Instruction d'utilisation A.O. Smith AHD 290

Instruction d'utilisation pour le dispositif A.O. Smith AHD 290

Dispositif: A.O. Smith AHD 290
Dimension: 1,35 MB
Date d'addition: 2013-05-23 19:22:24
Nombre des pages: 129
Imprimez l'instruction

Téléchargez

Comment utiliser?

Notre objectif consiste à vous assurer le plus rapide accès au contenu de l'instruction d'utilisation du dispositif A.O. Smith AHD 290. En utilisant l'aperçu en ligne vous pouvez parcourir le sommaire et passer à la page où vous trouverez la résolution de votre problème avec A.O. Smith AHD 290.

Pour votre confort

Si regarder l'instruction A.O. Smith AHD 290 directement sur la page n'est pas confortable pour vous, vous pouvez profiter de deux solutions possibles:

  • Exploration au mode de plein écran - pour analyser l'instruction d'une manière commode (sans l'avoir téléchargée sur votre ordinateur) vous pouvez utiliser le mode d'exploration en plein écran. Pour démarrer l'exploration de l'instruction A.O. Smith AHD 290 en plein écran, utilisez le bouton Plein écran.
  • Téléchargement sur l'ordinateur - vous pouvez aussi télécharger l'instruction A.O. Smith AHD 290 sur votre ordinateur et la sauvegarder dans vos ressources. Si vous n'avez pas envie de gaspiller votre espace disque, vous pouvez toujours télécharger cette instruction du ManualsBase dans l'avenir.
Instruction d'utilisation A.O. Smith AHD 290
Advertisement
« Page 1 of 129 »
Advertisement
Version imprimée

Beaucoup de gens préfèrent de lire les documents dans la version imprimée et non pas sur l'écran. L'option d'impression de l'instruction est aussi prévue et vous pouvez en profiter en cliquant le lien ci-dessus - Imprimez l'instruction. Il n'est pas nécessaire d'imprimer toute l'instruction A.O. Smith AHD 290 - on peut choisir des pages. Economisez le papier.

Résumés

Vous trouverez ci-dessous les annonces des contenus qui se trouvent sur les pages suivantes de l'instruction de A.O. Smith AHD 290. Si vous voulez parcourir rapidement le contenu des pages suivantes de l'instruction, vous pouvez en profiter.

Résumés du contenu
Résumé du contenu de la page N° 1

AHD
Lucht / water warmtepompboiler
Air to water heat pump
Pompe à chaleur air/eau
pour ECS
Luft / Wasser Wärmepumpe
AHD - 290
0309 155
Installatie-, Gebruikers- en
Servicehandleiding
Installation, User and Service Manual
Manuel d’installation, Mode d’emploi,
Manual d’entretien
Installations-, Benutzer- und
Wartungsanleitung
Innovation has a name.

Résumé du contenu de la page N° 2

uw installateur / your installer / votre installateur / Ihr Installateur www.aosmithinternational.com

Résumé du contenu de la page N° 3

Nederlands 5 English 37 Français 67 Deutsch 99

Résumé du contenu de la page N° 4

Résumé du contenu de la page N° 5

Lees deze handleiding Waarschuwing zorgvuldig Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het toestel in gebruik neemt. Het niet lezen van deze handleiding en het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan leiden tot ongevallen en schade aan personen en het toestel. Copyright © 2008 A.O. Smith Water Products Company Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wi

Résumé du contenu de la page N° 6

Inhoudsopgave A B 1. Over het product 7 22 1. Gebruikershandleiding 1.1 Inhoud van de levering 7 22 1.1 Gebruik 1.2 Productbeschrijving 7 23 1.2 Wijziging van operationele gegevens 1.3 Technische gegevens 7 24 1.3 Bedieningsmenu 1.4 Koelcircuit - beschrijving 8 27 1.4 Schema fabrieksinstellingen 1.4.1 Koelsysteem - beschrijving 8 27 1.5 Ontdooiprogramma 1.4.2 Elektrisch circuit - beschrijving 8 1.4.3 Water circuit - beschrijving 8 28 2. Functie 1.4.4 Koelcircuit - schema 9 28 2.1 Omschrijving 1.

