Manual de instrucciones de Sony GC75

Manual de instrucciones del aparato Sony GC75

Aparato: Sony GC75
Tamaño: 0,51 MB
Fecha de añadido: 2014-08-03 18:45:32
Número de páginas: 49
Imprimir el manual

Descargar

¿Cómo se utiliza?

Nuestro propósito es proporcionarte el acceso más rápido posible a los contenidos incluidos en los manuales de instrucciones del aparato Sony GC75. Utilizando la vista previa online, puedes ver rápidamente el índice de contenidos y pasar a la página donde encontrarás la solución a tu problema con Sony GC75.

Para tu comodidad

Si ver los manuales de instrucción de Sony GC75 directamente en esta página no es cómodo para ti, puedes utilizar dos soluciones posibles:

 • Vista en pantalla completa – Para ver cómodamente los manuales de instrucciones (sin descargarlos en tu ordenador) puedes utilizar el modo de vista en pantalla completa. Para activar la vista del manual Sony GC75 en pantalla completa, utiliza el botón Pantalla completa
 • Descargar al ordenador – también puedes descargar el manual de instrucciones de Sony GC75 a tu ordenador y guardarlo en tu colección. Sin embargo, si no quieres ocupar espacio en tu dispositivo, siempre podrás descargarlo de ManualsBase.
Manual de instrucciones de Sony GC75
Advertisement
« Page 1 of 49 »
Advertisement
Versión impresa

Muchas personas prefieren no leer el documento en la pantalla, sino en versión impresa. La opción de impresión también está prevista y puedes utilizarla haciendo clic en el enlace más arriba - Imprimir el manual. No tienes que imprimir el manual completo de Sony GC75, solo las páginas que elijas. Ahorra papel.

Resúmenes

A continuación encontrarás resúmenes de los contenidos incluidos en las páginas posteriores del manual de instrucciones para Sony GC75. Puedes utilizarlos si quieres ver rápidamente el contenido que se encuentra en la siguientes páginas del manual.

Resúmenes de contenidos
Resumen del contenido incluido en la página 1

GC75
www.SonyEricsson.com
GPRS PC Card Modem
Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden
EN/SVV 105 22 R1A. Printed in Sweden

Resumen del contenido incluido en la página 2

Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Nederlands . . . . . . . . . . . . . . . .

Resumen del contenido incluido en la página 3

2

Resumen del contenido incluido en la página 4

GPRS PC Card Modem GC75 Dansk Obs! Før du går i gang Nogle GPRS-abonnementer kan kun bruges til GPRS WAP, hvilket For at bruge dit GC75 PC Card-modem skal ikke er tilstrækkeligt. Dit abonnement du have en bærbar pc, der opfylder følgende skal være aktiveret til GPRS-internet. systemkrav: Med henblik på brug i udlandet skal Pentium-processor du også tjekke, hvilken GPRS- ® roamingaftale du har med din Windows 98SE, 2000 (SP2), XP eller netoperatør. ME 16 bit Type II PC Card-stik.

Resumen del contenido incluido en la página 5

Installation Din GC75-enhed leveres i to stykker: GC75 Manager for at åbne GC75 datakortet, som du indsætter i din bærbare pc, Manager. og en aftagelig antenne. 7. Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, hvis det 1. Tilslut antennen i enden af GC75 ved er nødvendigt. Klik på OK. siden af SIM-kortbakken. 8. GC75 Manager åbnes. Efter et kort øjeblik vises signalstyrken og netoperatøren på statusskærmen. Installation af softwaren 1. Indsæt GC75-cd’en i cd-rom-drevet på Oprettelse af en din bærbar

Resumen del contenido incluido en la página 6

Oprettelse af en forbindelse vælger på listen, angives DNS-adresse (Domain Name Server), automatisk. hvis det er nødvendigt (i de fleste net tildeles denne værdi af serveren). 5. Kontroller, at det korrekte APN (Access Point Name) er valgt til GPRS, eller at det Bruger-id og password, hvis det er korrekte telefonnummer er angivet til nødvendigt (du kan ofte lade disse felter CSD/HSCSD. være tomme). 6. Klik på Avanceret for at indstille specifikke Parametre for servicekvalitet, hvis

