 % til 80 % v Maksimal høyde over havet: 3048 m ved normalt lufttrykk – Maksimal temperatur ved 2438 m til 3048 m over havet: 31,3 grader C Varmeavgivelse v Omtrent 48 kcal per time Elektriske spesifikasjoner (batterieliminator) v Krever vekselstrømpå 50 til 60 Hz v Inndatafrekvens for batterieliminatoren: 240 V

Summary of the content on the page No. 18

v Kontakte IBM Hvis du er logget på Internett, klikker du på en av Internett-knappene i Access ThinkPad. v Få hjelp og brukerstøtte v Oppdatere programvare v Finne forretningsløsninger v Lære om tilleggsutstyr som kan gjøre deg mer produktiv Starte BIOS-konfigureringsprogrammet Maskinen inneholder et program kalt BIOS-konfigureringsprogram, som du kan bruke til å konfigurere maskinen: v System Information: Vis informasjon om datamaskinen. v Basic System Settings: Oppgi dato og klokkeslett. v Sta

Summary of the content on the page No. 19

Menyen til BIOS-konfigureringsprogrammet blir vist: BIOSUtility SystemInformation BasicSystemSettings StartupConfiguration OnboardDevicesConfiguration SystemSecurity LoadDefaultSettings ↑↓=Movehighlightbar, ↵=Select,Esc=Exit 4. Flytt til en post du vil endre, ved hjelp av pil opp og pil ned, og trykk så på Enter. Det blir vist en undermeny. 5. Endre de objektene du ønsker å endre. Hvis du vil endre verdien til et objekt, bruker du venstre- og høyrepilene. 6. Trykk på Esc for å gå ut av undermeny

Summary of the content on the page No. 20

6 ThinkPad i Series 1200/1300 Referansehåndbok


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 IBM 1300 Laptop 20
2 IBM 39T9401 Laptop 39
3 IBM 770 Laptop 22
4 IBM 4400 Laptop 30
5 IBM 560E Laptop 14