Instrukcja obsługi Apple 2A034-4760-A

Instrukcja obsługi dla urządzenia Apple 2A034-4760-A

Urządzenie: Apple 2A034-4760-A
Rozmiar: 1,78 MB
Data dodania: 2014-07-25 14:11:37
Liczba stron: 14
Drukuj instrukcję

Pobierz

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Apple 2A034-4760-A. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Apple 2A034-4760-A.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Apple 2A034-4760-A bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

 • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Apple 2A034-4760-A na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
 • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Apple 2A034-4760-A na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.
Instrukcja obsługi Apple 2A034-4760-A
Advertisement
« Page 1 of 14 »
Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Apple 2A034-4760-A a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Apple 2A034-4760-A. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Streszczenia treści
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1 
 
Apple
Component AV
Cable

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

   1 Component AV Cable Use the Component AV Cable to connect your iPod or iPhone to the component video and analog audio ports on your TV, home theater receiver, or stereo receiver. The Component AV Cable features a USB connector that you can plug into a power source, such as a computer or the included USB Power Adapter. Before you begin connecting components, turn down the volume on iPod or iPhone and turn off the power to al

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3

   5 Turn on iPod or iPhone and your TV or receiver to start playing. Make sure you set your iPod or iPhone to send a video signal out to your TV or receiver. For more information, see the features guide for your iPod or the iPhone User’s Guide. USB P USB P USB Po o ow w we e er r r iP iP iPod od od L L Le e ef f ft t t a a audio (whit udio (whit udio (white) e) e) V V Video in ( ideo in ( ideo in (Y Y Y,,, Pb Pb Pb,,, P P Pr r r) ) ) A

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4

   2 Component AV Cable  C omponent AV Cable iPod iPhone   !"# $ Component AV Cable % &'()*+ ,&- ./01( 2 3$ .4 USB USB 567# 89 :;<=(> "?@ABCD%:;.#BE iP od i Phone FD% GHI+JKLMNN O#   !" #$%&'( Component AV Cable iPod iPhone  1 PQRS&'(&- T-/Y Pb Pr 7# 2 US

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5

 !  ^8 6(+89_`# 5 iP od iPhone >ab)c dbe fghi #%jkl iP od iPhone fm(>no) pqrs # iP od iPhone ) 6*qt&uvw# )# iPod *+,-). Component AV Cable /0123-4 56789:;

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6

   Component AV Cable C omponent AV Cable iPod iPhone C omponent AV Cable USB USB iP od iPhone C omponent AV Cable iPod iPhone 1 Y Pb Pr 2 3 iP od Dock iP od iPhone Universal Dock 4 USB USB iP od iP hone 6 English 6

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7

   5 iPod iPhone iP od iPhone iP od iPhone iPod Component AV Cable 7 English 7

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8

   4 8 English

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9

 "  English 9

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10

  

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11

   Regulatory Compliance Information You can determine whether your computer system is Compliance Statement This device complies with part 15 of the FCC rules. causing interference by turning it off. If the interference Operation is subject to the following two conditions: (1) stops, it was probably caused by the computer or one of This device may not cause harmful interference, and (2) the peripheral devices. this device must acce

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12

   Important: Changes or modifications to this product European Compliance Statement not authorized by Apple Inc., could void the FCC This product complies with the requirements of compliance and negate your authority to operate the European Directives 72/23/EEC, 89/336/EEC, and product. This product was tested for FCC compliance 1999/5/EC. under conditions that included the use of Apple Korea Statements peripheral devices and App

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13

   European Union—Disposal Information Apple and the Environment Apple Inc. recognizes its responsibility to minimize the environmental impacts of its operations and products. More information is available on the web at: www.apple.com/environment The symbol above means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14

   Europeiska unionen—uttjänta produkter Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den Europäische Union—Informationen zur Entsorgung tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar entsprechend den geltenden gesetzlichen Vo


Podobne instrukcje
# Instrukcja obsługi Kategoria Pobierz
1 Apple 7 Computer Accessories 97
2 Apple B034-4571-B Computer Accessories 24
3 Apple Keyboard - Wireless - Bluetooth - Aluminum MC184LL/B Computer Accessories 133
4 Apple Boxlight Projector 9000 Computer Accessories 32
5 Apple 627 Computer Accessories 30