Руководство по эксплуатации A.O. Smith AHD 290

Руководство по эксплуатации для устройства A.O. Smith AHD 290

Устройство: A.O. Smith AHD 290
Размер: 1,35 MB
Добавлено: 2013-05-23 19:22:24
Количество страниц: 129
Печатать инструкцию

Скачать

Как пользоваться?

Наша цель - обеспечить Вам самый быстрый доступ к руководству по эксплуатации устройства A.O. Smith AHD 290. Пользуясь просмотром онлайн Вы можете быстро просмотреть содержание и перейти на страницу, на которой найдете решение своей проблемы с A.O. Smith AHD 290.

Для Вашего удобства

Если просмотр руководства A.O. Smith AHD 290 непосредственно на этой странице для Вас неудобен, Вы можете воспользоваться двумя возможными решениями:

  • Полноэкранный просмотр -, Чтобы удобно просматривать инструкцию (без скачивания на компьютер) Вы можете использовать режим полноэкранного просмотра. Чтобы запустить просмотр инструкции A.O. Smith AHD 290 на полном экране, используйте кнопку Полный экран.
  • Скачивание на компьютер - Вы можете также скачать инструкцию A.O. Smith AHD 290 на свой компьютер и сохранить ее в своем архиве. Если ты все же не хотите занимать место на своем устройстве, Вы всегда можете скачать ее из ManualsBase.
Руководство по эксплуатации A.O. Smith AHD 290
Advertisement
« Page 1 of 129 »
Advertisement
Печатная версия

Многие предпочитают читать документы не на экране, а в печатной версии. Опция распечатки инструкции также предусмотрена и Вы можете воспользоваться ею нажав на ссылку, находящуюся выше - Печатать инструкцию. Вам не обязательно печатать всю инструкцию A.O. Smith AHD 290 а только некоторые страницы. Берегите бумагу.

Резюме

Ниже Вы найдете заявки которые находятся на очередных страницах инструкции для A.O. Smith AHD 290. Если Вы хотите быстро просмотреть содержимое страниц, которые находятся на очередных страницах инструкции, Вы воспользоваться ими.

Краткое содержание
Краткое содержание страницы № 1

AHD
Lucht / water warmtepompboiler
Air to water heat pump
Pompe à chaleur air/eau
pour ECS
Luft / Wasser Wärmepumpe
AHD - 290
0309 155
Installatie-, Gebruikers- en
Servicehandleiding
Installation, User and Service Manual
Manuel d’installation, Mode d’emploi,
Manual d’entretien
Installations-, Benutzer- und
Wartungsanleitung
Innovation has a name.

Краткое содержание страницы № 2

uw installateur / your installer / votre installateur / Ihr Installateur www.aosmithinternational.com

Краткое содержание страницы № 3

Nederlands 5 English 37 Français 67 Deutsch 99

Краткое содержание страницы № 4

Краткое содержание страницы № 5

Lees deze handleiding Waarschuwing zorgvuldig Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het toestel in gebruik neemt. Het niet lezen van deze handleiding en het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan leiden tot ongevallen en schade aan personen en het toestel. Copyright © 2008 A.O. Smith Water Products Company Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wi

Краткое содержание страницы № 6

Inhoudsopgave A B 1. Over het product 7 22 1. Gebruikershandleiding 1.1 Inhoud van de levering 7 22 1.1 Gebruik 1.2 Productbeschrijving 7 23 1.2 Wijziging van operationele gegevens 1.3 Technische gegevens 7 24 1.3 Bedieningsmenu 1.4 Koelcircuit - beschrijving 8 27 1.4 Schema fabrieksinstellingen 1.4.1 Koelsysteem - beschrijving 8 27 1.5 Ontdooiprogramma 1.4.2 Elektrisch circuit - beschrijving 8 1.4.3 Water circuit - beschrijving 8 28 2. Functie 1.4.4 Koelcircuit - schema 9 28 2.1 Omschrijving 1.

