Instrukcja obsługi Whirlpool ET18JK

Instrukcja obsługi dla urządzenia Whirlpool ET18JK

Urządzenie: Whirlpool ET18JK
Rozmiar: 0,91 MB
Data dodania: 2014-10-10 18:42:36
Liczba stron: 12
Drukuj instrukcję

Pobierz

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Whirlpool ET18JK. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Whirlpool ET18JK.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Whirlpool ET18JK bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

  • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Whirlpool ET18JK na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
  • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Whirlpool ET18JK na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.
Instrukcja obsługi Whirlpool ET18JK
Advertisement
« Page 1 of 12 »
Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Whirlpool ET18JK a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Whirlpool ET18JK. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Streszczenia treści
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

ETWM
&
ETWK
Ice
Dehun Condllloners. Air Room Compactors. Trash Ovens. Microwave Ranges. Units. Surlace and Ovens Bu~ll~tn Dishwashers. Makers Relrlgerator-freezers. Freezers, ryers.
Model
Model
FREEZER
REFRIGERATOR-
NO-FROST

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

to con- It to from to do to do. When a 1. 2. th1.s a 2 place. handy Number Telephone and Company Service in together slip sales and warranty your book, Keep spaces these in informatlon this Copy Date Purchase slop. sales from date Purchase Number Serial shown) as located plate the [from Numbers Serial and Model Complete Number Model ready. informatlon this have questjon. with call or service need you here... Numbers Serial and Model your Copy Number Serial Compartment

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3

6 3 7 3 4 7 4 7 4 0 4 9 It 9 It In 4 10 5 5 10 5 IF 11 5 1 11 Adjusting 6 2 11 3 11 11 6 4 Light 6 c 1986 Whirlpool l IS l IS 9 IS a WIII l IS 9 IS WIII F l IS l IS I! 9 IS It time l IS frlgerators rep home of expected lobs for only used cold properly Instructrons”) get to has before food with loaded not Grounding and Requrrements “ElectrIcal your used be should to [Refer grounding and supply electrIcal right how understand not may who those by used not t

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4

1 thumb a 2 [I tn 1 1 or or not front. I ,I ,, /n It L 7 ,8 1 3 5 cm] 2 Inch 5 cm) 3 ‘,!. Inch 25 cm) 4 IS a might 11111 plug 2 A 115 60 15 20 a IS It IS a 1. 2 not cord. a 3 Adjust off a - In or - ments In 4 A level with Check package ature liter- your sheet InstructIon grounding and shown direction in legs turn corners, lower To require- electrical lndlvidual See chain. pull shown direction legs turn corners, raise To switch with turned be cannot which tacle

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5

to com- for 3. WIII mrlk 2 IS B In l Adjust l 24 l IS number I, IS 2. refrtgerator. the of outside the on forms moisture if only setting MOISTURE” EXTERIOR “REDUCES the Use refrigerator the of outside the on forming low humidity from moisture keep help heaters These openrngs. when setting ENERGY- LESS ‘CONSUMES the Use door the around heaters electrrc operates sole Con- Control the on Control Savlng Power The . Control.. Saving Power cold very or warm Very Freezer added f

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6

shelves... crispers crisper cover. 111 1 IIB 2 ttVd 1 L 2 up 1 2 adjustment, or to if 3 a 40 bulb l IS l plumblnq a u II . l t s a 101 a f number Q bp 10 shut A l . I! shut When push IP ’ Arm It ; Arm . IS + r a a mold 3 IS properly operatlng ard maintainea wei be ?r’er soft- water the that important then ,rded, av ue cannot supple water softened If ice uclality ;Joor to lead and maker ice the damage can ener soft malfunct~ontng from salt as such chemca!

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7

might them. might them l Soft a It l or a l When tubing a It l . . dumped -thud of a It WIII l It most time saving l It a l a tight a In l them, l l time. IS l IS a l up but a It IS But a month up. up unplug It, dlrectlons. following the to according it clean and parts. removable all out take OFF, to Control Refrigerator the turn refrigerator, your clean To away right wiped be should spills course, Of bulldIng from odors prevent help to once about cleaned

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8

to What to mild l a mild ] l l a mild not or mrld l l a a a not on rust l - mild up mrld - [ 26 g ] ] 1 [ 95 I] l l mrld mild l or on l a l a damp or or or l 9 mrld mild not defrost to l l l dust month. l cm] l l l l IS level. refrigerator the if see to Check place Into back refrigerator Roll fl&r. Wash wall. from awav out refrrqerator Roll cleaners floor Usual refrigerator under Floor refrigerator the of back on coils condenser and wall between

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9

or aluminum In . . . . . . . . . . 1 to 2 . . . . . . . . . . . . . 1 to 2 IS a Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 to 2 . . . . . . . . . . . . . . . 3 to 5 time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 to 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5to7 trim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3to5 In IS In Fruits In In I In a In a a milk milk a time When In Vacuum month In aluminum It sup, In aluminum In aluminum aluminum

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10

Food a aluminum WIII In 1. tn 2. 3. It 4. much IS 5. 6. a ~ IS must must .......................... 2 ....... , ....... 2-3 aluminum ......................... 6 ...... l-3 Fruits ........................... ....................... 1 month .......... 4-6 ................ not to 1 month .......... 3-4 of food. ........... ........ , l-2 for to . , ..... 6 to room front Ground ............... . l-2 joor ..................... 3-4 .................... a aluminum

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11

service or Whirlpool assistance, suggest from: . . . . . . . . . . . . . (800) 253-1301 steps: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 632-2243 6 . . . . . . . . . . . . (800) 253-1121 IS a If not l a 4 ) l main a l If a or or un- l IS l If not l time With a number might l l If defrost l In muggy IS If not l man l a If a out: l 6 If motor to run too l dust number l l a a put In, 2000 49022 time must number number, number, a And, It a a ment.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12

a 1109126 01986 Whirlpool a Clothes Washers, Aulomallc Dehumldlfws. Condllloners, Air Room Compactors, Trash Ovens. MIcrowave Ranges. Un~ls, Surface and Ovens Built-In Dishwashers. Makers. ce Corporation U.S.A. in Printed No. Part easier Me world your Makmg


Podobne instrukcje
# Instrukcja obsługi Kategoria Pobierz
1 Whirlpool 12828185A Refrigerator 687
2 Whirlpool 2188766 Refrigerator 99
3 Whirlpool 2199009 Refrigerator 53
4 Whirlpool 2183013 Refrigerator 45
5 Whirlpool 197D3351P020 Refrigerator 53