Logitech Harmony 600 user manual

User manual for the device Logitech Harmony 600

Device: Logitech Harmony 600
Category: Garage Door Opener
Manufacturer: Logitech
Size: 1.81 MB
Added : 3/7/2013
Number of pages: 26
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Logitech Harmony 600. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Logitech Harmony 600.

For your convenience

If looking through the Logitech Harmony 600 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manual Logitech Harmony 600 on full screen, use the button Fullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Logitech Harmony 600 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Logitech Harmony 600 User manual - Online PDF

Explore the detailed user manual for Logitech remarkable creation, Model Harmony 600. Gain valuable insights and instructions to maximize your device's capabilities and optimize your user experience. Uncover the full potential of your Logitech Harmony 600 device through this comprehensive user manual, offering step-by-step guidance and expert tips for effortless operation and enjoyment.

Advertisement
« Page 1 of 26 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Logitech Harmony 600 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Logitech Harmony 600. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

Bruksanvisning
User
Manual
®
Logitech
®
Harmony
600 Remote
Version 1.0
Version 1.0

Summary of the content on the page No. 2

© 2010 Logitech, Inc. Med ensamrätt. Logitechs varumärken är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Logitech i USA och övriga länder. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.

Summary of the content on the page No. 3

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING Innehåll Inledning ..............................................................................................................................1 Bekanta dig med Harmony 600 .........................................................................................1 Så fungerarHarmony 600 ..............................................................................................1 Enheter, ingångar och aktiviteter. ..........................................

Summary of the content on the page No. 4

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING Ändra inställningar .............................................................................................................13 Lägga till och ändra aktiviteter ...................................................................................13 Lägga till och byta ut enheter ......................................................................................13 Lägga till en mellanenhet i en aktivitet ...................................................

Summary of the content on the page No. 5

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING Inledning Logitechs Harmony 600-fjärrkontroll gör det enkelt för dig att styra underhållningssystemet hemma. Fjärrkontrollens aktivitetsknappar gör att du till exempel kan byta från att titta på tv till att lyssna på musik med en enda knapptryckning. Den webbaserade konfigurationsguiden leder dig stegvis igenom inställningarna av Harmony 600. Sedan är det bara att luta dig tillbaka och njuta! Den här bruksanvisningen innehåller värdefull information för

Summary of the content on the page No. 6

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING Knapparna på Harmony 600 Använd av/på-knappen för att stänga av alla apparater som är Knapparnas funktioner på kopplade till den aktuella aktiviteten. Harmony 600 kan variera Tryck på en aktivitetsknapp om du vill starta motsvarande aktivitet. beroende på aktuell Tryck på Fler aktiviteter om du vill se en lista över alla aktiviteter på aktivitet eller enhet. fjärrkontrollens skärm. Se avsnittet Ändra Knappen Help används för att starta hjälpen. Se

Summary of the content on the page No. 7

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING Harmony 600-skärmen Aktiviteter När du trycker på en aktivitetsknapp (t.ex. titta på tv-knappen, titta på film-knappen eller lyssna på musik-knappen) påbörjas den aktiviteten, och möjliga kommandon visas på fjärrkontrollskärmen. De kommandon som visas på skärmen gäller alla apparater som du använder för aktiviteten. Om du exempelvis tittar på dvd visas funktioner och kommandon för dvd:n, tv:n och för andra apparater som är kopplade till aktiviteten Titt

Summary of the content on the page No. 8

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING Börja använda Harmony 600 Välja aktivitet När du vill påbörja en aktivitet trycker du på motsvarande aktivitetsknapp. Du kan också trycka på knappen för fler aktiviteter och välja någon av de aktiviteter som visas på fjärrkontrollens skärm. Om du vill växla till någon annan aktivitet trycker du antingen på motsvarande aktivitetsknapp eller på knappen för fler aktiviteter och väljer en ny aktivitet. Harmony 600 slår på de apparater som behövs, stänger av

Summary of the content on the page No. 9

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING Använda favoritkanaler Du kan ställa in dina favoritkanaler på tv:n, eller på kabel- eller satellitmottagaren. Se avsnittet Ställa in favoritkanaler på sidan 16 för mer information. Så här väljer du en favoritkanal: 1. Tryck på titta på tv-knappen. 2. Välj alternativet Favoriter på skärmen. Din favoritkanal visas på skärmen. 3. Om du har mer än fyra favoritkanaler visas de över flera sidor. Tryck på pilknapparna under skärmen för att bläddra mellan sidorna.

Summary of the content on the page No. 10

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING AnvändaHelp-knappen Eftersom olika hinder eller avstånd kan störa signalerna som skickas från Harmony 600 när en aktivitet startas (om någon exempelvis går förbi mellan Harmony 600 och tv:n när du trycker på Titta på tv, eller om du är för långt ifrån systemet när du startar en aktivitet) kan Harmony 600 avsynkroniseras. Du kan åtgärda problemet med fjärrkontrollens hjälpfunktion. 1. Tryck på knappen Help. 2. Besvara frågorna och följ anvisningarna som visa

Summary of the content on the page No. 11

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING Konfigurera Harmony 600 för första gången Översikt Du kan ställa in Harmony 600 med den webbaserade konfigurationsprocessen My Harmony. Du får svara på frågor om ditt underhållningssystem och guidas igenom följande steg: 1. Skapa ett användarkonto: Konfigurationsguiden hjälper dig att skapa ett användarkonto för My Harmony. Du behöver eventuellt ladda ner och installera ett program – i sådana fall får du ett meddelande på skärmen om detta. 2. Ansluta fjärr

