Panasonic NV-GS230EP user manual

User manual for the device Panasonic NV-GS230EP

Device: Panasonic NV-GS230EP
Size: 5,00 MB
Date of adding : 2013-09-29 15:28:25
Number of pages: 66
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Panasonic NV-GS230EP. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Panasonic NV-GS230EP.

For your convenience

If looking through the Panasonic NV-GS230EP user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualPanasonic NV-GS230EP on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Panasonic NV-GS230EP to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Panasonic NV-GS230EP user manual
Advertisement
« Page 1 of 66 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Panasonic NV-GS230EP but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Panasonic NV-GS230EP. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

VQT0T85ENG.book 1 ページ 2006年12月19日 火曜日 午後2時49分
Operating Instructions
Instrukcja obsługi
Digital Video Camera
NV-GS230EP
Model No. NV-GS180EP
Before use, please read these instructions completely.
Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie
instrukcji obsługi.
VQT0T85-1

Summary of the content on the page No. 2

VQT0T85POL.book 60 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Informacje dotyczące Gniazdo zasilania powinno znajdować się bezpieczeństwa blisko urządzenia i być łatwo dostępne. Wtyczka przewodu zasilania podłączona do gniazdka powinna być łatwo dostępna. OSTRZEŻENIE: Aby całkowicie odłączyć urządzenie od ABY UNIKNĄĆ POŻARU, PORAŻENIA zasilania, odłącz wtyczkę przewodu zasilania PRĄDEM LUB USZKODZENIA od gniazdka. URZĄDZENIA, ≥NIE NALEŻY GO WYSTAWIAĆ NA DZIAŁANIE DESZCZU I WILGOCI, A Oznaczenie pro

Summary of the content on the page No. 3

VQT0T85POL.book 61 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 POLSKI ≥Kamera wykorzystuje technologie chronione prawami autorskimi i jest objęta patentami oraz Informacja dla użytkowników o prawami własności intelektualnej w Japonii i pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i Stanach Zjednoczonych. Korzystanie z elektronicznych (dotyczy gospodarstw powyższych technologii wymaga zgody firmy domowych) Macrovision Company. Demontaż oraz Przedstawiony symbol modyfikacja kamery są zabronione. umieszczony

Summary of the content on the page No. 4

VQT0T85POL.book 62 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa.............. 60 Tryb odtwarzania Odtwarzanie z taśmy ......................................... 93 Wprowadzenie Odtwarzanie w zwolnionym tempie/ poklatkowe...................................................... 94 Akcesoria ........................................................... 63 Funkcja przeszukiwania ze zmienną Opcjonalne akcesoria ........................................ 63 prędkością......

Summary of the content on the page No. 5

VQT0T85POL.book 63 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Wprowadzenie 15) Futerał (VW-SJ05E) Wprowadzenie ≥Pewne akcesoria opcjonalne mogą być Akcesoria niedostępne w niektórych krajach. Poniżej przedstawiono akcesoria dostarczane Wykaz elementów i zasady ich wraz z urządzeniem. obsługi 1) ª Kamera VSK0651B K2GJ2DZ00018 K2CQ2CA00006 (4) (1) 2) 3) 4) CR2025 (5) N2QAEC000017 N2QAEC000021 VYF3031 (2) (3) 6) 5) (1) Kontrolka nagrywania -105- (2) Pasek uchwytu -66- VFC3506-1A K2KC4CB00018 (3) Mikr

Summary of the content on the page No. 6

VQT0T85POL.book 64 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Wprowadzenie (13) (14) W związku z ograniczeniami w zakresie (10) (15) technologii wytwarzania ekranów (16) ciekłokrystalicznych, na ekranie (11) (17) wyświetlacza LCD mogą występować (18) niewielkie jasne lub ciemne punkty. Nie jest (19) to jednak oznaką uszkodzenia i nie ma wpływu na rejestrowany obraz. (12) (22) (NV-GS180) (20) Otwierana część wyświetlacza LCD [OPEN] -66- S-VIDEO (NV-GS230) Otwierana część wyświetlacza LCD -66- (23) Pr

Summary of the content on the page No. 7

VQT0T85POL.book 65 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Wprowadzenie Aby zdjąć nasadkę z obiektywu, należy obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 1. Aby ją zamocować, należy wsunąć ją w szczelinę 2, a następnie obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. ≥Na nasadkę można założyć osłonę obiektywu MC lub filtr ND z zestawu filtrów (VW-LF37WE; wyposażenie opcjonalne). Nie należy zakładać na nią innych akcesoriów. (Z wyjątkiem przykrywki obiektywu) ≥Przed założeniem

