Instrukcja obsługi Apple Time Capsule - 2TB - ME177LL/A (June 2013 Release) ME177LL/A

Instrukcja obsługi dla urządzenia Apple Time Capsule - 2TB - ME177LL/A (June 2013 Release) ME177LL/A

Urządzenie: Apple Time Capsule - 2TB - ME177LL/A (June 2013 Release) ME177LL/A
Rozmiar: 2,95 MB
Data dodania: 2014-08-21 14:15:18
Liczba stron: 32
Drukuj instrukcję

Pobierz

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Apple Time Capsule - 2TB - ME177LL/A (June 2013 Release) ME177LL/A. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Apple Time Capsule - 2TB - ME177LL/A (June 2013 Release) ME177LL/A.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Apple Time Capsule - 2TB - ME177LL/A (June 2013 Release) ME177LL/A bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

  • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Apple Time Capsule - 2TB - ME177LL/A (June 2013 Release) ME177LL/A na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
  • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Apple Time Capsule - 2TB - ME177LL/A (June 2013 Release) ME177LL/A na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.
Instrukcja obsługi Apple Time Capsule - 2TB - ME177LL/A (June 2013 Release) ME177LL/A
Advertisement
« Page 1 of 32 »
Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Apple Time Capsule - 2TB - ME177LL/A (June 2013 Release) ME177LL/A a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Apple Time Capsule - 2TB - ME177LL/A (June 2013 Release) ME177LL/A. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Streszczenia treści
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

AirPort Time Capsule
Setup Guide

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3

Contents 5 Getting Started 7 Ports on Your AirPort Time Capsule 8 Plugging In Your AirPort Time Capsule 9 The AirPort Time Capsule Status Light 11 Setting Up Your AirPort Time Capsule 12 Setting Up AirPort Time Capsule Using a Mac 12 Setting Up AirPort Time Capsule Using an iOS device 13 Setting Advanced Options 13 Using Time Machine with Your AirPort Time Capsule 14 Adding a WPS Printer to Your Password-Protected Network 16 Tips and Troubleshooting 16 Best Locations for AirPort Time Capsule 17

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4

19 If Your AirPort Time Capsule Isn’t Responding 19 If Your AirPort Time Capsule Status Light Flashes Amber 20 If You Want to Update Your AirPort Time Capsule Software 21 Learning More, Service, and Support 23 A irP or t Time C apsule Sp ecific a tions and S af et y G uideline s 4

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5

Getting Started 1 Congratulations on purchasing your AirPort Time Capsule. Read this guide to get started. AirPort Time Capsule offers you fully automated backup for computers on your Wi-Fi network. Using the Time Machine application in Mac OS X v10.5.7 or later, it’s easy and automatic to back up all the Mac computers on your network to a single AirPort Time Capsule. AirPort Time Capsule is also a fully featured AirPort Extreme Base Station that provides simultaneous dual-band wireless netw

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6

Link light Ethernet LAN USB Ethernet WAN Status light Power Reset button Power cord (Your power cord may look different.) 6 Chapter 1 Getting Started

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7

Ports on Your AirPort Time Capsule AirPort Time Capsule has six ports on the back: One Gigabit Ethernet Wide Area Network (WAN) port < For connecting a DSL or cable modem, or for connecting to an existing Ethernet network Three Gigabit Ethernet Local Area Network (LAN) ports G For connecting Ethernet devices such as printers or computers, or for connecting to an existing Ethernet network One USB port d For connecting a compatible USB printer, hard disk, or hub for connecting several devices Pow

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8

Plugging In Your AirPort Time Capsule Before you plug in your AirPort Time Capsule, first connect the appropriate cables to the ports you want to use: Â Connect the Ethernet cable that’s connected to your DSL or cable modem (if you’ll connect to the Internet) to the Ethernet WAN port (<). Â Connect a USB cable from the USB port (d) on your AirPort Time Capsule to a compatible USB printer, a hard disk, or a hub. Â Connect an Ethernet cable from any Ethernet device to any of the Ethernet LAN po

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9

The AirPort Time Capsule Status Light The following table explains the AirPort Time Capsule light sequences and what they indicate. Light Status/description Off Your AirPort Time Capsule is unplugged. Solid amber Your AirPort Time Capsule is starting up. Flashing amber Your AirPort Time Capsule can’t establish a connection to the network or the Internet, or is encountering a problem. Use AirPort Utility to get information about what might cause the status light to flash amber. See “If Your Air

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10

iPhone or iPod touch AirPort Time Capsule 2.4 or 5 GHz 2.4 or 5 GHz Computer Cable/DSL modem iPad 2.4 or 5 GHz to Ethernet WAN port to Internet to USB port Network printer 10 Chapter 1 Getting Started

