Instrukcja obsługi Avid Technology Car Video System PT

Instrukcja obsługi dla urządzenia Avid Technology Car Video System PT

Urządzenie: Avid Technology Car Video System PT
Rozmiar: 4,21 MB
Data dodania: 2013-05-28 13:42:05
Liczba stron: 154
Drukuj instrukcję

Pobierz

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Avid Technology Car Video System PT. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Avid Technology Car Video System PT.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Avid Technology Car Video System PT bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

  • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Avid Technology Car Video System PT na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
  • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Avid Technology Car Video System PT na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.
Instrukcja obsługi Avid Technology Car Video System PT
Advertisement
« Page 1 of 154 »
Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Avid Technology Car Video System PT a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Avid Technology Car Video System PT. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Streszczenia treści
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Media Station|PT Guide
Version 2.7

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

Avid products or portions thereof are protected by one or more Legal Notices of the following This guide is copyrighted ©2007 by Digidesign, a division of United States Patents: Avid Technology, Inc. (hereafter “Digidesign”), with all rights reserved. Under copyright laws, this guide may not be 4,746,994; 4,970,663; 5,045,940; 5,267,351; 5,309,528; duplicated in whole or in part without the written consent of 5,355,450; 5,396,594; Digidesign. 5,440,348; 5,467,288; 5,513,375; 5,528,310; 5,

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3

contents Chapter 1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Video Output Options. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Supported Video Resolutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Support for Avid Interplay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4

Chapter 3. Basic Media Station|PT Workflows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Starting a New Project with Media Station|PT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Changing Video Output Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Capturing Audio and Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Re-Digitizing an Exi

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5

chapter 1 Introduction Avid Media Station|PT software is designed ex- Video Output Options clusively for audio-related post-production work either as a standalone application or in conjunc- Media Station|PT lets you output video using ei- tion with Pro Tools and Avid Mojo SDI, ther of the following configurations: Avid Mojo, or Digidesign AVoption|V10 (re- � Playback to an external video monitor (Avid ferred to here as Avid video peripherals). video peripheral required) � Full-screen playbac

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6

Full-Screen Playback via DVI Supported Video Resolutions Output to a Computer Monitor Media Station|PT supports the import, capture, With a supported video card installed, and playback of all video resolutions and frame Media Station|PT provides full-screen playback rates (including HD video) supported by Avid of SD or HD video through a DVI port to your Media Composer: primary or secondary computer monitor. � Avid DNxHD (10-bit and 8-bit 4:2:2) at 1080i When you play back video on a mo

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7

� DV25p 420: DV25 progressive scan at 4:2:0 Supported Frame Rates and Avid sampling (for PAL 25p and PAL 24p Project Types projects) Media Station|PT supports the import, capture, � All standard-definition Avid Multi-Cam and playback of video at the following rates: Resolution files � 23.976p NTSC � The following video resolutions created with �24p NTSC the Avid DV, JFIF or MXF video codecs: �30i NTSC � 1:1 (Uncompressed JFIF/MXF) �24p PAL �DV50 �25p PAL � DV25 4:1:1 �25i PAL � DV25 4:2:0

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8

Support for Avid Interplay Support for Avid Unity ISIS and MediaNetwork Storage Both Media Station|PT and Pro Tools support in- Systems tegration with Avid Interplay. Avid Unity ISIS and Unity MediaNetwork are Avid Interplay lets Pro Tools and Avid editors in- high-speed network storage systems that let tegrate the complete workflow of each project multiple users store and share media through a by managing assets, tracking versions, and pro- gigabit Ethernet connection (for ISIS) or fibre

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9

Projects Projects are where you organize a num- Avid Terminology ber of bins. Bins can also be shared between projects. This section provides a brief glossary of Avid terms and, where applicable, their Pro Tools In one project, you could create a new bin to counterparts. hold all of your video clips and a bin to hold your sound effects, and a bin for sequences. You Clip A Clip references one or more media files could close that project, open a new project and which play in synchronizatio

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10

Pro Tools and Avid Counterparts AAF, OMF, and MXF Basics Pro Tools and Avid use different terms to de- AAF and OMF files are mechanisms for storing scribe the same items. For example, a Pro Tools and retrieving media data and metadata so that session is equivalent to an Avid sequence. The projects can be freely exchanged between differ- following table lists common Pro Tools ele- ent applications and platforms (such as between ments and their Avid equivalents. Pro Tools and Avid video editing

