HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6540-50 series user manual

User manual for the device HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6540-50 series

Device: HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6540-50 series
Size: 3,21 MB
Date of adding : 2014-11-17 12:38:55
Number of pages: 210
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6540-50 series. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6540-50 series.

For your convenience

If looking through the HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6540-50 series user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualHP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6540-50 series on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6540-50 series to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6540-50 series user manual
Advertisement
« Page 1 of 210 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6540-50 series but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6540-50 series. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

Tiskárny HP Deskjet 6500 series
1 Tiskárny HP Deskjet 6500
series
Klepnutím na příslušné téma získáte další informace o dané problematice:
HP Deskjet 6520 series
HP Deskjet 6540-50 series
• Upozornění • Upozornění
• Speciální funkce • Speciální funkce
• Začínáme • Začínáme
• Připojení k tiskárně • Připojení k tiskárně
• Tisk fotografií • Tisk fotografií
• Tisk jiných dokumentů • Tisk jiných dokumentů
• Tipy pro tisk • Tipy pro tisk
• Software tiskárny • Software tiskárny
• Údržba • Údržba
• Ods

Summary of the content on the page No. 2

Tiskárny HP Deskjet 6500 series 2 Speciální funkce Vyberte model tiskárny: HP Deskjet 6540-50 series HP Deskjet 6520 series HP Deskjet 6540-50 series Blahopřejeme! Zakoupili jste tiskárnu HP Deskjet, která vám nabízí následující speciální funkce: • Přepínač kvality tisku: Slouží k nastavení kvality tisku na přední části tiskárny. • Režim záložního inkoustu: Režim záložního inkoustu umožňuje pokračovat v tisku s jednou tiskovou kazetou poté, co v druhé tiskové kazetě dojde inkoust. • Tlačítko Zr

Summary of the content on the page No. 3

Tiskárny HP Deskjet 6500 series • Zásobník na 250 listů obyčejného papíru: Můžete zakoupit zásobník na 250 listů obyčejného papíru a rozšířit tak možnosti tiskárny o další zpracování papíru. HP Deskjet 6520 series Blahopřejeme! Zakoupili jste tiskárnu HP Deskjet, která vám nabízí následující speciální funkce: • Režim záložního inkoustu: Režim záložního inkoustu umožňuje pokračovat v tisku s jednou tiskovou kazetou poté, co v druhé tiskové kazetě dojde inkoust. • Tlačítko Zrušit tisk: Jediným sti

Summary of the content on the page No. 4

Tiskárny HP Deskjet 6500 series 3 Začínáme (HP Deskjet 6540- 50 series) Přehled funkcí tiskárny naleznete na stránce Funkce tiskárny. Klepnutím na příslušné téma níže se můžete seznámit s popisem funkcí tiskárny: • Tlačítka a kontrolky • Kontrolky stavu tiskových kazet • Tlačítko Přepínač kvality tisku • Zásobníky papíru • Štěrbina pro obálky • Tiskové kazety • Režim záložního inkoustu • Automatické čidlo typu papíru • Přední port USB Popis volitelného příslušenství najdete v tématu Volitelné p

Summary of the content on the page No. 5

Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1. Tlačítka a kontrolky 2. Kontrolky stavu tiskových kazet 3. Tlačítko Přepínač kvality tisku 4. Zásobníky papíru 5. Štěrbina pro obálky 6. Přední port USB 1. Tiskové kazety 2. Automatické čidlo typu papíru (není zobrazeno) 3. Režim záložního inkoustu (není zobrazen) 5

Summary of the content on the page No. 6

Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1. Zadní port USB Volitelné příslušenství Jednotka pro automatický Zásobník na 250 listů obyčejného Příslušenství pro oboustranný tisk (volitelná) papíru (volitelný) automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír (volitelné) Poznámka: Dostupnost příslušenství se pro jednotlivé země/oblasti liší. 3.2 Tlačítka a kontrolky (HP Deskjet 6540-50 series) Tlačítka tiskárny slouží k zapnutí nebo vypnutí tiskárny, ke zrušení tiskové úlohy a k restartování tiskové