Résumé du contenu de la page N° 7

A 1. Over het product Bij de constructie en de bouw van de warmtepomp zijn alle relevante EU- richtlijnen in acht genomen. (Zie eveneens de EU-conformiteitsverklaring.) Alle werkzaamheden aan deze unit mogen alleen worden uitgevoerd door ge- schoold personeel. Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om ongelukken te voorkomen. 1.1 Inhoud van levering • Warmtepomp met ingebouwde regelelementen • Installatiehandleiding met technische gegevens • Bedieningsinstructies 1.2 Productbeschrijving

Résumé du contenu de la page N° 8

1.4 Koelcircuit – beschrijving Het koelsysteem wordt gebruikt voor de verwerking van de warmte van de inlaatlucht. Dit is de manier waarop de onttrokken warmte overgedragen wordt naar het water. Dit proces is alleen mogelijk door toevoeging van externe energie, dat plaatsvindt in de compressor. In de verdamper wordt de warmte uit de lucht geabsorbeerd en gasvormig in de koelvloeistof naar de compressor gevoerd. In de compressor wordt de koelvloe- istof op een hogere druk en een hoger energie

Résumé du contenu de la page N° 9

1.4.4 Koelcircuit - schema T5, T6, T7, T8 - Sensoren Overzicht onderdelen Nº : Omschrijving 1 Compressor 2 Condensor 3 Verdamper 4 Centrifugaal ventilator 5 Expansieventiel 6 Droogfilter 7 Drukschakelaar 8 Magneetklep 9 Eenrichtingsklep 9

Résumé du contenu de la page N° 10

1.5 Watercircuit – beschrijving Het watercircuit dient te worden geconstrueerd met inachtneming van de toepasselijke normen en eisen. Raadpleeg de specificaties in de paragrafen 3.1 en 3.2 1.5.1 Vereisten voor het watercircuit Onjuiste combinaties van materialen gebruikt in het watercircuit van de woning kunnen leiden tot schade als gevolg van galvanische corrosie. Daarom is speciale aandacht vereist bij gebruik van gegalvaniseerde en koperhoudende componenten. 1.5.2 Afmetingen Afmetingen

Résumé du contenu de la page N° 11

1.5.3 Watercircuit - hydraulisch schema Legenda Niet genoemde nummers zijn niet van toepassing. 1. drukreduceerventiel (verplicht A. koudwateraansluiting indien de waterleidingdruk B. warmwateraansluiting groter is dan 8 bar) C. circulatieleiding 2. inlaatcombinatie (verplicht) 4. afsluiter (aanbevolen) 5. terugslagklep (verplicht) 6. circulatiepomp (optioneel) 9. aftapkraan 11. service afsluiter (aanbevolen) 12. temperatuurmeter (aanbevolen) 13. condensafvoer (verplicht) 14. tappunten 11

Résumé du contenu de la page N° 12

1.6 Elektrisch schema PC-CO M T1.6AH A Besturing B Ventilator C Compressor D Elektrisch element E Magneetklep F Display G Temperatuursensor (T5) H Temperatuursensor (T6) J Temperatuursensor (T7) K Temperatuursensor (T8) L Hogedrukschakelaar M Dubbelpolige hoofdschakelaar 12 F 1 1 T5 - Sensor voor de spiraal 3 2 T6 - Sensor op de spiraal B C1 2µF T7 - Sensor boven in de

Résumé du contenu de la page N° 13

2. Voorafgaand aan Levering installatie / In werking stellen Warmtepomp inclusief regelunit Installatiehandleiding met technische gegevens Handleiding voor regelunit 2.1 Belangrijke veiligheidsinstructies Bij het ontwerp en de uitvoering van de warmtepomp zijn alle relevante EU- richtlijnen in acht genomen. Werkzaamheden aan de warmtepomp mogen alleen door getraind personeel worden uitgevoerd! Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om ongelukken tijdens de werkzaamh