Resumen del contenido incluido en la página 7

GC75 Manager Forbindelsesmetode: Analog, ISDN Arbejde med SIM-korttelefonbogen V110 eller ISDN V120 (start med Analog, hvis du er i tvivl). Sende og modtage SMS’er Du finder yderligere oplysninger i GC75 Oprettelse af en forbindelse Brugervejledning. 1. Åbn GC75 Manager. Yderligere oplysninger 2. Indtast koden til SIM-kortet, når du bliver bedt om det, og klik på OK. Brugervejledningen og AT- Statusskærmen vises. kommandovejledningen findes på GC75- 3. Vælg den ønskede forbindelse p

Resumen del contenido incluido en la página 8

GPRS PC Card Modem GC75 Deutsch Hinweis: Vorbereitungen Einige GPRS-Zugänge unterstützen Sie benötigen einen Laptop, der folgende nur WAP über GPRS. Sie benötigen Anforderungen erfüllt, um das GC75 jedoch einen GPRS-Internet- PC-Card-Modem benutzen zu können: Zugang. Für den internationalen Einsatz müssen Sie prüfen, ob eine Pentium-Prozessor GPRS-Roamingvereinbarung mit ® Windows 98SE, 2000 (SP2), XP oder Ihrem Netzbetreiber besteht. ME Inbetriebnahme des GC75 Schacht für PC-Kar

Resumen del contenido incluido en la página 9

Installation Das GC75 besteht aus der Datenkarte, die in 6. Das GC75 und die Anwendung GC75- den Laptop eingelegt wird, sowie einer Manager werden installiert und können abnehmbaren Antenne. anschließend benutzt werden. Wählen Sie Programme Sony Ericsson 1. Schließen Sie die Antenne auf der Seite GC75-Manager, um die Anwendung des GC75 mit dem SIM-Kartenfach an. GC75-Manager zu starten. 7. Geben Sie den PIN-Code für die SIM- Installieren der Software Karte ein, wenn er angefordert wird. 1

Resumen del contenido incluido en la página 10

Erstellen einer Verbindung 4. Wählen Sie in der Dropdownliste unten GPRS-Zugang auf dem Bildschirm Ihren Netzbetreiber. Befindet sich Ihr Netzbetreiber nicht in der Ist Ihr Netzbetreiber aufgeführt, müssen Sie Liste, wählen Sie . Klicken Sie die folgenden Parameter erfragen. Sie auf Weiter. können diese Parameter angeben, indem Sie im APN-Bildschirm des Hinweis: Verbindungsassistenten auf die Schaltfläche Die für den gewählten Netzbetreiber Erweitert... klicken: benötigten Paramet

Resumen del contenido incluido en la página 11

GC75-Manager Benutzername und Kennwort, sofern den Status des GC75. Außerdem können Sie erforderlich. den Status des Senders im GC75 umschalten. IP- und DNS-Adressen (in den meisten Netzen werden diese Werte automatisch GC75-Manager zugewiesen). Bevorzugte Verbindungsgeschwindigkeit Mit der Anwendung GC75-Manager können für HSCSD. Starten Sie im Zweifelsfall Sie die folgenden Operationen ausführen: mit 9600 und steigern Sie schrittweise. Einstellungen ändern Verbindungsmethode:

Resumen del contenido incluido en la página 12

GPRS PC Card Modem GC75 English Note: Before you begin Some GPRS subscriptions are only enabled for GPRS WAP, which will To use your GC75 PC Card Modem you will not be adequate; you must be GPRS need a laptop PC with, at least, the following internet enabled. For international system requirements: use, you will also need to check the Pentium processor GPRS roaming agreement with your ® Operator. Windows 98SE, 2000 (SP2), XP or ME 16 bit type II PC Card Slot Assemble your GC75 24

Resumen del contenido incluido en la página 13

Installation Your GC75 comes in two pieces, the data GC75 Manager to open the GC75 card, which you insert into the laptop, and a Manager. detachable antenna. 7. Enter your SIM Card PIN, if requested. 2. Connect the antenna to the end of the Click OK. GC75 next to the SIM Card tray. 8. GC75 Manager opens. After a short delay your signal strength and network operator are displayed in the Status screen. Install the software 1. Insert the GC75 CD into your laptop’s CD Create a dial-up connect