Summary of the content on the page No. 12

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING 1. Skapa ett användarkonto Öppna en webbläsare och gå till My Harmony på MyHarmony.com. När du besöker MyHarmony.com för första gången måste du skapa en användarkonto. Då sparas dina inställningar och du kan komma tillbaka för att göra ändringar vid ett senare tillfälle. Följ instruktionerna på My Harmony för att ställa in fjärrkontrollen och skapa ditt konto. Beroende på ditt system behöver du eventuellt ladda ner och installera ett program – i sådana fa

Summary of the content on the page No. 13

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING 4. Konfigurera aktiviteter När du har tagit fram uppgifterna om dina apparater kan du börja konfigurera aktiviteter. Aktiviteter är det du gör med underhållningssystemet, som titta på tv, lyssna på musik eller spela spel. När du väljer en aktivitet med Harmony-fjärrkontrollen byts ingångarna automatiskt – så en enda knapptryckning är allt som behövs. Om du till exempel trycker på titta på film- knappen sätts tv:n och dvd-spelaren på och tv:n ställs in på d

Summary of the content on the page No. 14

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING Fastställa ingångar När du skapar aktiviteter för Harmony 600 är det viktigt att fastställa vilka ingångar systemet ska använda för varje apparat. I det här avsnittet får du några förslag på hur du kan ta reda på vilka ingångar som används, om du inte redan vet det. Ingångar är anslutningspunkterna som finns på baksidan av apparater. Ingångarna används för att koppla ihop olika apparater. Din dvd-spelare eller digitalbox är t.ex. anslutna till tv:n genom e

Summary of the content on the page No. 15

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING Enhetsförteckning När du ställer in fjärrkontrollen måste du ange information om de olika apparaterna du använder i ditt underhållningssystem. Fyll i den här enhetsförteckningen och använd den som vägledning. Lista de apparater som du vill styra med fjärrkontrollen. Enhet Tillverkare Modellnummer Ingångar Från t.ex. tv Sony KDL-42V4100 HDMI 1 Kabel-tv-mottagare Tips och råd Så här hittar du modellnummer Tv På de flesta underhållningsapparater står modellnumr

Summary of the content on the page No. 16

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING Testa fjärrkontrollen Efter varje uppdatering av Harmony 600 bör du testa den för att försäkra dig om att den fungerar på önskat sätt. I det här avsnittet finns allt du behöver veta om hur du testar din fjärrkontroll. Här finns också förslag på sådant du bör kontrollera när du testar inställningarna. Se avsnittet Felsökning av Harmony 600 på sidan 17 om du får problem när du testar fjärrkontrollen för förslag om hur du kan lösa problemet. Det är lätt att t

Summary of the content on the page No. 17

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING Ändra inställningar Om du har köpt en ny apparat, fått en ny favoritkanal eller vill ändra knapparnas funktioner kan du ändra inställningarna för Harmony 600. Gå i sådana fall till MyHarmony.com och logga in på ditt konto. Gör ditt val bland alternativen på skärmen och följ instruktionerna. Lägga till och ändra aktiviteter När du ändrar aktiviteter kan du lägga till och ta bort de apparater som används och ändra ingångar och styrningsalternativ. Så här l

Summary of the content on the page No. 18

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING Lägga till en mellanenhet i en aktivitet En mellanenhet är en apparat som du lägger in i systemet och som signalerna går igenom oförändrade. Om du till exempel använder en dvd- eller videoinspelare för att spela in program från en kabel- eller satellit-tv-mottagare kan du behöva lägga in dvd-inspelaren som mellanenhet. I de här exemplen används dvd-inspelaren och A/V-växeln som mellanenheter. 14

Summary of the content on the page No. 19

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING Ändra knappinställningarna för en enhet eller aktivitet Ibland vill du kanske ändra vad som händer med en viss apparat eller i en viss aktivitet när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen. Tv:n kanske har en bild-i-bild-funktion som du gärna vill kunna styra med fjärrkontrollen. På My Harmony kan du lätt och snabbt ändra hur du vill att knapparna ska fungera med en apparat eller en aktivitet Ändra knapparnas funktioner för en enhet eller aktivitet 1.

Summary of the content on the page No. 20

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING När du namnger ett kommando föreslår Logitech följande för att underlätta knapphanteringen: • Använd inte mellanslag eller specialtecken som /, & eller * i namnet. • Skriv varje nytt ord med stor bokstav (t.ex. NySkiva, Digitalt). • Inled kommandonamnet med huvudfunktionen (t.ex. VolymBakreUpp, VolymBakreNer). På sätt hamnar liknande kommandon bredvid varandra. • Inled kommandon som väljer ingångar (t.ex. på stereon) med prefixet Ingång. • Namnge inte ingån


Alternative user manuals
# User manual Category Download
1 Logitech Harmony 360 Remote 650 User manual Garage Door Opener 21
2 Logitech Remote Harmony 600 User manual Garage Door Opener 2
3 Sony Remote Commander RM-V111T User manual Garage Door Opener 50
4 Sony RM-B750 User manual Garage Door Opener 22
5 Sony RCP 920 User manual Garage Door Opener 5
6 Aspire Digital ASPIRE RF RFKGT User manual Garage Door Opener 0
7 Aiphone IS-SS-HID-I User manual Garage Door Opener 0
8 Allstar Products Group 6500 User manual Garage Door Opener 3
9 Allstar Products Group 8832 User manual Garage Door Opener 0
10 Allstar Products Group 9931 User manual Garage Door Opener 1
11 Allstar Products Group 8822 User manual Garage Door Opener 1
12 Allstar Products Group CHALLENGER AC9500 User manual Garage Door Opener 7
13 Allstar Products Group 9921 User manual Garage Door Opener 2
14 Allstar Products Group 6000 User manual Garage Door Opener 1
15 Allstar Products Group CHALLENGER AC9300 User manual Garage Door Opener 15