Instrukcja obsługi Dell LATITUDE E4200

Instrukcja obsługi dla urządzenia Dell LATITUDE E4200

Urządzenie: Dell LATITUDE E4200
Rozmiar: 9,08 MB
Data dodania: 2014-04-16 17:51:44
Liczba stron: 124
Drukuj instrukcję

Pobierz

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Dell LATITUDE E4200. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Dell LATITUDE E4200.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Dell LATITUDE E4200 bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

 • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Dell LATITUDE E4200 na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
 • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Dell LATITUDE E4200 na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.
Instrukcja obsługi Dell LATITUDE E4200
Advertisement
« Page 1 of 124 »
Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Dell LATITUDE E4200 a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Dell LATITUDE E4200. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Streszczenia treści
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

fc.fm Page 1 Wednesday, August 6, 2008 10:03 AM
D e l l ™ Latitude™ E4200 | Media Base
Dell™ Latitude™ E4200 | Medijska osnova
Multimediální stanice | Dell™ Latitude™ E4200
Βάση µέσων | Dell™ Latitude™ E4200
Dell™ Latitude™ E4200 | Médiabázis
Dell™ Latitude™ E4200 | Stacja bazowa
Dell™ Latitude™ E4200 | Baza pentru suporturi optice
Стыковочная станция Dell™ Latitude™ E4200 | Media Base
Dell™ Latitude™ E4200 | Mediálna základňa
Dell™ Latitude™ E4200 | Medijska baza
Dell™ Latitude™ E4200 | Ort

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3

Dell™ Latitude™ E4200 Media Base Model PR15S www.dell.com | support.dell.com

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4

Notes, Notices, and Cautions NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer. NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the problem. CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death. ____________________ Information in this document is subject to change without notice. © 2008 Dell Inc. All rights reserved. Reproduction of these materials in any

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5

Media Base The media base provides media capacity to your Dell™ Latitude™ E4200. The media base attaches to the bottom of the computer. Top View 1 2 3 4 1 docking connector 2 release tabs (2) 3 release lever 4 attachment hooks Media Base 3

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6

Side View 1 1 media drive Back View 1 1USB ports (2) 4 Media Base

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7

Docking Your Computer to the Media Base 1 Before you initially dock your computer, the operating system must complete its setup process. To verify that the operating system setup is complete: a Ensure that the computer is not connected to the media base. b Turn on the computer. ® ® c Verify that the Microsoft Windows desktop appears. d Shut down the computer through the Windows Start menu. 2 Align the front of the computer with the front of the media base and lower the computer onto the medi

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8

3 Gently press the computer into the media base until it clicks into place. NOTE: Your computer should be turned off only when you dock your computer for the first time. 4 Turn on the computer. The operating system recognizes the media base. Undocking Your Computer From the Media Base 1 Before you undock your computer, save and close any open files, and exit any open programs. 2 Pull the release lever toward the front of the computer. 3 Lift the computer out of the media base. 6 Media Base

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9

Removing the Media Drive From the Media Base 1 Locate the screw in the middle of the media base on the same side as the docking connector, and remove the screw. 2 Slide the media drive out of the media base. 1 2 3 4 1 media drive 2 docking connector 3 screw 4 media base Media Base 7

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10

Replacing the Media Drive in the Media Base 1 Slide the media drive into the media base. 2 Replace the screw on the media base that holds the media drive in place. Connecting and Disconnecting External Drives To connect an external drive such as a CD, CD-RW, or DVD/CD-RW drive while the computer is off, connect the drive cable to the USB connector on the media base (see “Back View” on page 4). To disconnect an external drive while the computer is turned off, remove the drive cable from th

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11

Specifications Physical Height 12.5 mm (0.5 inch) Width 278.2 mm (10.95 inches) Depth 190.5 mm (7.5 inches) Weight 435.8 g (0.97 lb) Ports and Connectors USB two 4-pin USB-compliant connectors E-family docking 144-pin connector Finding Information NOTE: Some features may not be available for your media base or your computer or in certain countries. NOTE: Additional information may ship with your media base or your computer. Document/Media/Label Contents Service Tag/Express Service Code Use

