Sony Ericsson Cyber Shot K790i user manual

User manual for the device Sony Ericsson Cyber Shot K790i

Device: Sony Ericsson Cyber Shot K790i
Size: 3,40 MB
Date of adding : 2014-07-24 14:02:50
Number of pages: 114
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Sony Ericsson Cyber Shot K790i. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Sony Ericsson Cyber Shot K790i.

For your convenience

If looking through the Sony Ericsson Cyber Shot K790i user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualSony Ericsson Cyber Shot K790i on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Sony Ericsson Cyber Shot K790i to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Sony Ericsson Cyber Shot K790i user manual
Advertisement
« Page 1 of 114 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Sony Ericsson Cyber Shot K790i but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Sony Ericsson Cyber Shot K790i. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

Spis treści Sony Ericsson K790i
Wprowadzenie ................... 5 Łączność ......................... 72
Składanie, karta SIM, bateria, Ustawienia, korzystanie z Internetu
włączanie, pomoc, połączenia. i poczty e-mail, RSS, synchronizacja,
łącze Bluetooth, podczerwień, kabel
USB, usługa aktualizacji.
Opis telefonu ................... 10
Widok telefonu, ikony, korzystanie
Funkcje dodatkowe ........ 86
z menu, wprowadzanie liter, menu
czynności, menedżer plików, karta Budzik, kalendarz, zadan

Summary of the content on the page No. 2

wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje Sony Ericsson dokładności, integralności ani jakości zawartości GSM 900/1800/1900 dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana inne podmioty. W żadnym przypadku firma przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications Sony Ericsson nie ponosi jakiejkolwiek AB bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mo

Summary of the content on the page No. 3

w Kanadzie patent nr 1,331,057; wymienionych na liście Departamentu Skarbu USA w Wielkiej Brytanii patent nr 2238414B; dotyczącej Specjalnych krajów przeznaczenia lub w Hongkongu patent zwykły nr HK0940329; w tabeli zakazu zamówień (Table of Denial Orders) w Singapurze patent nr 51383; w Europie patent Departamentu Handlu USA. nr 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, 3 Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub PT, ES, SE, GB, a w różnych krajach świata ujawnianie przez rząd Stanów Zj

Summary of the content on the page No. 4

Symbole używane w instrukcji W tej instrukcji obsługi są używane następujące symbole: Uwaga Usługa lub funkcja zależy od sieci lub abonamentu. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać od operatora sieci. % Zobacz także informacje na stronie... } Za pomocą klawisza wyboru lub klawisza nawigacyjnego przewiń i wybierz % 14 Nawigacja. Naciśnij klawisz nawigacyjny w jego punkcie centralnym. Naciśnij klawisz nawigacyjny u góry. Naciśnij klawisz nawigacyjny u dołu. Naciśnij klawisz na

Summary of the content on the page No. 5

PIN Wprowadzenie Uruchomienie telefonu i uaktywnienie Składanie, karta SIM, bateria, usług w telefonie może wymagać włączanie, pomoc, połączenia. podania kodu PIN (Personal Identity Number). Podczas wprowadzania Dodatkowe informacje i pliki do kodu PIN każda cyfra jest wyświetlana pobrania są dostępne w witrynie jako symbol gwiazdki *, chyba że kod www.sonyericsson.com/support. rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112. Składanie Umożliwia to nawiązywanie p

Summary of the content on the page No. 6

Karta SIM i bateria Jak włożyć kartę SIM i baterię Jak naładować baterię ≈ 30 min ≈ 2,5 godz. 1 Zdejmij pokrywę baterii. 1 Podłącz wtyczkę ładowarki do telefonu, tak aby symbol ładowania był 2 Wsuń kartę SIM do jej gniazda stykami skierowany do góry. do dołu. 2 Ikona baterii może pojawić się dopiero 3 Włóż baterię etykietą do góry oraz tak, po 30 minutach. aby styki były skierowane do siebie. 3 Ładowanie należy kontynuować przez 4 Wsuń pokrywę baterii na miejsce. około 2,5 godziny lub do m

Summary of the content on the page No. 7

5 } Tak, aby skorzystać z pomocy Włączanie telefonu kreatora konfiguracji. Przed włączeniem telefonu należy się 6 Dokończ proces konfiguracji, postępując upewnić, że bateria jest naładowana, zgodnie z instrukcjami. a karta SIM włożona do gniazda. Po włączeniu telefonu można skorzystać Ustawienia w telefonie mogą już z kreatora konfiguracji, który ułatwia być wprowadzone fabrycznie. i przyspiesza przygotowanie telefonu Może wyświetlić się prośba do pracy. o zarejestrowanie telefonu w f