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11

Setting Up Your AirPort Time Capsule 2 Use your Mac or an iOS device to set up your AirPort Time Capsule. You can set up your AirPort Time Capsule to do one of the following: Â Create a new network that wireless computers and devices can use to connect to the Internet and to each other. Â Extend an existing network. If the network is connected to the Internet, all the computers and wireless devices on the AirPort network can use the Internet connection. Computers connected to your AirPort Time

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12

Setting Up AirPort Time Capsule Using a Mac You’ll need:  A Wi-Fi enabled Mac computer or a Mac computer connected to your AirPort Time Capsule with an Ethernet cable (in order to set it up using Ethernet)  OS X v10.7.5 or later  AirPort Utility v6.3 or later Use Software Update to get the latest version of OS X and AirPort Utility. To set it up: 1 Open AirPort Utility, located in the Utilities folder in the Applications folder. 2 Select your AirPort Time Capsule and click Continue. If you

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13

Setting Advanced Options To set advanced options, use AirPort Utility on your computer or download AirPort Utility for iOS from the App Store. You can set up a new AirPort Time Capsule or configure advanced settings, such as advanced security options, closed networks, DHCP lease time, access control, IPv6, and more. To set advanced options or make changes to a network you’ve already set up: 1 Choose the wireless network you want to change. Â On a Mac, use the Wi-Fi status menu in the menu ba

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14

Use Time Machine preferences to set up automatic backups, use a different backup disk, or adjust other settings. To set up or adjust Time Machine on a computer using Mac OS X v10.5.7 or later: 1 Choose Apple > System Preferences, and then click Time Machine. 2 Slide the switch to ON and click Select Disk. 3 Choose your AirPort Time Capsule and click Use Disk. Important: Your first backup with AirPort Time Capsule and Time Machine could take overnight or longer, depending on how much data you’

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15

To add a WPS printer: 1 Open AirPort Utility on your Mac, select your AirPort Time Capsule, and then click Edit. Enter the password if necessary. 2 Choose Add WPS Printer from the Base Station menu. 3 Specify how you want the printer to access the network: Â Select PIN to enter the eight-digit number provided by the printer. Â Select “First attempt” to allow network access to the printer joining the network. Once the printer is connected to the network, use Print & Scan preferences to choose

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16

Tips and Troubleshooting 3 You can quickly solve most problems with your AirPort Time Capsule by following the advice in this chapter. Best Locations for AirPort Time Capsule The following recommendations can help your AirPort Time Capsule achieve the best wireless range and network coverage. Â Place your AirPort Time Capsule in an open area where there are few obstructions, such as large pieces of furniture or walls. Place it away from metallic surfaces. Â Place your AirPort Time Capsule on

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17

 Don’t place books, papers, or other objects on top of the AirPort Time Capsule. These may interfere with AirPort Time Capsule cooling.  Place your AirPort Time Capsule at least 25 feet (8 meters) from any microwave oven, 2.4 GHz cordless phone, or other source of interference. Avoiding Interference The farther away the interference source, the less likely it is to cause a problem. The following can interfere with AirPort communication:  Microwave ovens  Direct Satellite Service (DSS) ra

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18

If You Forget Your AirPort Time Capsule or Network Password If you forget your AirPort Time Capsule or network password, you can reset it. To reset your password: 1 Use something pointed (such as a ballpoint pen) to press and hold the reset button for one second. Important: If you press the reset button for more than one second, you may lose your network settings. 2 Select your AirPort network. Â On a Mac, use the Wi-Fi status menu in the menu bar to select the network created by your Air

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19

If Your AirPort Time Capsule Isn’t Responding Try unplugging it and plugging it back in. If your AirPort Time Capsule still won’t respond, you may need to reset it to the factory default settings. Important: Resetting your AirPort Time Capsule to factory default settings erases all of the current settings and resets them to their original state. To reset your AirPort Time Capsule to its factory settings: m m Use something pointed (such as a ballpoint pen) to press and hold the reset button un

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20

try disconnecting it from its power supply, waiting a few seconds, and then reconnecting it. Make sure your AirPort Time Capsule is connected directly to the modem via Ethernet before reconnecting power to the modem. For more information about why the light is flashing, open AirPort Utility, select your AirPort Time Capsule, and then click Edit to display information about the flashing light. You can also select “Monitor base station for problems” in AirPort preferences. If the base station


Podobne instrukcje
# Instrukcja obsługi Kategoria Pobierz
1 Apple MAC PRO 073-1349 REV. A Computer Drive 38
2 Apple RanaSystems 13-0010--001 Computer Drive 35
3 Apple CD/DVD Drive Computer Drive 26
4 Apple POWERPC 5300CD Computer Drive 39
5 Apple MAC PRO 073-1058 Computer Drive 26