Brother BRUKSANVISNING MFC-210C user manual

User manual for the device Brother BRUKSANVISNING MFC-210C

Device: Brother BRUKSANVISNING MFC-210C
Size: 2,74 MB
Date of adding : 2013-07-12 12:44:23
Number of pages: 183
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Brother BRUKSANVISNING MFC-210C. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Brother BRUKSANVISNING MFC-210C.

For your convenience

If looking through the Brother BRUKSANVISNING MFC-210C user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualBrother BRUKSANVISNING MFC-210C on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Brother BRUKSANVISNING MFC-210C to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Brother BRUKSANVISNING MFC-210C user manual
Advertisement
« Page 1 of 183 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Brother BRUKSANVISNING MFC-210C but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Brother BRUKSANVISNING MFC-210C. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

BRUKSANVISNING
MFC-210C
MFC-410CN

Summary of the content on the page No. 2

Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-210C och MFC-410CN (Markera ditt modellnummer) Serienummer:* Inköpsdatum: Plats för inköp: * Serienumret finns på baksidan av enheten. Behålla Bruksanvisningen och inköpskvittot för den händelse att produkten skulle bli stulen, råka ut för brand eller om du behöver göra garantiservice. Registrera produkten online på http://www.brother.com/registration Genom registreringen ho

Summary of the content on the page No. 3

DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK I EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET OCH ÄR FÖRSEDD MED LÄMPLIG ANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother garanterar inte att den här produkten kan användas i länder där den inte finns till försäljning. Ingen garanti lämnas med avseende användning av produkten i det allmänna telenätet i länder där produkten inte är godkänd. Sammanställningar och publikation Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd.

Summary of the content on the page No. 4

ii

Summary of the content on the page No. 5

EU-försäkran om överensstämmelse med R&TTE-direktivet Tillverkare Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Fabriksanläggning Brother Industries (Shen Zhen) Ltd G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Kina Förklarar härmed att: Produktbeskrivning: : Faxmaskin Typ: : Grupp 3 Modellnamn: : MFC-210C, MFC-410CN överensstämmer med bestämmelserna i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) och uppfyller villk

Summary of the content on the page No. 6

Säkerhetsföreskrifter Säkert bruk av din MFC Läs instruktionerna vid framtida behov och innan du försöker genomföra något underhåll. VARNING MFC innehåller Vidrör inte kontakten med våta högspänningselektroder. händer. Du riskerar då att få en Innan du gör ren MFC måste elchock. du ta bort telefonsladden ur kontakten och elkontakten ur vägguttaget. Placera inte händerna på Vidrör inte det skuggade kanten på MFC när området i bilden nedan skannerlocket är öppet eftersom du kan skada dig. e

Summary of the content on the page No. 7

VARNING ■ Var försiktig när du installerar eller modifierar telefonlinjer. Vidrör inte telefonsladdar eller kontakter som inte är isolerade förrän maskinen är bortkopplad från nätet. Anslut aldrig utrustning till en telefonlinje under åskväder. Installera aldrig ett telefonuttag i ett vått utrymme. ■ Den här produkten måste installeras nära ett lättåtkomligt eluttag. I nödfall bryter du strömmen till maskinen genom att dra ut kontakten ur vägguttaget. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När du

Summary of the content on the page No. 8

Så här väljer du en lämplig plats Placera MFC på en plan och stabil yta som inte vibrerar eller som lätt kan utsättas för olika typer av stötar, till exempel ett skrivbord. Placera MFC nära ett telefonuttag och ett vanligt jordat vägguttag. Välj en plats där temperaturen ligger på mellan 10° och 35°C. Var försiktig ■ Placera MFC på en undanskymd plats. ■ Placera inte MFC på en matta. ■ Placera inte maskinen nära värmeelement, luftkonditioneringsutrustning, vatten, kemikalier eller kylskåp.

Summary of the content on the page No. 9

Snabbguide 4 Tryck på Mono Start eller Sända svartvita fax Colour Start. Automatisk överföring MFC börjar skanna av den Skicka Fax första sidan. 1 Tryck på (Fax) om Nästa sida? den gröna lampan inte lyser. 1.Ja 2.Nej(Ring) 2 Ladda ditt dokument. 3 Ange faxnumret med hjälp 5 Tryck på 1. av de kombinerade siffer- 6 Placera nästa dokument på och bokstavsknapparna, ett kopieringsglaset. kortnummer eller Tryck på Menu/Set. sökfunktionen. MFC börjar att skanna 4 Tryck på Mono Start. dokumente

Summary of the content on the page No. 10

▲ Uppringning Kopiering Uppringning med kortnummer 1 Tryck på (Copy) för att tända den gröna lampan. 1 Om den inte lyser grönt trycker du på (Fax). 2 Ladda ditt dokument. 2 Ladda ditt dokument. 3 Tryck på Mono Start eller Colour Start. 3 Tryck på Search/Speed Dial, tryck sedan på # och ange därefter det tvåsiffriga kortnumret. 4 Tryck på Mono Start eller Colour Start. Använda sökfunktionen 1 Tryck på (Fax) om den gröna lampan inte lyser. 2 Ladda ditt dokument. 3 Tryck på Search/Speed

Summary of the content on the page No. 11

Innehållsförteckning 1 Inledning ...............................................................................1-1 Använda den här bruksanvisningen .................................1-1 Så här hittar du information ........................................1-1 Symboler i den här bruksanvisningen ........................ 1-1 Genomgång av kontrollpanelen........................................1-2 Ställa MFC i energisparläge ....................................... 1-4 Energisparfunktion..............

