Manual de instrucciones de A.O. Smith AHD 290

Manual de instrucciones del aparato A.O. Smith AHD 290

Aparato: A.O. Smith AHD 290
Tamaño: 1,35 MB
Fecha de añadido: 2013-05-23 19:22:24
Número de páginas: 129
Imprimir el manual

Descargar

¿Cómo se utiliza?

Nuestro propósito es proporcionarte el acceso más rápido posible a los contenidos incluidos en los manuales de instrucciones del aparato A.O. Smith AHD 290. Utilizando la vista previa online, puedes ver rápidamente el índice de contenidos y pasar a la página donde encontrarás la solución a tu problema con A.O. Smith AHD 290.

Para tu comodidad

Si ver los manuales de instrucción de A.O. Smith AHD 290 directamente en esta página no es cómodo para ti, puedes utilizar dos soluciones posibles:

  • Vista en pantalla completa – Para ver cómodamente los manuales de instrucciones (sin descargarlos en tu ordenador) puedes utilizar el modo de vista en pantalla completa. Para activar la vista del manual A.O. Smith AHD 290 en pantalla completa, utiliza el botón Pantalla completa
  • Descargar al ordenador – también puedes descargar el manual de instrucciones de A.O. Smith AHD 290 a tu ordenador y guardarlo en tu colección. Sin embargo, si no quieres ocupar espacio en tu dispositivo, siempre podrás descargarlo de ManualsBase.
Manual de instrucciones de A.O. Smith AHD 290
Advertisement
« Page 1 of 129 »
Advertisement
Versión impresa

Muchas personas prefieren no leer el documento en la pantalla, sino en versión impresa. La opción de impresión también está prevista y puedes utilizarla haciendo clic en el enlace más arriba - Imprimir el manual. No tienes que imprimir el manual completo de A.O. Smith AHD 290, solo las páginas que elijas. Ahorra papel.

Resúmenes

A continuación encontrarás resúmenes de los contenidos incluidos en las páginas posteriores del manual de instrucciones para A.O. Smith AHD 290. Puedes utilizarlos si quieres ver rápidamente el contenido que se encuentra en la siguientes páginas del manual.

Resúmenes de contenidos
Resumen del contenido incluido en la página 1

AHD
Lucht / water warmtepompboiler
Air to water heat pump
Pompe à chaleur air/eau
pour ECS
Luft / Wasser Wärmepumpe
AHD - 290
0309 155
Installatie-, Gebruikers- en
Servicehandleiding
Installation, User and Service Manual
Manuel d’installation, Mode d’emploi,
Manual d’entretien
Installations-, Benutzer- und
Wartungsanleitung
Innovation has a name.

Resumen del contenido incluido en la página 2

uw installateur / your installer / votre installateur / Ihr Installateur www.aosmithinternational.com

Resumen del contenido incluido en la página 3

Nederlands 5 English 37 Français 67 Deutsch 99

Resumen del contenido incluido en la página 4

Resumen del contenido incluido en la página 5

Lees deze handleiding Waarschuwing zorgvuldig Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het toestel in gebruik neemt. Het niet lezen van deze handleiding en het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan leiden tot ongevallen en schade aan personen en het toestel. Copyright © 2008 A.O. Smith Water Products Company Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wi

Resumen del contenido incluido en la página 6

Inhoudsopgave A B 1. Over het product 7 22 1. Gebruikershandleiding 1.1 Inhoud van de levering 7 22 1.1 Gebruik 1.2 Productbeschrijving 7 23 1.2 Wijziging van operationele gegevens 1.3 Technische gegevens 7 24 1.3 Bedieningsmenu 1.4 Koelcircuit - beschrijving 8 27 1.4 Schema fabrieksinstellingen 1.4.1 Koelsysteem - beschrijving 8 27 1.5 Ontdooiprogramma 1.4.2 Elektrisch circuit - beschrijving 8 1.4.3 Water circuit - beschrijving 8 28 2. Functie 1.4.4 Koelcircuit - schema 9 28 2.1 Omschrijving 1.

