Instrukcja obsługi Apple CS II

Instrukcja obsługi dla urządzenia Apple CS II

Urządzenie: Apple CS II
Rozmiar: 0,40 MB
Data dodania: 2014-06-29 19:12:15
Liczba stron: 25
Drukuj instrukcję

Pobierz

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Apple CS II. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Apple CS II.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Apple CS II bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

  • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Apple CS II na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
  • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Apple CS II na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.
Instrukcja obsługi Apple CS II
Advertisement
« Page 1 of 25 »
Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Apple CS II a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Apple CS II. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Streszczenia treści
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

About the Apple Ethernet CS II Card
The Apple Ethernet CS II Card expands the
What’s in the box
communication capabilities of models of Macintosh
m One Apple Ethernet CS II Card with either a
computers that have a communication slot II (CS II).
twisted-pair connector, a thin coaxial connector
The card is designed for networks that conform to the
(with T-connector attached), or an AAUI connector
IEEE 802.3 standard for Ethernet.
Note: Keep the card inside its antistatic bag in
There are three c

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

Installing Your Apple Ethernet CS II Card Note: You’ll need to obtain the specific cable for 1. Follow the specific setup information that came with your Macintosh to open the back panel or lid and your network separately. If you are not sure which locate the communication slot II inside the computer. transceiver you need, see your network administrator or support person. The material that comes with your Macintosh includes instructions to help you avoid damage to your computer’s components when

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3

IMPORTANT If you’re installing the Apple Ethernet 5. Align the card over the communications slot and press down firmly and evenly on both ends until the CS II Thin Coax Card, a T-connector is connected to card fits snugly into place. your card. Before you install the card, twist the T-connector to unlock it from your card and set You can test to see if the card is properly it aside. connected by lifting the card slightly. If it resists and stays in place, it’s connected. 4. Tilt the card to f

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4

Connecting Your Card to the Network To connect your card to the network, follow the Connecting an Apple Ethernet CS II instructions for your specific card. Check the Twisted Pair Card illustration below to determine your card type. 1. Plug the twisted-pair cable from your network into the RJ-45 port on your card. Just as with a telephone wire connector, you’ll hear a “click” when you plug in the cable. Card’s green LED lights up when there’s a good network connection. CS II Thin CS II Twisted-

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5

2. On the computer closest to your computer, detach the Connecting an Apple Ethernet CS II network cable (or terminator) from the T-connector. Coax Card This disrupts network services for other users. IMPORTANT Connecting your computer to the Note: You can add a computer in the middle or at network will temporarily disrupt services to other either end of the network. users, so work quickly. To minimize the disruption, 3. Lock the free end of the new cable to the alert your network administrato

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6

5. Attach your T-connector to the port on your card. 6. Turn on your computer’s power switch and start up the computer. It may help to use two hands. With one hand, You’ve made all the necessary hardware push the T-connector on the port. While still connections. Next you’ll install and set up your holding the T-connector, use the fingers on your network communication software. For other hand to lock the connector into place. instructions, turn to “Installing Your Ethernet Pull the T-connector

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7

2. Turn on the computer’s power switch and start up the Connecting an Apple Ethernet CS II computer. AAUI Card You’ve made all the necessary hardware 1. Plug the AAUI connector from your network connections. Next you’ll install and set up your transceiver cable into the AAUI port on your card. network communication software. For You need a specific AAUI-compatible transceiver instructions, turn to “Installing Your Ethernet for the kind of media used for your network: thick Software” later in thi

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8

Installing Your Software If you purchased a new Macintosh with an Apple Installing the Ethernet software Ethernet CS II card, you may already have the To install the latest version of Ethernet software required software installed. you need to use the Installer program on the PCI If a PCI Network Installer disk is included with your Network Installer disk, included with your card. card, perform the steps in “Installing the Software,” For safety, make sure that the Installer disk is locked next.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9

To install Ethernet software: 3. Make sure that the disk indicated in the Installer’s dialog box is your current startup disk. Then 1. Insert the PCI Network Installer disk in your click Install. Macintosh and double-click the disk’s icon to open it. If you see a message indicating that the software The Apple Ethernet CS II cards require the cannot be installed while other programs are versions of software supplied on the PCI Network running, click Continue. Installer disk. 4. When you see a me

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10

3. Click “Use Open Transport Networking” button to Setting the Network Software Selector select it, if necessary. To use your Apple Ethernet CS II card, you must set your computer to use Open Transport Networking, which provides advanced networking services and compatibility. You use the Network Software Selector application to select Open Transport Networking. For more information about Open Transport, see the “Networks” topic area of the Macintosh Guide, available in the Guide (h) menu. Follow

