Instrukcja obsługi Logitech UE900

Instrukcja obsługi dla urządzenia Logitech UE900

Urządzenie: Logitech UE900
Kategoria: Sluchawki
Producent: Logitech
Rozmiar: 6.13 MB
Data dodania: 4/17/2014
Liczba stron: 72
Drukuj instrukcję

Pobierz

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Logitech UE900. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Logitech UE900.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Logitech UE900 bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

  • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Logitech UE900 na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
  • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Logitech UE900 na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.
Logitech UE900 Instrukcja obsługi - Online PDF

Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją obsługi urządzenia Logitech, model UE900. Uzyskaj cenne informacje i instrukcje, aby zmaksymalizować możliwości urządzenia i zoptymalizować wrażenia użytkownika. Odkryj pełny potencjał swojego urządzenia Logitech UE900 dzięki tej kompleksowej instrukcji obsługi, oferującej wskazówki krok po kroku i porady ekspertów dotyczące łatwej obsługi i przyjemności z użytkowania.

Advertisement
« Page 1 of 72 »
Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Logitech UE900 a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Logitech UE900. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Streszczenia treści
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Getting started with
Ultimate Ears™ 900
Noise-Isolating Earphones

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3

UE 900 English 4 Nederlands 40 Deutsch 10 Svenska 46 Français 16 Dansk 52 Italiano 22 Norsk

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4

UE 900 Package contents 1 1. UE 900 earphones with audio cable 2. Vi Cable with microphone and control 3. Soft silicone ear cushions, 5 additional pairs: XXS, XS, S, M, L 4. Comply™ Foam Tips, 2 3 pairs of ear cushions: S, M, L 5. ¼-inch (6.35 mm) adapter 6. Airline adapter (reduces in-flight volume spikes) 7. Protective hard case 8. Pouch 3 7 4 5 8 6 4  English

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5

UE 900 Features 1. Earphone 1 2. 3.5 mm connector 3. Pre-formed ear loop 4. Detachable cable 5. Volume up 2 6. Media/calling controls 8 • One click: Play/pause (audio source) Call answer/hang up (mobile phone) • Double click: Next track (audio source) • Triple click: 3 Previous track (audio source) 5 9 7. Volume down 4 6 8. Ear cushion retaining rib 7 9. Microphone English  5

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6

UE 900 Setup 1 3 XXS XS S M L Comply™ S M L Foam Tips Choose ear cushion size for comfortable fit and good sound. Go to www.logitech.com/support/ ue900 for more information about choosing ear cushions. 2 Connect earphones to a device with 3.5 mm headphone jack. For air travel, use Airline adapter to reduce volume spikes caused by in-flight announcements. For devices with a ¼-inch (6.35 mm) input jack, use the ¼-inch (6.35 mm) adapter. Attach ear cushions to earphones. Push cushion past

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7

UE 900 Changing cables 4 1. Hold earphone. Hold cable where it attaches to earphone. Wear the earphones 2. Gently pull cable from earphone. 1. Wrap cable around ear. 3. Attach new cable. Cable snaps into place. 2. Insert right earphone (marked “R”) in right ear Note: Make sure to connect the “R” (right) cable to and left earphone (marked “L”) in left ear. the “R” earphone and the “L” (left) cable to the “L” earphone. 3. When using the vi cable with microphone, gently pull cable tight to

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8

UE 900 Cleaning the earphones Troubleshooting • No sound or faint sound Fully insert cable connector into headphone jack on your device. Check cable attachment to earphone. Try increasing earphone volume, and check the volume in your media application. • Diminished sound quality or weak bass Check ear cushion seal. Try another Remove cushion and wipe with clean cloth. ear cushion size. Check for blockage where ear cushion connects to earphone. Remove Storing the earphones blockage wit

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9

UE 900 Mac® OS (Preferences) Additional help • Sound input: Internal microphone For online help, go to www.logitech.com/support/ • Sound output: Internal speakers ue900 For more information, go to www.logitech.com/ support/ue900. Also refer to your operating What do you think? system documentation. Please take a minute to tell us. • Detached ear cushion Make sure to press ear Thank you for purchasing our product. cushion past rib on earphone. www.logitech.com/ithink English  9

