Instrukcja obsługi Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650

Instrukcja obsługi dla urządzenia Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650

Urządzenie: Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650
Kategoria: Akcesoria komputerowe
Producent: Logitech
Rozmiar: 4.98 MB
Data dodania: 11/10/2014
Liczba stron: 21
Drukuj instrukcję

Pobierz

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

  • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
  • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.
Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Instrukcja obsługi - Online PDF

Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją obsługi urządzenia Logitech, model Wireless Rechargeable Touchpad T650. Uzyskaj cenne informacje i instrukcje, aby zmaksymalizować możliwości urządzenia i zoptymalizować wrażenia użytkownika. Odkryj pełny potencjał swojego urządzenia Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 dzięki tej kompleksowej instrukcji obsługi, oferującej wskazówki krok po kroku i porady ekspertów dotyczące łatwej obsługi i przyjemności z użytkowania.

Advertisement
« Page 1 of 21 »
Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Streszczenia treści
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Wireless Rechargeable
Touchpad T650
Setup Guide
Guide d’installation

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 English 4 Français 12 Español 20 Português

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3

Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Set up your Touchpad Your Touchpad T650 1. Plug in the receiver 2. Power on the Touchpad Power Plug the Unifying receiver Move the power switch to port into a USB port the On position Check the battery status light Battery Red means it’s time to charge Status light the battery Power switch Micro-USB Unifying charging receiver cable Power switch in the On position 4  English English  5 USB

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4

Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Set up your Touchpad Touchpad gestures 3. Software installation Visit the Product Page Click (left-click) Scroll While you’re online, check out Swipe two fingers up, down, You are prompted to install Press the Touchpad surface the Touchpad T650 Product or sideways Logitech software that enhances Page, your destination for world- your Touchpad experience class support with additional gestures, smoo

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5

Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Touchpad gestures Touchpad gestures enabled by software The Logitech software enables all available gestures and provides Perform Windows 8 shortcuts Navigate videos that demonstrate the best way to perform them. If you Swipe a single finger from one Swipe three fingers to navigate haven’t already installed it, go to www.logitech.com/download/t650 of the Touchpad edges within Windows 8 Control windows

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6

Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Charge the battery Unifying Troubleshooting Battery disposal ® Connect the Touchpad to Logitech Unifying technology Touchpad not working? Remove the plastic label your computer using the supplied connects up to six compatible on the Touchpad base • Restart the Touchpad by charging cable The status light Logitech mice and keyboards to Remove the four screws from turning it off and then back on blinks

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7

Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Configuration du pavé tactile Votre pavé tactile Touchpad T650 1. Branchement 2. Mise sous tension Port du récepteur du pavé tactile d'alimentation Branchez le récepteur Mettez le commutateur Unifying sur un port USB en position Marche Témoin de charge Vérifiez le témoin de charge de la batterie de la batterie S'il est rouge, vous devez recharger la batterie Commutateur d'alimentation Récepteur C

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8

Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Configuration du pavé tactile Gestes de contrôle du pavé tactile Consultez la page Produits. Clic gauche (clic normal) Défilement 3. Installation du logiciel Vous êtes invité à installer Profitez d'être sur Internet Appuyez sur le pavé tactile Faites glisser deux doigts vers le logiciel Logitech conçu pour visiter la page Produits le haut, le bas ou sur les côtés pour améliorer votre utilisation du pavé

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9

Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Gestes de contrôle du pavé tactile Gestes de contrôle du pavé tactile activés par le logiciel Accès aux raccourcis Navigation Windows 8 Faites glisser trois doigts Le logiciel Logitech active tous les gestes disponibles et fournit des pour naviguer dans Windows 8 Faites glisser un doigt du bord du vidéos illustrant leur utilisation. Si vous ne l'avez pas encore installé, pavé tactile vers l'intérieur

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10

L Logit ogitech W ech Wir ireles eless R s Rechar echargeable T geable Touchpad ouchpad T650 T650 L Logit ogitech W ech Wir ireles eless R s Rechar echargeable T geable Touchpad ouchpad T650 T650 Charge de la batterie Unifying Dépannage Recyclage des batteries usagées ® Branchez le pavé tactile à La technologie Logitech Unifying Votre pavé tactile Retirez l'étiquette plastifiée votre ordinateur à l'aide du câble permet de connecter jusqu'à ne fonctionne pas? située sous le pavé tactile de ch

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11

Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Configuración del touchpad Touchpad T650 1. Conecta el receptor 2. Enciende el touchpad. Puerto de Conecta el receptor Desliza el conmutador alimentación Unifying a un puerto USB a la posición de encendido Comprueba el diodo de estado Diodo de batería. El color rojo indica de estado que ha llegado el momento de batería de cargar la batería Conmutador de encendido Cable de Receptor carga micro

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12

Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Configuración del touchpad Gestos de touchpad Visita a la página del producto Click Desplazamiento 3. Instalación de software (click con botón izquierdo) Se te pedirá que instales software Mientras estés en línea, Pasa dos dedos hacia arriba, de Logitech que mejora la visita la página del producto Pulsa la superficie del touchpad hacia abajo o de lado. experiencia con el touchpad ya Touchpad T650, donde