Summary of the content on the page No. 7

Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1. Tlačítko napájení s kontrolkou 2. Tlačítko Zrušit tisk 3. Tlačítko Pokračovat s kontrolkou Ovládací panel obsahuje také kontrolky stavu tiskových kazet a přepínač kvality tisku. Tlačítko napájení s kontrolkou Tlačítko napájení slouží k zapnutí a vypnutí tiskárny. Zapnutí tiskárny po stisknutí tohoto tlačítka může trvat několik sekund. Jestliže kontrolka napájení bliká, tiskárna pracuje. Upozornění: K zapínání a vypínání tiskárny vždy používejte tlačítko napájen

Summary of the content on the page No. 8

Tiskárny HP Deskjet 6500 series 3.3 Kontrolky stavu tiskových kazet (HP Deskjet 6540-50 series) Kontrolky stavu tiskových kazet znázorňují stav tiskových kazet. Stav kontrolek stavu tiskových kazet Stav tiskových kazet Svítí a nebliká Dochází inkoust. Bliká Je nutný servisní zákrok. Kontrolky stavu tiskových kazet se nacházejí ve střední části ovládacího panelu tiskárny. 1. Kontrolky stavu tiskových kazet 8

Summary of the content on the page No. 9

Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1. Levá kontrolka stavu znázorňuje stav tříbarevné tiskové kazety. 2. Pravá kontrolka stavu znázorňuje stav tiskové kazety, která je nainstalována v zásuvce na pravé straně kolébky tiskových kazet. Může se jednat o černou tiskovou kazetu, tiskovou kazetu pro fotografický tisk nebo šedou tiskovou kazetu pro fotografický tisk. 3.4 Tlačítko Přepínač kvality tisku (HP Deskjet 6540- 50 series) Tlačítkem Přepínač kvality tisku na přední straně tiskárny nastavte kvalitu

Summary of the content on the page No. 10

Tiskárny HP Deskjet 6500 series Poznámka: V závislosti na typu tisknutého dokumentu může být možnost Použít výchozí nastavení tiskárny na kartě Zkratky pro tisk nedostupná. 4. Klepněte na tlačítko OK. Používání tlačítka Přepínač kvality tisku Tlačítko Přepínač kvality tisku slouží k nastavení kvality tisku dokumentů. Po spuštění tisku dokumentu již nastavení kvality tisku nelze měnit. Při používání tlačítka Přepínač kvality tisku postupujte podle těchto pokynů: 1. Zkontrolujte, zda bylo tlačítko

Summary of the content on the page No. 11

Tiskárny HP Deskjet 6500 series Stav ikon Význam Ikona, která svítí, označuje nastavenou kvalitu tisku pro aktuální tiskovou úlohu. Jedna ikona svítí a druhá bliká. Ikona, která bliká, označuje nastavenou kvalitu tisku pro další tiskovou úlohu. V softwaru tiskárny byla nastavena kvalita tisku Jedna ikona bliká. Hrubý koncept nebo Maximální rozlišení. 3.5 Zásobníky papíru (HP Deskjet 6540-50 series) Tiskárna obsahuje dva zásobníky papíru: • Vstupní zásobník • Výstupní zásobník Vstupní zásobník V

Summary of the content on the page No. 12

Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1. Vodítko šířky papíru 2. Vodítko délky papíru Výstupní zásobník Vytisknuté stránky jsou odkládány do výstupního zásobníku. 1. Výstupní zásobník 2. Štěrbina pro obálky Chcete-li tisknout na jednotlivé obálky, použijte štěrbinu pro obálky. Před vložením papíru nebo jiného média zvedněte výstupní zásobník. 12

Summary of the content on the page No. 13

Tiskárny HP Deskjet 6500 series Abyste zabránili vypadnutí papíru z tiskárny, vytáhněte nástavec výstupního zásobníku a rozložte zarážku nástavce výstupního zásobníku. 1. Nástavec výstupního zásobníku 2. Zarážka nástavce výstupního zásobníku Zarážku nástavce výstupního zásobníku nerozkládejte, jestliže tisknete na papír formátu Legal. Po dokončení tiskové úlohy sklopte zarážku nástavce výstupního zásobníku a nástavec zasuňte do zásobníku. 3.6 Štěrbina pro obálky (HP Deskjet 6540-50 series) Štěr