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10

UE 900 Inhalt 1 1. UE 900-In-Ear-Kopfhörer mit Audiokabel 2. Vi-Kabel mit Mikrofon und Bedienelement 3. Weiche Silikon-Ohrpassstücke, 5 Paar zusätzlich: XXS, XS, S, M, L 4. Comply™-Foam-Ohrpassstücke, 3 Paar Ohrpassstücke: S, M, L 2 5. 6,35-mm-Adapter 6. Adapter für den Einsatz im Flugzeug (reduziert Geräuschpegel) 7. Robustes Reise-Etui 8. Schutzbeutel 3 7 4 5 8 6 10  Deutsch

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11

UE 900 Funktionen 1. In-Ear-Kopfhörer 1 2. 3,5-mm-Stecker 3. Vorgeformte Ohrbügel 4. Abnehmbares Kabel 5. Lauter 2 6. Multimedia-/Anrufsteuerung 8 • Einmal drücken: Wiedergabe/Pause (Audioquelle) Annehmen/Beenden von Anrufen (Mobiltelefon) • Zweimal drücken: Nächster Titel (Audioquelle) 3 • Dreimal drücken: Vorheriger Titel (Audioquelle) 5 9 7. Leiser 4 6 8. Auswölbung am Ohrpassstück 7 9. Mikrofon Deutsch  11

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12

UE 900 Einrichtung 1 3 XXS XS S M L Comply™ S M L Foam Tips Wählen Sie eine Ohrpassstück-Größe für den besten Tragekomfort und optimale Klangqualität. Weitere Informationen zur Wahl von Ohrpassstücken finden Sie unter www.logitech. com/support/ue900. Schließen Sie die In-Ear-Kopfhörer an ein Gerät 2 mit einer 3,5-mm-Kopfhörer- buchse an. Verwenden Sie während Flügen den Adapter fürs Flugzeug, um den Geräuschpegel von Durchsagen zu reduzieren. Nutzen Sie bei Geräten mit einer 6,35-mm- E

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13

UE 900 Austauschen der Kabel 4 1. Halten Sie den In-Ear-Kopfhörer. Halten Sie das Tragen der In-Ear-Kopfhörer Kabel an der Verbindung zum In-Ear-Kopfhörer. 1. Legen Sie das Kabel um das Ohr. 2. Ziehen Sie das Kabel vorsichtig aus dem In-Ear- Kopfhörer. 2. Setzen Sie den mit „R“ gekennzeichneten In- Ear-Kopfhörer in das rechte Ohr und den mit 3. Befestigen Sie das neue Kabel. Das Kabel rastet „L“ gekennzeichneten in das linke. ein. 3. Wenn Sie das Vi-Kabel mit dem Mikrofon Hinweis: Stellen Sie

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14

UE 900 Reinigen der In-Ear-Kopfhörer Fehlerbehebung • Kein Ton oder verzerrter Ton  Stecken Sie das Anschlusskabel fest in die Kopfhörerbuchse des Geräts ein. Überprüfen Sie die Verbindung des Kabels mit dem In- Ear-Kopfhörer. Erhöhen Sie die Lautstärke der In-Ear- Kopfhörer und überprüfen Sie die Laut- stärke in Ihrer Multimedia-Anwendung. Ziehen Sie die Ohrpassstücke ab und wischen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab. • Verminderte Soundqualität oder schwache Bässe Überprüfen Sie den

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15

UE 900 Windows® (Systemsteuerung) Weitere Hilfe • Stimmenwiedergabe und -aufnahme: Die Online-Hilfe finden Sie unter Soundkarte des Computers www.logitech.com/support/ue900 • Soundwiedergabe: Lautsprecher des Computers Ihre Meinung ist gefragt. Mac® OS (Einstellungen) Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige Fragen • Toneingabe: Internes Mikrofon zu beantworten. • Tonausgabe: Interne Lautsprecher Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt Weitere Informationen erhalten Sie unte

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16

UE 900 Contenu 1 1. Ecouteurs UE 900 avec câble audio 2. Câble vi avec microphone et commandes 3. Oreillettes en silicone souple, 5 paires de tailles différentes: XXS, XS, S, M, L 4. Embouts en mousse Comply™, 3 paires d'embouts: S, M, L 2 5. Adaptateur 6,35 mm 6. Atténuateur acoustique (réduit les pics de volume pendant les vols en avion) 7. Etui de protection rigide 8. Etui souple 3 7 4 5 8 6 16  Français