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11

MXF AAF MXF is a media file format. There are MXF video AAF sequences are the best way to exchange files and MXF audio files, but there are no “MXF projects and maintain valuable metadata. An sequences.” An AAF sequence may refer to or in- AAF sequence can refer to OMF and/or MXF me- clude MXF media files, but OMF sequences can- dia files, or have OMF and MXF media files em- not refer to or include MXF files. bedded within them. There is no such thing as an AAF audio or video media file. Med

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12

Embedded Media OMF Exporting to OMF or AAF with embedded media OMF is both a media file and sequence format. results in one large OMF or AAF file containing OMF media files can be audio or video. both the metadata and all associated media files. However, it is important to note that file size is Media Station|PT Support for OMF Media and Sequences limited to 2 GB. Media Station|PT supports OMF media and se- Media Data (Media Files) quences as follows: Media data represents raw audio or vid

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13

MXF Media Data Locations On the volumes you � For AAF or OMF sequences, information have designated for media storage, about automation (clip-based gain or key- Media Station|PT stores all MXF media: frame gain). � When stored locally, MXF media is placed in the Avid MediaFiles/MXF/1 folder. Embedded Media and Linked Media Station|PT can also read MXF media Media located at Avid MediaFiles/MXF/2, Avid There are two ways to handle media files when MediaFiles/MXF/3, and so on. exporting AAF

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14

In order to export frame accurate audio regions, Frame-Rate Accurate Video Pro Tools splits the audio media on frame Editing and Sample-Rate Accurate boundaries and fills any gaps with silence. The Audio Editing following illustration shows the resulting audio Media Station|PT edits with frame accuracy. regions that are exported to Media Station|PT. This means that in a 30-fps project, you can edit When you use Export Selected Tracks as at 30 different locations for every one second of

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15

Supported Avid Video Peripherals System Requirements Media Station|PT supports the following Avid System requirements vary depending on how video peripherals: Media Station|PT is installed: �Avid Mojo SDI �As a video satellite of a separate Pro Tools sys- �Avid Mojo tem � Digidesign AVoption|V10 �As a standard system, which can be installed in When using an Avid video peripheral, the fol- either of the following ways: lowing is required: � As a standalone application � An NTSC/PAL black burst

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16

Compatibility Information Conventions Used in This Digidesign can only assure compatibility and Guide provide support for hardware and software it has tested and approved. All Digidesign guides use the following conven- tions to indicate menu choices and key com- For a list of Digidesign-qualified computers, op- mands: erating systems, hard drives, and third-party de- : vices, as well as information about specific ver- Convention Action sions of ATTO and nVidia software, refer to the File >

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17

About www.digidesign.com The Digidesign website (www.digidesign.com) is your best online source for information to help you get the most out of your system. The follow- ing are just a few of the services and features available. Product Registration Register your purchase on- line. See the enclosed Digidesign Registration Information Card for instructions. Support and Downloads Contact Digidesign Technical Support or Customer Service; down- load software updates and the latest online manu

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18

14 Media Station|PT Guide

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19

chapter 2 Installing Media Station|PT This chapter describes how to install Upgrading Media Station|PT Media Station|PT software and related peripher- als. This section describes how to prepare your sys- tem for upgrading from a previous version of Media Station|PT or Media Station|V10. Media Station|PT Configurations Preserving Existing User Settings Before Upgrading from You can use Media Station|PT in three different Media Station|V10 configurations, as follows: Media Station|PT handles

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20

To preserve user profile settings before Uninstalling Pro Tools and Avid- uninstalling Avid Media Station|V10: Related Software on Windows XP 1 Open the project in Media Station|V10. Before upgrading, you must uninstall all earlier 2 In the Project window, click the Settings tab. versions of Pro Tools and Avid-related software. To uninstall software: User Profile 1 Choose Start > Control Panel. Selection pop-up 2 Launch Add or Remove Programs. menu 3 From the Currently Installed Progra


Podobne instrukcje
# Instrukcja obsługi Kategoria Pobierz
1 Sony CDX91 Car Video System 13
2 Sony HS-Series SDM-HS93 Car Video System 10
3 Sony BVM-L230 Car Video System 22
4 Sony Entertainment Series SDM-V72W Car Video System 16
5 Sony LMD-1950MD Car Video System 34