Summary of the content on the page No. 12

3 Inställning för sändning ......................................................3-1 Öppna faxläget .................................................................3-1 Så här ringer du................................................................3-1 Manuell uppringning ...................................................3-1 Uppringning med kortnummer ....................................3-2 Sök .............................................................................3-2 Återuppringning med

Summary of the content on the page No. 13

Inställning av signaltid för Fax/Tel (enbart Fax/Tel-läget)............................................. 4-3 Faxavkänning .............................................................4-4 Skriva ut en förminskad kopia av ett inkommande fax (Automatisk förminskning)...................................... 4-5 Skriva ut fax från minnet (endast MFC-410CN) .........4-5 Mottagning till minne (gäller inte färgfax).................... 4-6 Polling (endast MFC-410CN) .....................................

Summary of the content on the page No. 14

8 Kopiering ..............................................................................8-1 Använda MFC kopieringsfunktion.....................................8-1 Aktivering av kopieringsläget......................................8-1 Kopiering av en sida ...................................................8-2 Göra flera kopior.........................................................8-2 Avbryta kopieringen....................................................8-2 Använda Copy Options-knappen (tillf

Summary of the content on the page No. 15

10 Viktig information .............................................................. 10-1 Att tänka på för din säkerhet..................................... 10-1 LAN-anslutning (endast MFC-410CN)...................... 10-1 Meddelande om överensstämmelse med direktiv från ® International ENERGY STAR ................................... 10-1 Säkerhetsföreskrifter ................................................ 10-2 Varumärken.............................................................. 10-4 11 F

Summary of the content on the page No. 16

B Bilaga B ................................................................................ B-1 Skärmprogrammering (LCD) ........................................... B-1 Funktionvalstabell...................................................... B-1 Minneslagring ............................................................ B-1 Programmeringsknappar ................................................. B-2 Inmatning av text ..................................................... B-12 Mellanslag ...........

Summary of the content on the page No. 17

Inledning 1 Använda den här bruksanvisningen Tack för att köpt Brother Multi-Function Center (MFC). Din MFC är enkel att använda. Textmeddelanden på LCD-skärmen talar om hur du programmerar de olika funktionerna. Du får bäst nytta av din MFC om du läser igenom denna bruksanvisning. Så här hittar du information Samtliga huvudrubriker och underrubriker finns i innehållsförteckningen. Du hittar information om en specifik funktion med hjälp av registret längst bak i den här bruksanvisningen. Sy

Summary of the content on the page No. 18

Genomgång av kontrollpanelen 13 12 1 2 3 4 5 Redial/Pause Lägesknappar: 1 5 Med den här knappen slår du PhotoCapture automatiskt om det senast slagna Med den här knappen öppnar du numret. Du kan även lägga in en ™ PhotoCapture Center -läget. paus i snabbnummer. Tel/R 2 Copy Använd den här knappen när du vill Aktiverar kopieringsläget. prata i den externa telefonluren vid Fax F/T-signal. Använd även den här knappen för Aktiverar faxläget. att överföra ett samtal till en Scan anknytning

Summary of the content on the page No. 19

11 10 6 7 8 9 ▲ Search/Speed Dial 9 Colour Start Med den här knappen söker du Med den här knappen startar du nummer i maskinens minne. Du kan faxsändning eller färgkopiering. även slå nummer från minnet Du kan också starta skanningen genom att trycka på # och välja ett (i färg eller svartvitt beroende på tvåsiffrigt nummer. datorns skannerinställningar). < Stop/Exit Tryck för att gå till föregående Avbryter en operation eller lämnar meny. menyn. ▲ eller ▼ Programmeringsknappar: A

Summary of the content on the page No. 20

Ställa MFC i energisparläge När MFC inte används, kan du ställa den i energisparläge genom att trycka på energisparknappen. I energisparläget tar MFC emot telefonsamtal som vanligt. Mer information om faxmottagning i energisparläge finns i tabellen på sidan 1-5. Fördröjda fax som ställts in kommer att sändas (endast MFC-410CN). Du kan ta emot faxmeddelanden med hjälp av fjärrfunktionen om du inte befinner vid MFC (endast MFC-410CN). Om du vill använda någon annan funktion måste du starta


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Brother 8710DW All in One Printer 18
2 Brother All in One Printer BE-1206B-BC All in One Printer 20
3 Brother All in One Printer 340 All in One Printer 12
4 Brother ADVANCED MFC-7460DN All in One Printer 33
5 Brother ADVANCED MFC-7360 All in One Printer 30