Resumen del contenido incluido en la página 7

A 1. Over het product Bij de constructie en de bouw van de warmtepomp zijn alle relevante EU- richtlijnen in acht genomen. (Zie eveneens de EU-conformiteitsverklaring.) Alle werkzaamheden aan deze unit mogen alleen worden uitgevoerd door ge- schoold personeel. Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om ongelukken te voorkomen. 1.1 Inhoud van levering • Warmtepomp met ingebouwde regelelementen • Installatiehandleiding met technische gegevens • Bedieningsinstructies 1.2 Productbeschrijving

Resumen del contenido incluido en la página 8

1.4 Koelcircuit – beschrijving Het koelsysteem wordt gebruikt voor de verwerking van de warmte van de inlaatlucht. Dit is de manier waarop de onttrokken warmte overgedragen wordt naar het water. Dit proces is alleen mogelijk door toevoeging van externe energie, dat plaatsvindt in de compressor. In de verdamper wordt de warmte uit de lucht geabsorbeerd en gasvormig in de koelvloeistof naar de compressor gevoerd. In de compressor wordt de koelvloe- istof op een hogere druk en een hoger energie

Resumen del contenido incluido en la página 9

1.4.4 Koelcircuit - schema T5, T6, T7, T8 - Sensoren Overzicht onderdelen Nº : Omschrijving 1 Compressor 2 Condensor 3 Verdamper 4 Centrifugaal ventilator 5 Expansieventiel 6 Droogfilter 7 Drukschakelaar 8 Magneetklep 9 Eenrichtingsklep 9

Resumen del contenido incluido en la página 10

1.5 Watercircuit – beschrijving Het watercircuit dient te worden geconstrueerd met inachtneming van de toepasselijke normen en eisen. Raadpleeg de specificaties in de paragrafen 3.1 en 3.2 1.5.1 Vereisten voor het watercircuit Onjuiste combinaties van materialen gebruikt in het watercircuit van de woning kunnen leiden tot schade als gevolg van galvanische corrosie. Daarom is speciale aandacht vereist bij gebruik van gegalvaniseerde en koperhoudende componenten. 1.5.2 Afmetingen Afmetingen

Resumen del contenido incluido en la página 11

1.5.3 Watercircuit - hydraulisch schema Legenda Niet genoemde nummers zijn niet van toepassing. 1. drukreduceerventiel (verplicht A. koudwateraansluiting indien de waterleidingdruk B. warmwateraansluiting groter is dan 8 bar) C. circulatieleiding 2. inlaatcombinatie (verplicht) 4. afsluiter (aanbevolen) 5. terugslagklep (verplicht) 6. circulatiepomp (optioneel) 9. aftapkraan 11. service afsluiter (aanbevolen) 12. temperatuurmeter (aanbevolen) 13. condensafvoer (verplicht) 14. tappunten 11

Resumen del contenido incluido en la página 12

1.6 Elektrisch schema PC-CO M T1.6AH A Besturing B Ventilator C Compressor D Elektrisch element E Magneetklep F Display G Temperatuursensor (T5) H Temperatuursensor (T6) J Temperatuursensor (T7) K Temperatuursensor (T8) L Hogedrukschakelaar M Dubbelpolige hoofdschakelaar 12 F 1 1 T5 - Sensor voor de spiraal 3 2 T6 - Sensor op de spiraal B C1 2µF T7 - Sensor boven in de

Resumen del contenido incluido en la página 13

2. Voorafgaand aan Levering installatie / In werking stellen Warmtepomp inclusief regelunit Installatiehandleiding met technische gegevens Handleiding voor regelunit 2.1 Belangrijke veiligheidsinstructies Bij het ontwerp en de uitvoering van de warmtepomp zijn alle relevante EU- richtlijnen in acht genomen. Werkzaamheden aan de warmtepomp mogen alleen door getraind personeel worden uitgevoerd! Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om ongelukken tijdens de werkzaamh