Resumen del contenido incluido en la página 14

Creating a connection 5. Make sure the correct APN (Access Point User ID and password, if required (these Name) is selected for GPRS, or the are often left blank). correct telephone number is entered for Quality of service parameters, if required CSD/HSCSD. (in most networks you do not need to 6. Click Advanced to set specific parameters change these). if necessary, see GPRS subscription or Note: CSD/HSCSD subscription for more The maximum supported speed for details. You should alw

Resumen del contenido incluido en la página 15

GC75 Manager Make a connection More information 1. Open GC75 Manager. The User’s Guide and the AT-Commands Manual are located on the GC75 CD-ROM. 2. If requested enter your SIM Card PIN and You can read or print them from there or copy click OK. The Status screen is displayed. them over to your laptop. 3. Select the connection you require from The latest information about the GC75 is the drop down list and click Connect. available from the Sony Ericsson web site: 4. Click Disconnect on th

Resumen del contenido incluido en la página 16

GPRS PC Card Modem GC75 Español lo que puede suponer un problema Antes de empezar ya que deberá disponer de conexión a Internet mediante GPRS. Para Para poder utilizar el módem de tarjeta GC75 uso internacional, deberá consultar PC Card necesita que el ordenador portátil con su operador el acuerdo de tenga los siguientes requisitos del sistema: itinerancia GPRS. Procesador Pentium ® Windows 98SE, 2000 (SP2), XP o ME Montaje del GC75 Ranura de tarjeta PC Tipo II de 16 bits 1. Insert

Resumen del contenido incluido en la página 17

Instalación El GC75 consta de dos piezas, la tarjeta de 6. El software de la tarjeta GC75 y el GC75 datos, que hay que introducir en el portátil, y Manager ya está instalado y listo para una antena desmontable. utilizar. Seleccione Programas Sony Ericsson GC75Manager para iniciar 1. Conecte la antena en el extremo del el GC75 Manager. GC75 al lado de la bandeja de la tarjeta SIM. 7. Si se le solicita, introduzca el PIN de la tarjeta SIM. Haga clic en Aceptar. 8. Se abre el GC75 Manager.

Resumen del contenido incluido en la página 18

Cómo crear una conexión: 4. Seleccione el operador de red en la lista Suscripción GPRS desplegable que aparece en la parte inferior de la pantalla. Si no encuentra en Si no encuentra en la lista el operador de red, la lista el operador de red, seleccione deberá ponerse en contacto con él para . Haga clic en Siguiente. obtener los siguientes parámetros. También puede especificar estos parámetros haciendo Nota: clic en el botón Avanzados... en la pantalla Los parámetros correctos para

Resumen del contenido incluido en la página 19

GC75 Manager Asistentes de conexiones de números de Icono de GC75 Manager teléfono: Número de teléfono de marcación Cuando el GC75 está activo, se muestra el icono de GC75 Manager en la bandeja Nombre de usuario y contraseña, si es del sistema del portátil. El icono muestra necesario. el estado del GC75 y le permite cambiar Números IP y DNS (en la mayoría de las el estado del transmisor de radio. redes se asignan automáticamente). Velocidad de conexión preferida para GC75 Manager H

Resumen del contenido incluido en la página 20

GPRS PC Card Modem GC75 Français Remarque : Avant de commencer Certains abonnements GPRS ne conviennent pas, car ils sont limités Pour utiliser votre carte modem PC Card au WAP GPRS. Vous devez GC75, vous avez besoin d’un ordinateur disposer d’une connexion Internet portable possédant la configuration suivante : GPRS. Pour les appels Processeur Pentium internationaux, vérifiez également ® les accords d’itinérance GPRS Windows 98SE, 2000 (SP2), XP ou ME auprès de votre opérateur. 


Manuales de instrucciones similares
# Manual de instrucciones Categoría Descargar
1 Sony SE366 Modem 14
2 Sony MP595 Modem 21
3 Sony TRUINSTALL USB 598 Modem 19