Bedienungsanleitung A.O. Smith AHD 290

Bedienungsanleitung für das Gerät A.O. Smith AHD 290

Gerät: A.O. Smith AHD 290
Größe: 1,35 MB
Datum des Hinzufügens: 2013-05-23 19:22:24
Seitenanzahl: 129
Anleitung drucken

Herunterladen

Wie kann man es nutzen?

Unser Ziel ist Ihnen einen schnellen Zugang zu Inhalten in Bedienungsanleitungen zum Gerät A.O. Smith AHD 290 zu garantieren. Wenn Sie eine Online-Ansicht nutzten, können Sie den Inhaltsverzeichnis schnell durchschauen und direkt zu der Seite gelangen, auf der Sie die Lösung zu Ihrem Problem mit A.O. Smith AHD 290 finden.

Für Ihre Bequemlichkeit

Wenn das direkte Durchschauen der Anleitung A.O. Smith AHD 290 auf unserer Seite für Sie unbequem ist, können sie die folgende zwei Möglichkeiten nutzen:

  • Vollbildsuche – Um bequem die Anleitung durchzusuchen (ohne sie auf den Computer herunterzuladen) können Sie den Vollbildsuchmodus nutzen. Um das Durchschauen der Anleitung A.O. Smith AHD 290 im Vollbildmodus zu starten, nutzen Sie die Schaltfläche Vollbild
  • Auf Computer herunterladen – Sie können die Anleitung A.O. Smith AHD 290 auch auf Ihren Computer herunterladen und sie in Ihren Sammlungen aufbewahren. Wenn Sie jedoch keinen Platz auf Ihrem Gerät verschwenden möchten, können Sie sie immer auf ManualsBase herunterladen.
Bedienungsanleitung A.O. Smith AHD 290
Advertisement
« Page 1 of 129 »
Advertisement
Druckversion

Viele Personen lesen lieber Dokumente nicht am Bildschirm, sondern in gedruckter Version. Eine Druckoption der Anleitung wurde ebenfalls durchdacht, und Sie können Sie nutzen, indem Sie den Link klicken, der sich oben befindet - Anleitung drucken. Sie müssen nicht die ganze A.O. Smith AHD 290 Anleitung drucken, sondern nur die Seiten, die Sie brauchen. Schätzen Sie das Papier.

Zusammenfassungen

Unten finden Sie Trailer des Inhalts, der sich auf den nächsten Anleitungsseiten zu A.O. Smith AHD 290 befindet. Wenn Sie den Seiteninhalt der nächsten Seiten schnell durchschauen möchten, können Sie sie nutzen.

Inhaltszusammenfassungen
Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 1

AHD
Lucht / water warmtepompboiler
Air to water heat pump
Pompe à chaleur air/eau
pour ECS
Luft / Wasser Wärmepumpe
AHD - 290
0309 155
Installatie-, Gebruikers- en
Servicehandleiding
Installation, User and Service Manual
Manuel d’installation, Mode d’emploi,
Manual d’entretien
Installations-, Benutzer- und
Wartungsanleitung
Innovation has a name.

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 2

uw installateur / your installer / votre installateur / Ihr Installateur www.aosmithinternational.com

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 3

Nederlands 5 English 37 Français 67 Deutsch 99

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 4

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 5

Lees deze handleiding Waarschuwing zorgvuldig Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het toestel in gebruik neemt. Het niet lezen van deze handleiding en het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan leiden tot ongevallen en schade aan personen en het toestel. Copyright © 2008 A.O. Smith Water Products Company Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wi

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 6

Inhoudsopgave A B 1. Over het product 7 22 1. Gebruikershandleiding 1.1 Inhoud van de levering 7 22 1.1 Gebruik 1.2 Productbeschrijving 7 23 1.2 Wijziging van operationele gegevens 1.3 Technische gegevens 7 24 1.3 Bedieningsmenu 1.4 Koelcircuit - beschrijving 8 27 1.4 Schema fabrieksinstellingen 1.4.1 Koelsysteem - beschrijving 8 27 1.5 Ontdooiprogramma 1.4.2 Elektrisch circuit - beschrijving 8 1.4.3 Water circuit - beschrijving 8 28 2. Functie 1.4.4 Koelcircuit - schema 9 28 2.1 Omschrijving 1.

