Samsung SyncMaster 765MB user manual

User manual for the device Samsung SyncMaster 765MB

Device: Samsung SyncMaster 765MB
Size: 1,85 MB
Date of adding : 2014-07-25 14:43:15
Number of pages: 50
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Samsung SyncMaster 765MB. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Samsung SyncMaster 765MB.

For your convenience

If looking through the Samsung SyncMaster 765MB user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualSamsung SyncMaster 765MB on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Samsung SyncMaster 765MB to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Samsung SyncMaster 765MB user manual
Advertisement
« Page 1 of 50 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Samsung SyncMaster 765MB but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Samsung SyncMaster 765MB. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1


SyncMaster 763MB/765MB

Summary of the content on the page No. 2

Põhiindeks > Index       Põhilehekülg On-Screen Display Ohutusjuhised Veaotsing Tähistused Kontroll-loend Toide Küsimused & vastused Installeerimine Diagnostika Puhastamine Muu Sissejuhatus Spetsifikatsioonid Lahti pakkimine Üldspetsifikatsioonid Esiosa Ajastuse eelseadistused Tagaosa PowerSaver Alaosa Häälestus Informatsioon Monitori ühendamine Teenindus Monitori draiveri installeerimine Terminoloogia Automaatne Normatiivmaterjalid Manuaalne Natural Color Installeerimine Volitused

Summary of the content on the page No. 3

Põhiindeks > Ohutusjuhised > Tähistused       Tähistused Toide Installeerimine Puhastamine Muu Selle sümboliga tähistatud juhiste ignoreerimine võib põhjustada vigastusi ja kahjustada seadet. Keelatud Tähtis! Tingimata alati lugeda ja loetust aru saada. Ärge demonteerige Ühendage pistik seinakontaktist lahti Ärge puudutage Maandus (elektrilöögi vältimiseks)

Summary of the content on the page No. 4

Põhiindeks > Ohutusjuhised > Toide       Kui arvutit ei kasutata pikema aja vältel, seadke see DPMS-rezhiimile. Kui kasutate ekraanisäästjat, aktiveerige see.   Kui monitor on mõõtmetelt väiksem või kui sama kujutis jääb ekraanile Tähistused pikemaks ajaks, võite te näha järelkujutist, mis tuleneb CDT'i Toide fluorestsents-aine kahjustumisest. Installeerimine Puhastamine Muu Ärge kasutage kahjustunud või lahtist pistikut. ? Elektrilöögi või tulekahju oht! Ärge ühendage pistikut seinakont

Summary of the content on the page No. 5

Põhiindeks > Ohutusjuhised > Installeerimine       Ärge katke kinni monitori korpuse ventilatsiooniavasid. ? Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada seadme rikke või tulekahju. Tähistused Toide Installeerimine Puhastamine Paigutage monitor madala niiskusesisalduse ja madala tolmu Muu kontsentratsiooniga ruumi. ? Sellega väldite elektrilööki või seadme süttimist. Ärge monitori teisaldamise käigus maha pillake. ? Sellega väldite seadme kahjustumist ja vigastuste teket. Asetage monitor ta

Summary of the content on the page No. 6

Põhiindeks > Ohutusjuhised > Puhastamine       Monitori korpuse või CDT'i pinna puhastamiseks kasutage kergelt niisutatud pehmet lappi. Ärge puhastage Flat-monitori veega. Kasutage vees lahustatud lahjat pesuvahendit.   Tähistused (Mõned pesuvahendid sisaldavad märkimisväärses koguses alkoholil Toide baseeruvaid lahusteid, mis võivad seadet kahjustada (värvi muutus) või Installeerimine monitori korpusesse mõrasid tekitada. Need ained võivad avaldada mõju Puhastamine ka peegeldumisvastasele

Summary of the content on the page No. 7

Põhiindeks > Ohutusjuhised > Muu       Ärge eemaldage katet või tagapaneeli (seade ei sisalda osi, mis vajaksid kasutajapoolset hooldamist). ? Sellega võite põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Tähistused ? Jätke hooldustööde sooritamine vastava kvalifikatsiooniga Toide teenindava personali ülesandeks. Installeerimine Puhastamine Muu Kui monitor ei tööta normaalselt - eriti juhtudel, mil võib tajuda ebaharilikke seadmest lähtuvaid hääli või lõhnu - ühendage kuvar viivitamatult lahti j

Summary of the content on the page No. 8

Hoidke monitor eemal mistahes magnetilistest esemetest. ? Need võivad põhjustada värvi muutumist või moonutada kujutist.