Summary of the content on the page No. 14

Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1. Štěrbina pro obálky Pokyny pro použití štěrbiny pro obálky: 1. Obálku vložte stranou pro tisk směrem dolů a chlopní směrem doleva. 2. Obálku zasuňte co nejdále do tiskárny aniž byste ji ohnuli. 3. Vytiskněte obálku. 3.7 Tiskové kazety V tiskárně lze použít čtyři tiskové kazety. 1. Černá tisková kazeta 2. Tříbarevná tisková kazeta 3. Tisková kazeta pro fotografický tisk 4. Šedá tisková kazeta pro fotografický tisk Poznámka: Dostupnost tiskových kazet se pro jed

Summary of the content on the page No. 15

Tiskárny HP Deskjet 6500 series Kvalitní barevné fotografie Pro tisk fotografií nebo jiných speciálních dokumentů v jasných barvách vyjměte černou tiskovou kazetu a použijte tiskovou kazetu pro fotografický tisk v kombinaci s tříbarevnou tiskovou kazetou. Kvalitní černobílé fotografie Pro tisk kvalitních černobílých fotografií vyjměte černou tiskovou kazetu a použijte šedou tiskovou kazetu pro fotografický tisk v kombinaci s tříbarevnou tiskovou kazetou. Výměna tiskových kazet Při nákupu tiskový

Summary of the content on the page No. 16

Tiskárny HP Deskjet 6500 series 3.8 Režim záložního inkoustu V režimu záložního inkoustu tiskárna funguje za použití pouze jedné tiskové kazety. Režim záložního inkoustu se zapne po vyjmutí tiskové kazety z kolébky. Pokyny pro vyjmutí tiskové kazety naleznete na stránce Instalace tiskové kazety. Výstup při tisku v režimu záložního inkoustu Tisk v režimu záložního inkoustu zpomalí tiskárnu a ovlivní kvalitu vytištěných dokumentů. Nainstalovaná tisková kazeta Výsledek Černá tisková kazeta Barvy b

Summary of the content on the page No. 17

Tiskárny HP Deskjet 6500 series Poznámka: Při tisku s použitím zásobníku na 250 listů obyčejného papíru nebo příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír nelze automatické čidlo typu papíru používat. 17

Summary of the content on the page No. 18

Tiskárny HP Deskjet 6500 series 4 Začínáme (HP Deskjet 6520 series) Přehled funkcí tiskárny naleznete na stránce Funkce tiskárny. Klepnutím na příslušné téma níže se můžete seznámit s popisem funkcí tiskárny: • Tlačítka a kontrolky • Zásobníky papíru • Tiskové kazety • Režim záložního inkoustu • Automatické čidlo typu papíru Popis volitelného příslušenství najdete v tématu Volitelné příslušenství. 4.1 Funkce tiskárny (HP Deskjet 6520 series) Tiskárna Hewlett Packard obsahuje několik funkcí pro

Summary of the content on the page No. 19

Tiskárny HP Deskjet 6500 series 2. Zásobníky papíru 1. Tiskové kazety 2. Automatické čidlo typu papíru (není zobrazeno) 3. Režim záložního inkoustu (není zobrazen) 1. Port USB Volitelné příslušenství 19

Summary of the content on the page No. 20

Tiskárny HP Deskjet 6500 series Jednotka pro automatický Zásobník na 250 listů obyčejného Příslušenství pro oboustranný tisk (volitelná) papíru (volitelný) automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír (volitelné) Poznámka: Dostupnost příslušenství se pro jednotlivé země/oblasti liší. 4.2 Tlačítka a kontrolky (HP Deskjet 6520 series) Tlačítka tiskárny slouží k zapnutí nebo vypnutí tiskárny, ke zrušení tiskové úlohy a k restartování tiskové úlohy. Kontrolky tiskárny umožňují vizuální


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 HP (Hewlett-Packard) 4100 mfp All in One Printer 24
2 HP (Hewlett-Packard) 3535 All in One Printer 17
3 HP (Hewlett-Packard) 140 All in One Printer 38
4 HP (Hewlett-Packard) 410 All in One Printer 12
5 HP (Hewlett-Packard) 7110 All in One Printer 58