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17

UE 900 Fonctionnalités 1. Ecouteur 1 2. Connecteur 3,5 mm 3. Tour d'oreille préformé 4. Câble détachable 5. Volume + 2 6. Commandes d'appel/multimédia 8 • Une pression: Lecture/pause (source audio) Prise d'appel/fin d'appel (téléphone portable) • Deux pressions: Piste suivante (source audio) 3 • Trois pressions: Piste précédente (source audio) 5 9 7. Volume - 4 6 8. Nervure de maintien de l'oreillette 7 9. Microphone Français  17

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18

UE 900 Installation 1 3 XXS XS S M L Comply™ S M L Foam Tips Choisissez votre taille d'embout pour un maintien confortable et un son optimal. Visitez la page www.logitech.com/support/ue900 pour plus d'informations sur le choix des oreillettes. 2 Connectez les écouteurs à un dispositif à l'aide d'une prise casque 3,5 mm. Pour les voyages en avion, utilisez l'atténuateur acoustique afin de réduire les pics de volume causés par les annonces de l'équipage. Pour les dispositifs munis d'une p

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19

UE 900 Changement des câbles 4 1. Tenez l'écouteur d'une main. De l'autre main, Port des écouteurs tenez le câble à l'intersection avec l'écouteur. 1. Faites passer le câble derrière votre oreille. 2. Détachez doucement le câble de l'écouteur. 2. Insérez l'écouteur droit marqué d'un R dans 3. Attachez le nouveau câble. Le câble se fixe à votre oreille droite et l'écouteur gauche marqué l'écouteur. d'un L dans votre oreille gauche. Remarque: assurez-vous de connecter le câble marqué 3. Lo

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20

UE 900 Nettoyage des écouteurs Dépannage • Aucun son ou son faible Insérez correc- tement le connecteur du câble dans la prise casque de votre dispositif. Vérifiez que le câble est bien attaché à l'écouteur. Essayez d'augmenter le volume de l'écouteur et vérifiez le volume de votre application multimédia. • Qualité sonore diminuée ou graves faibles Vérifiez que l'oreillette est bien Retirez l'oreillette et nettoyez-la à l'aide adaptée à la forme de votre oreille ou essayez d'un chiff


Podobne instrukcje
# Instrukcja obsługi Kategoria Pobierz
1 Logitech Stereo Headset H130 Instrukcja obsługi Sluchawki 9
2 Logitech Gaming Headset G930 Instrukcja obsługi Sluchawki 2586
3 Logitech Stereo Headset H110 Instrukcja obsługi Sluchawki 59
4 Logitech Mobile Bluetooth Instrukcja obsługi Sluchawki 17
5 Logitech Jabra BH970 Instrukcja obsługi Sluchawki 2
6 Logitech UE 4000 Instrukcja obsługi Sluchawki 13
7 Logitech UE3500 Instrukcja obsługi Sluchawki 6
8 Logitech UE9000 Instrukcja obsługi Sluchawki 13
9 Logitech Ultimate Ears 350vi Instrukcja obsługi Sluchawki 5
10 Logitech Ultimate Ears 200 Instrukcja obsługi Sluchawki 4
11 Logitech Ultimate Ears 6000 Instrukcja obsługi Sluchawki 11
12 Logitech Ultimate Ears 350 Instrukcja obsługi Sluchawki 6
13 Logitech ULTIMATE EARS 900 Instrukcja obsługi Sluchawki 3
14 Logitech Ultimate-Ears 500 Instrukcja obsługi Sluchawki 0
15 Logitech Ultimate Ears 985-000381 Instrukcja obsługi Sluchawki 3
16 Sony DR-BT10CX Instrukcja obsługi Sluchawki 46
17 Sony CPF-IP001 Instrukcja obsługi Sluchawki 3
18 Sony DR-260 Instrukcja obsługi Sluchawki 7
19 Sony Active StyleMDR-AS20J Instrukcja obsługi Sluchawki 3
20 Sony 4-169-775-12(1) Instrukcja obsługi Sluchawki 2