Краткое содержание страницы № 7

A 1. Over het product Bij de constructie en de bouw van de warmtepomp zijn alle relevante EU- richtlijnen in acht genomen. (Zie eveneens de EU-conformiteitsverklaring.) Alle werkzaamheden aan deze unit mogen alleen worden uitgevoerd door ge- schoold personeel. Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om ongelukken te voorkomen. 1.1 Inhoud van levering • Warmtepomp met ingebouwde regelelementen • Installatiehandleiding met technische gegevens • Bedieningsinstructies 1.2 Productbeschrijving

Краткое содержание страницы № 8

1.4 Koelcircuit – beschrijving Het koelsysteem wordt gebruikt voor de verwerking van de warmte van de inlaatlucht. Dit is de manier waarop de onttrokken warmte overgedragen wordt naar het water. Dit proces is alleen mogelijk door toevoeging van externe energie, dat plaatsvindt in de compressor. In de verdamper wordt de warmte uit de lucht geabsorbeerd en gasvormig in de koelvloeistof naar de compressor gevoerd. In de compressor wordt de koelvloe- istof op een hogere druk en een hoger energie

Краткое содержание страницы № 9

1.4.4 Koelcircuit - schema T5, T6, T7, T8 - Sensoren Overzicht onderdelen Nº : Omschrijving 1 Compressor 2 Condensor 3 Verdamper 4 Centrifugaal ventilator 5 Expansieventiel 6 Droogfilter 7 Drukschakelaar 8 Magneetklep 9 Eenrichtingsklep 9

Краткое содержание страницы № 10

1.5 Watercircuit – beschrijving Het watercircuit dient te worden geconstrueerd met inachtneming van de toepasselijke normen en eisen. Raadpleeg de specificaties in de paragrafen 3.1 en 3.2 1.5.1 Vereisten voor het watercircuit Onjuiste combinaties van materialen gebruikt in het watercircuit van de woning kunnen leiden tot schade als gevolg van galvanische corrosie. Daarom is speciale aandacht vereist bij gebruik van gegalvaniseerde en koperhoudende componenten. 1.5.2 Afmetingen Afmetingen

Краткое содержание страницы № 11

1.5.3 Watercircuit - hydraulisch schema Legenda Niet genoemde nummers zijn niet van toepassing. 1. drukreduceerventiel (verplicht A. koudwateraansluiting indien de waterleidingdruk B. warmwateraansluiting groter is dan 8 bar) C. circulatieleiding 2. inlaatcombinatie (verplicht) 4. afsluiter (aanbevolen) 5. terugslagklep (verplicht) 6. circulatiepomp (optioneel) 9. aftapkraan 11. service afsluiter (aanbevolen) 12. temperatuurmeter (aanbevolen) 13. condensafvoer (verplicht) 14. tappunten 11

Краткое содержание страницы № 12

1.6 Elektrisch schema PC-CO M T1.6AH A Besturing B Ventilator C Compressor D Elektrisch element E Magneetklep F Display G Temperatuursensor (T5) H Temperatuursensor (T6) J Temperatuursensor (T7) K Temperatuursensor (T8) L Hogedrukschakelaar M Dubbelpolige hoofdschakelaar 12 F 1 1 T5 - Sensor voor de spiraal 3 2 T6 - Sensor op de spiraal B C1 2µF T7 - Sensor boven in de

Краткое содержание страницы № 13

2. Voorafgaand aan Levering installatie / In werking stellen Warmtepomp inclusief regelunit Installatiehandleiding met technische gegevens Handleiding voor regelunit 2.1 Belangrijke veiligheidsinstructies Bij het ontwerp en de uitvoering van de warmtepomp zijn alle relevante EU- richtlijnen in acht genomen. Werkzaamheden aan de warmtepomp mogen alleen door getraind personeel worden uitgevoerd! Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om ongelukken tijdens de werkzaamh