Summary of the content on the page No. 8

VQT0T85POL.book 66 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Wprowadzenie ≥Należy sprawdzić, czy osłona gniazda karty jest Pasek uchwytu zamknięta. Długość paska należy dopasować do dłoni. ≥Obrócenie wyświetlacza LCD o 180o w kierunku 1 Dopasuj długość paska i położenie obiektywu (np. w celu sfilmowania samego ochraniacza. siebie) powoduje jednoczesne włączenie wyświetlacza i wizjera. Korzystanie z wizjera ª Wysuwanie wizjera 2 1 Wysuń wizjer. Złap za wystający uchwyt i pociągnij. 1 3 1 Poluzuj pasek

Summary of the content on the page No. 9

VQT0T85POL.book 67 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Wprowadzenie 1 Podłącz kabel sieciowy do zasilacza Zasilanie sieciowego i gniazda sieciowego. 2 Podłącz drugi koniec kabla do zasilacza ª Ładowanie akumulatora sieciowego. W chwili zakupu akumulator nie jest naładowany, 3 Podłącz kabel zasilania prądem stałym do w związku z czym należy go naładować przed urządzenia. rozpoczęciem korzystania z urządzenia. ≥Wtyczka kabla sieciowego po stronie ≥Czas ładowania akumulatora (-68-) zasilacza nie w

Summary of the content on the page No. 10

VQT0T85POL.book 68 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Wprowadzenie obróceniu ekranu w stronę obiektywu Czas ładowania i czas nagrywania (podczas nagrywania samego siebie), a także Czasy podane w poniższej tabeli dotyczą pracy korzystania z funkcji zdjęć nocnych 0 lux w temperaturze 25 oC, przy wilgotności (0 lux Night View) itp. wynoszącej 60%, i mają wyłącznie charakter ≥korzystania z kamery z podświetlonym orientacyjny. Ładowanie może trwać dłużej, jeśli wyświetlaczem LCD (po naciśnięciu

Summary of the content on the page No. 11

VQT0T85POL.book 69 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Wprowadzenie ≥Jeśli na obiektywie bądź korpusie kamery Wkładanie/wyjmowanie karty skrapla się para wodna, nawet jeśli nie zostanie Przed włożeniem lub wyjęciem karty należy wyświetlone ostrzeżenie o skraplaniu, może koniecznie wyłączyć zasilanie [OFF]. także dojść do skraplania się pary na głowicach ≥Włożenie lub wyjęcie karty przy włączonym bądź taśmie umieszczonej w kasecie. W zasilaniu może spowodować uszkodzenie związku z tym nie nale

Summary of the content on the page No. 12

VQT0T85POL.book 70 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Wprowadzenie ª Kontrolka dostępu do karty Włączanie kamery Jeśli w chwili włączania kamery na obiektywie znajduje się przykrywka, automatyczna korekcja balansu bieli może nie działać prawidłowo. W związku z tym kamerę należy włączać po zdjęciu przykrywki obiektywu. ª Włączanie zasilania ≥Kontrolka dostępu świeci w czasie, gdy kamera 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1, a korzysta z karty (podczas odczytu, zapisu, następnie ustaw wyłącznik

Summary of the content on the page No. 13

PC VQT0T85POL.book 71 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Wprowadzenie Wybór trybu pracy Korzystanie z joysticka Pokrętło wyboru trybu pracy służy do ustawiania ª Podstawowe funkcje joysticka żądanej funkcji kamery. Wykonywanie operacji na ekranie menu i 1 Obróć pokrętło wyboru trybu. wybór odtwarzanych plików na ekranie z ≥Aby wybrać żądany tryb pracy, należy ustawić wieloma obrazami jego symbol obok znacznika 1. Poruszając joystickiem w górę, w dół, w lewo lub w prawo, wybiera się elementy i p

Summary of the content on the page No. 14

VQT0T85POL.book 72 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Wprowadzenie 2) Tryb nagrywania na taśmie 5) Tryb nagrywania na karcie (przełącznik [AUTO/MANUAL/FOCUS] w (przełącznik [AUTO/MANUAL/FOCUS] w pozycji [MANUAL]) pozycji [MANUAL]) OFF OFF 4 Balans bieli -90- 4 Balans bieli -90- Szybkość migawki Szybkość migawki Wartość przesłony lub Wartość przesłony lub wzmocnienia wzmocnienia 1 Wybór/regulacja -90- 1 Wybór/regulacja -90- 2 Wybór/regulacja -90- 2 Wybór/regulacja -90- 6) Tryb wyświetlani