Résumé du contenu de la page N° 14

2.4 Transport Als de warmtepomp voorzichtig over korte afstanden getransporteerd wordt, kan hij maximaal 45° gekanteld worden. Als deze waarde overschreden wordt, dient de warmtepomp ten minste gedurende 1 uur in zijn normale verticale positie te rusten voordat hij gebruikt kan worden. Transport en opslag kunnen plaatsvinden bij temperaturen tussen -10 en +50°C. De bovenzijde / behuizing van de warmtepomp zijn niet geschikt om aan opgetild te worden en dit dient tijdens het transport zorgvul

Résumé du contenu de la page N° 15

2.6 Aansluiting van de waterleidingen Tijdens de installatie moet gelet worden op de actuele druk en drukverlies als gevolg van de afmetingen van de leidingen, om te zorgen voor voldoende druk en voldoende waterdoorstroming. De loodgieterwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de regelgeving. Voor de leidingen kunnen zowel flexibele of rigide materialen gebruikt worden. Om schade te voorkomen dient men rekening te houden met corrosie. Net als voor alle andere drukreservoirs

Résumé du contenu de la page N° 16

3. Schroeven verwijderen. 4. Afladen van product : a: Laat eht product er aan 1 kant een beetje afglijden. b: Kantel het product aan dezelfde zijde met daaronder 2 stukken hout. 5. Ga door met afladen : c: Verwijder het onderste gedeelte van de pallet terwijl u het product in gekantelde positie houdt, met daaronder de 2 stukken hout. 6. Plaats het product op de vloer met de 2 stukken hout. 16

Résumé du contenu de la page N° 17

7. Verwijder het 1e stuk hout (dit komt vrij door het product een beetje naar 1 zijde over te hellen). 8. Verwijder het 2e stuk hout (hel het product daartoe een beetje over naar de andere zijde). 9. De pallet is verwijderd. 17

Résumé du contenu de la page N° 18

3. Installatie 3.1 Wateraansluiting Tijdens de installatie moet er aandacht worden besteed aan de afmetingen van de leidingen in verband met de waterdruk vooraf en drukverlies om te zorgen voor voldoende druk en waterdoorstroming bij het tappunt. De maximale werkdruk is 10 bar en de maximale bedrijfstemperatuur 65°C. Indien nodig moet de toevoerleiding worden uitgerust met een drukreduceerventiel en eventueel een filter. Zoals alle drukreservoirs dienen de aansluitingen van de warmtepomp ev

Résumé du contenu de la page N° 19

3.4 Luchtinlaat en -uitlaat Zorg ervoor dat er rondom de warmtepomp voldoende vrije ruimte is. Inlaatlucht De inlaatlucht mag niet vervuild zijn met agressieve bestanddelen (ammonia, zwavel, chloor, etc.). Daardoor kunnen delen van het systeem beschadigd raken. Luchtaansluitingen Inlaat- en afvoerleidingen dienen te worden gemaakt van gladde buizen om drukver- lies te minimaliseren. Let tijdens de installatie op de werkdruk van de ventilator en de leidingweerstand. (Zie de technische gegevens.

Résumé du contenu de la page N° 20

4. In werking stellen / De warmtepomp mag alleen gestart worden met een volle watertank! bediening De unit moet altijd van de stroom worden afgesloten wanneer de klep aan de voorzijde geopend wordt! Na afsluiten van de unit dient u te wachten totdat de ventilator volledig tot stilstand is gekomen voordat u de klep opent! Voordat u de unit opstart dient u te controleren of alle aansluitingen gemaakt zijn en of de kabel tussen de display en het regelunit correct is gemonteerd! 4.1 Vereisten v


Instructions pareilles
# Instruction d'utilisation Catégorie Téléchargez
1 A.O. Smith AH Heat Pump 17
2 A.O. Smith AH Heat Pump 31
3 AC International SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS Heat Pump 31
4 AC International 8200 Series Heat Pump 15
5 Acnodes Q5RF SERIES Heat Pump 15
6 ACS Heat Pump 882.00217.00 Heat Pump 34