Summary of the content on the page No. 8

Jak odebrać połączenie Jak uaktywnić demonstrację funkcji telefonu Gdy telefon zadzwoni, } Odbierz lub } Rozrywka } Film pokazowy. } Zajęte, aby odrzucić rozmowę. Pobieranie ustawień Jak zakończyć połączenie Automatycznie skonfiguruj funkcje } Rozłącz. telefonu korzystające z Internetu: Internet, przesyłanie wiadomości Pomoc w telefonie obrazkowych, wiadomości e-mail, W dowolnym momencie użytkownik usługa Moi znajomi, synchronizacja, telefonu może skorzystać z systemu usługa aktualizacj

Summary of the content on the page No. 9

Menu trybu Flight mode Jeśli włączysz telefon i aktywujesz menu Flight mode, możesz wybrać opcję Tryb Normalny z pełną funkcjonalnością lub tryb Flight mode z ograniczoną funkcjonalnością. Funkcje sieciowe, radio i funkcja Bluetooth zostaną wyłączone, co zapobiega zakłócaniu pracy wrażliwych urządzeń. Można na przykład odtwarzać muzykę lub napisać wiadomość tekstową do wysłania później, lecz nie można inicjować połączeń na pokładzie samolotu. Należy przestrzegać przepisów i poleceń

Summary of the content on the page No. 10

Opis telefonu Widok telefonu, ikony, korzystanie z menu, wprowadzanie liter, menu czynności, menedżer plików, karta pamięci. Widok telefonu 1 10 34 2 11 3 12 4 20 5 6 13 12 15 17 7 14 8 15 16 9 17 18 19 Niektóre ikony na klawiszach mogą różnić się od pokazanych. 10 Opis telefonu This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Summary of the content on the page No. 11

1 Głośnik słuchawki 2 Przycisk fotograficzny: (lewy) — naciśnięcie w trybie gotowości pozwala przejść do trybu przeglądania zdjęć z albumu aparatu w pełnych wymiarach, lub (dolny) — naciskanie przy aktywnym aparacie pozwala wybrać tryb zdjęć. 3 Przycisk odtwarzania/zatrzymania 4 Gniazdo karty Memory Stick Micro™ (M2™) 5 Ekran 6 Klawisz wyboru 7 Klawisz Internetu 8 Klawisz cofania 9 Klawisz nawigacyjny/sterowanie odtwarzaczem muzycznym 10 Przycisk włączania/wyłączania 11 Przycisk fotograficzny:

Summary of the content on the page No. 12

Przegląd menu PlayNow™* Internet* Rozrywka Usługi online* Odtwarzacz wideo Gry VideoDJ™ PhotoDJ™ MusicDJ™ Sterowanie zdalne Nagraj dźwięk Film pokazowy Cyber-shot™ Wiadomości Odtwarzacz muzyki Napisz nową Teraz gra Przychodzące Wykonawcy E-mail Utwory Czytnik RSS Listy odtwarz. Wersje robocze Wysyłane Elementy wysłane Elementy zapisane Moi znajomi* Poł. z pocztą głos. Szablony Ustawienia Radio Menedżer plików** Kontakty Album aparatu Nowy kontakt Muzyka Zdjęcia Wideo Motywy Strony WWW Gry Apli

Summary of the content on the page No. 13

Połączenia** Organizator Alarmy Aplikacje Wszystkie Odebrane Wybrane Nieodebrane Kalendarz Zadania Notatki Synchronizacja Minutnik Stoper Kalkulator Pamięć kodów Ustawienia** Ogólne Dźwięki i sygnały Wyświetlacz Połączenia Łączność* Profile Głośność dzwonka Tapeta Przekierowania Bluetooth Godzina i data Dzwonek Motywy Zarządzanie Port podczerwieni Język Tryb cichy Ekran startowy połącz. USB Usługa aktualizacji Dzwonek narastający Wygaszacz ekranu Czas i koszt* Synchronizacja Sterowanie głosem Al