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13

Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Gestos de touchpad Gestos de touchpad activados por el software El software Logitech activa todos los gestos disponibles y proporciona Ejecución de accesos directos Navegación videos que explican la mejor manera de realizarlos. Si todavía no lo de Windows 8 Pasa tres dedos para navegar has instalado, visita www.logitech.com/download/t650 Pasa un solo dedo desde uno de en Windows 8 los bordes del touchpa

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14

L Logit ogitech W ech Wir ireles eless R s Rechar echargeable T geable Touchpad T650 ouchpad T650 L Logit ogitech W ech Wir ireles eless R s Rechar echargeable T geable Touchpad T650 ouchpad T650 Resolución Para desechar Carga la batería Unifying de problemas la batería ® Conecta el touchpad a la La tecnología Logitech Unifying ¿El touchpad no funciona? Retira la etiqueta de plástico computadora mediante el cable conecta hasta seis ratones de la base del touchpad • Reinicia el touchpad. Pa

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15

Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Configurar o Touchpad Seu Touchpad T650 1. Conectar o receptor 2. Ligue o Touchpad Porta Conecte o receptor Mova o interruptor para a posição de alimentação Unifying a uma porta USB de ligado Verifique a luz de status Luz de status da bateria A luz vermelha da bateria significa que é hora de carregar a bateria Interruptor Cabo de Receptor carregamento Unifying micro-USB Interruptor na posição

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16

Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Configurar o Touchpad Gestos do Touchpad Visitar a página do produto Clique (esquerdo) Rolagem 3. Instalação do software Você é solicitado a instalar Enquanto estiver on-line, confira Pressione a superfície Deslize dois dedos para cima, o software da Logitech que a página do produto Touchpad do Touchpad para baixo ou para os lados aprimora sua experiência com o T650, seu destino para obter Touchpad com

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17

Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 Gestos do Touchpad Gestos do Touchpad habilitados pelo software O software Logitech habilita todos os gestos disponíveis e fornece Executar atalhos do Windows 8 Navegação vídeos que demonstram a melhor maneira de executá-los. Se você ainda Deslize um único dedo a partir Deslize três dedos para navegar não instalou o software, visite www.logitech.com/download/t650 de uma das bordas do Touchpad dentro do W

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18

L Logit ogitech W ech Wir ireles eless R s Rechar echargeable T geable Touchpad T650 ouchpad T650 L Logit ogitech W ech Wir ireles eless R s Rechar echargeable T geable Touchpad T650 ouchpad T650 Carregar a bateria Unifying Solução de problemas Descarte da bateria ® Conecte o Touchpad ao A tecnologia Logitech Unifying Touchpad não funciona? Remova a etiqueta de plástico computador usando um cabo conecta até seis mouses da base do Touchpad • Reinicie o Touchpad desligando de carregamento forn

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20

Support www.logitech.com/support/t650 Argentina +00800-5 55-3284 Brasil +0 800-8 91-4173 Canada +1 866-9 34-5644 Chile 1230 0 20 5484 Colombia 0 1-800-913-6668 Latin America


Podobne instrukcje
# Instrukcja obsługi Kategoria Pobierz
1 Logitech LX310 Keyboard and Mouse LX310 Instrukcja obsługi Akcesoria komputerowe 62
2 Logitech Wireless Combo with Keyboard and Mouse MK520 Instrukcja obsługi Akcesoria komputerowe 168
3 Logitech R800 Instrukcja obsługi Akcesoria komputerowe 100
4 Logitech Wireless Combo with Keyboard and Mouse MK270 Instrukcja obsługi Akcesoria komputerowe 274
5 Sony VGC-RB50(G) Instrukcja obsługi Akcesoria komputerowe 1
6 Sony Movie Studio HD Platinum Suite 11 MSPSMS11000 Instrukcja obsługi Akcesoria komputerowe 177
7 Sony Hi-MD Walkman MCMD-R1 Instrukcja obsługi Akcesoria komputerowe 7
8 Sony Sound Forge V.10.0 Pro SF-10000 Instrukcja obsługi Akcesoria komputerowe 435
9 Sony Rechargable Battery Pack VGP-BPSC31 Instrukcja obsługi Akcesoria komputerowe 23
10 Sony SMP-N100 Instrukcja obsługi Akcesoria komputerowe 10
11 Sony VGP-BPS13 Instrukcja obsługi Akcesoria komputerowe 1
12 Sony VGP-BPS22A Instrukcja obsługi Akcesoria komputerowe 2
13 Sony Walkman NWZ-S616F Instrukcja obsługi Akcesoria komputerowe 48
14 Philips SBCAC250/00 Instrukcja obsługi Akcesoria komputerowe 0
15 Sony Rechargable Battery Pack VGPBPSC31 Instrukcja obsługi Akcesoria komputerowe 1