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 7

A 1. Over het product Bij de constructie en de bouw van de warmtepomp zijn alle relevante EU- richtlijnen in acht genomen. (Zie eveneens de EU-conformiteitsverklaring.) Alle werkzaamheden aan deze unit mogen alleen worden uitgevoerd door ge- schoold personeel. Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om ongelukken te voorkomen. 1.1 Inhoud van levering • Warmtepomp met ingebouwde regelelementen • Installatiehandleiding met technische gegevens • Bedieningsinstructies 1.2 Productbeschrijving

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 8

1.4 Koelcircuit – beschrijving Het koelsysteem wordt gebruikt voor de verwerking van de warmte van de inlaatlucht. Dit is de manier waarop de onttrokken warmte overgedragen wordt naar het water. Dit proces is alleen mogelijk door toevoeging van externe energie, dat plaatsvindt in de compressor. In de verdamper wordt de warmte uit de lucht geabsorbeerd en gasvormig in de koelvloeistof naar de compressor gevoerd. In de compressor wordt de koelvloe- istof op een hogere druk en een hoger energie

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 9

1.4.4 Koelcircuit - schema T5, T6, T7, T8 - Sensoren Overzicht onderdelen Nº : Omschrijving 1 Compressor 2 Condensor 3 Verdamper 4 Centrifugaal ventilator 5 Expansieventiel 6 Droogfilter 7 Drukschakelaar 8 Magneetklep 9 Eenrichtingsklep 9

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 10

1.5 Watercircuit – beschrijving Het watercircuit dient te worden geconstrueerd met inachtneming van de toepasselijke normen en eisen. Raadpleeg de specificaties in de paragrafen 3.1 en 3.2 1.5.1 Vereisten voor het watercircuit Onjuiste combinaties van materialen gebruikt in het watercircuit van de woning kunnen leiden tot schade als gevolg van galvanische corrosie. Daarom is speciale aandacht vereist bij gebruik van gegalvaniseerde en koperhoudende componenten. 1.5.2 Afmetingen Afmetingen

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 11

1.5.3 Watercircuit - hydraulisch schema Legenda Niet genoemde nummers zijn niet van toepassing. 1. drukreduceerventiel (verplicht A. koudwateraansluiting indien de waterleidingdruk B. warmwateraansluiting groter is dan 8 bar) C. circulatieleiding 2. inlaatcombinatie (verplicht) 4. afsluiter (aanbevolen) 5. terugslagklep (verplicht) 6. circulatiepomp (optioneel) 9. aftapkraan 11. service afsluiter (aanbevolen) 12. temperatuurmeter (aanbevolen) 13. condensafvoer (verplicht) 14. tappunten 11

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 12

1.6 Elektrisch schema PC-CO M T1.6AH A Besturing B Ventilator C Compressor D Elektrisch element E Magneetklep F Display G Temperatuursensor (T5) H Temperatuursensor (T6) J Temperatuursensor (T7) K Temperatuursensor (T8) L Hogedrukschakelaar M Dubbelpolige hoofdschakelaar 12 F 1 1 T5 - Sensor voor de spiraal 3 2 T6 - Sensor op de spiraal B C1 2µF T7 - Sensor boven in de

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 13

2. Voorafgaand aan Levering installatie / In werking stellen Warmtepomp inclusief regelunit Installatiehandleiding met technische gegevens Handleiding voor regelunit 2.1 Belangrijke veiligheidsinstructies Bij het ontwerp en de uitvoering van de warmtepomp zijn alle relevante EU- richtlijnen in acht genomen. Werkzaamheden aan de warmtepomp mogen alleen door getraind personeel worden uitgevoerd! Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om ongelukken tijdens de werkzaamh

