Instrukcja obsługi Apple 17-TUMS

Instrukcja obsługi dla urządzenia Apple 17-TUMS

Urządzenie: Apple 17-TUMS
Rozmiar: 3,17 MB
Data dodania: 2013-08-21 17:47:53
Liczba stron: 132
Drukuj instrukcję

Pobierz

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Apple 17-TUMS. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Apple 17-TUMS.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Apple 17-TUMS bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

  • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Apple 17-TUMS na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
  • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Apple 17-TUMS na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.
Instrukcja obsługi Apple 17-TUMS
Advertisement
« Page 1 of 132 »
Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Apple 17-TUMS a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Apple 17-TUMS. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Streszczenia treści
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1


S3622M9.book Page 1 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM
17-tums
MacBook Pro
Användar-
handbok
Anvisningar om installation,
utbyggnad och felsökning
för MacBook Pro

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

S3622M9.book Page 2 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM K Apple Computer, Inc. Ordmärket och logotyperna för Bluetooth ägs av ©2006 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken Den här handboken och de program som beskrivs i den av Apple Computer, Inc. sker under licens. är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till Namn på andra produkter och företag som omnämns litterära och konstnärliga verk, s.k. copyright, oc

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3

S3622M9.book Page 3 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM Innehåll 7 Kapitel 1: Komma igång 8 Installera MacBook Pro 16 MacBook Pros delar och reglage 18 Tangentbordsfunktioner 20 Ytterligare delar i MacBook Pro 22 Försätta MacBook Pro i vila eller stänga av den 24 Kalibrera batteriet 25 Mer information 26 Få svar via Mac Hjälp 27 Kapitel 2: Lär känna MacBook Pro 28 Justera bildskärmsinställningarna 30 Använda nätadaptern 32 Använda styrplattan 33 Använda tan

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4

S3622M9.book Page 4 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM 43 Om Mac OS X 44 Anpassa skrivbordet och göra andra inställningar 45 Använda program 46 När ett program inte svarar 46 Hålla programvaran uppdaterad 47 Ansluta till en skrivare 48 Spela upp en CD-skiva och ansluta hörlurar 49 Ansluta en kamera eller annan FireWire- eller USB-enhet 49 Överföra filer till eller från en annan dator 51 Kapitel 3: Använda MacBook Pro 52 Använda USB-enheter (Univ

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5

S3622M9.book Page 5 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM 81 Kapitel 4: Installera mer minne i MacBook Pro. 82 Installera mer minne 89 Kontrollera om datorn hittar det nya minnet 91 Kapitel 5: Felsökning 92 Problem som gör att du inte kan använda datorn 94 Andra problem 97 Installera om programvaran som följde med datorn 99 Använda Apple Hardware Test 100 Installera Xcode Tools 100 Hitta datorns serienummer 101 Bilaga A: Teknisk information 103 Bilaga B: Re

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6

S3622M9.book Page 6 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM 11 7 Mata in informationen 11 9 Felsöka anslutningen 123 Bilaga D: De tio vanligaste frågorna 129 Communications Regulation Information 6 Innehåll

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7

MENU S3622M9.book Page 7 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM 1 Komma igång 1 17-tums MacBook Pro innehåller följande delar: Apple Remote Stick- kontakt Apple MagSafe-nätadaptern (85 W) DVI-till-VGA-adapter Nätsladd Viktigt: Läs noga igenom installationsanvisningarna och informationen om säkerhet (se Bilaga B, ”Rengöring, förvaring och säkerhet” , på sidan 103) innan du ansluter datorn till elnätet. 7 ®

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8

S3622M9.book Page 8 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM Installera MacBook Pro MacBook Pro är utformad så att du enkelt kan installera den och snabbt komma igång med att använda den. På de följande sidorna beskrivs de olika stegen för att installera datorn, bland annat följande:  Ansluta Apple MagSafe-nätadaptern  Ansluta kablar  Slå på MacBook Pro  Ställa in ett användarkonto och göra andra inställningar med Inställningsassistent Steg 1: Anslut Apple MagSafe-nätadaptern O

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9

® S3622M9.book Page 9 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM Varning: Se till att stickkontakten är ordentligt ansluten till nätadaptern och att stiften på kontakten är oskadade innan du ansluter adaptern till eluttaget. Stick- Nätadapterns kontakt ¯ Nätanslutning kontakt Nätsladd Om du vill ha större räckvidd kan du byta ut elströmskontakten på nätadaptern mot en nätsladd. Dra först kontakten uppåt så att den lossnar från nätadaptern och anslut sedan nätsladden till adaptern. Sätt

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10

S3622M9.book Page 10 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM Obs! Om du vill använda en uppringd anslutning behöver du Apples externa USB-modem som du kan köpa på webbutiken Apple Store med adressen www.apple.com/se/store eller hos en auktoriserad Apple-återförsäljare. Anslut Apples USB-modem till en USB-port på datorn och anslut sedan en telefonkabel (medföljer ej) från modemet till ett telefonjack. Så här ansluter du till ett DSL- eller kabelmodem eller till ett Ethernetnätverk:

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11

® S3622M9.book Page 11 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM Steg 3: Slå på MacBook Pro 1 Du slår på datorn genom att kort trycka på strömbrytaren (®) (upp till en sekund). När du slår på datorn hörs en ljudsignal. Tryck inte på strömbrytaren efter startljudet eftersom datorn då kan stängas av igen. När du slår på datorn bör du se att statuslampan för viloläge börjar lysa (och fortsätter lysa). ® Strömbrytare Lampa för viloläge Det tar en stund för datorn att starta. När datorn star

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12

® S3622M9.book Page 12 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM 2 Använd datorns styrplatta till att markera och flytta objekt på skärmen, precis som du skulle göra med en mus på en stationär dator. Â Du flyttar pekaren genom att dra ett finger över styrplattan. Viktigt: Använd ett finger på styrplattan om du vill flytta pekaren. Standardinställningen är att du rullar när du drar två fingrar på styrplattan. Mer information finns i ”Använda styrplattan” på sidan 32. Â Om du vill mar

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13

S3622M9.book Page 13 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM Om datorn inte startar Inget händer när du trycker på strömbrytaren (®). Â Batteriet kan vara urladdat. Se till att nätadaptern är ordentligt ansluten till både datorn och eluttaget. Nätadaptern ska lysa när du ansluter den till datorn. Â Om datorn fortfarande inte startar, se ”Problem som gör att du inte kan använda datorn” på sidan 92. En skiv- eller mappsymbol med ett blinkande frågetecken visas på skärmen. Symbolen

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14

S3622M9.book Page 14 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM Om du ska överföra information ser du till att:  Din andra Mac har inbyggt FireWire och fungerar med FireWire-hårddiskläge  Mac OS X 10.1 eller senare är installerat på din andra Mac  Du har en 6-stifts till 6-stifts FireWire-kabel av standardtyp Inställningsassistent hjälper dig genom överföringsprocessen. Du behöver bara följa anvisningarna på skärmen. Informationen på din andra Mac påverkas inte när du överför inf

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15

S3622M9.book Page 15 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM Om du inte tänker behålla eller använda den andra datorn, är det bäst att avauktorisera den från att spela musik, videor eller ljudböcker som du har köpt från iTunes Music Store. När du avauktoriserar en dator förhindrar du att någon annan spelar upp musik, videor eller ljudböcker som du har köpt. Samtidigt frigör du en auktorisering som du kan använda på en annan dator (du kan bara använda fem auktoriserade datorer med ett

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16

S3622M9.book Page 16 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM MacBook Pros delar och reglage iSight-kamera Statuslampa för kameran Inbyggda stereo- högtalare Mikrofon IR-mottagare Lampa för viloläge Knapp Styrplattans Styrplatta Direktmatad ® Strömbrytare för skärmlåset knapp SuperDrive 16 Kapitel 1 Komma igång ®

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17

S3622M9.book Page 17 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM Inbyggd iSight-kamera och statuslampa för kameran Videokonferera med det medföljande programmet iChat AV. Kamerastatuslampan lyser när videokameran spelar in och visar video. Inbyggda stereohögtalare (2) Lyssna på musik, film, spel och andra multimediefiler. Mikrofon (inbyggd, sitter under vänstra högtalargallret) Spela in ljud direkt med denna mikrofon. Inbyggd IR-mottagare Styr datorn med fjärrkontrollen Apple Remote och den inbyggda

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18

® S3622M9.book Page 18 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM Tangentbordsfunktioner Funktions- tangent (fn) — Stäng av Num Växla bild- Mata ut i C ljud Lock skärmsläge skiva num esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 lock Ljusstyrka - Volym ø Tangentbordsbelysning Funktionstangenter 18 Kapitel 1 Komma igång

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19

S3622M9.book Page 19 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM Fn-tangent Tryck för att aktivera anpassade åtgärder som du tilldelat funktionstangenterna (F1 till F12). Om du vill veta hur du anpassar funktionstangenter väljer du Hjälp > Mac Hjälp och gör en sökning efter ”funktionstangenter”. Ljusstyrka Öka ( ) eller minska ( ) bildskärmens ljusstyrka. Tangent för ljudavstängning — Slå av ljudet från de inbyggda högtalarna och hörlursuttaget. Volym - Öka (-) eller minska (–) volymen på ljudet frå

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20

S3622M9.book Page 20 Wednesday, April 12, 2006 10:59 AM Ytterligare delar i MacBook Pro d USB 2.0- Hörlursuttag/optisk f portar (2) digital ljudutgång ¯ Nätanslutning Ljudingång/optisk ExpressCard/34- , digital ljudingång kortplats Fäste för H FireWire G Gigabit Ethernetport stöldskydd 400-port (10/100/1000 Base-T) USB 2.0- FireWire DVI- d H £ port 800-port port 20 Kapitel 1 Komma igång


Podobne instrukcje
# Instrukcja obsługi Kategoria Pobierz
1 Apple A1267 Laptop 203
2 Apple 165 Laptop 32
3 Apple Built To Order MacBook Pro Z0MK000EN Laptop 13
4 Apple 160 Laptop 14
5 Apple 13.3 ME116LL/A Laptop 35