Summary of the content on the page No. 15

VQT0T85POL.book 73 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Wprowadzenie 6 Poruszając joystickiem w górę lub w dół, Korzystanie z ekranu menu wybierz element, który ma zostać Informacje o poszczególnych menu znajdują się ustawiony. na stronie -103-. 1 Naciśnij przycisk [MENU]. MENU ≥Zostanie wyświetlone menu właściwe dla 7 Naciśnij środkową część joysticka, aby trybu wybranego za pomocą pokrętła wyboru potwierdzić ustawienie. trybu pracy. ≥Podczas wyświetlania menu nie należy korzystać z pokrętła w

Summary of the content on the page No. 16

VQT0T85POL.book 74 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Wprowadzenie 3 Naciśnij przycisk [MENU], aby zamknąć Regulacja wyświetlacza LCD i ekran menu. wizjera ª Regulacja jasności i nasycenia kolorów 1 Wybierz opcję [USTAWIENIA] >> [USTAW LCD] lub [USTAW EVF] >> [TAK]. Ustawianie daty i godziny Jeśli na ekranie jest wyświetlana błędna data i godzina, można ją skorygować. ≥Wybierz tryb nagrywania na taśmie lub na karcie. 1 Wybierz opcję [PODSTAWOWE] >> [UST. ZEG.] >> [TAK]. 2 Poruszając joysticki

Summary of the content on the page No. 17

VQT0T85POL.book 75 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Wprowadzenie ª Zwiększanie jasności całego Korzystanie z pilota wyświetlacza LCD 1 Naciśnij przycisk [POWER LCD]. ª Pilot zdalnego sterowania Za pomocą pilota dostarczonego wraz z kamerą można sterować prawie wszystkimi jej funkcjami. POWER LCD (1) (3) (2) (4) ≥Zaświeci kontrolka [POWER LCD]. ≥Naciśnięcie przycisku [POWER LCD] powoduje mniej więcej dwukrotne zwiększenie jasności całego wyświetlacza LCD. ≥Ponowne naciśnięcie przycisku powoduj

Summary of the content on the page No. 18

VQT0T85POL.book 76 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Wprowadzenie ª Wkładanie baterii pastylkowej Przed rozpoczęciem korzystania z pilota należy (10) (14) włożyć do niego załączoną baterię pastylkową. 1 Naciskając i przytrzymując blokadę 1, wysuń uchwyt baterii. (15) (16) (11) (12) (13) 1 (17) 2 Włóż baterię pastylkową znakiem (i) do góry i wsuń uchwyt baterii na miejsce. (10) Przycisk migawki [PHOTO SHOT] ¢ (11) Przycisk przewijania/przewijania z podglądem do tyłu [6] (12) Przycisk pauzy [;]

Summary of the content on the page No. 19

VQT0T85POL.book 77 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Wprowadzenie ª Zasięg działania pilota ª Uwagi dotyczące baterii pastylkowej ≥W przypadku całkowitego rozładowania baterii należy wymienić ją na nową (typ CR2025). Czas pracy baterii wynosi około 1 roku, ale jej faktyczna żywotność zależy od intensywności użytkowania. ≥Baterie pastylkowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. ≥W przypadku niezgodności trybu zdalnego ≥Maksymalna odległość między pilotem a sterowania kamery i

Summary of the content on the page No. 20

VQT0T85POL.book 78 ページ 2006年12月21日 木曜日 午前10時21分 Tryb nagrywania ª Uwagi dotyczące trybu Tryb nagrywania automatycznego Sprawdzenie przed rozpoczęciem ≥Po ustawieniu przełącznika [AUTO/MANUAL/ nagrywania FOCUS] w pozycji [AUTO] korekcja barw (balans bieli) i ostrość będą regulowane Przed rozpoczęciem ważnych nagrań, np. automatycznie. ślubów, należy sprawdzić, czy nagrywanie obrazu ≥Automatyczny balans bieli: -120- i dźwięku działa prawidłowo oraz czy użytkownik ≥Automatyczne ustawianie


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Panasonic AJ- P Digital Camera 14
2 Panasonic AJ-D215P Digital Camera 33
3 Panasonic AJ-D900WP Digital Camera 38
4 Panasonic AJ-D900WAP Digital Camera 39
5 Panasonic AJ-D610WA Digital Camera 11