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12

Document/Media/Label Contents Drivers and Utilities Media A diagnostic program for your computer The Drivers and Utilities media is a CD Drivers for your computer or DVD that may have shipped with your NOTE: Drivers and documentation updates computer. can be found at support.dell.com. Safety, Regulatory, Warranty, and Warranty information Support Documentation Terms and Conditions (U.S. only) This type of information may have Safety instructions shipped with your computer. For R

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13

book.book Page 11 Friday, August 1, 2008 12:53 PM Dell™ Latitude™ E4200 Medijska osnova Model PR15S www.dell.com | support.dell.com

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14

book.book Page 12 Friday, August 1, 2008 12:53 PM Napomene, obavijesti i oprezi NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način. OBAVIJEST: OBAVIJEST označava moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbjeći neki problem. OPREZ: OPREZ označava moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt. ____________________ Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne najave. © 2008 Dell Inc. Sva p

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15

book.book Page 13 Friday, August 1, 2008 12:53 PM Medijska osnova Medijska osnova pruža medijske mogućnosti vašem računalu Dell™ Latitude™ E4200. Medijska osnova priključuje se na podnožje računala. Pogled odozgora 1 2 3 4 1 priključak za spajanje 2 jezičci za otpuštanje (2) 3 poluga za otpuštanje 4 kuke za pričvršćivanje Medijska osnova 13

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16

book.book Page 14 Friday, August 1, 2008 12:53 PM Pogled sa strane 1 1 medijski pogon Pogled straga 1 1 USB priključci (2) 14 Medijska osnova

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17

book.book Page 15 Friday, August 1, 2008 12:53 PM Postavljanje računala na medijsku osnovu 1 Prije nego što prvi puta priključite svoje računalo, operacijski sustav mora dovršiti postupak postavljanja. Da biste provjerili je li postavljanje operacijskog sustava završeno: a Uvjerite se da računalo nije spojeno na medijsku osnovu. b Uključite računalo. ® ® c Provjerite prikazuje li se radna površina Microsoft Windows . d Isključite računalo pomoću izbornika Windows Start. 2 Poravnajte prednj

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18

book.book Page 16 Friday, August 1, 2008 12:53 PM 3 Lagano pritisnite računalo u medijsku osnovu dok ne sjedne na mjesto. NAPOMENA: Vaše računalo treba biti isključeno samo kada prvi puta postavljate računalo na medijsku osnovu. 4 Uključite računalo. Operacijski sustav prepoznaje medijsku osnovu. Isključivanje računala s medijske osnove 1 Prije isključivanja računala, spremite i zatvorite otvorene datoteke i izađite iz otvorenih programa. 2 Povucite polugu za otpušanje prema prednjem dijel

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19

book.book Page 17 Friday, August 1, 2008 12:53 PM Uklanjanje medijskog pogona iz medijske osnove 1 Pronađite vijak u sredini medijske osnove na istoj strani na kojoj se nalazi priključak za računalo i uklonite ga. 2 Povucite medijski pogon iz medijske osnove. 1 2 3 4 1 medijski pogon 2 priključak za spajanje 3 vijak 4 medijska osnova Medijska osnova 17

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20

book.book Page 18 Friday, August 1, 2008 12:53 PM Zamjena medijskog pogona u medijskoj osnovi 1 Izvucite medijski pogon iz medijske osnove. 2 Vratite vijak koji drži medijski pogon na mjestu na medijsku osnovu. Priključivanje i isključivanje vanjskih pogona Da biste priključili vanjski pogon kao što je CD, CD-RW ili DVD/CD-RW pogon dok je računalo isključeno, priključite kabel pogona na USB priključak na medijskoj osnovi (pogledajte „Pogled straga“ na stranici 14). Da biste isključili


Podobne instrukcje
# Instrukcja obsługi Kategoria Pobierz
1 Dell 1090 Laptop 171
2 Dell 1120 Laptop 28
3 Dell 1011 Laptop 32
4 Dell 1088 Laptop 10
5 Dell 1018 Laptop 14