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11

3. Choose Ethernet from the pop-up menu. Setting your control panels for Ethernet (You may have different network-connection You must next set the AppleTalk and TCP/IP control choices from those shown in the figure.) panels for Ethernet. Setting the AppleTalk control panel A Macintosh computer’s AppleTalk network connection is preset for LocalTalk connected to either the printer port or the modem port. To connect to an Ethernet network using AppleTalk, you need to change the setting in the Apple

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12

4. If you see a pop-up menu that lists zones, select the 6. Close the AppleTalk control panel. zone you want. A dialog box asks you to confirm your changes. 7. Click Save to save the changes you made in the AppleTalk connection. You are now ready to use AppleTalk services available on your Ethernet network. For Apple Ethernet CS II Twisted Pair and Coax Cards only: If your network has been set up to allow you to 8. Check that the LED light on the card (above the port) choose a zone but you have

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13

Consult your network administrator if you need Setting the TCP/IP control panel for Ethernet assistance with this information. If you want to connect to an Ethernet network using 5. Close the TCP/IP control panel. TCP/IP network protocols, you need to change the setting in the TCP/IP control panel. A dialog box asks you to confirm your changes. Follow these steps: 6. Click Save to save the changes you made in the TCP/IP connection. 1. Choose Control Panels from the Apple (K) menu. You are now

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14

Disconnecting and Moving Your Computer To disconnect your computer from the network, shut If you plan to move your computer and reconnect to down your system and unplug the network cable’s the network at a new location, notify your network connector from the port on the Ethernet card. Do not administrator before you move. disconnect the network cable or terminator. 14

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15

Troubleshooting Following are guidelines for handling common If the AppleTalk or TCP/IP control panel icon is missing: problems. If these suggestions don’t help you fix the The AppleTalk or TCP/IP control panel may have problem, contact your network administrator. been moved from the Control Panels folder. Look for it on your hard disk, drag it to the Control Panels IMPORTANT The first step in troubleshooting any folder, and restart your Macintosh. problem with your network connection is to chec

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16

If you can’t select Ethernet in the AppleTalk or TCP/IP If you don’t see network services listed in the Chooser: control panel: Make sure your network connection is set correctly. You can only select Ethernet when the network Open the AppleTalk control panel and choose cable is installed properly and the network is Ethernet. (If the Chooser is open, close and reopen it operating correctly. Be sure that the network cable is to update its information.) properly attached. If you are still unable t

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17

If your system can’t load Ethernet at startup and If your card is defective or you have a problem with the reverts to LocalTalk: installation and your network administrator cannot help: Your System file may be damaged or your Ethernet In the United States, contact the Apple Assistance installation was unsuccessful. Try reinstalling the Center at 800-SOS-APPL. In Canada, call network software. Also check that your network 1-800-263-3394. Outside the United States and cable is properly attached a

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18

Specifications Apple Ethernet CS II Thin Coax Card Apple Ethernet CS II Twisted-Pair Card Connector Ethernet IEEE 802.3– compliant BNC port Connector Ethernet 10BASE-T– compliant RJ-45 port Cable RG-58/U; 2-meter minimum length between devices Recommended Category 3, 26 gauge; 100 meters from cable card to hub, maximum Terminator 50 ohm, BNC-type Ethernet transmit/ 10 megabits per second data rate Ethernet transmit/ 10 megabits per second maximum receive maximum receive data rate Power diss

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19

Apple Ethernet CS II AAUI Card Connector Ethernet IEEE 802.3– compatible AAUI port Ethernet transmit/ 10 megabits per second data receive rate maximum Power dissipation Less than .9 watts, with an average of .75 watt (plus transceiver power dissipation.) Environmental Operating temperature: 50˚ to 104˚ F requirements (10˚ to 40˚ C) Humidity: 20% to 95% noncondensing Ethernet controller Digital Semiconductor DECchip 21041 19

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20

For More Information The following books from Apple Computer, published by Addison-Wesley, are available at computer bookstores. Planning and Managing AppleTalk Networks provides comprehensive information on setting up, maintaining, and troubleshooting small- to medium-sized AppleTalk networks. Inside AppleTalk, second edition, is the definitive technical guide to the protocol architecture of the AppleTalk network system. 20


Podobne instrukcje
# Instrukcja obsługi Kategoria Pobierz
1 Apple Dual-Slot Riser Card Network Card 15
2 Apple Mac OS X Server Network Card 75
3 Apple Network Setup Network Card 16
4 Apple ipod Network Card 20
5 Apple MagSafe Network Card 12