Summary of the content on the page No. 9

Põhiindeks > Sissejuhatus > Lahti pakkimine        Monitor ja selle alus  Toitekaabel Lahti pakkimine Esiosa  Alus Tagaosa Alaosa  Quick Setup Guide (Mõned mudelid tarnitakse monitori külge kinnitatud alusega). Palun veenduge selles, et monitori komplekti kuuluvad järgmised artiklid. Kui mistahes nimetused puuduvad,  Garantiikaart võtke ühendust edasimüüjaga.     (Pole saadaval kõikides keskustes)  Kasutusjuhend ja       draiveri installeerimise CD

Summary of the content on the page No. 10

SyncMaster 763MB Põhiindeks > Sissejuhatus > Esiosa       Lahti pakkimine Esiosa Tagaosa Alaosa 1. MagicBright-nupp Kasutage seda nuppu, et reguleerida ekraani heledust, rakendades uut MagicBright-funktsiooni, või nimetuse märgistamiseks. 2. Exit-nupp Kasutage seda nuppu, väljumaks aktiivsest menüüst või OSD-st. 3. Reguleerimisnupud Need nupud võimaldavad teil märkida menüüs olevaid artikleid ja neid täpselt reguleerida. 4. Menüünupp Kasutage seda nuppu OSD avamiseks ja märgistatud menüü

Summary of the content on the page No. 11

SyncMaster 765MB Põhiindeks > Sissejuhatus > Esiosa Lahti pakkimine Esiosa Tagaosa Alaosa 1. Highlight-nupp Highlight Zone tagab selge kujutise televiisorites, videokonverentsisüsteemide kasutamisel või fotodel, rõhutades teatud piirkonda ekraanil. 2. Exit/ Kasutage seda nuppu väljumiseks või MagicBright-menüü aktiveerimiseks. MagicBright-nupp 3. Reguleerimisnupud Need nupud võimaldavad teil märkida menüüs olevaid artikleid ja neid täpselt reguleerida. 4. Menüünupp Kasutage se

Summary of the content on the page No. 12

Põhiindeks > Sissejuhatus > Tagaosa       Lahti pakkimine Esiosa Tagaosa Alaosa (Monitori tagaosa konfiguratsioon võib erinevate toodete lõikes varieeruda.) 1. Toitesisend Ühendage monitori toitekaabel kuvari tagaosas olevasse toitesisendisse. 2. Signaalikaabel Ühendage signaalikaabel arvuti videopordi, videoadapteri, videokaardi või graafikakaardiga. Märkus: Edasine informatsioon kaabliühenduste kohta on toodud alajaotuses Monitori ühendamine.

Summary of the content on the page No. 13

Põhiindeks > Sissejuhatus > Alaosa       Lahti pakkimine Esiosa Tagaosa Alaosa 1. Signaalikaabel Ühendage signaalikaabel arvuti videopordi, videoadapteri, videokaardi või graafikakaardiga. 2. Toitesisend Ühendage monitori toitekaabel kuvari tagaosas olevasse toitesisendisse. 3. Kalle/Pöördalus Te võite aluse monitorist lahutada.