Краткое содержание страницы № 14

2.4 Transport Als de warmtepomp voorzichtig over korte afstanden getransporteerd wordt, kan hij maximaal 45° gekanteld worden. Als deze waarde overschreden wordt, dient de warmtepomp ten minste gedurende 1 uur in zijn normale verticale positie te rusten voordat hij gebruikt kan worden. Transport en opslag kunnen plaatsvinden bij temperaturen tussen -10 en +50°C. De bovenzijde / behuizing van de warmtepomp zijn niet geschikt om aan opgetild te worden en dit dient tijdens het transport zorgvul

Краткое содержание страницы № 15

2.6 Aansluiting van de waterleidingen Tijdens de installatie moet gelet worden op de actuele druk en drukverlies als gevolg van de afmetingen van de leidingen, om te zorgen voor voldoende druk en voldoende waterdoorstroming. De loodgieterwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de regelgeving. Voor de leidingen kunnen zowel flexibele of rigide materialen gebruikt worden. Om schade te voorkomen dient men rekening te houden met corrosie. Net als voor alle andere drukreservoirs

Краткое содержание страницы № 16

3. Schroeven verwijderen. 4. Afladen van product : a: Laat eht product er aan 1 kant een beetje afglijden. b: Kantel het product aan dezelfde zijde met daaronder 2 stukken hout. 5. Ga door met afladen : c: Verwijder het onderste gedeelte van de pallet terwijl u het product in gekantelde positie houdt, met daaronder de 2 stukken hout. 6. Plaats het product op de vloer met de 2 stukken hout. 16

Краткое содержание страницы № 17

7. Verwijder het 1e stuk hout (dit komt vrij door het product een beetje naar 1 zijde over te hellen). 8. Verwijder het 2e stuk hout (hel het product daartoe een beetje over naar de andere zijde). 9. De pallet is verwijderd. 17

Краткое содержание страницы № 18

3. Installatie 3.1 Wateraansluiting Tijdens de installatie moet er aandacht worden besteed aan de afmetingen van de leidingen in verband met de waterdruk vooraf en drukverlies om te zorgen voor voldoende druk en waterdoorstroming bij het tappunt. De maximale werkdruk is 10 bar en de maximale bedrijfstemperatuur 65°C. Indien nodig moet de toevoerleiding worden uitgerust met een drukreduceerventiel en eventueel een filter. Zoals alle drukreservoirs dienen de aansluitingen van de warmtepomp ev

Краткое содержание страницы № 19

3.4 Luchtinlaat en -uitlaat Zorg ervoor dat er rondom de warmtepomp voldoende vrije ruimte is. Inlaatlucht De inlaatlucht mag niet vervuild zijn met agressieve bestanddelen (ammonia, zwavel, chloor, etc.). Daardoor kunnen delen van het systeem beschadigd raken. Luchtaansluitingen Inlaat- en afvoerleidingen dienen te worden gemaakt van gladde buizen om drukver- lies te minimaliseren. Let tijdens de installatie op de werkdruk van de ventilator en de leidingweerstand. (Zie de technische gegevens.

Краткое содержание страницы № 20

4. In werking stellen / De warmtepomp mag alleen gestart worden met een volle watertank! bediening De unit moet altijd van de stroom worden afgesloten wanneer de klep aan de voorzijde geopend wordt! Na afsluiten van de unit dient u te wachten totdat de ventilator volledig tot stilstand is gekomen voordat u de klep opent! Voordat u de unit opstart dient u te controleren of alle aansluitingen gemaakt zijn en of de kabel tussen de display en het regelunit correct is gemonteerd! 4.1 Vereisten v


Скачавание инструкции
# Руководство по эксплуатации Категория Скачать
1 A.O. Smith AH Heat Pump 11
2 A.O. Smith AH Heat Pump 14
3 AC International SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS Heat Pump 25
4 AC International 8200 Series Heat Pump 11
5 Acnodes Q5RF SERIES Heat Pump 34
6 ACS Heat Pump 882.00217.00 Heat Pump 16