Summary of the content on the page No. 14

Nawigacja Menu główne są wyświetlane w postaci ikon. Niektóre podmenu zawierają karty. Należy wówczas przejść do żądanej karty, naciskając klawisz nawigacyjny z lewej lub z prawej strony, i zaznaczyć żądaną opcję. Klawisz Przejście do głównego menu lub wybór wyróżnionego elementu. Przechodzenie między menu i kartami. Wybranie opcji widocznych na ekranie bezpośrednio nad tymi klawiszami. Cofnięcie o jeden poziom w menu. Naciśnij i przytrzymaj, aby wrócić do trybu gotowości lub zamkną

Summary of the content on the page No. 15

- Naciśnięcie i przytrzymanie któregokolwiek z tych klawiszy powoduje przejście do kontaktu o nazwie rozpoczynającej się od określonej litery. - Naciśnięcie klawisza numerycznego i } Połącz umożliwia szybkie wybieranie. Naciśnij podczas przeglądania, aby użyć skrótu % 75 Jak używać skrótów dotyczących Internetu i klawiszy dostępu. Wyłączenie sygnału dzwonka podczas odbierania połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje wyciszenie telefonu. Wyciszenie nie blokuje sygnałów alarmowych.

Summary of the content on the page No. 16

Przyciski fotograficzne, prawy i lewy, pozwalają przejść z trybu gotowości do trybu przeglądania zdjęć z albumu aparatu (w postaci miniatur lub w pełnych wymiarach). } Informacje Wyszukiwanie dodatkowych informacji, wyjaśnień i porad dotyczących wybranych elementów, menu i funkcji telefonu % 8 Pomoc w telefonie. } Więcej Wejście do listy opcji. Zawartość listy opcji zmienia się w zależności od menu. 16 Opis telefonu This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private u

Summary of the content on the page No. 17

Pasek stanu Przypomnienie o terminie Niektóre z ikon, które mogą zostać w kalendarzu. wyświetlone: Przypomnienie o zadaniu. Ikona Opis Skróty Sieć EDGE jest dostępna. Za pomocą skrótów klawiaturowych Natężenie sygnału sieci GSM. można szybko przejść do żądanego menu, a korzystając z gotowych skrótów Stan baterii. klawisza nawigacyjnego, można uruchamiać wybrane funkcje. Skróty Ładowanie baterii, ikona klawisza nawigacyjnego można wyświetlana wraz z ikoną edytować, dostosowując je do wł

Summary of the content on the page No. 18

Korzystanie ze skrótów klawisza Jak wybrać język wpisywania nawigacyjnego 1 } Ustawienia } karta Ogólne } Język W trybie gotowości przejdź do menu } Język pisania. skrótów lub funkcji, naciskając klawisz 2 Przewiń do języka, którego chcesz , , lub . używać, i zaznacz go. } Zapisz, aby opuścić menu. Jak zmodyfikować skrót klawisza nawigacyjnego Wprowadzanie liter } Ustawienia } karta Ogólne Do wprowadzania liter, np. podczas } Skróty } Edytuj i wybierz opcję. pisania wiadomości, służą dwi

Summary of the content on the page No. 19

• Naciskaj i przytrzymuj klawisze — naciskaj lub , aby wyświetlać , aby wprowadzać cyfry. następne możliwe wyrazy. Zaakceptuj • Naciskaj , aby usuwać litery lub wyraz i dodaj spację, naciskając cyfry. klawisz . • Naciskaj , aby wprowadzać 4 Kontynuuj pisanie wiadomości. Aby najczęściej używane znaki wprowadzić znak przestankowy, interpunkcyjne. naciśnij , a następnie wybierz • Naciśnij , aby wprowadzić spację. znak za pomocą klawiszy i . Naciśnij , aby zatwierdzić wybór Metoda edycji

Summary of the content on the page No. 20

Jak włączyć lub wyłączyć opcję • Uruchom. aplik. — lista aplikacji przewidywania następnego wyrazu działających w tle. Wybierz aplikację, Podczas wpisywania liter } Więcej aby powrócić do niej, lub naciśnij } Opcje pisania } Następne słowo. , aby zakończyć ją. • Moje skróty — dodawanie, Jak skorzystać z funkcji usuwanie lub zmiana kolejności przewidywania następnego wyrazu skrótów. Po wybraniu skrótu i otwarciu Podczas wpisywania liter, naciśnij , aplikacji inne programy zostają aby zaa


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Sony Ericsson 750 Cell Phone 57
2 Sony Ericsson AE/LZT 108 6258 R5A Cell Phone 36
3 Sony Ericsson Akono HBH-602 Cell Phone 56
4 Sony Ericsson Cell Phone Cell Phone 28
5 Sony Ericsson CINCINNATI BELL T290 Cell Phone 18