Summary of the content on the page No. 14

SyncMaster 763MB Põhiindeks > Häälestus > Monitori ühendamine       Monitori ühendamine Monitori draiveri installeerimine Installeerimine 1. Ühendage monitori toitekaabel kuvari tagaosas olevasse toitesisendisse. Ühendage monitori toitekaabli pistik lähedalolevasse seinakontakti. 2. Ühendage signaalikaabel arvuti videopordi, videoadapteri või graafikakaardiga. 3. Kui te kasutate Macintoshi arvutit, ühendage kaabel Macintoshi adapteriga ja seadke paika adapteri kontaktid (adapter ei kuulu k

Summary of the content on the page No. 15

SyncMaster 765MB Põhiindeks > Häälestus > Monitori ühendamine Monitori ühendamine Monitori draiveri installeerimine Installeerimine 1. Ühendage monitori toitekaabel kuvari tagaosas olevasse toitesisendisse. Ühendage monitori toitekaabli pistik lähedalolevasse seinakontakti. 2. Signaalikaablite ühendamine. 1) Arvutiga ühendamine. (Ühendage signaalikaabel arvuti videopordi, graafikaadapteri, videokaardi või graafikakaardiga.) 2) Ühendage USB kaabel Ühendage USB kaabel USB

Summary of the content on the page No. 16

Põhiindeks > Häälestus > Monitori draiveri installeerimine       Monitori Sisestage monitori komplekti kuuluv CD-ROM, kui monitori draiveri ühendamine operatsioonisüsteem vastava instruktsiooni ekraanile kuvab. Draiveri installeerimine Monitori draiveri erineb mõnevõrra operatsioonisüsteemiti. Järgige instruktsioone, lähtuvalt arvuti installeerimine operatsioonisüsteemist. Installeerimine Pange valmis tühi diskett ja laadige siintoodud Interneti veebilehelt alla draiveri programmi fail.

Summary of the content on the page No. 17

4. Klikkige "Install" -nupule aknas "Warning". 5. Kui te näete järgmist akent "Message", klikkige "Continue Anyway" -nupule. Seejärel klikkige "OK" -nupule. See monitori draiver on atesteerimist kinnitava MS'i logo all ning käesolev installeerimine ei kahjusta teie süsteemi. Atesteeritud draiver riputatakse üles Samsung Monitor'i koduleheküljele http://www.samsung-monitor.com/. 6. Monitori draiveri installeerimine on lõpetatud.

Summary of the content on the page No. 18

Põhiindeks > Häälestus > Monitori draiveri installeerimine         Windows XP  |  Windows 2000  |  Windows Me  |  Windows 98  |  Windows 95  |  Windows NT  |  Linux Monitori ühendamine Monitori draiveri Sisestage monitori komplekti kuuluv CD-ROM, kui monitori draiveri installeerimine operatsioonisüsteem vastava instruktsiooni ekraanile kuvab. Draiveri installeerimine Installeerimine erineb mõnevõrra operatsioonisüsteemiti. Järgige instruktsioone, lähtuvalt teie arvuti operatsioonisüsteemist

Summary of the content on the page No. 19

4. Klikkige "Properties" -nupule vahekaardil "Monitor" ja valige vahekaart "Driver".     5. Valige "Update Driver.." ja seejärel "Install from a list or.."; nüüd klikkige "Next" -nupule.     6. Valige esmalt "Don't search, I will..", siis "Next" ja seejärel "Have disk".     7. Klikkige "Browse" -nupule, seejärel valige A:(D:\Driver) ja loendist oma monitori mudel ning klikkige "Next" -nupule.     8. Kui te näete järgmist akent "Message", klikkige "Continue Anyway" -nupule. Seejärel klikki

Summary of the content on the page No. 20

See monitori draiver on atesteerimist kinnitava MS'i logo all ning käesolev installeerimine ei kahjusta teie süsteemi. Atesteeritud draiver riputatakse üles Samsung Monitor'i koduleheküljele http://www.samsung-monitor.com/. 9. Klikkige "Close" -nupule, seejärel "OK" -nupule.     10. Monitori draiveri installeerimine on lõpetatud. ® ® Operatsioonisüsteem Microsoft Windows 2000 Kui monitorile kuvatakse tekst "Digital Signature Not Found" ('Digitaalset allkirja ei leitud'), toimige järgnevalt


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Samsung 171P Computer Monitor 67
2 Samsung 172x Computer Monitor 49
3 Samsung 151X Computer Monitor 18
4 Samsung 152S Computer Monitor 37
5 Samsung 151P Computer Monitor 14