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 14

2.4 Transport Als de warmtepomp voorzichtig over korte afstanden getransporteerd wordt, kan hij maximaal 45° gekanteld worden. Als deze waarde overschreden wordt, dient de warmtepomp ten minste gedurende 1 uur in zijn normale verticale positie te rusten voordat hij gebruikt kan worden. Transport en opslag kunnen plaatsvinden bij temperaturen tussen -10 en +50°C. De bovenzijde / behuizing van de warmtepomp zijn niet geschikt om aan opgetild te worden en dit dient tijdens het transport zorgvul

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 15

2.6 Aansluiting van de waterleidingen Tijdens de installatie moet gelet worden op de actuele druk en drukverlies als gevolg van de afmetingen van de leidingen, om te zorgen voor voldoende druk en voldoende waterdoorstroming. De loodgieterwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de regelgeving. Voor de leidingen kunnen zowel flexibele of rigide materialen gebruikt worden. Om schade te voorkomen dient men rekening te houden met corrosie. Net als voor alle andere drukreservoirs

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 16

3. Schroeven verwijderen. 4. Afladen van product : a: Laat eht product er aan 1 kant een beetje afglijden. b: Kantel het product aan dezelfde zijde met daaronder 2 stukken hout. 5. Ga door met afladen : c: Verwijder het onderste gedeelte van de pallet terwijl u het product in gekantelde positie houdt, met daaronder de 2 stukken hout. 6. Plaats het product op de vloer met de 2 stukken hout. 16

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 17

7. Verwijder het 1e stuk hout (dit komt vrij door het product een beetje naar 1 zijde over te hellen). 8. Verwijder het 2e stuk hout (hel het product daartoe een beetje over naar de andere zijde). 9. De pallet is verwijderd. 17

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 18

3. Installatie 3.1 Wateraansluiting Tijdens de installatie moet er aandacht worden besteed aan de afmetingen van de leidingen in verband met de waterdruk vooraf en drukverlies om te zorgen voor voldoende druk en waterdoorstroming bij het tappunt. De maximale werkdruk is 10 bar en de maximale bedrijfstemperatuur 65°C. Indien nodig moet de toevoerleiding worden uitgerust met een drukreduceerventiel en eventueel een filter. Zoals alle drukreservoirs dienen de aansluitingen van de warmtepomp ev

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 19

3.4 Luchtinlaat en -uitlaat Zorg ervoor dat er rondom de warmtepomp voldoende vrije ruimte is. Inlaatlucht De inlaatlucht mag niet vervuild zijn met agressieve bestanddelen (ammonia, zwavel, chloor, etc.). Daardoor kunnen delen van het systeem beschadigd raken. Luchtaansluitingen Inlaat- en afvoerleidingen dienen te worden gemaakt van gladde buizen om drukver- lies te minimaliseren. Let tijdens de installatie op de werkdruk van de ventilator en de leidingweerstand. (Zie de technische gegevens.

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 20

4. In werking stellen / De warmtepomp mag alleen gestart worden met een volle watertank! bediening De unit moet altijd van de stroom worden afgesloten wanneer de klep aan de voorzijde geopend wordt! Na afsluiten van de unit dient u te wachten totdat de ventilator volledig tot stilstand is gekomen voordat u de klep opent! Voordat u de unit opstart dient u te controleren of alle aansluitingen gemaakt zijn en of de kabel tussen de display en het regelunit correct is gemonteerd! 4.1 Vereisten v


Ähnliche Anleitungen
# Bedienungsanleitung Kategorie Herunterladen
1 A.O. Smith AH Heat Pump 30
2 A.O. Smith AH Heat Pump 29
3 AC International SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS Heat Pump 26
4 AC International 8200 Series Heat Pump 26
5 Acnodes Q5RF SERIES Heat Pump 33
6 ACS Heat Pump 882.00217.00 Heat Pump 20