Resumen del contenido incluido en la página 14

2.4 Transport Als de warmtepomp voorzichtig over korte afstanden getransporteerd wordt, kan hij maximaal 45° gekanteld worden. Als deze waarde overschreden wordt, dient de warmtepomp ten minste gedurende 1 uur in zijn normale verticale positie te rusten voordat hij gebruikt kan worden. Transport en opslag kunnen plaatsvinden bij temperaturen tussen -10 en +50°C. De bovenzijde / behuizing van de warmtepomp zijn niet geschikt om aan opgetild te worden en dit dient tijdens het transport zorgvul

Resumen del contenido incluido en la página 15

2.6 Aansluiting van de waterleidingen Tijdens de installatie moet gelet worden op de actuele druk en drukverlies als gevolg van de afmetingen van de leidingen, om te zorgen voor voldoende druk en voldoende waterdoorstroming. De loodgieterwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de regelgeving. Voor de leidingen kunnen zowel flexibele of rigide materialen gebruikt worden. Om schade te voorkomen dient men rekening te houden met corrosie. Net als voor alle andere drukreservoirs

Resumen del contenido incluido en la página 16

3. Schroeven verwijderen. 4. Afladen van product : a: Laat eht product er aan 1 kant een beetje afglijden. b: Kantel het product aan dezelfde zijde met daaronder 2 stukken hout. 5. Ga door met afladen : c: Verwijder het onderste gedeelte van de pallet terwijl u het product in gekantelde positie houdt, met daaronder de 2 stukken hout. 6. Plaats het product op de vloer met de 2 stukken hout. 16

Resumen del contenido incluido en la página 17

7. Verwijder het 1e stuk hout (dit komt vrij door het product een beetje naar 1 zijde over te hellen). 8. Verwijder het 2e stuk hout (hel het product daartoe een beetje over naar de andere zijde). 9. De pallet is verwijderd. 17

Resumen del contenido incluido en la página 18

3. Installatie 3.1 Wateraansluiting Tijdens de installatie moet er aandacht worden besteed aan de afmetingen van de leidingen in verband met de waterdruk vooraf en drukverlies om te zorgen voor voldoende druk en waterdoorstroming bij het tappunt. De maximale werkdruk is 10 bar en de maximale bedrijfstemperatuur 65°C. Indien nodig moet de toevoerleiding worden uitgerust met een drukreduceerventiel en eventueel een filter. Zoals alle drukreservoirs dienen de aansluitingen van de warmtepomp ev

Resumen del contenido incluido en la página 19

3.4 Luchtinlaat en -uitlaat Zorg ervoor dat er rondom de warmtepomp voldoende vrije ruimte is. Inlaatlucht De inlaatlucht mag niet vervuild zijn met agressieve bestanddelen (ammonia, zwavel, chloor, etc.). Daardoor kunnen delen van het systeem beschadigd raken. Luchtaansluitingen Inlaat- en afvoerleidingen dienen te worden gemaakt van gladde buizen om drukver- lies te minimaliseren. Let tijdens de installatie op de werkdruk van de ventilator en de leidingweerstand. (Zie de technische gegevens.

Resumen del contenido incluido en la página 20

4. In werking stellen / De warmtepomp mag alleen gestart worden met een volle watertank! bediening De unit moet altijd van de stroom worden afgesloten wanneer de klep aan de voorzijde geopend wordt! Na afsluiten van de unit dient u te wachten totdat de ventilator volledig tot stilstand is gekomen voordat u de klep opent! Voordat u de unit opstart dient u te controleren of alle aansluitingen gemaakt zijn en of de kabel tussen de display en het regelunit correct is gemonteerd! 4.1 Vereisten v


Manuales de instrucciones similares
# Manual de instrucciones Categoría Descargar
1 A.O. Smith AH Heat Pump 34
2 A.O. Smith AH Heat Pump 29
3 AC International SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS Heat Pump 10
4 AC International 8200 Series Heat Pump 15
5 Acnodes Q5RF SERIES Heat Pump 24
6 ACS Heat Pump 882.00217.00 Heat Pump 36